Mercurius

Skupiny liekov.

Skupiny liekov sú užitočné, keď sa chceme zamerať na lieky, ktoré majú určité spoločné črty z hľadiska svojho pôvodu, napríklad rastlinné lieky, lieky pochádzajúce zo živočíchov alebo konkrétnejšie hady, pavúky, vodné živočíchy apod.
Okno pre prácu so skupinami liekov zobrazíme stlačením kombinácie kláves Ctrl+G alebo cez menu Zobraziť / Zobraziť skupiny liekov.Lieky z príslušnej skupiny môžeme použiť rôznymi spôsobmi:

1. Môžeme ich pridať do užívateľského symptómu cez funkciu Drag a Drop.
2. Môžeme zo skupiny založiť pozitívny alebo negatívny filter na aktuálne pracovnej ploche.
3. Môžeme skupinu použiť pre označenie zodpovedajúcich liekov v Materii Medice.

Každá z funkcií sa aktivuje zvolením želanej skupiny a stlačením príslušného tlačítka alebo cez pravé tlačítko myši a menu.

Späť na index

© 2004-2008 AEON GROUP spol. s r.o.