Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

202 – Pánove poznámky k Sycharijcom ohľadom ich misie a správania. Pravá slobodná cirkev. Pravý šabat. Pravý dom Boží a pravá bohoslužba.

(Pán:) „Ak ste to obaja pochopili, vráťte sa aj so svojimi anjelmi čoskoro naspäť do Sychar a konajte tam podľa Môjho Slova, a zanedlho tam všetky tie nešťastné veci budú vyzerať celkom inak.202,1

Nesmiete tam ale vystupovať ako nahnevaní sudcovia, ale ako skutočne múdri učitelia slepých, hluchých a nemých, aby sa potom nechali vami viesť! 202,2

Kto sa môže podľa správnosti hnevať kvôli tomu, že mu slepý stúpil na nohu? Ak máš oči na pozeranie, nie je to tvoja vina, keď ťa pristúpi slepý?! Stiahni svoju nohu z miesta, kade ten slepý kráča, aby ťa nepristúpil! 202,3

Ak však zbadáš, že slepý stojí na kraji priepasti, ponáhľaj sa k nemu, chyť ho a doveď do bezpečia; potom ho priveď k svetlu, ktoré vylieči každú slepotu duše, a on sa ti stane tým najlepším, najvďačnejším priateľom a bratom.202,4

Keď ale budete ľudí učiť v Mojom mene, čiňte vždy tak, ako činím Ja – najprv dobrými skutkami, a až potom prostými, jednoduchými a pravdivými slovami, a už čoskoro budete môcť počítať veľa pravých učeníkov. 202,5

Ak sa však vy sami halíte do šatu tých najhlbších tajomstiev – dobre, že nie nad hviezdy – a chcete tak ľudí presvedčiť, že ste Bohom povolaní ich súdiť, žehnať alebo preklínať, naviac sa potom hneváte, že vás Moji anjeli pri takýchto veciach nechcú podporovať, musí vám byť predsa jasné, že takéto jednanie nie je vôbec Mojou Vôľou, ktorá je vám zjavená, ale že vy sami ste si vytvorili taký poriadok, na ktorom ste chceli namiesto starej mojžišovskej cirkvi vybudovať novú, dobre ohradenú cirkev, pred ktorou by vaše ovečky mali už z diaľky padať na kolená!202,6

Hľa, tak to bolo aj s mojžišovskou cirkvou, a akonáhle bola ohradená, neprinášala už žiadne alebo len veľmi zakrpatené ovocie!202,7

Ja vám teraz dávam úplne slobodnú cirkev, ktorá nevyžaduje žiadne iné ohradenie ako u každého človeka len jeho vlastné srdce, v ktorom prebýva duch a pravda, a kde jedine chce byť Boh svojimi ctiteľmi poznávaný a uctievaný!202,8

Vy, ako tí, s ktorými som sa ako prvými podelil o Môjho Ducha, si preto nemáte myslieť, že ste hoci len o chlp lepší ako ktorýkoľvek iný človek, a nemáte z darovaného robiť nejaký stály úrad, ako to robia pohania a raz tak temní Židia a farizeji, lebo je len Jeden, ktorý je Pánom vás všetkých; vy všetci ste si však úplne rovní ako bratia a sestry, a nikdy nemá byť medzi vami nejaký rozdiel!202,9

Medzi vami teda nemajú existovať žiadne pravidlá a taktiež by ste nemali dodržiavať určité dni a časy, ako keby boli nejako lepšie alebo horšie; akoby Boh stanovil len určité dni, počas ktorých si chce vypočuť vaše modlitby a prijímať vaše obety. Hovorím vám: Bohu sú všetky dni rovnaké, a medzi mnohými je najlepší ten, kedy ste pre svojho blížneho vykonali niečo skutočne dobré! A tak má byť v budúcnosti pravý šabat, ktorý sa páči Bohu, určený len vaším dobrým skutkom!202,10

V ktorý deň budete konať dobro, v ten deň bude aj pravý šabat, ktorý sa u Boha počíta – avšak zvyčajný židovský šabat bude v očiach Boha niečím odporným!202,11

Ak už ale chcete postaviť takzvaný príbytok Boží, potom postavte nemocnice a hospice pre svojich úbohých bratov a sestry – keď im tak slúžite vo všetkom, čo potrebujú, tým konáte pravú bohoslužba, ktorá sa Otcovi na nebesiach bude veľmi páčiť.202,12

Cez takúto ozajstnú a jedinú pravú bohoslužbu sa ukáže, že ste skutočne Mojimi učeníkmi.202,13

Choďte teda teraz domov a konajte takto, aby vaša práca bola požehnaná.“ 202,14

Čítať ďalej O titule