Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

85 – Príchod do Galiley. Rôzne názory na Mesiáša. Ďalšia cesta do Kány v Galilei.

(Ján 4:45) Keď teda prišiel do Galiley, Galilejčania ho prijali, lebo videli všetko, čo vykonal cez sviatky v Jeruzaleme, keďže aj oni boli na slávnostiach.

Keď sme zišli do údolia, čoskoro sme dosiahli jednu galilejskú dedinu, v ktorej bývalo veľa Galilejcov, ktorí boli v Jeruzaleme na slávnosti, keď som vyčistil chrám. Od tej udalosti v Jeruzaleme ešte vôbec neuplynul dlhý čas, takže to všetko mali ešte v čerstvej pamäti.85,1

Keď Ma títo Galilejci videli prechádzať cez svoju dedinu, hneď povychádzali zo všetkých domov na ulicu, veľmi priateľsky Ma pozdravili, a nevedeli Ma dosť vynachváliť za Môj čin v chráme, ktorý bol podľa nich nesmierne odvážny. A ich radosť, keď Ma znovu videli, bola o to väčšia, že sa skoro všetci domnievali, že Ma farizeji v Jeruzaleme azda potajomky odprevadili zo sveta. Lebo títo Galilejci o Mne ešte veľa nevedeli, iba že som synom zbožného Jozefa, a že Boh je so Mnou tak, ako bol s Jozefom. Musel som so svojou spoločnosťou zostať s nimi celý deň a nakoniec aj celú noc. Postarali sa o nás podľa svojich možností, a bolo tu mnoho otázok a žiadostí o radu. Došlo aj na otázku Mesiáša a mnohí ho vo Mne videli a spoznávali.85,2

Lebo oni hovorili: „Kto dokáže v chráme, pred toľkými tisíckami ľudí, vyvinúť v sebe takú odvahu, ten si musí byť v sebe vedomý veľkej moci, ktorá mu je daná zhora! Lebo ak by sa o to pokúsil obyčajný človek, zle by sa mu pritom povodilo, a taktiež by nič nezmohol proti zakorenenému zneužívaniu, ktoré sa v chráme dialo už dlhú dobu. Ale u Teba to bolo iné! Akoby medzi nich vlietla mocná búrka, tak všetci upaľovali von z chrámu, – a odvtedy sa v chráme už žiaden trh nekonal!“ A Ja hovorím: „A ďalej sa už ani žiaden konať nebude, lebo ich koniec je blízko!“85,3

Nad tým Galilejci žasli a odvetili: „Ak je to tak, potom to pre nás vyzerá biedne! Ako je to potom s večnou vládou potomkov Dávida, ktorá bola zasľúbená prorokmi, a ktorú mal Mesiáš opätovne nastoliť?“85,4

Hovorím Ja: „Skutočne, pre pravé deti a potomkov Dávida, a tým pre všetkých ľudí Zeme, založí nové a večne trvajúce Kráľovstvo; ale nie na tejto Zemi, ale nad Zemou, na nebesiach! Kto vykladá prorokov inak, ten bude tápať v temnote.“85,5

Po týchto slovách viacerí odchádzajú, pretože veria v pozemského Mesiáša; no mnohí Ma prosia o bližšie vysvetlenie.85,6

Ja však poviem: „Vy musíte tiež vidieť znamenia, inak neveríte! Tak Ma nasledujte do Kány, a odtiaľ do jej okolia – tam sa vám dostane poučenia i zázrakov!“85,7

V Mojej spoločnosti boli ale mnohí z Kány, ktorí Ma od svadby najvernejšie sprevádzali na celej tejto vyučujúcej ceste. Títo sa chceli rozhovoriť o všetkých učeniach a znameniach, ktoré pri Mne počuli a videli. 85,8

Ja ale poviem: „Pre nich ešte nenastal čas. Nech nás ale nasledujú do Kány; tam im niečo z toho spomenieme, a viac potom uvidia a zažijú sami! Vydajme sa teda znovu na cestu! Nikto by ale po ceste nemal rozprávať, lebo sú tu farizejskí banditi!“85,9

Keď som toto poznamenal, Galiljeci Mi dali za pravdu, a sami hovorili, že všade teraz číhajú farizejskí špióni, zastavujú putujúcich na cestách a všetko možné sa ich vypytujú; medzi iným to, či sa niekde nezdržiava a nevyučuje medzi nimi istý Ježiš z Nazaretu. A Ja poviem: „Práve preto pôjdeme to Kány v tichosti a našej početnej spoločnosti, rozumne, nebudú klásť žiadne otázky!“85,10

Čítať ďalej O titule