Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

54 – Pán a Jonaelova rodina. Hnev učeníkov a Pánovo pokarhanie.

Keď ten obyvateľ odíde, zavolám Jonaelovu ženu a dcéry, ktoré, keď toho miestneho videli pri Mne, zo strachu ustúpili zo vstupnej haly naspäť do domu.54,1

Na Moje zavolanie sa všetky ponáhľajú von, prichádzajúc ku Mne s priateľskými, radostnými, zbožnými tvárami a so slzami v očiach Mi ďakujú za to, že som im prinavrátil ich nevinnosť, ktorá bola pošpinená tým zlým človekom.54,2

Ja však položím Moje ruky na ich hlavy, požehnám ich a poviem im, aby celý deň kráčali po Mojom boku! Oni sa ale ospravedlnia a povedia: „Ó Pane, takej milosti nikdy nebudeme hodné! Budeme prešťastné, keď Ťa len budeme smieť nasledovať ako posledné z tejto veľkej skupiny!“54,3

Ja ale poviem: „Ja dobre poznám vašu pokoru a práve preto vás volám, aby ste na ceste, ktorú dnes podniknem v tejto oblasti, kráčali v Mojej tesnej blízkosti!“54,4

Dcéry Mi poďakujú za túto, pre nich sotva pochopiteľnú poctu. Jonael sa ale pýta svojich dcér: „Moje drahé dcéry! Odkiaľ ste vlastne zobrali tieto nádherné šaty, ktoré vám naozaj nebesky pristanú?“54,5

Až teraz si dcéry všimnú, že majú na sebe šaty z najjemnejšieho morského hodvábu, a že ich hlavy sú ozdobené tými najdrahšími diadémami, takže vyzerajú akoby boli dcérami nejakého kráľa.54,6

Keď si tých sedem uvedomí tú nádheru na sebe, zostanú úplne vo vytržení! Ich srdcia začnú žiariť láskou a obdivom a v najsladšom zmätení vôbec nevedia, čo sa im to vlastne stalo. Až po chvíli ohromenia sa začnú pýtať Jonaela, ako k tomu došlo, lebo oni nevedia nič o tom, že by im niekto priniesol takéto kráľovsky nádherné šaty a diadémy.54,7

Avšak Jonael, sám celý bez seba nad veľkým pôvabom svojich dcér, povie: „Poďakujte tomu, kto vás požehnal! On vám to zázračne daroval!“ 54,8

Tu sa deti vrhnú na Mňa, plačú od lásky a radosti a nie sú schopné hovoriť. Učeníci si ale za Mnou hovoria: „Keby sa to len udialo v dome! Ale tu, na otvorenej ulici, pred očami pár tisícok divákov, vzbudzuje celá táto záležitosť priveľký rozruch!“54,9

Ja ale dobre počujem, že sa takto rozprávajú; obrátim sa k nim a hovorím im: „Už som s vami dlho, ale Môjmu srdcu ste nikdy nepripravili takú radosť ako tu týchto sedem dcér! Hovorím vám, že tieto sú už na správnej ceste a zvolili si tú najlepšiu časť; ak vy nebudete kráčať takouto cestou, len sotva nájdete vchod do Môjho Kráľovstva! Lebo deti, ktoré takto prichádzajú ku Mne, so Mnou aj zostanú; ale tie, ktoré prichádzajú len s chválospevmi, budú mať vo svojom strede len Môj odlesk, ale nie Mňa samotného! 54,10

Avšak Moje Kráľovstvo je len tam, kde som Ja sám priamo prítomný vo všetkej skutočnosti! Tak to pochopte! Pán je ale úplným Pánom nad celým svetom, a preto sa nemusí starať o to, čo sa pred tupým svetom hodí alebo nehodí! Pochopili ste to?“54,11

Hovorí Peter: „Pane, maj trpezlivosť s našou veľkou hlúposťou! Ty vieš, že svoje vzdelanie sme nezískali z nebies, ale z tohto sveta. Všetko bude zase v poriadku, lebo aj my ťa milujeme nadovšetko, inak by sme Ťa neboli nasledovali!“54,12

Hovorím Ja: „Zostávajte teda pri láske a neberte si znalosti z tohto sveta, ale odo Mňa z nebies!“ S tým sa učeníci uspokoja a chvália Ma vo svojich srdciach.54,13

Čítať ďalej O titule