Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

44 – Ďalšie otázky kňaza ohľadom zodpovedajúcich súvislostí podobenstiev kázania na hore. Natanael vysvetľuje „pravé oko“ a „ľavú ruku“.

Hovorí veľkňaz, ktorý túto reč veľmi pozorne počúval: „Teraz je už všetko v poriadku, a podľa môjho názoru už teraz všetkému dobre rozumiem; chcem len podotknúť jednu vec a tá sa týka faktu, že Majster vlastne hovoril len o vytrhnutí pravého oka a odseknutí pravej ruky. Ja som vo svojom bádateľskom zápale šmahom pribral k tomu aj nohy, a ty si mi teda vysvetlil aj to sekanie nôh, rovnako ako oko a ruku, hoci Pán spomínal len samotné oko a ruku, pokiaľ viem. Ty si ale povedal, že súvislosť spočíva len v Slove Pána, ktorý prehovára duchu človeka; ako je teda možné, že si našiel súvislosť aj v mojom dodatku?“44,1

Hovorí Natanael: „Mýliš sa! Pán hovoril aj o pravej nohe; len pisárom naznačil, aby nohu vynechali, lebo u tých, ktorí raz obrátili svoj vnútorný zrak k nebesám a vôľu svojej lásky, ktorá je zodpovedajúco vyjadrená ľavou rukou ako rukou srdca, učinili činnou podľa Vôle Božej, sa už potom pravej ruky, čím sa myslí čisto svetská aktivita, zbavili a už nie je nutné, aby sa zbavovali aj pravej nohy. Lebo keď oko stojí v pravom svetle a ruka, alebo, lepšie povedané, vôľa, jedná správne, potom je pokrok do oblastí večného života už sám o sebe zabezpečený – teda pravá noha, ktorá označuje pokrok vo svete, je samočinne odstránená a nevyžaduje už žiadne zvláštne úsilie.44,2

Vy, Samaritáni, ale môžete podľa správnosti začať od nohy, lebo aj keď je váš zrak teraz zameraný na božské a vaše ruky sa podieľajú na správnom čine, predsa je vaša noha, alebo vaša túžba po pokroku, nasmerovaná čisto k svetu! Lebo od Mesiáša očakávate niečo celkom iné, ako by ste od Neho, podľa predpovedí prorokov, mali očakávať! A to je, duchovne vzaté, vaša pravá noha, ktorú by ste si mali odseknúť, aby ste sa mohli vydať na pravú cestu do Kráľovstva Božieho. Len kvôli vám hovoril Pán aj o pravej nohe, ale nedal to zapísať, lebo neskorší nasledovníci Pánovho učenia budú dobre vedieť, kde a v čom spočíva Mesiášove Kráľovstvo a tiež, čo musí človek robiť, aby ho dosiahol. Máš ešte niečo nedoriešené?“44,3

Hovorí veľkňaz: „Teraz je mi už všetko jasné – do tej miery, do akej mi to vôbec jasné môže byť. No napriek môjmu terajšiemu pochopeniu musím dodať, že vaše učenie – spôsobom, akým je podávané – je učením tvrdým a ťažko pochopiteľným, a zažijete to, že mnohí si na ňom vylámu zuby! 44,4

Naozaj vám nechcem byť zlým prorokom, ale predsa vám hovorím, že u namyslených Židov nedosiahnete to, čo ste teraz dosiahli u nás – aj napriek našej hlúposti v mnohých ohľadoch. My teraz veríme, hoci stále akoby vo sne; veľkí Židia vám ale takto veriť nebudú! Oni budú požadovať znamenia a nakoniec vás kvôli tým znameniam budú prenasledovať! My sme od vás znamenia nežiadali, no napriek tomu ste ich dobrovoľne činili.44,5

My vám ale teraz neveríme kvôli znameniam, ktoré čiastočne dokážu robiť aj ľudia, ale čisto kvôli učeniu, keďže ste nám ho vysvetlili! Preto by ste aj mali zostať u nás, lebo u vznešených Židov a Grékov zle pochodíte!“ 44,6

Čítať ďalej O titule