Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

82 – Matúš doprevádza Pána ako pisár. Jonael ustanovený za učiteľa; je mu prepožičaná zázračná moc a anjel pridaný ako učiteľ.

(Ján 4:43) Ale po dvoch dňoch odtiaľ odišiel a pobral sa do Galiley.

Hovorím Ja: „Prídem k vám tajne ešte raz; vtedy ale o Mojej prítomnosti nebude vedieť celé toto mesto, kam sa kvôli neznesiteľne vysokým daniam v Judsku a Galilei bude presídľovať čoraz viac ľudí, lebo tento kraj je najmenej utláčaný a Môj Jairuth platí za chudobných skoro všetky dane.“ 82,1

(Ján 4:44) Lebo On Sám, Ježiš, dosvedčil, že prorok vo svojej domovine nemá vážnosti.

„Kde je ale toľko krajanov, tam má prorok malú vážnosť, ibaže by to bol starec! Iba to, čo vysloví starec, považujú hlupáci za Božie slovo a múdrosť mladého muža majú za horúčkovitú fantáziu, príležitostne zmiešanú s trochou zdravého rozumu. No čo sa týka zázračných znamení, nech sú akéhokoľvek neobyčajného druhu, tie sú jedno ako všetky odkázané do oblasti mágie, ktorá je v dnešnej dobe, žiaľ, veľmi bežná. Ľudia sú teraz príliš slepí; nedokážu rozlišovať medzi falošným a pravým, a preto rovnako odmietajú všetko.82,2

Je preto lepšie, ak sa prorok vyberie do cudziny, lebo tam, kde ho nepoznajú, ešte najskôr niečo u ľudí dosiahne. A preto vás teraz s Mojimi učeníkmi opustím, ale ako som vám sľúbil, zakrátko vás opäť navštívim. 82,3

No jedného muža, menom Matúš, ktorý tu bol zamestnaný ako colník, beriem odtiaľto so sebou, kvôli jeho rýchlemu a dobrému písmu, aby zaznamenal Moje učenie a skutky. Vydaj mu, kvôli svetu, cestovný pas!“82,4

Veliteľ to hneď aj urobil a za všetko Mi z celého srdca ďakoval. Všetci ostatní hostia, prebudení príkladom veliteľa, činili rovnako; no viacerí, trochu viac unavení z denného cestovania, zaspali na stoloch a laviciach. Bdejúci ich chcú zobudiť, Ja však poviem: „Nechajte ich odpočívať, až kým sa nerozvidnie! Mne je teraz milšie o polnoci v tichosti pokračovať ďalej, aby Môj odchod nevyvolal žiadnu senzáciu. Aj vy tu zostaňte, až kým nebude deň, a nech nikto nesprevádza Mňa ani tých, ktorí sú so Mnou inak, ako vo svojich srdciach.82,5

Ty, Môj Jonael, sa ale postaraj, aby tu Moje učenie zapustilo korene a potom, ako nový strom Života, prinieslo veľa a dobrého ovocia! V Mojom mene ti dávam aj nadprirodzenú moc z nebies; no nenechaj sa svojím zápalom strhnúť k tomu, aby si ju použil nevhodne, a tým nemúdro, lebo by si tým spôsobil viac škody ako úžitku. Na nejaký čas poskytnem tvojmu domu anjela – od neho sa máš naučiť múdremu používaniu nebeskej moci! Žiadnemu cudzincovi ale nehovorte, že v Jonaelovom dome prebýva anjel nebies!“ 82,6

Tu ku Mne plačúc prichádza aj Irhael s Joramom, a obaja od lásky a vďačnosti nedokážu ani prehovoriť! Ja ich však požehnám a poviem: „Upokojte sa! Aj za vami zakrátko prídem!“82,7

Oni však obaja objímajú Moje nohy, zmáčajú ich svojimi slzami, a Joram zvolá: „Ó, ty posvätný čas, ponáhľaj sa a prines Pána slávy navždy k nám do Jeho domu! – Ó Pane, pamätaj na nás, čo Ťa milujeme z plnosti našich sŕdc a príď čoskoro k nám a zostaň navždy s nami!“82,8

Hovorím Ja: „Áno, vrátim sa, ale, ako bolo povedané, iba úplne v tajnosti; lebo v budúcnosti už nikto nesmie byť Mojou prítomnosťou nútený do viery v Moje poslanie zhora, a teda v Moje Slovo.“82,9

Čítať ďalej O titule