Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

83 – Dôležité pokyny k misii. Moc pravdy. O podstate Slova Pána. Milosť povolania ľudí k Detstvu Božiemu.

(Pán:) „Pravdu musí zdôvodňovať samotné učenie. Následne, ten, kto nebude žiť zo Slova, umrie v súde toho istého Slova, ktoré mu bolo povedané, a ktorému neveril a nedôveroval!83,1

Lebo tak, ako mám v Sebe z Otca silu vziať alebo darovať večný život každému, kto je zo svojej vôle schopný ho prijať, rovnakého je schopné aj Moje Slovo; lebo Moje Slovo je stále rovnakým všemocným a po všetku večnosť pretrvávajúcim výrazom Mojej Vôle!83,2

Preto ten, kto do seba plne prijme Moje Slovo a neodchylne podľa neho jedná a žije, ten tým prijíma Mňa Samotného so všetkou Mojou láskou, múdrosťou, mocou a silou a stal sa tak pravým Dieťaťom Božím, ktorému Otec na nebesiach neodoprie nič z toho, čo má!83,3

Svätý Otec nemôže urobiť viac ako sa vo Mne, Svojom Synovi, Sám osobne prejavovať, a z vás, súdených tvorov, vytvoriť najslobodnejších bohov a nazývať vás potom Svojimi priateľmi a bratmi!83,4

Vždy myslite na to, kto je Ten, ktorý sa vám teraz zjavuje, a čo týmto zjavením dostávate – potom vás už hmotný svet nebude viac priťahovať, a ľahko nad ním zvíťazíte; čo je veľmi nutné, lebo ak svet v sebe plne neovládnete, nestanete sa Dieťaťom Otca na nebesiach!83,5

Tým z vás ale nechcem urobiť ľudí, ktorí budú po svete chodiť so zvesenými hlavami a preklínať ho, ale len jeho múdrych používateľov!83,6

Či by sa nemal nazývať hlupákom ten, kto si nejaký dobrý a užitočný nástroj, ktorý potrebuje na výkon svojho povolania, tak zamiloval, že by ho už vôbec nepoužíval na jeho určený účel, ale naň len s pôžitkom civel a držal ho zavretý v skrini, aby nezhrdzavel a nestratil tak na kráse, a tým aj na márnom a prázdnom pôžitku, ktorý z neho má?!83,7

Svet je pre vás tiež nástrojom, s ktorým môžete urobiť veľa dobrého a úžasného, pokiaľ ho budete využívať správne! Avšak ako Moji učeníci musíte tento nástroj používať tak, ako som vás to Ja, váš jediný pravý majster, teraz dva a pol dňa učil!83,8

Takto nasadený a použitý vám tento nástroj pripraví a zabezpečí večný život. Pokiaľ ho však budete používať inak, tento nástroj bude presne ako veľmi ostrý nôž v rukách nedospelých detí, ktorým si až príliš ľahko a rýchlo zasadia smrteľnú ranu, ktorú bude lekár len ťažko schopný zahojiť! 83,9

S týmito slovami si vezmite aj Moje plné požehnanie a podeľte sa o tieto slová aj so všetkými tými, ktorí ich doteraz nemohli počuť, aby sa na konci vecí nikto nemohol vyhovárať na neznalosť!83,10

A teraz sa vy, Moji nemnohí učeníci a vy všetci, ktorí ste Ma nasledovali z Galiley a Jeruzalema, pripravte na cestu; a to do Galiley, kde sa budete môcť opäť venovať starostlivosti o svoje polia!“ 83,11

Po tejto výzve sa zdvihnem, dám stále čakajúcim anjelom pokyn, ktorému rozumejú len oni, po ktorom zmiznú všetci, až na Jonaelovho anjela. Aj viditeľne otvorené brány do nebies sa zatvoria; no dom Irhael a Jorama zostane so všetkým vybavením z nebies, rovnako ako Jairuthov zámok. Všetci bdejúci prítomní nás odprevádzajú k dverám domu. No veliteľ si to nenechá ujsť a odprevadí Ma na hranice okresu mesta; a odtiaľ sa vráti naspäť do Sychar.83,12

Koniec druhého dňa v Sychar.

Čítať ďalej O titule