Mercurius

"Knižné" repertórium.

Pre tých, ktorí radšej pracujú s knižnou podobou repertória je tu možnosť vyberať symptómy priamo z jednotlivých rubrík.
Repertórium v stromovej štruktúre, rozdelené podľa rubrík, sa zobrazí po kliknutí na tlačírko Repertórium na hlavnej obrazovke.Klikaním na znamienko plus (+) vedľa názvu rubriky sa posúvame hlbšie do štrukury jednotlivých rubrík. V stromovej štruktúre repertória sa tiež môžeme pohybovať pomocou šípok hore a dole pre vertikálny pohyb, šípky doľava a doprava pre vnáranie sa do štruktúry.Rubriky, ktoré majú ikonku s výkričníkom, sú konečné symptómy, ktoré je možné pridať na pracovnú plochu stlačením klávesy Enter, kliknutím na tlačítko "Pridať symptóm", dvojitým kliknutím myši alebo pomocou funkcie Drag a Drop.
Rovnako ako vo vyhľadávaní, aj tu funguje inkrementálne vyhľadávanie, zobrazovanie liekov (F1) a poznámok. (F4)

Späť na index

© 2004-2008 AEON GROUP spol. s r.o.