Samuel Sagan

  • narodený 18. júla 1957 v Paríži.
  • doktor medicíny. Držiteľ fakultnej ceny parížskej fakulty medicíny.
  • zakladateľ školy Clairvision®

Svoje štúdium spočiatku zameral na neurochirurgiu a psychiatriu. Hranice konvenčnej medicíny ho však odradili a začal sa venovať alternatívnym terapiám. Študoval akupunktúru a taoizmus u taoistického učiteľa. Pôsobil ako akupunkturista a homeopat vo Francúzsku. Niekoľkokrát podnikol cestu do Indie. Študoval sanskrit na Sorbonskej Univerzite. Získal striebornú medailu za dizertačnú prácu o starovekej indickej medicíne a bol zvolený do francúzskeho Združenia histórie medicíny.

Postupne vyvinul svoj vlastný štýl alternatívnej terapie: Liečenie Poznaním
V roku 1987 sa presťahoval do Austrálie a v 89-tom získal austrálske občianstvo.

Je autorom pätnástich kníh: Niektoré z nich sú manuály ("A Language to Map Consciousness"; "Regression, Past Life Therapy for Here and Now Freedom"...) ostatné sú romány založené na starovekých mytológiách ("Spiaci, Zobuď sa!", "Navždy Láska, Biely Orol"...)

V roku 1997 získal Samuel Sagan za svoju prácu od Amerického biografického inštitútu čestný diplom. V súčasnosti je jeho hlavnou činnosťou viesť kurzy Liečenia Poznaním, kde trénuje praktikantov z celého sveta.