Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

72 – Cesta do Sychar. Významné predpovede o budúcnosti. O konci sveta a všeobecnom súde. O veľkom súžení. Zasľúbenie anjelov pozaunami pred opätovným príchodom Krista. Zem ako raj. Satanova posledná skúška. O utrpení a vzkriesení Pána.

Teraz sa vydáme na cestu, a veliteľ so svojou vyliečenou ženou a svojimi dvoma poprednými dôstojníkmi Ma doprevádzajú. Veliteľ a jeho žena si však k sebe zoberú Jonaela, rozprávajú sa s ním a pýtajú sa ho na rôzne veci zo židovského náboženstva a čo z toho sa vzťahuje na Mňa; a v prvej dedinke vyliečený ochrnutý sa do tohto rozhovoru významne zapája. Ja ale kráčam so siedmymi Jonaelovými dcérami a jeho ženou. Tie sa Ma tiež na všeličo pýtajú, čo v blízkej budúcnosti čaká svet, Jeruzalem a Rím. A Ja im podám vhodnú odpoveď a ukážem im, ako bude v blízkej dobe súdené tajné knieža sveta a krátko nato všetci jeho prívrženci. Súčasne im ukážem aj koniec sveta a všeobecný súd podobný tomu za čias Noeho a oni sa Ma, veľmi užasnuté, pýtajú, kedy a ako k tomu dôjde.72,1

Ja im však poviem: „Moje drahé dcéry! Tak ako to bolo za čias Noeho, tak to bude aj teraz! Lásky ubudne a úplne vychladne, viera v čisté učenie života, z nebies ľuďom zjaveného, a poznanie Boha sa zmení na najtemnejšiu mŕtvu poveru plnú lži a klamu; a držitelia moci budú opäť ľudí používať ako zvieratá a nechajú ich úplne chladnokrvne a bez akéhokoľvek svedomia masakrovať, pokiaľ sa títo nebudú chcieť bez odporu podriadiť vôli jagavej moci! Mocní budú chudobných trápiť všemožným útlakom a každého jedného slobodnejšieho ducha budú všetkými prostriedkami prenasledovať a utláčať, a tým príde medzi ľudí súženie, akého na Zemi ešte nikdy nebolo! Ale dni budú potom skrátené kvôli tým mnohým vyvoleným, ktorí sa budú nachádzať medzi chudobnými; lebo ak by k tomu nedošlo, mohli by zahynúť dokonca aj vyvolení!72,2

No do tej doby uplynie odteraz tisíc a ešte ďalších necelých tisíc rokov! Ale potom pošlem medzi tých chudobných ľudí týchto istých anjelov, ktorých tu vidíte, s veľkými hlásnymi pozaunami. Títo duchovne mŕtvych ľudí Zeme takpovediac vzkriesia z hrobov ich noci; a ako ohnivý stĺp valiaci sa z jedného konca sveta na druhý, dopadnú tieto mnohé milióny prebudených na všetky svetové mocnosti a nikto im už nebude schopný odolávať! 72,3

Odvtedy sa Zem opäť stane rajom a Ja budem navždy viesť Moje deti pravými cestami.72,4

Ale tisíc rokov potom bude knieža noci na veľmi krátky čas siedmych rokov, pár mesiacov a dní kvôli sebe samému oslobodený, buď pre svoj úplný pád alebo kvôli možnému návratu.72,5

V prvom prípade bude Zem vo svojej vnútornej časti premenená na večné väzenie; ale vonkajšia zostane rajom. No v druhom prípade by sa Zem zmenila na nebesá a smrť tela a duše by zmizla naveky. – Stane sa to? A ak áno, ako? – To zatiaľ nesmie vedieť ani prvý anjel nebies; len sám Otec to vie. Čo som vám ale teraz odhalil, to nehovorte nikomu, až kým sa po pár pozemských rokoch nedozviete, že som bol vyzdvihnutý zo Zeme!“ 72,6

Vtedy sa ale dcéry pýtajú, v čom bude spočívať to vyzdvihnutie. 72,7

Ja im však poviem: „Keď sa o tom dopočujete, vaše srdcia budú veľmi smutné! Potom sa ale utešte tým, že po troch dňoch budem opäť medzi vami a Sám vám prinesiem veľké potvrdenie Novej Zmluvy a kľúče k Môjmu večnému Kráľovstvu. Dajte si ale pozor, aby som vás potom našiel také čisté ako ste teraz, inak sa nebudete môcť stať naveky Mojimi nevestami!“ – Nato Mi dcéry spolu so svojou matkou prisľúbia, že budú všetko, čo som im prikázal a poradil, čo najpresnejšie dodržiavať.72,8

Čítať ďalej O titule