Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

57 – Pán sa nechá obchodníkovi poznať ako Mesiáš a prijme pozvanie obchodníka na obed.

Hovorí obchodník: „Priateľu, teraz si ku mne prehovoril z plnej a pravej múdrosti a vyslovil si to, čo som v sebe často cítil, len teraz nechápem, prečo tak veľmi trváš na tom, aby som vám prezradil, za čo považujem vás a hlavne jeho. Lebo za čo som ho považoval na začiatku, k tomu si povedal, že tým nie je, ale niekým oveľa väčším! Ako ale môže byť človek – bez toho, aby bol Bohom – viac ako pozemský boh ľudstva, teda cisár, tomu nerozumiem! Len samotný Jehova je pozemsky a duchovne viac ako cisár, pozemský boh! Tým ale snáď nebude?“57,1

Hovorí Jonael: „Vravím ti, pozoruj len našu spoločnosť trochu ostrejšie, možno ti predsa len niečo udrie do očí! Čo si myslíš o tých mnohých krásnych mladíkoch, ktorých vidíš v našej spoločnosti? Sleduj ich a potom hovor!“57,2

Hovorí obchodník: „Doteraz som ich považoval za cisárove pážatá a za synov rímskych patricijov, hoci by to, kvôli ich jemnej pokožke a bielej farbe, mohli byť skôr prezlečené dievčatá zo Zadnej Malej Ázie. No, je pravda, že aj keď som videl veľa pekného, keď som za skorších čias obchodoval s takýmto tovarom s Egyptom a Európou – najviac ale na Sicílii, s vysokopostavenými Rimanmi oddávajúcimi sa všetkým životným pôžitkom – ale s postavami takého nevýslovne krásneho druhu som sa veru nikdy nestretol! Povedz mi už, odkiaľ sú a kto to je! Je pravda, že tvoje dcéry sú tiež veľmi krásne; no v porovnaní s týmito – dalo by sa oprávnene povedať, že žiarivými zjavmi – výrazne zaostávajú. Keďže to vieš určite lepšie ako ja, povedz mi, kto a odkiaľ sú!“57,3

Hovorí Jonael: „Povedať ti to neprináleží mne, ale len Tomu, ktorý tam stojí s mojimi dcérami. Obráť sa preto na Neho! On ti podá vhodné vysvetlenie!“57,4

Tu sa obchodník obráti úplne na Mňa a povie: „Pán týchto zástupov, ktoré ťa, podľa mojej mienky, nasledujú ako jahňatá svojho pastiera, povedz mi teda, s kým mám v tvojej osobe tú veľkú česť hovoriť! Lebo táto otázka mi bola položená a ja som hádal najvyšší pozemský úrad; bolo mi ale naznačené, že sa mýlim. Teraz už neviem, čo by som povedal; preto ma uznaj za hodného dozvedieť sa niečo bližšie o tvojom postavení!“57,5

Hovorím Ja: „Ty si tiež jedným z tých, ktorí neuveria, kým neuvidia znamenie. Keď ho ale uvidia, potom hovoria: Pozrite sa, to je buď učeník esejcov alebo je to mág z Egypta, či dokonca zo zeme, ktorú zavlažuje rieka Ganga, alebo je to služobník Belzebuba! Čo sa ale potom dá robiť? Ak ti však na rovinu poviem, kto som, nebudeš Mi veriť!57,6

Svoj názor si vyslovil a bol nesprávny. Keď ti ale povedal Jonael, že Ja som viac ako tvoj pozemský boh, povedal si: ,Len sám Jehova je väčší ako cisár!‘, a mlčky sa vyhýbaš predpokladu, že by som mohol byť viac ako rímsky cisár, ktorého v podstate považuješ za najvyššieho na Zemi len zo strachu pred jeho pozemskou mocou, vo svojom srdci ním ale opovrhuješ viac ako morom, a jeho mocou viac ako mračnom kobyliek.57,7

Dnes je to ale už tretí deň, čo sa zdržiavam v Sychar, a odtiaľto do mesta je to len prechádzka na niekoľko poľných ciest 27, takže by som bol veľmi prekvapený, ak by si od svojich kolegov z mesta nedostal o Mne žiadnu správu!“57,8

Hovorí obchodník: „Ach, takže si to ty, o kom mi už včera a dnes rozprávali, že je to Mesiáš a potvrdzuje to zázračnými skutkami! Vraj si zrenovoval starý dom krásnej Irhael a zázračným spôsobom ho kráľovsky zariadil?! A hovorili mi aj o tvojej ostrej kázni na hore, ktorá mnohých pobúrila, pretože mala byť ladená úplne protimojžišovsky! – No, no, takže to si ty?!57,9

Tak to som rád, že si ma navštívil a dúfam, že ťa budem môcť lepšie spoznať! Vieš, ja sa tejto myšlienke nebránim a pevne verím, že Mesiáš musí prísť a príde! Ak mám byť priamy, čas by, podľa mojich výpočtov, aj zodpovedal, pretože útlak Ríma je už takmer neznesiteľný! A prečo by si nemohol byť tým očakávaným Mesiášom?! Ó, s tým sa ja vysporiadam ľahko a rýchlo!57,10

Keď si si vedomý svojej sily a dobre rozumieš, ako sa všade, ako taký, vhodne prezentovať, som ti okamžite k dispozícii s celým svojím veľkým majetkom. Nech sa tie pohanské prasce zo západu čím skôr pracú zo zeme našich otcov! Pozri sa, ja som už od svojich mladých čias všetky svoje sily venoval výhradne tomu, aby som si kvôli očakávanému Mesiášovi nazhromaždil čo najväčšie bohatstvo, pomocou ktorého by som, za dobrý žold, kúpil veľkú armádu tých najstatočnejších a najodvážnejších ľstivých bojovníkov! Už som nadviazal korešpondenciu s viacerými odvážnymi národmi zo Zadnej Ázie a v priebehu niekoľkých mesiacov tu môže stáť hrozivá moc! Ale teraz už dosť o tomto; v mojom veľmi priestrannom dome to prejednáme ďalej! 57,11

Teraz už ale bude pre vás všetkých pripravený obed; poďte teda všetci ďalej, a jedzte a pite, čo vám hrdlo ráči!“57,12

Hovorím Ja: „Tak dobre, ale dovtedy nechaj všetko pekne tak, a ostatné poriadne prediskutujeme a dohodneme potom! Zaveď nás teda všetkých do svojej veľkej sály. Ale všetkých tých mužov tam vzadu nechaj tu; tí nepatria k Mojim, ale výlučne len svetu!“57,13

27 Jedna poľná cesta (Feldweg) je približne dnešných 125 metrov [pozn. prekl.]

Čítať ďalej O titule