Mercurius

Materia Medica.

Materia Medica zobrazí symptómy k zadanému lieku alebo liekom. Umožňuje tak porovnanie symptómov a uľahčuje štúdium jednotlivých liekov.
Lieky, ktorých symptómy chceme zobraziť, si zvolíme v zozname v ľavej ćasti okna, pomocou ľavého tlačítka myši a klávesy CTRL resp. SHIFT.
Potom stlačíme tlačítko "Generovať Materiu Medicu" alebo klávesu Enter.V zozname môžeme označiť ľubovoľný počet liekov, avšak vygenerovanie Materie Medicy pre veľký počet liekov s mnohými symptómami, môže zabrať dosť dlhý čas.

Zoznam symptómov je možné ďalej filtrovať pomocou tlačítiek "Zobraziť rovnaké symptómy" a "Zobraziť odlišné symptómy".

Späť na index

© 2004-2008 AEON GROUP spol. s r.o.