Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

75 – O tienistej stránke dobrého. Príklad zo zoologických záhrad. Nová cesta k slobode Božích detí. O zaobchádzaní s kriminálnikmi. Podobenstvo o levovi. O poslaní apoštolov.

Hovorí Šimon Peter: „Áno, Pane, v podstate sme to dobre pochopili; no táto vec má predsa len svoju tienistú stránku. Mám zato, že ak v súlade s Tvojím učením zrušíme všetky tresty za zločiny, zanedlho sa zločinci rozmnožia viac ako tráva na Zemi a piesok v mori. Kde je daný nejaký zákon, musí byť doplnený príslušným trestom, inak to nie je žiaden zákon. – Alebo môže zákon existovať aj bez postihu?“75,1

Hovorím Ja: „Môj milý, posudzuješ to ako slepý farby svetla! Choď sa pozrieť na zoologické záhrady bohatých – uvidíš tam rôzne druhy divých zverov ako tigre, levy, pantery, hyeny, vlky a medvede. Keby takéto beštie neboli zavreté v pevných klietkach, kto by si bol v ich blízkosti istý svojím telesným životom?! Aká by to bola ale hlúposť, držať v klietkach aj nežné jahňatá a holubice!75,2

Peklo, pravdaže, vyžaduje tie najprísnejšie zákony spojené s tými najbolestivejšími postihmi; ale Moje Kráľovstvo, ktoré je nebom, nepotrebuje ani zákony a ešte menej nejaké postihy! 75,3

Ja som ale neprišiel nato, aby som vás tvrdou prísnosťou zákonov pripravoval na peklo, ale láskou, miernosťou a pravdou vás vychovával pre nebo. Keď vás teraz Mojím novým učením z nebies oslobodzujem od zákona a ukazujem vám nové cesty srdca k pravému, večnému a najslobodnejšiemu životu, prečo chcete stále žiť v odsúdení a prekliatí zákonov, a nepomyslíte na to, že je lepšie v slobodnej láske telesne tisíckrát zomrieť, ako jeden deň kráčať v smrti zákona?!75,4

Rozumie sa samo sebou, že zlodejov, lupičov a vrahov treba pochytať a uväzniť, lebo títo sa podobajú na divé, krvilačné beštie, ktoré ako obrazy pekla prebývajú v norách Zeme a dňom i nocou číhajú na lup. Poriadať takýto spravodlivý lov je dokonca aj povinnosťou anjelov v nebi. Nikto ale nemá byť zabitý – treba ich len uväzniť, aby sa umiernili a skrotli! Iba ak násilne vzdorujú, vtedy ich môžete zraniť a pri tvrdohlavom odpore aj telesne zabiť, lebo mŕtve peklo je lepšie ako peklo so životom. 75,5

Kto však u nejakého uväzneného zlodeja, lupiča alebo vraha zájde ešte ďalej, a odsúdi a usmrtí ho, na toho raz budem hľadieť s nahnevanými očami. Lebo čím prísnejšie ľudia súdia a trestajú zadržaných zločincov, o to krutejší, opatrnejší, nenápadnejší a tvrdohlavejší budú zločinci, ktorí sú zatiaľ na slobode, a keď sa v noci vlámu do domu, nielenže zoberú všetko, čo nájdu, ale tiež všetkých povraždia a zničia všetko, čo by ich mohlo prezradiť.75,6

Ale keď odstrániš prísny súd a dáš všetkým ľuďom dobrú radu, aby niekomu, kto od nich žiada spodné rúcho, dali aj plášť, zlodeji síce aj tak prídu a budú od vás chcieť toto a tamto, ale nebudú lúpiť a vraždiť!75,7

Ak však ľudia – z pravej lásky k svojim bratom a sestrám a z lásky ku Mne – nebudú hromadiť dočasné statky tejto Zeme, ale budú napodobňovať Mňa, čoskoro už nebudú žiadni zlodeji, a ešte menej lupiči a vrahovia! 75,8

Kto si však myslí, že tvrdými zákonmi a čoraz prísnejšími súdmi budú zločinci nakoniec vykorenení, ten sa veľmi mýli! Tých nemalo peklo nikdy nedostatok. Ako vám pomôže, keď zabijete jedného diabla, ak peklo pošle na jeho miesto desiatich, z ktorých každý je horší ako desať takých, ako bol ten zabitý?! Ak sa zloduch, keď príde, ocitne tvárou v tvár zase len zloduchovi, rozzúri sa a zmení sa na ozajstného Satana. Ak ale príde a nenájde nič než lásku, miernosť a trpezlivosť, potom upustí od svojej zloby a pôjde ďalej.75,9

Keď lev zbadá, ako sa k nemu blíži tiger alebo nejaký iný nepriateľ, hneď sa rozzúri, skočí na neho celou svojou silou a zabije svojho protivníka; ale slabému psíkovi dovolí, aby sa s ním hral a zostane mierny. Ak by za ním ale prišla mucha a zrovna si aj sadla na jeho silnú labu, sotva by ju poctil jediným pohľadom a nechal by ju odtiaľ bez problémov odletieť, lebo lev sa chytaním múch a mušiek nezaoberá. A každý mocný nepriateľ sa k vám bude správať takto, pokiaľ mu nebudete odporovať silou.75,10

Preto radšej žehnajte svojim nepriateľom, ako by ste ich mali chytať, súdiť a väzniť – tak nad ich hlavami zhromaždíte žeravé uhlíky a učiníte ich pre seba neškodnými!75,11

S láskou, miernosťou a trpezlivosťou prejdete všade; ak ale ľudí – ktorí sú napriek svojej slepote vašimi bratmi – budete súdiť a odsudzovať, tak budete medzi ľuďmi tejto pozemskej hrudy rozsievať namiesto požehnania evanjelia len prekliatie a rozkol.75,12

Preto musíte byť plne Mojimi učeníkmi v slove, učení aj skutku, ak sa chcete stať a byť Mojimi služobníkmi pri šírení Môjho Kráľovstva na Zemi! Ak to ale nechcete, alebo vám to pripadá priťažké, či nesprávne, urobíte všetci lepšie, ak pôjdete domov; Ja si však učeníkov dokážem vychovať aj z kameňov!“75,13

Čítať ďalej O titule