Mercurius

Preklad.

Vytvorenie slovenského prekladu bolo najnáročnejšou a najzdĺhavejšou časťou celého projektu, napriek výdatnej pomoci moderných informačných technológií.
Už skoro na začiatku prekladu sme si uvedomili, že nie je možné dospieť k použiteľnému prekladu Kentovho repertória len použitím samotného repertória.
Prečo?
Kentove repertórium obsahuje symptómy v heslovitej štruktúre, teda namiesto celej vety

"Ostrá, pichavá bolesť v pravom uchu, ktorá neskôr prechádza do ľavého."

nájdeme v repertóriu symptóm

"Ucho, bolesť, ostrá (pichavá), v, pravé, potom ľavé".

Takáto štruktúra, ktorá má svoje nesporné výhody, umožňuje však niekedy rôzne interpretácie symptómov.
Problém je aj v tom, že mnohé symptómy v angličtine nedávajú žiadny zmysel a bez pochopenia zmyslu nie je možné vytvoriť zmysluplný preklad.

Napríklad: "Teeth, edge, feel as if on", preložené ako "Zuby, na okraji, akoby boli", je dosť ťažko predstaviteľný stav. (Osobne by som pacienta, ktorý by mi povedal, že "V poslednej dobe mám pocit, akoby som mal zuby na okraji.", považoval za kandidáta na lieky typu Hyos., Stram., Cann-i alebo podobné)

Pritom správny preklad "Zuby, mravčenie (ako od kyseliny)", vyzerá akoby s anglickým originálom nemal nič spoločné.

Uvedený príklad nie je vôbec ojedinelý, v repertóriu je veľmi veľa nejasných symptómov a pojmov, ktorým už dnes takmer nikto nerozumie. V prípade, že by sa tieto pojmy nenahradili pre dnešného človeka pochopiteľnými výrazmi, bolo by repertórium nepoužiteľné.

Preto sme pri rekonštruovaní pôvodných významov symptómov použili pôvodné zdroje, z ktorých vychádzal Kent pri zostavovaní svojho repertória, tiež výkladové slovníky zastaralých pojmov, medicínske slovníky a množstvo iných zdrojov.

Hlavné použité zdroje:

  • Timothy F. ALLEN, A.M., M.D. - The Encyclopedia of Pure Materia Medica
  • William BOERICKE, M.D - Homoeopathic Materia Medica
  • John Henry CLARKE, M.D. - A Dictionary of Practical Materia Medica
  • James Tyler KENT, A.M., M.D. - Lectures on Homoeopathic Materia Medica
  • Webster's 1913 Dictionary
  • Jay YASGUR, RPh, MSc - Yasgur's Homeopathic Dictionary and Holistic Health Reference (2nd edition)

Vzhľadom na to, že samotná Allenova Materia Medica má v papierovom vydaní viac ako 7700 strán, zaobstarali sme si všetky tieto zdroje v elektronickej podobe a vytvorili špeciálny software, ktorý ich umožní rýchlo a efektívne prehľadávať. Tak bolo možné pochopiť a správne preložiť nejasné symptómy a pojmy.
Niektoré pojmy alebo významy, ktoré kvôli prehľadnosti nebolo možné zahrnúť do prekladu symptómu, našli svoje miesto v poznámkach k symptómom. (poznámka je k dispozícii pri symptómoch označených hviezdičkou, po stlačení F4)

Napriek všetkej vynaloženej snahe, je možné a pravdepodobné, že v preklade sa nachádzajú chyby a chybičky, preto je ku každému symptómu k dispozícii aj originálna anglická verzia, v prípade, že by ste mali pochybnosti. Oceníme, ak nás na nájdené chyby upozorníte.
(Poznámka: V prípade, že anglický originál sa absolútne nezhoduje so slovenským prekladom, ide pravdepodobne o výklad symptómu získaný z niektorého z pôvodných zdrojov.)

Autormi slovenského prekladu sú (v abecednom poradí): Mgr. Mária Bezemková, Ing. Peter Bezemek, Ing. Vladimír Polóny a MUDr. Štefan Sivák.

Späť na index

© 2004-2008 AEON GROUP spol. s r.o.