Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

58 – Pánove pokyny pre život. „Čo robí láska, to zostáva večne.“ Bieda priateľov sveta na onom svete. Pánova rada ohľadom dobrého využívania prostriedkov. Ako človek dosiahne požehnanie Božie.

Hovorí obchodník: „Ja ich poznám, sú to tvrdí Sycharijci, ktorí sú vo svojej viere a myslení viac pohanmi ako deťmi Izraela. Ale najhorší spomedzi nich sú aj tak tí z oblasti od galilejského mora; to sú čistí prisluhovači hmoty a o niečom vyššom a božskom už nemajú ani páru! Obyčajní občumovači! Mág z Perzie je im milší ako Mojžiš a všetci proroci, a zmyselná neviestka z Hornej Ázie milšia ako zlato a drahé kamene! Poznám ich až príliš dobre, ale aby som im zapchal ich drzé papule, nechám ich baviť sa v mojej veľkej záhradnej sále. Lebo keby nič nedostali, to by bol koniec!“58,1

Hovorím Ja: „Rob, čo chceš a môžeš; lebo dávanie je požehnanejšie ako branie! Ale v budúcnosti dávaj len tým, ktorí sú v núdzi a chudobným, a ak by si chcel od teba niekto požičať peniaze, ale je bohatý, a vidíš, že ti bude vedieť požičané bohato splatiť, tomu nepožičaj! Lebo ak by si mu požičal, stal by sa potajomky tvojím nepriateľom a mal by si problémy dostať svoje peniaze aj s úrokmi naspäť.58,2

Ak ale za tebou príde niekto, kto je chudobný, a vidíš, že ti nebude schopný splatiť tvoje peniaze, požičaj mu, a Otec na nebesiach ti to inými cestami vynahradí stonásobne už na Zemi a z tvojich peňazí požičaných chudobným ti v nebi urobí veľký poklad, ktorý ťa po tomto pozemskom živote bude čakať vysoko nad hrobom, na onom svete.58,3

Hovorím ti: Čo láska urobí na Zemi, to sa udeje aj na nebesiach, ale čo robí čistá svetská múdrosť, to pohltí pôda Zeme a pre večné nebesá už nič nezostane. Ako ale ľuďom pomôže všetko to hromadenie pozemských pokladov, ak tým utrpí škodu ich duša?!58,4

Kto sa stará o Zem a o telo, je hlupák; lebo ako dospeje ku koncu ľudské telo, tak aj táto Zem! Keď ale jedného dňa Zem určite dospeje k svojmu koncu, na akej pôde bude potom úbohá duša prebývať?!58,5

Ja ti ale hovorím, že každý človek, keď je mu vzaté telo, stráca súčasne navždy aj Zem. A ak si vo svojom srdci láskou nevytvoril novú Zem, bude sa jeho duša musieť odovzdať vetrom, oblakom a hmlám, a bude nimi hnaná večnou nekonečnosťou, nikdy nenachádzajúc pokoj a oddych – mimo vlastných obrazov falošných a prázdnych fantázií, ktoré, čím dlhšie trvajú, tým sa stávajú slabšími, temnejšími a nakoniec sa zmenia na najhustejšiu noc a temnotu, z ktorej duša samotná len ťažko niekedy nájde cestu von! Preto by si mal v budúcnosti konať tak, ako som ti práve povedal; ale nateraz konaj tak, ako chceš a môžeš!“58,6

Hovorí obchodník: „Si nadovšetko múdry a môžeš mať vo všetkých veciach pravdu, ale s tým požičiavaním peňazí nie som úplne uzrozumený. Lebo keď už človek nahromadil veľa peňazí a nerád ich necháva ležať ladom, požičia ich radšej za rozumný úrok, ako by ich mal zakopať, aby ich nemohli zobrať zlodeji, keď v noci prichádzajú rozbíjať skrine a truhlice. Popritom môže človek z nadbytku dať aj chudobným, čo je správne; keď ale naraz rozdám všetko a nehospodárim dobre s majetkom, za chvíľu nebudem mať nič, a tým mnohým chudobným už nebudem schopný dať nič.“58,7

Hovorím Ja: „Správne hospodárenie nechaj na Pána Boha! Dávaj tým, ktorých Pán k tebe privedie, a na svojom majetku neutrpíš žiadnu škodu! Či nemáš veľa a veľkých polí a lúk, záhrady plné ovocia a hrozna, nie sú tvoje rozľahlé maštale plné volov, kráv, teliat a oviec? Pozri sa, obchodovanie s tým ti s Božím požehnaním plne nahradí všetko, čo cez rok minieš na skutočne chudobných; čo dáš ale do bánk bohatých, to ti zhora nebude nikdy nahradené a budeš mať veľa starostí a stále sa budeš pýtať, či ti banky tvoje peniaze dobre spravujú. Preto rob tak, ako som ti už povedal a budeš mať dobrý a bezstarostný život, a všetci chudobní ťa budú milovať a – kde to len bude možné – požehnane ti slúžiť, a Otec na nebesiach bude stále žehnať tvoje počínanie; a hľa, to bude lepšie ako stále väčšie starosti s bankami!“58,8

Čítať ďalej O titule