Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

217 – Varovanie pred Satanovými pascami. Zlý duch môže pôsobiť len na zmysly, nie na vôľu duše.

Filopold príde spolu s viacerými Grékmi ku Mne a hovorí: „Pane, tak, ako to bolo v takom krátkom čase možné, sme Tvojej žiadosti čo najochotnejšie vyhoveli; čo však ešte treba v malých jednotlivostiach dorobiť, nebude ponechané nedokončené. S mojím domom a mojou rodinou som v poriadku do takej miery, že Ťa teraz môžem bez prekážok sprevádzať jeden, dva alebo aj tri roky, ak len z času na čas dám svojej rodine vedieť, kde sa zdržiavam a čo Ty robíš. Lebo hľa, celý môj dom teraz tiež verí a dúfa v Tvoje meno. Ak si s tým, ó Pane, spokojný, tak mi to prosím milostivo povedz; ak si však želáš ešte niečo iné, oboznám nás s tým, prosím!“217,1

Hovorím Ja: „Zatiaľ ste urobili všetko, čo je správne pred Bohom a pred všetkými spravodlivo cítiacimi a zmýšľajúcimi ľuďmi; dajte si však pozor, aby vás Satan pomocou všelijakých nástrah nezmiatol a neupadli ste do všemožných sporov a hádok – tento ľahko možný budúci stav by bol oveľa horší, ako bol ten súčasný, od ktorého som vás teraz oslobodil! 217,2

Lebo zlý duch nikdy neodpočíva, či už cez deň alebo v noci; pobehuje okolo ako hladný lev a vo svojom veľkom hlade skočí na všetko, čo mu len v najmenšom vyjde naproti.217,3

Ak by bol viditeľný, zopár statočných by sa odvážilo s ním bojovať, ale ešte o to viac, ako pri jeho neviditeľnosti, by ich v boji s ním podľahlo, pretože on svoj vzhľad dokáže pozdvihnúť ku kráse anjela svetla a zase sa zahaliť do tej najpríšernejšej podoby draka chrliaceho oheň. Kto by sa však na neho odvážil zaútočiť v takej podobe?! Či už svojou krásou alebo cez svoju hrôzostrašnú podobu, pri ktorej všetko ustrnie – tak či onak by zvíťazil nad tisíckami tisícov; keďže sa však nikomu nemôže a nesmie ukázať, a každý človek môže poľahky rozpoznať jeho zlé našepkávanie – tieto dušu vždy nabádajú k tvrdosti srdca, necudnosti, cudzoložstvu, sebeckosti, panovačnosti, krivoprísažníctvu, lakomosti, nemilosrdnosti, ľahostajnosti ku všetkému pravdivému a božskému, k bezcitnosti voči chudobným a trpiacim, ak vychutnávaniu pôžitkov sveta – môže takémuto zlému úsiliu Satana vždy otvorene čeliť, lebo Satan dokáže pôsobiť len na zmysly duše, nikdy však na jej vôľu.217,4

Teraz som vám teda dal poznávacie znamenia, z ktorých – pokiaľ sa vkradnú do vašich duší – môžete ľahko rozpoznať, aký duch sa nachádza vo vašej blízkosti a čo s vami zamýšľa.217,5

Keď na sebe niečo také postrehnete, spomeňte si na toto Moje učenie a slová; obráťte svoje duše nahor a urobte presný opak toho, na čo začínate mať chuť, a tak sa stanete pánom nad zlým duchom! A keď nad ním zvíťazíte vo všetkých spomenutých častiach, potom vás už ďalej nechá na pokoji, a už s ním viac nebudete musieť bojovať. Ak sa ním však necháte nachytať v jednej alebo viacerých veciach alebo čo len v nejakom ľahšom zmysle trochu povolíte, do konca svojho pozemského života sa ho už tak ľahko úplne nezbavíte.217,6

Preto by ste mali dávať dobrý pozor na všetky časti, na ktoré som vás teraz upozornil! Lebo keď sa Zlý do nejakej duše už raz dostal – čo pre neho nie je žiadna veľká námaha – a táto sa mu v jednej alebo viacerých veciach vo svojej vôli podvolila, potom už úplná náprava týchto škôd na duši vyžaduje ťažký boj.217,7

Ale kto má pri tom vážnu vôľu a sám urobí toľko, koľko môže, a svoje slabosti v duchu prenechá Mne, tomu bude aj dosiahnutie úplného víťazstva nad Satanom ľahké, ale – a to si dobre zapamätajte – len pri vzývaní Môjho mena v živej viere.217,8

Teraz viete všetko, čo vám je treba vedieť; poznáte správneho, jediného pravého, živého Boha a poznáte teraz Jeho Vôľu.217,9

Hovorím vám: Otec na nebesiach sa o vás dobre postaral vo všetkom, čo je vám treba; teraz je na vás, ako svedomito to chcete použiť k vášmu skutočnému a večnému životnému úžitku.217,10

Z vášho vlastného konania vzíde všetko pôsobenie, a vaše slová a konanie budú vašimi sudcami!217,11

Ty, Filopold, však počkaj ešte tri dni tu a snaž sa dať všetko do poriadku; potom choď na Kis, kde sa so Mnou stretneš.“217,12

Filopold prisľúbil, že tak učiní; Ja som potom požehnal to miesto a pobrali sme sa naspäť na Kis.217,13

Čítať ďalej O titule