Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

216 – Filopoldova pokorná a dobrá reč. Pánova milostivá odpoveď. Dva druhy ľudí na Zemi – zhora a zdola. Dôvod vtelenia Pána na Zemi. Poslední budú prvými. O súčasnom novom zjavení.

Keď Filopold podišiel ku Mne, povedal: „Pane, nekonečne hrubo som sa proti Tebe prehrešil; tomu však nie je na vine nič iné ako moja veľká slepota! Preto, že si ma teraz Ty, ó Pane, učinil vskutku zázračným spôsobom vidiacim, a ja teraz poznávam, kto si, jedine preto Ťa, pre Tvoju večnú lásku a múdrosť, prosím, aby si mne, úbohému slepému hriešnikovi, odpustil všetky moje chyby, ktorých som sa voči Tebe, a predtým voči mojim blížnym dopustil spôsobom, ktorý si mi už skôr presne popísal. Keby som mal Tvoje sväté Slovo napísané – pri všetkých nebesách, ani jedna čiarka by nezostala nenaplnená! Myslím si však, že som si Tvoju žiadosť dobre zapamätal, a budem sa jej držať do slova a do písmena! Ty si za nás všetkých vyplatil u Kisjonu dlžoby, bezplatne si tým najpodivuhodnejším spôsobom vyliečil všetkých našich chorých – to všetko si učinil bez prechádzajúcej príslušnej prosby, a preto teraz verím, že od Seba neodoženieš prosiaceho hriešnika!“216,1

Hovorím Ja: „Hovorím ti: Si prijatý! Lebo kto príde, bude prijatý. Najskôr ale choď a daj si veci do poriadku tak, ako som to žiadal; potom poď a nasleduj Ma; lebo ty sa nemáš pútať k tomuto svetu, keďže nie si z tohto sveta, teda zdola, ale z iného sveta, teda zhora!216,2

Lebo zo všetkých tých, ktorých počítaš okolo Mňa, sú niektorí práve z tvojho sveta, iní ale z iného svetlého sveta, a len nemnohí z tohto sveta – tí nemnohí však veľa neznamenajú, pretože na svete im stále záleží viac ako na Mne. Preto aj zmôžu len málo alebo nič.216,3

Ja som si však práve preto zvolil túto Zem, lebo jej deti sú tými najposlednejšími a najmenšími v celej nekonečnosti – preto som si obliekol šat tej najhlbšej nízkosti, aby som všetkým tvorom v celom Mojom nekonečnom stvorení umožnil priblížiť sa ku Mne. Od tých najnižších obyvateľov planét až po najvyšších obyvateľov centrálneho praslnka, všetci sa Mi majú približovať jednou a tou istou cestou.216,4

Preto sa nečuduj tomu, že Ma stretávaš práve na tejto najnedokonalejšej a poslednej planéte celého stvorenia! Ja sám to tak chcem, a kto Mi môže predpisovať, že by som to mal robiť nejako inak?!“216,5

Hovorí Filopold: „Pane, kto by Ti chcel alebo mohol udeľovať rady, ak verí, vie a uvedomuje si, že Ty si Pánom od večnosti?! Teraz už ale idem, aby som hneď naplnil Tvoju najsvätejšiu vôľu.“216,6

Po týchto slovách sa Filopold spolu s celou miestnou radou ponáhľa preč, a hoci sa s nimi poberie aj viacero Židov, aby videli, čo presne Gréci vymyslia; Ja zatiaľ uzdravených poučím, ako sa majú v budúcnosti správať, aby opäť neupadli do starých neduhov.216,7

Všetci s vďakou prijmú toto poučenie a zo srdca Mi veľmi zapálene ďakujú za to nesmierne dobrodenie, ktoré som im preukázal.216,8

Ja im však všetkým do jedného prikážem, aby o tom všetkom, čo tu videli a počuli, nehovorili nikomu cudziemu a neprezradili Ma tak pred vhodným časom, inak sa tým, ktorí tento príkaz nedodržia, zle povodí! No oni Mi všetci prisľúbia, že mimo tohto mesta sa o tom nik nedozvie! 216,9

Nato ich prepustím a aj učeníkom poviem, aby sa okrem Kisu o tomto čine nikde nezmieňovali; a na Matúšovu otázku, či má túto udalosť zaznamenať, som odpovedal: „Nie! Lebo vy, ako Moji najbližší svedkovia, to znesiete a ste schopní tomu aj porozumieť, ale ak by v mnohých knihách bolo popísané všetko to, čo pred vami robím a hovorím, také knihy by svet nielenže nepochopil, ale by ho nadovšetko rozzúrili a mali by vás za horších od všetkých zdochlín Zeme! Preto, Matúš, nemáš zapisovať nič okrem toho, čo Ťa jasne vyzvem, aby si zaznamenal!“ (porovnaj Ján 21,25) 216,10

Tentoraz sa ozve aj Ján: „Ale Pane, Ty moja najčistejšia láska! Všetko by bolo v poriadku; ale ak sa raz svet časom dostane k veľmi kusým pôvodným dokumentom o Tvojom bytí a pôsobení na tomto svete, bude mať nakoniec veľké pochybnosti o Tebe, Tvojom bytí a pôsobení, a na takéto fragmenty bude nahliadať len ako na dielo, ktoré slúži sebeckým záujmom kňazov!“ 216,11

Hovorím Ja: „To je ale presne to, čo pre samotný svet, ktorý je domovom Satana, aj chcem; pretože ak prasaťu hodíte kukuricu alebo tie najušľachtilejšie perly, naloží s perlami práve tak, ako to robí s kukuricou.216,12

Je preto lepšie, ak bude táto záležitosť svetu predložená v hrubom obale, ktorý môže zvonku obhrýzať; v jeho vnútri však zostane nepoškodené životné jadro.216,13

Avšak, keď to raz bude potrebné, iste nanovo prebudím ľudí a odhalím im všetko, čo sa tu udialo, a čo môže svet očakávať za svoju nepolepšiteľnú zlobu.216,14

Ale ako k tomu všetkému dôjde, to ti potom, Môj brat Ján, keď budem zase prebývať v Mojich nebesách, ešte na tomto svete zjavím v obrazoch pre všetok svet zahalených!216,15

No teraz sa už na miesto vracajú vedúci komunít gréckej aj židovskej strany; pozrieme sa teda, ako sa vysporiadali s Mojou požiadavkou!“ 216,16

Čítať ďalej O titule