Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

98 – Ľudia sa obrátia proti rozhnevaným kňazom.

Keďže sa však bežný ľud, ktorý videl tieto znamenia, veľmi obával pred kňazmi a zákonníkmi uznať Moje učenie a nasledovať Ma, vymysleli dobrú fintu: Pred kňazov hneď priviedli viacerých chorých a povedali: „Vypočujte nás, vy vznešení kňazi a zákonníci, ktorí ste, podľa vašich vlastných slov, zasvätení do všetkých tajomstiev Božích! Človek Ježiš z Nazaretu činí veľké zázraky, aké nikto pred ním nečinil, a jeho reč a učenie sú ako ohnivá búrka, ktorá mocnou silou strávi alebo nezastaviteľne odvanie všetko, čo sa jej postaví do cesty. Bez liekov, len samotným Slovom – ako Boh – vylieči každú chorobu a čistým Slovom vraj dokáže oživiť aj mŕtvych! 98,1

Keď sme sa presvedčili o pravdivosti tohto všetkého, napadla nám dobrá myšlienka – spomenuli sme si na vás a povedali sme si medzi sebou: ,Prečo sa tomu tak veľmi čudujeme?! Či nemáme kňazov a zákonníkov zasvätených do všetkých Božích tajomstiev, ktorí určite tiež dokážu chorého vyliečiť samotným Slovom rovnako dobre ako tento Ježiš, ak len budú chcieť?!‘ Boli sme už s našimi chorými na ceste k Nazaretskému; ale spomenuli sme si na obriezku a zmluvu, od ktorej sa nechceme odvrátiť, pokiaľ nám v pravde dokáže dať to, čo nám telesne a duchovne chýba. Keď ale tento Ježiš robí také neslýchané znamenia, hrozí nám nebezpečenstvo, pokiaľ mu nedokážeme čeliť znameniami rovnakej sily!98,2

Preto sme sem so sebou priviedli viacerých chorých a prosíme vás, pre vašu i našu spásu, či by ste svojou duchovnou mocou, ktorú máte, podľa svojich slov, bezprostredne od Boha, vyliečili týchto chorých – ktorí ani nepatria medzi ťažko postihnutých – len samotným Slovom!98,3

S týmito, vami zázračne vyliečenými chorými, potiahneme cez celé mesto a pred každým domom budeme mocným hlasom oslavovať Boha a zvestovať vašu veľkú slávu. Nazaretský tu potom nájde len slabý ohlas a bude nakoniec nútený sa, takpovediac, vypariť s hanbou, posmechom a veľkou potupou!“ 98,4

Kňazi a zákonníci, až príliš dobre si vedomí svojej úplnej bezmocnosti, prehovoria vážnym hlasom, aby tak zakryli svoju bezmocnosť: „Vy hlupáci! Prečo od nás žiadate to, čo náleží len Bohu?! Kedy aký kňaz alebo zákonník učinil zázrak?! To môže urobiť len Boh a veľkňaz v chráme v Jeruzaleme, keď vojde do veľsvätyne! Takže svojich chorých zaveďte do Jeruzalema; tam sa, pri vhodnej obete (!) vyliečia – pokiaľ to Boh chce! Ak to však Boh nechce, budete to musieť nechať tak a zobrať si svojich chorých zase naspäť domov!98,5

My sme síce zasvätení do rôznych Božích tajomstiev, ale nie do jeho moci, ktorá je svätá, a ktorú On nezverí žiadnemu smrteľníkovi!98,6

Kto ale napriek tomu – ako tento Ježiš, o ktorom sme už počuli – činí skutky, či už čarodejníctvom alebo pomocou Belzebuba, ten je netvorom pekla, čo je najviac zavrhnutiahodné miesto pre nepriateľov Boha. A kto sa obracia na jeho učenie a jeho znamenia, je potom proti Bohu aj Jeho služobníkom v rovnakom postavení ako samotný takýto diablov služobník. Taká je plná pravda a beda vám, ak pôjdete za Ježišom a prijmete od neho učenie a pomoc!“98,7

Hovoria tí, ktorí ku kňazom a zákonníkom priviedli chorých: „Vy ste všetci klamári, keď takto rozprávate! Ako môže byť diablov a služobníkom Belzebuba ten, kto robí pre ľudí nadovšetko dobré veci a učeníci, ktorí s ním chodia, neučia ničomu inému ako láske, miernosti a trpezlivosti; a všetko, čo učí, aj sám dodržiava?!98,8

Vy sami ste diablovi, keď o ňom takto svedčíte; On je však Boží, keďže činí Božiu vôľu práve tak, ako ju vyučuje!98,9

Vy ste nás označili za hlupákov, lebo sme od vás, pre vaše dobro, žiadali to, čo ste o sebe už tisíckrát vyhlasovali, že dokážete modlitbou a božským Slovom; no teraz, keď máte premeniť v skutok svoje staré, stále rovnaké učenie, nás častujete ako hlupákov, keď vás berieme za slovo! – Ó, vy zlí služobníci Belzebuba! Zažneme vám také svetlo, že z jeho jasu všetci pomriete!“98,10

Čítať ďalej O titule