Mercurius

Klávesové skratky.

Tu je zoznam klávesových skratiek, ktoré vám uľahčia prácu s programom Mercurius.

F1 - zobrazenie liekov prislúchajúcich k symptómu (mimo pracovnej plochy)
F4 - zobrazenie poznámky k symptómu (ak je k dispozícii)
F9 - spustí vyhodnotenie symptómov
F12 - rýchle prepínanie medzi základnou a analytickou obrazovkou
ALT + šípka dole (alebo šípka hore) - rýchle prepínanie medzi pracovnými plochami
CTRL + C - kopírovanie označených symptómov na pracovnej ploche do schránky (clipboardu)
CTRL + V - vloženie symptómov zo schránky (clipboardu) na pracovnú plochu
CTRL + L - zobrazenie zoznamu liekov
CTRL + G - zobrazenie zoznamu skupín
CTRL + M - zobrazenie Materie Medicy
CTRL + O - otvorenie súboru
CTRL + S - uloženie súboru


Späť na index

© 2004-2008 AEON GROUP spol. s r.o.