Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

62 – Pánova reč o Kráľovstve Božom a misii Mesiáša. Pobyt zosnulých ľudských duší pred nanebovstúpením Pána.

Obchodník už ďalej nič nehovorí, so Mnou poďakuje Otcovi a posadí sa za veľký stôl, ktorý stojí uprostred sály. Ja a všetci Moji učeníci, Jonael so svojou ženou a dcérami, Irhael so svojím manželom Joramom a medzi nimi matka Môjho tela Mária, sa potom všetci tiež posadíme za rovnaký stôl. 62,1

Obchodník sa z toho tak veľmi teší, že povie: „Keďže si ma poctil tým, že si sa posadil za tento stôl, za ktorý som sa posadil ja, odteraz budem chudobným dávať desiatok zo všetkého, čo prinesie môj obchod a všetky dane, ktoré majú zaplatiť Rímu, za nich uhradím na desať rokov dopredu! No po tejto dobe dúfam, že nás Boh, Tvoj a náš Otec, cez Teba, ó Pane, oslobodí od tejto pliagy, za účelom čoho som Ti už vonku, verne a pravdivo, ponúkal moju najaktívnejšiu pomoc so všetkým, čo mám k dispozícii.62,2

Ó Pane, len od tejto pliagy nás osloboď, a aby Židia z Jeruzalema opäť s nami nadviazali kontakt, lebo od starej pravdy sú vzdialení na nebesá! U nich nevládne nič iné ako sebectvo, panovačnosť a lesk; na Boha nikdy nemyslia a po láske k blížnemu niet ani stopy! Garizimom pohŕdajú, ale Jehovov chrám v Jeruzaleme zmenili na prístrešok peňazomencov a kramárov! A ak im niekto povie, že sú bezbožníkmi vo svätyni Božej, potom ho preklínajú a nadávajú mu, lebo sa ich odvážil nazvať pravým menom! Pane, to sa musí zmeniť; nemôže to takto zostať! A ak to tak zostane, potom sa čoskoro môžeme obávať novej potopy! Po celom svete žijú samí pohania, ale v Jeruzaleme a v Judsku žijú Židia, kňazi, leviti, zákonníci, farizeji, peňazomenci a kramári, ktorí sú všetci desaťkrát horší ako všetci pohania! Stručne, svet je teraz oveľa horší ako za čias Noeho! Ak nepríde žiadna pomoc a Mesiáš nevezme do rúk plamenný meč, môžeme zjavne začať stavať novú archu! Pane, rob to, čo je vždy len v Tvojej moci! Ja Ti chcem byť vždy nápomocný!“62,3

Nato Ja poviem: „Drahý Jairuth! Pozri sa na Mojich mladíkov! Hovorím ti: mám ich toľko, že by sa nepomestili na tisíckrát tisíc Zemí, ale jediný z nich plne postačuje nato, aby za tri okamihy zničil celú rímsku ríšu. A hoci si na tom vo viere lepšie ako Židia, máš spolu s nimi rovnakú falošnú predstavu o Mesiášovi a Jeho Kráľovstve.62,4

Je pravda, že Mesiáš na tejto Zemi založí nové Kráľovstvo, ale – a to si dobre zapamätaj – nebude to žiadne hmotné kráľovstvo pod korunou a žezlom, ale Kráľovstvo Ducha, Pravdy, pravej slobody z Pravdy, kde bude vládnuť jedine Láska!62,5

Svet ale bude volaný, aby do tohto Kráľovstva vstúpil. Ak volanie vypočuje, jeho odmenou bude večný život; ak ale volanie nebude nasledovať, zostane síce taký, aký je, ale na konci bude jeho údelom večná smrť!62,6

Mesiáš, teraz ako Syn človeka, neprišiel, aby tento svet súdil, ale iba preto, aby zavolal všetkých, ktorí teraz kráčajú v temnote smrti, do Kráľovstva Lásky, Svetla a Pravdy!62,7

Neprišiel na tento svet, aby vám získal naspäť to, čo vaši otcovia a králi stratili v prospech pohanov, ale len kvôli tomu, aby vám prinavrátil to, čo Adam stratil pre všetkých ľudí, ktorí kedy žili na tejto Zemi a ešte budú žiť!62,8

Doteraz ešte žiadna duša, ktorá stratila telo, nebola vzatá zo Zeme. Je ich nespočetne veľa, začínajúc od Adama až do tejto hodiny, a všetky sa dosiaľ trápia v noci tejto Zeme. No až odteraz budú prvýkrát slobodní! A keď odídem do Výšin, všetkým otvorím cestu zo Zeme do nebies a všetci nastúpia na túto cestu k večnému životu!62,9

Vidíš, toto je dielo, ktoré má vykonať Mesiáš, a nie niečo iné! A ty nemusíš volať svojich bojovníkov zo Zadnej Ázie, keďže ich nikdy nebudem potrebovať. Duchovných pracovníkov však budem pre Moje Kráľovstvo potrebovať veľa, no tých si pripravím Ja Sám. Tu za týmto stolom už niektorí sedia; ale vo všetkej Láske a Pravde ich už bude k tomu pripravených viac.62,10

Takže vidíš, toto dosiahnuť je Mojou úlohou! Ty ale zváž, a potom Mi povedz, ako sa Ti pozdáva taký Mesiáš!62,11

Hovorí obchodník Jairuth: „Pane, nad tým musím veľmi dobre porozmýšľať! Lebo o takom Mesiášovi veru zatiaľ žiaden človek nechyroval! Ja si však myslím, že taký Mesiáš bude pre svet len málo užitočný! Lebo kým bude svet ponechaný taký, aký je, bude stále tým najnepríjemnejším nepriateľom všetkého, čo je duchovné! Teraz si to ale potrebujem premyslieť.“ 62,12

Čítať ďalej O titule