Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

74 – Drzí onemení, ich priatelia-klamári a ich výhražný postoj. Joramova prísnosť a zápal učeníkov voči klamárom. Pánovo pokarhanie a návod k správaniu sa voči zlovôli ľudí.

Hneď nato k nám pristúpi dosť veľký dav ozbrojený palicami a medzi nimi je tých desať nemých, ktorí boli v prvú noc lekárom učinení nemými kvôli svojmu hanobeniu a dav sa výhražne dožaduje, aby bol ich jazyk opäť rozviazaný!74,1

Joram, lekár, však hneď predstúpi pred nich a pevným, mužným hlasom hovorí: „Ó, vy deti zla! Je toto nový spôsob, ako prichádzať k Bohu a prosiť ho o milosť?“74,2

Tu dav trochu ustúpi a kričí: „Kto je tu Boh a kto to je?! Považuješ nakoniec za Boha seba samého, či toho čarodejníka z Galiley, ty nafúkaný rúhač?!“74,3

Hovorí Joram ešte tvrdšie: „Kto je vám ,čarodejník z Galiley‘, vy mizerná banda?!“ Dav vykrikuje: „Ten tesár z Nazaretu zvaný Ježiš je to – dobre poznáme jeho, aj jeho matku, ktorá je tu teraz tiež, a jeho bratov a sestry, ktorí sú taktiež tu! Poznali sme aj jeho otca, ktorí pred pár rokmi umrel – a ako sme počuli, tak od žiaľu, lebo jeho žena a deti ho nechceli nasledovať a zrádzali ho na každom kroku!“74,4

Tu sa Joram úplne rozčúli nad takým najhanebnejším nactiutŕhaním. Náhlivo ku Mne pristúpi, aj Jakob a Ján ku Mne prikročia a hovoria spolu s Joramom: „Pane, Pane, Pane! Rýchlo nechaj na týchto chlapov dopadnúť oheň z nebies, aby ich strávil! To už predsa volá do nebies, aké najnehoráznejšie lži sa pred nami odvážia vysloviť!“74,5

Hovorím Ja: „Ej, vy deti hromu, nechajte ich klamať! Existuje nejaký oheň, ktorý páli viac ako oheň lži?! Urobte im zato niečo dobré a budú odtiaľto utekať so žeravými uhlíkmi na hlavách! – Pamätajte si to! Nikdy neoplácajte krivdu krivdou a zlo zlom!“ Po tomto sa ti traja spamätajú, a Joram sa pýta, čo má teda s týmito bezbožníkmi robiť.74,6

Ja poviem: „Učiň im, v Mojom mene, čo žiadajú, a vyzvi ich, aby odišli!“ Nato Joram prehovorí k davu: „V mene Pána! Nech hovorí každý, kto je medzi vami nemý, a choďte si svojou cestou domov a vzdajte Bohu úctu!“ 74,7

Po týchto Joramových slovách sa všetkým, ktorí boli nemí, rozviažu jazyky; ale Bohu úctu nevzdali, okrem jedného, ktorý ostatných aspoň napomenul. Nato mu títo povedali: „Ty tupec, bol to vari Jehova, kto nás učinil nemými?! Čarodejník nám spôsobil túto škodu, a my máme zato vzdávať úctu pohanskému čarodejníckemu bohovi?! Ak by sme to urobili, čo by sme mohli očakávať od všemocného Boha Abraháma, Izáka a Jakoba?!“ Tak odišiel preč aj ten jeden, o čosi lepší, s ostatnými deviatimi, a neodvážil sa vzdať Mi patričnú úctu.74,8

Joram a všetci Moji sa kvôli tomu hnevali, a Šimon Peter ku Mne prikročil tiež plný hnevu a povedal: „Pane, ako to Tebe vyhovuje, tak je to dobré; ale keby som mal len iskru Tvojej duchovnej sily a moci, vedel by som, ako naložiť s týmito tupými a zlými rúhačmi voči Tvojmu, mne tak presvätému menu!“74,9

Hovorím Ja: „Šimon Peter, či si už zabudol na Moje učenie, ktoré som dal na hore? Čo dobré tým dosiahneš, ak budeš oplácať zlo zlom?! Keď varíš nejaké jedlo, ktoré je samo o sebe nechutné, budeš konať múdro, ak do toho jedla – ktoré je samo nechutné a ani tebe nechutí – namiesto toho, aby si ho dochutil dobrou soľou, mliekom a medom, doleješ žlč a šťavu z aloe?! Ak k jedlu, ktoré je už aj tak dobré, pridáš ešte niečo lepšie, určite ťa nikto neoznačí za hlupáka; ak ale zlé jedlo pokazíš ešte horšími prísadami viac, ako je vo svojej podstate, povedz, kde sa nájde rozumný človek, ktorý by ti hneď nepovedal: ,Pozrite sa, čo to ten hlupák stvára?!‘74,10

Pozri sa, takisto a ešte viac to platí u ľudí! Ak zlo oplácaš ďalším zlom, spýtaj sa sám seba, či sa tým ich zlo vylepší? Ak ale oplatíš tebe spôsobené zlo dobrom, zmierniš tým zlo v tvojom bratovi a nakoniec z neho urobíš dobrého brata!74,11

Keď má pán sluhu, ktorému dôveruje s mnohými vecami, no sluha, keďže dobre pozná pánovu dobrotu, sa proti svojmu pánovi previní a zaslúži si tak trest – ak si pán zavolá toho sluhu a pokarhá ho za jeho nevernosť a sluha sa kvôli tomu nahnevá a hanebne odvráva svojmu pánovi, bude kvôli tomu pán k sluhovi lepší a miernejší? Nie, hovorím Ja; až vtedy sa pán na neverného sluhu poriadne nahnevá, dá ho spútať a uvrhnúť do väzenia!74,12

Ak ale sluha vidí, že pán mu jeho nevernosť ide tvrdo oplatiť, a padne pred ním na kolená, kajúcne prizná svoju vinu a plný miernosti a lásky ho poprosí o odpustenie svojej viny, naloží pán so sluhom tak ako v predchádzajúcom prípade?! Nie, hovorím Ja! Takou kajúcnou miernosťou sluhu sa aj pán stane miernym a povoľným, a nielenže svojmu sluhovi všetko opustí, ale mu navyše učiní aj dobré.74,13

Preto nikdy neoplácajte zlo zlom, ak sa všetci chcete stať dobrými! Ak však budete súdiť a trestať tých, ktorí sa proti vám previnili, budete nakoniec všetci zlí a v nikom už nebude viac pravej lásky, ani ničoho dobrého! 74,14

Mocní si prisvoja právo trestať tých, ktorí sa previnia voči ich zákonom; hriešnici budú ale horieť túžbou po pomste a budú sa snažiť mocných zničiť. Otázka: Čo dobré z toho nakoniec vzíde?!74,15

Preto nesúďte a nezatracujte nikoho, aby ste sami neboli súdení a zatracovaní! Pochopili ste všetci toto nadovšetko dôležité učenie, bez ktorého nemôže Moje Kráľovstvo nikdy vo vás zaujať svoje miesto?“ 74,16

Čítať ďalej O titule