Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

201 – Pánove poznámky ohľadom dvojakého účelu tohto dopustenia – skúšať Satana i veriacich. „Moje Kráľovstvo nie je z tohto sveta.“ Ako sa má správne bojovať.

Hovorím Ja: „Priatelia, Ja som dobre vedel, že v krátkej dobe k tomuto dôjde, aby Satan mohol dokončiť svoju prácu. Ale tí, čo ušli k pohanom, mohli nájsť ubytovanie aj tu v Galilei, a tí, ktorí prekliali Moje meno, aby neprišli o svoj pozemský majetok, by učinili lepšie, keby sa oslobodili od celého svojho sveta, ako si preklínaním Môjho mena poisťovať svoj majetok, na ktorom spočíva večná smrť. Lebo to všetko musí predsa každý človek raz zanechať za sebou.201,1

Aké ťažké to bude pre toho, kto veľa má, oddeliť sa raz od toho, a ako ľahko sa od sveta odpúta ten, ktorý sa nezmocnil žiadnych vecí z jeho jedovatého lona, a k tomu bol ešte všade kvôli Môjmu menu prenasledovaný! Ten svetom pohŕda, a určite mu nebude ľúto, keď s jasným vhľadom do Kráľovstva Nebeského zanechá za sebou tento morový svet.201,2

Vedz, že tak, ako sa zlato skúša v ohni a až tým dosiahne svoju vysokú hodnotu, tak to musí byť aj v prípade vás všetkých, ktorí chcete byť Mojimi skutočnými učeníkmi a nasledovníkmi; lebo Moje Kráľovstvo, pre ktoré teraz všetci pracujeme, nie je z toho sveta, ale z toho veľkého, ktorý ako večne nepominuteľný nasleduje po tomto pozemskom, hmotnom, krátkom skúšobnom živote!201,3

A preto vám pre tento svet nedávam ani žiaden mier, ale meč; lebo bojom so svetom a so všetkým, čo ponúka, si musíte získať slobodu večného života! 201,4

Lebo Moje Kráľovstvo trpí násilie, a tí, ktorí ho násilím na seba nestrhnú, tí ho nezískajú.201,5

Pravdaže, je skutočne ľahké, byť Mojím učeníkom na nejakom ohradenom mieste, kde je o pozemský život čo najlepšie postarané – učiť jahňatá o cnosti a napájať ich čistou vodou – veru, k tomu veľa netreba! Avšak niečo celkom iné je krotiť levy, tigre a pantery a urobiť z nich užitočné zvieratá! To si žiada aj viac šikovnosti, odvahy, sily a vytrvalosti ako krotenie jahniat!201,6

Preto tiež musíte toto dianie v Sychar brať a prijímať tak, ako je, a musíte s ním vojsť do prirodzeného boja, pri ktorom vás už budem podporovať; ak sa však kvôli slepote a zlobe ľudí ocitnete až po uši namočený v hneve a na takýchto hriešnikov budete iba zvolávať stravujúci oheň z nebies, potom sa vám nemôže inak povodiť, ako sa vám už aj povodilo! 201,7

Taktiež Moji anjeli nemôžu a nesmú byť v takých prípadoch nápomocní, keďže taká služba by bola v priamom protiklade voči Môjmu večnému poriadku. 201,8

Ak však chcete byť víťaznými bojovníkmi pre Moje Kráľovstvo, potom si z čistej Pravdy urobte ostrý meč; tento nech je však zhotovený z tej najčistejšej, najnesebeckejšej lásky! S takýmto mečom potom odvážne bojujte a nemajte žiaden strach pred tými, ktorí v najkrajnejšom prípade síce môžu zabiť vaše telo, potom však už nič viac nezmôžu!201,9

Ak už však máte mať strach, bojte sa Toho, ktorý je pravým Pánom nad životom a smrťou a dušu človeka môže buď zavrhnúť alebo ju prijať. 201,10

Ktokoľvek za Mňa v pravom boji príde o svoj pozemský život, ten ho v plnej miere dostane naspäť v Mojom Kráľovstve; kto sa však v boji za Mňa snaží život si zachrániť, ten je zbabelec, a nebude mať svoj podiel na víťaznej korune večného života! Aké má zásluhy, keď bojuje s komármi a zabíja muchy? Taký hrdina si nezaslúži ani obsíkať kabát!201,11

Ach, ale vybrať sa dobre obrnený a s ostrým mečom v ruke do čriedy levov a tigrov, to je niečo celkom iné! Ak tú čriedu zloží a vráti sa domov ako víťaz, postavia mu víťazný oblúk a veľká odmena za jeho hrdinský čin mu nebude odopretá!201,12

Choďte teda naspäť domov a bojujte spôsobom, aký som vám teraz ukázal, a pravé víťazstvo vás neminie!201,13

Ako škaredo Satan doriadil túto Zem, viem Ja iste najlepšie, a mal by som dosť moci nato, aby som ho úplne zničil, avšak Moja veľká láska a trpezlivosť také niečo nikdy nedopustia.201,14

Lebo kto sa domnieva, že svojho nepriateľa porazí tým, že ho zničí, je zbabelým bojovníkom! Lebo nie odvaha, ale len jeho veľký strach spôsobil, že sa zbavil svojho obávaného nepriateľa.201,15

Kto chce byť skutočným hrdinom, ten nepriateľa nesmie zničiť, ale musí vynaložiť všetko úsilie, aby si nepriateľa získal so všetkou šikovnosťou, trpezlivosťou, láskou a múdrosťou v srdci, a až potom sa môže pochváliť, že nad svojím nepriateľom vybojoval pravé víťazstvo a zdolaný nepriateľ bude sám jeho najväčšou odmenou.“201,16

Čítať ďalej O titule