Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

63 – Jairuthova reč o rozdieloch medzi zákonom a dobrou radou. O pôsobení vína.

Všetci teraz jedia a pijú; samotný Jairuth začne, úplne zamyslený, jesť a popri tom si aj statočne uhýnať. Keď je poriadne rozohňujúcim vínom lásky z nebies sám úplne premenený v lásku, povie Mi: „Pane, teraz mi napadla úžasná myšlienka! Ak je to možné, chcel by som mať vinič takého druhu, z ktorého hrozna by som mohol dorobiť takéto víno! Lebo keby som mal vo svojich pivniciach takéto víno, naplnil by som celý svet len samou láskou! Teraz som to sám na sebe zakúsil. Ja som síce človek, ktorý vo všetkom uprednostňuje to, čo je dobré, správne a pekné, ale žeby som v sebe cítil nejakú zvláštnu lásku k ľuďom, to naozaj nemôžem povedať.63,1

Všetko, čo som doteraz činil, som činil z istého zákonného donútenia, ktoré som si podľa znalosti zákonov sám predpísal. Málo ma trápilo, či bol zákon dobrý alebo zlý; takými úvahami som sa vlastne nikdy nezaoberal. Moje motto bolo: Zákon je zákon, či je od Boha alebo od Cézara! Ak sa k nemu viaže trest, potom sa musí dodržiavať zo sebalásky, aby si človek nedodržiavaním zákona neprivodil nejaké zlé následky! Pokiaľ ale zákon nie je spojený so žiadnou sankciou, potom to nie je žiaden zákon, ale len dobrá rada, ktorej sa človek môže držať, ale nie je s ňou spojený žiaden sankčný postih.63,2

Škoda môže, pravda, vzniknúť aj nedbania dobrej rady, ktorá môže nadobudnúť skoro až smutný obraz zákonného trestu, no neuposlúchnutie dobrej rady predsa len nie je žiadnym hriechom toho druhu, pri ktorom sú postihnutí viacerí ľudia – teda mimo samotného toho človeka, ktorý sa neriadil tou dobrou radou. Ak je ale rada zlá, potom zjavne pácham hrubý hriech, ak sa ňou riadim.63,3

Pri zákone je to ale iné. Či už je sám o sebe dobrý alebo úplne zlý, musím sa ním riadiť, keďže je to zákon. Ak ho nedodržiavam, možno z toho dôvodu, že ho považujem za zlý, hreším buď proti Bohu alebo proti vládcovi, a kvôli tomu ma potrestajú obaja! Z toho je ale zrejmé a jasné, že na určité zákonné dobro nedbám z lásky, ale len z vnútorného odporu voči zákonnému donucovaniu. Ale teraz, keď som sa napil tohto úžasného vínneho moku z nebies, nevidím nič len lásku nad lásku a mám chuť vyobjímať a vybozkávať celú Zem!63,4

Navyše, ten istý účinok vidím na všetkých, ktorí sa napili z tohto skutočne nebeského vína. Preto by som chcel týmto viničom osadiť celú veľkú záhradu a potom sa dal z toho vína napiť všetkým ľuďom, ktorí sa potom, rovnako ako ja, v krátkom čase úplne premenia v láske! Keby bolo možné si takú révu zaobstarať, bol by som tým najšťastnejším človekom na tejto milovanej a krásnej Božej Zemi!“63,5

Hovorím Ja: „Révu, ktorá by ti poskytla rovnaký mok, ti iste môžem zaobstarať, ale zamýšľaný účinok na ľudí s ním nebudeš schopný dosiahnuť. Lebo toto víno oživuje lásku, ktorá sa už v človeku nachádza; pokiaľ ale človek vo svojom srdci nemá lásku, ale len zlo, potom v ňom to zlo oživí rovnako ako v tebe lásku, a až potom sa zmení na skutočného diabla, a s rovnako veľkou chuťou sa pustí do konania zla, ako sa teraz ty chceš pustiť do robenia dobra.63,6

Preto treba byť pri tomto moku veľmi opatrný, komu ho dá človek ochutnať! Napriek tomu ti ale chcem dovoliť mať vinicu plnú tejto révy; dávaj ale veľký pozor, komu sa dáš napiť z toho moku! Oživená láska môže iste vykonať veľa dobrého; ale lepšie je, ak je oživená Božím Slovom, ktorého účinok pretrváva, zatiaľ čo účinok tohto moku trvá len nejaký čas, potom sa ale pominie, rovnako ako samotný mok. Preto nato dávaj veľký pozor, inak spôsobíš zlo namiesto dobra!“63,7

Nato obchodník Jairuth hovorí: „Pane, to by potom nebolo dobré, dorábať také víno! Lebo človek predsa nemôže vedieť, či človek, ktorému dáva piť z toho nápoja, chová vo svojom srdci lásku alebo zlo. A keď človek, v dobrej viere, že oživí túto lásku, oživí jeho zlo, dostal by sa tým do pekne trápnej situácie, ba dokonca by sa vystavil nebezpečenstvu. Nie, nie, to by som radšej dorábanie takého vína nechal na pokoji!“63,8

Hovorím Ja: „Mne je to úplne jedno; urobím tak, ako budeš chcieť! Ale hovorím ti: túto vlastnosť má, vo väčšej alebo menšej miere, každé víno, ktoré sa dorába na Zemi. Daj sa rôznym ľuďom napiť zo svojho vlastného vína zhruba toľko, ako si ty vypil z Môjho čistého nebeského vína a uvidíš, ako sa niektorí úplne predchnú láskou, naproti tomu iní začnú zúriť a vyčíňať tak, že ich budeš musieť nechať zviazať povrazmi. Keď už ale pozemské víno spôsobuje takéto účinky, o čo viac potom víno nebeské!“63,9

Čítať ďalej O titule