Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

99 – Hnev a pomstychtivosť kňazov voči Ježišovi. Pán v Petrovej rybárskej chatrči. Ježišova obľúbená oblasť: Galilejské more. Uzdravenie Petrovej švagrinej.

Keď kňazi a zákonníci začuli od svojich veriacich takúto reč, rýchlo sa stiahli, lebo tých, čo za nimi prišli, bolo okolo sto a z očí im sršala smrteľná vážnosť, keďže títo si už dávno všimli, kto stojí za židovskými kňazmi a zákonníkmi, a už dlho ich za to nenávideli viac ako všetok mor! 99,1

Ale kňazi, farizeji a zákonníci dobre postrehli, že Židia ich podrobili takejto príhodnej skúške, aby na nich niečo mali, a bolo tu tak o to viac dôvodov nasledovať Ma (lebo vtedy bolo ešte ťažšie prestúpiť zo židovskej do inej cirkvi, ako je v súčasnosti 43 z rímskokatolíckej do evanjelickej), takže Ma začali ostro sledovať a tajne sa medzi sebou radiť, ako by Ma mohli zničiť.99,2

Ale veliteľ, v dome ktorého som teraz pár dní v Kafarnaume prebýval, Mi potajomky dal vedieť, čo sa deje, ako je židovský klér na Mňa napálený, a dokonca Mi tajne usilujú o život!99,3

Na to Ja hovorím: „Svoj zlý cieľ u Mňa aj dosiahnu, zatiaľ však ten čas ešte nenadišiel. Aby však teraz nemali priveľa príležitostí na vykonanie svojej pomsty, na krátky čas sa odoberiem do iného mesta a vrátim sa neskôr, keď zúrivosť týchto neznabohov trochu ochladne.“99,4

Veliteľ, hoci by si Ma nekonečne radšej podržal pri sebe, Môj zámer podporil, lebo aj on sám mal pred týmito kňazmi, zákonníkmi a farizejmi nezanedbateľný strach, lebo až pridobre vedel, ako sa toto hadie plemeno vyzná v tajnom udávaní Rímu.99,5

Nasledujúce ráno som veľmi skoro s celou sprievodnou spoločnosťou opustil nadovšetko pohostinný veliteľov dom a odobral sa do domu Šimona Petra v blízkosti Bethabary, kde na začiatku zvykol bývať Ján. Ako som však vkročil do prostého, ale nie nepriestranného domu Petrovho, ležala tam v posteli jeho švagriná – dobré, veľmi pracovité a cudné dievča, asi dvadsaťročné – v silných horúčkach, trpiac veľkou úzkosťou a bolesťami. Vtedy ku Mne podišiel Peter a prosil Ma, aby som jej pomohol!99,6 (Matúš 8, 14)

Ja som ale hneď išiel k jej posteli, zobral som ju za ruku a povedal: „Dcéruška, netráp sa tu v posteli, ale radšej vstaň a choď nám pripraviť obed!“99,7

Horúčka jej v okamihu prešla, dievča hneď vstalo a postaralo sa o nás s veľkou usilovnosťou a pozornosťou.99,8 (Matúš 8, 15)

43 V 19. storočí. [pozn. prekl.]

Čítať ďalej O titule