Mercurius

Pracovná plocha.

Pracovná plocha je najdôležitejšou časťou z pohľadu správneho predpísania.
Na pracovnú plochu pridávame také symptómy, ktoré považujeme z hľadiska prípadu za podstatné.Keďže lieky sú v repertóriu rôzne silno zastúpené, môže byť vhodné v niektorých prípadoch spracovať rôzne časti symptómov na osobitné pracovné plochy, aby sme minimalizovali možnosť prehliadnutia potenciálne užitočného lieku.
Pracovnú plochu pridáme pomocou tlačítka "Pridať pracovnú plochu" na hlavnej lište alebo pomocou menu pravého tlačítka myši. (klkinúť na "Pracovné plochy")
Nové pracovné plochy môžeme premenovať, vymazať atď. kliknutím na ich názov pravým tlačítkom myši.
Želanú pracovnú plochu zvolíme kliknutím na jej názov ľavým tlačítkom myši.Symptómy je možné medzi pracovnými plochami (alebo aj rôznymi inśtanciami Mercuriusu) kopírovať cez schránku (clipboard), pomocou štandardných kombinácií kláves Ctrl+C a Ctrl+V. (alebo tiež cez menu pravého tlačítka myši)

Späť na index

© 2004-2008 AEON GROUP spol. s r.o.