Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

81 – Pánove poučenie ohľadom zaobchádzania s kriminálnikmi. Trest smrti a jeho účinok. Pokyny pre sudcov. O hlavnom účele vtelenia Pána. Vybudovanie mosta medzi týmto a oným svetom. Vodcovia nevedomých na onom svete.

Hovorím Ja: „Priateľu, si ešte veľmi krátkozraký, ak si Moje učenie vykladáš a chápeš ho takto! Už Jonael ti predsa povedal, že pri boji so zlým nepriateľom na Boží pokyn, ako aj pri nevyhnutnej sebaobrane je Mnou ustanovené, že ľudia usmrtení v takýchto bojoch, respektíve ich duše, sú ihneď uvedené do tvrdého súdu, a voči svojim spravodlivým víťazom alebo na pôdu Zeme nemôžu vyvíjať žiadne spätné pôsobenie. Ak je to však nemennou pravdou, z ktorej môžeš jasne vidieť, ako vec vyzerá vo svojej podstate, ako môžeš takýmto pochybným spôsobom oponovať Môjmu učeniu?! 81,1

Kto ti povedal, že skutoční kriminálnici, ktorí sú často horší ako divé zvieratá, nemajú byť pochytaní a umiestnení do trvalej väzby?! Práve naopak, už láska k blížnemu ti to prikazuje! Tak ako by si ostrou zbraňou zabil hyenu, ktorá napadla človeka, keby si na ňu natrafil, rovnako by si iste priskočil na pomoc čestnému človeku, keby ho na ulici alebo v dome prepadol lúpežný vrah.81,2

Keďže sa ale také ľudské hyeny, keď sa ich veľmi veľa nazbiera, môžu stať nebezpečnými nielen pre jednotlivých pútnikov, ale aj pre celé oblasti, je dokonca nevyhnutnou povinnosťou autority, ktorá je pri moci, usporiadať na takýchto ľudí hon a vsadiť ich do pevného žalára.81,3

Trest smrti má byť ale určený len tým, u ktorých v úsilí o skutočné polepšenie zlyhá počas doby desiatich rokov každý prostriedok. Ak kriminálnik na popravisku sľúbi, že sa polepší, nech mu je lehota predĺžená o jeden rok! Ak sa tým ale žiadne polepšenie nedosiahne, usmrtenie má byť vykonané, lebo u takého človeka sa už polepšenie na Zemi nedá viac očakávať a je lepšie ho zo Zeme odstrániť!81,4

Pokiaľ sa ale právoplatne vládnuca autorita, so súhlasom spoločenstva, rozhodne zmeniť zaslúžený trest smrti na doživotné väzenie a ďalej sa pokúšať o polepšenie odsúdeného, môžu tak učiniť, a Ja ich za to nebudem volať na zodpovednosť.81,5

Nepriatelia takých ľudí, ktorí žijú podľa Môjho učenia, nemajú po svojej telesnej smrti žiadnu moc spätného pôsobenia. Táto prislúcha len tým duchom, ktorí boli – ako ľudia usilujúci sa o lepšie veci – najkrutejším spôsobom usmrtení tyranskými, nadovšetko arogantnými, sebeckými a panovačnými, a teda úplne neprávoplatnými vládcami!81,6

Keď si takíto, každého jemnejšieho citu zbavení sudcovia takými nadovšetko nespravodlivými súdmi vytvoria nepriateľov, potom sa títo nepriatelia, ako duchovia, nespravodlivým sudcom pomstia; lebo toto je Mnou povolené ako spätné pôsobenie; ale skutočne od základu zlým duchom nikdy! – Myslím, že teraz už budeš mať ohľadom svojich pochybností jasno?!“81,7

Hovorí veliteľ: „Áno, teraz je Skylla a Charybda odstránená, a v tomto smere som úplne v poriadku.“81,8

Ako si však Tvoje, vskutku posvätné učenie, na ceste plnej prekážok prekliesni priechod nocou, v ktorej ľudstvo teraz leží pochované, to mi je rovnako nejasné ako predtým! Nejakým čisto zázračným spôsobom by to, podľa Tvojho vlastného vyjadrenia, ľuďom veľmi nepomohlo, keďže by sa tak ľudia, ktorí sa mali stať a byť slobodnými, zmenili len na stroje; úplne prirodzeným spôsobom to zase bude stáť veľa krvi a vyžiada si to predlhý čas! Áno, aj keď nemám žiaden prorocký dar, môžem takmer s istotou tvrdiť – ako poznám ľudstvo široko-ďaleko v Ázii, Afrike a Európe – že za 2000 rokov, počítané od teraz, sa zďaleka ani polovica pozemských ľudí nebude slniť vo svetle tohto Tvojho učenia! – Mám pravdu alebo nie?“ 81,9

Hovorím Ja: „V podstate sa v tom ani nemýliš. Ale vo všeobecnosti na tom nezáleží natoľko, ako si to ty predstavuješ; lebo sa tu až tak nejedná o všeobecné prijatie Môjho učenia na tejto Zemi, ale oveľa viac o to, aby sa cez Moje súčasné narodenie, a cez Moje Slovo a učenie konečne vybudoval most medzi týmto hmotným a oným duchovným svetom, ktorého večná ríša leží za hrobom!81,10

Kto Moje učenie prijme na tejto strane s plnou vážnosťou, ten tento most prekročí už v tele; kto však na Zemi prijme Moje učenie vlažne, neúplne alebo ho neprijme vôbec, ten na onom svete vojde do veľkej noci a bude pre neho veľmi ťažké nájsť tento most!81,11

No ľuďom, ktorí sa na tejto strane nikdy nedostanú do stavu, aby sa mohli naučiť niečo z Môjho učenia, budú na druhej strane daní vodcovia, ktorí ich k tomuto mostu privedú. Ak budú duchovia, ktorí zatiaľ nevedia nič o Mojom učení, týchto vodcov nasledovať, tiež cez tento most prejdú do pravého večného života; pokiaľ však budú tvrdohlavo zotrvávať pri svojom učení, budú za svoj spôsob života súdení podľa svojho učenia čisto ako tvory a nedosiahnu Detstvo Božie! – Hľa, takto sa má vec! Porozmýšľaj o tom a povedz Mi, ako sa ti to pozdáva – ale rýchlo; lebo vedz, že Môj čas na tomto mieste sa chýli ku koncu!“81,12

Veliteľ po chvíli povie: „Pane, teraz mi je všetko jasné a zrejmé; a ak by sa časom objavili nejaké pochybnosti, nuž, prebudil si pre nás človeka, ktorý nás všetkých môže poučiť o všetkom! Preto bude Tvoje meno mnou a nami všetkými vždy nadovšetko velebené a požehnané! – Len jednu prosbu odo mňa milostivo prijmi a tá spočíva v tom, že keď od nás teraz odídeš, aby si sa k nám zase rýchlo vrátil! Lebo mojou hlavnou starosťou bude, aby si tu, keď sa opäť vrátiš, našiel srdcia, ktoré sú Ťa hodné viac, ako to bolo tentokrát!“81,13

Čítať ďalej O titule