Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

235 – Veľká radosť vrchného sudcu Fausta a jeho dojímavé stretnutie s Pánom.

Hovorí sudca z Kisu: „Vieš čo, priateľu, už okolo troch týždňov sa tu striedavo zdržiava slávny Ježiš z Nazaretu, a zrejme tu strávi ešte niekoľko dní. Vravím ti, že On je Boh, ktorému sú všetky veci, nech sú akékoľvek skryté, jasnejšie nad slnko, o čom už poskytol stovky tých najrukolapnejších dôkazov. Čo keby sme sa teraz s touto záležitosťou obrátili na Neho? Mohol by na to vrhnúť veľké svetlo – o to viac, že nie je žiadnym priateľom čiernych chrámových zlodejov a lúpežníkov, ktorí kradnú a lúpia na základe hanebných pokynov svätyne. Veď ja sám som na vlastné uši počul, ako Chorazin a Kafarnaum, respektíve ich kňazov a farizejov, preklial až do najhlbšieho Tartaru. A tak som presvedčený, že s Ním sa nám to celé ujasní.“235,1

Hovorí úplne ohromený vrchný sudca: „Čože?! Tento bohočlovek je tu?! Ach, prečo si mi to hneď nepovedal?! Veru, nechal by som ho viesť súd namiesto mňa a ušetril si tak tri štvrtiny práce! Rýchlo ma k nemu zaveď! Veď aj veliteľ Kornélius na mňa veľmi intenzívne naliehal, aby som sa na tohto najbožskejšieho zo všetkých ľudí intenzívne vypytoval, a ihneď ho o tom informoval.235,2

Ak sa veliteľ s určitosťou dozvie, že Ježiš sa tu zdržiava, bude tu v najkratšom čase aj s celou svojou rodinou, lebo on aj celá jeho rodina tohto Ježiša doslova zbožňujú, a ja sám som v tom s nimi zajedno. Všetka chvála nejakému pravému božstvu zato, že sa mi opäť dostalo neoceniteľného šťastia vidieť, a rozprávať sa s mojím čistým nebeským priateľom Ježišom! Rýchlo ma k Nemu zaveď, rýchlo za Ním! Teraz je už všetko vyhraté!“ 235,3

Keď vrchný sudca ide smerom k veľkému domu s tou najvrúcnejšou túžbou vidieť Ma a rozprávať sa so Mnou, Ja mu vyjdem naproti, a keď Ma zbadá, vykríkne od radosti: „Tak tu si, Ty môj božský priateľ a brat, ak Ťa tak smiem nazývať!235,4

Ó, dovoľ, aby som Ťa objal a Tvoju svätú tvár pokryl tisícimi priateľskými a bratskými bozkami! Ó, Ty môj svätý priateľ! Aký som len teraz nevýslovne šťastný, že Ťa konečne zase mám! Veru, kde sú ľudia v tej najväčšej núdzi, tam si aj Ty prítomný, aby si im pomohol! Ach, ja som od radosti celý bez seba, že som Ťa tu našiel!“235,5

Hovorím Ja, držiac ho pevne na Mojom srdci: „Buď aj ty mnohokrát pozdravený! Lebo tvoje srdce pri tvojom ťažkom sudcovskom úrade neutrpelo, a preto ťa tiež stále nadmieru milujem a plne žehnám tvojej práci. 235,6

Veru, že si došiel na túto zločinnú krádež daní, za to môžeš ďakovať Mne a Tomu, ktorý vo Mne prebýva!235,7

Poďme teraz ale do domu, kde na nás čaká bohatá večera! Po jedle o tom pohovoríme viac!“235,8

Čítať ďalej O titule