Mercurius

Nastavenia a pomocné funkcie.

Nastavenia programu sú prístupné cez menu Súbor / Nastavenie.

Spä na index

© 2004-2008 AEON GROUP spol. s r.o.