Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

43 – Ďalšie vysvetľovanie kázania na hore. Natanaelove zdôvodnenie Pánovej obraznej reči. Pán dáva Svoje učenie vo forme semienok. V pôde lásky musia vzísť a priniesť plody.

Tu zostane veľkňaz, aj mnohí iní, dosť zarazený a po chvíli povie: „Áno, áno, teraz už tomu dobre rozumiem! – Prečo ale Pán nehovoril hneď tak zrozumiteľne, ako si práve hovoril ty? To by som potom voči nemu určite nebol zhrešil!“43,1

Hovorí Natanael: „Keby sa ma takto pýtal sedemročný chlapec, to by som sa nedivil, že sa takto pýta, ale u teba sa teda veľmi divím, keďže si jedným z popredných mudrcov tohto miesta!43,2

Nechcel by si tiež Pánovi položiť múdru otázku, prečo do semien, ktoré vyzerajú ako nič, vložil neobmedzenú formujúcu a vývojovú schopnosť z nich pochádzajúcich stromov? Nemal radšej nechať padať zo vzduchu zrelé plody ľuďom rovno do náručia?! K čomu ten pomalý vývoj stromu zo semena a po ňom ešte dlhé čakanie na dozretý plod?! Len sa pozri, aký si ešte hlúpy! 43,3

Pánove Slovo a učenie je presne ako všetky Jeho diela. Svoje učenie nám dáva v semienkach; tie musíme zasiať do pôdy nášho ducha – tá pôda sa nazýva láska – tam semienko vzíde a zmení sa na strom pravého poznania Boha a seba samého, a z tohto stromu budeme môcť v pravý čas oberať plne dozreté plody k večnému životu.43,4

Láska je ale to prvé! Bez nej sa nedarí žiadnym plodom ducha! Skús zasiať pšenicu do vzduchu a sleduj, či ti vzíde a prinesie plody! Ak ale zrnko pšenice zasadíš do dobrej pôdy, potom vzíde a prinesie ti mnohonásobné plody. Pravou pôdou pre duchovné zrnko pšenice, ktoré nám bolo dané z Pánových úst, je ale pravá láska.43,5

Preto Pán teraz pred vami všetkými zrušil Mojžišov zákon trestu, aby ste sa v blízkej dobe stali bohatými na dobrú pôdu vo svojich srdciach. Lebo kto trestá podľa zákona, má len málo alebo často žiadnu lásku, a u neho bude božské semeno Slova len veľmi zle prospievať. Avšak ten, kto je trestaný, sa aj tak nachádza v súde, v ktorom nie je žiadna láska, lebo súd je smrťou lásky.43,6

Preto by ste na svojich blížnych radšej nemali hneď vidieť chyby, ale byť s nimi zhovievaví a trpezliví! A keď od vás vo svojej slabosti niečo žiadajú, nemali by ste im nič odoprieť, aby sa tak množila láska vo vás samotných a rovnako tak vo vašich slabých bratoch! Keď bude táto u vás aj u vašich bratov v hojnosti, bude vo vás božské semeno dobre prospievať, a slabý bude potom na vás vo svojej sile žičlivo hľadieť a mnohokrát vám oplatí to, čo ste mu darovali v jeho slabosti.43,7

Ak ste ale k svojim slabým bratom skúpi a tvrdí, nikdy nedôjdete k božskému plodu v sebe samých a súd slabých vás nakoniec tiež stiahne do záhuby. 43,8

Keď Pán povedal: ,Kto od teba žiada spodné rúcho, tomu daj aj plášť!‘, chcel tým len naznačiť, že vy, ktorí ste bohatí a veľa vlastníte, by ste mali chudobným, ktorí za vami prídu, tiež bohato a veľa dávať! Lebo takto aj vy čoskoro prídete k mnohej pôde vo svojich srdciach a budete tak vlastníctvom takej pravej pôdy požehnaní a chudobní vás budú vpravde žehnať, lebo z vašich sŕdc začujú to najenergickejšie kázanie pravého evanjelia Božieho a sami zosilnejú k vašej večnej opore! Ak ale dávate skúpo a počítate, kedy a koľko dávate, potom z toho nemáte prospech vy, ani vaši chudobní bratia, a nikdy sa vám preto nestanú oporou.“43,9

Čítať ďalej O titule