Mercurius

Práca so symptómami.

Symptómy sú na pracovnej ploche zoradené podľa abecedy. V stromovej štruktúre pod každým symptómom sa nachádzajú lieky, ktoré k nemu prislúchajú.Lieky sú zoradené zostupne podľa stupňa a vzostupne podľa abecedy, alebo vzostupne podľa abecedy, podľa toho, aké je aktuálne nastavenie.

Najdôležitejším momentom k úspešnému vyriešeniu prípadu je vhodné nastavenie váh symptómov. Čím dôležitejší symptóm, tým vyššiu váhu dostane.
Keď sa rozhodneme zmeniť váhu symptómu "Hrdlo, bolesť, noc" na 25, klikneme na tlačítko "Upraviť váhu" a napíšeme 25.Zlučovanie symptómov.

Zlučovanie symptómov je dôležitým nástroj pri práci so symptómami. Umožňuje nám to vytvorenie tzv. superrubrík, ktoré obsahujú lieky zo všetkých podobných symptómov, ktoré sa do nej rozhodneme zahrnúť.Napríklad si môžeme zlúćiť všetky symptómy, ktoré sa týkajú škriabavej bolesti v hrdle. Tieto symptómy sú zastúpene až 4-krát, čo je dosť veľa vzhľadom na ich nížšiu dôležitosť v prípade. Zlúčenie do jedného symptómu nám pomôže zabrániť skresleniu prípadu z dôvodu nadhodnotenia istej skupiny symptómov. (iným riešením je zníženie váhy týchto symptómov)

Označíme symptómy, ktoré chcem zlúčiť a stlačíme tlačítko "Zoskupiť symptómy".Ako vidíme na obrázku, Mercurius označí symptóm vzniknutý zlúčením špeciálnou ikonou.

Filtrovanie symptómov.

Ak máme na pracovnej ploche symptóm, o ktorom sme presvedčení, že je pre prípad kľúčový, môžeme naň aplikovať tzv. pozitívny filter.
Pozitívny filter znamená, že do vyhodnotenia budú zaradené iba tie lieky, ktoré sa nachádzajú v symptóme s aplikovaným pozitívnym filtrom.Obdobne funguje negatívny filter, s tým rozdielom, že lieky pod negatívnym filtrom do výsledku zahrnuté nebudú.

Späť na index

© 2004-2008 AEON GROUP spol. s r.o.