Index

Mercurius

  Úvod

  Preklad

  Rozšírenie repertória

  Vyhľadávanie

  "Knižné" repertórium

  Pracovná plocha

  Práca so symptómami

  Vyhodnotenie symptómov

  Analýza symptómov

  Materia Medica

  Skupiny liekov

  Nastavenia a pomocné funkcie

  Klávesové skratky

  Objednať Mercurius


  Video 1 - základy

  Video 2 - vyhľadávanie

  Video 3 - výber symptómov

  Video 4 - pracovné plochy

  Video 5 - práca s príznakmi

  Video 6 - vyhodnotenie

  Video 7 - Materia medica

  Video 8 - skupiny

Mercurius
Mercurius je profesionálny program pre homeopatickú prax. Jeho najdôležitejšími časťami sú rozšírené Kentove repertórium a syntetická Materia Medica.
Program umožňuje rýchle a presné vyhľadanie a vyhodnotenie symptómov aj bez znalosti štruktúry Kentovho repertória. Homeopatovi tak poskytuje príležitosť na zváženie takých aspektov prípadu, ktoré doteraz nemohli dostať šancu z dôvodu veľkej prácnosti a časovej náročnosti.
Projekt je výsledkom vyše dvojročného úsilia štyroch homeopatických nadšencov, ktorého cieľom bolo dať slovenskej a českej homeopatii kvalitný preklad Kentovho repertória a silný nástroj na jeho plné využitie, za cenu dostupnú pre každého.

Mercurius na Webe
http://www.aeon.sk/mercurius (Mercurius - domovská stránka)
http://www.drums.sk/aeonforum (AEON fórum, fórum pre Mercurius)

Pre najrýchlejšie a najphodlnejšie oboznámenie sa s programom doporučujeme pozrieť si výukové videá vo formáte Macromedia Flash. (výber v ľavom menu)

 

Najdôležitejšie funkcie:

 • rozšírený slovenský preklad Kentovho repertória
 • alternatívne preklady symptómov
 • vysvetľujúce poznámky k symptómom alebo ich častiam
 • jednoduché a rýchle vyhľadávanie symptómov, s podporou synoným
 • možnosť používania "knižnej" podoby repertória
 • neobmedzený počet pracovných plôch - umožňuje vyhodnotenie prípadu z rôznych pohľadov
 • neobmedzený počet symptómov pre analýzu
 • možnosť zlučovania symptómov (vytváranie superrubrík)
 • vytváranie užívateľských symptómov
 • pozitívne a negatívne filtrovanie liekov
 • podpora pre používanie skupín liekov (doktrína signatúr)
 • rôzne stratégie vyhodnotenia symptómov
 • prehľadná detailná analýza symptómov a liekov
 • syntetická Materia Medica s možnosťou porovnávania liekov
 • jednoduché ovládanie

Mercurius - demo verzia

Pre záujemcov o testovaciu verziu:
Stiahnutie demonštračnej verzie programu Mercurius (v4.1.0 zo dňa 11.12.2007)
Demo verzia obsahuje len asi desať percent symptómov reprtória, rubriky Myseľ a Generálie.
mercdemo_sk.exe (54 MB)


Minimálne požiadavky na systém

 • 166 MHz Pentium alebo lepšie
 • Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft NT 4 SP4, Windows 2000 alebo Windows XP
 • 32 MB RAM
 • 100 MB voľného diskového priestoru
 • Macromedia Flash (pre videá)

V prípade otázok nás kontaktujte nás na našej emailovej adrese:

© 2004-2009 AEON GROUP spol. s r.o.