Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

199 – Podobenstvo o perle a sieti.

(Pán:) „Nebeské Kráľovstvo sa ďalej podobá obchodníkovi, ktorý vo všetkých krajinách hľadal dobré perly. (Matúš 13,45) A našiel jednu veľkú perlu nevyčísliteľnej hodnoty, spýtal sa na jej cenu, a keď sa ju dozvedel, išiel hneď domov do svojho mesta; predal všetko, čo mal; išiel naspäť a kúpil tú veľkú perlu (Matúš 13,46), ktorá mala mnoho tisíckrát väčšiu hodnotu ako to, za čo ju kúpil. – Rozumiete tomuto obrazu?“199,1

Hovoria učeníci: „Áno, Pane, aj tomuto rozumieme, lebo tým obchodníkom sme my všetci, keďže sme kvôli Tebe všetko opustili; Ty si ale pre nás tá veľká, neoceniteľná perla!“199,2

Hovorím Ja: „Aj toto podobenstvo ste pochopili úplne správne, lebo aj takto je to s Nebeským Kráľovstvom! – Ale počúvajte ešte jeden obraz! 199,3

Nebeské Kráľovstvo sa ďalej podobá sieti, ktorá je vhodená do mora, aby sa do nej chytili rôzne druhy rýb. (Matúš 13,47) Keď je ale sieť plná, vytiahne sa aj s rybami na breh, rybári si potom posadajú, dobré ryby vyberú a vložia do nádrže, ale choré a skazené ryby vyhodia! (Matúš 13,48) 199,4

Takto to tiež bude na konci sveta: vyjdú anjeli a oddelia zlých od spravodlivých (Matúš 13,49) a hodia ich do ohnivej pece ich vlastného zlého srdca, a bude tam veľké kvílenie a škrípanie zubov (Matúš 13,50), ktoré je skutočnou temnotou zlej duše, ktorá bude so svojím svetským chápaním stále hľadať to, čo by ukojilo jej zlú lásku, ale nikdy nič nenájde!“ – A na tento obraz som sa po nejakej chvíli opýtal trochu zamyslených učeníkov: „Pochopili ste úplne aj tento obraz?“199,5

Títo povedia: „Áno, Pane, aj tento obraz sme úplne pochopili (Matúš 13,51); je to, ako keď si na brehu pri Jesaire povedal: Tomu, kto má, bude dané, aby mal v plnosti; kto ale nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má!“ 199,6

A Ahab k tomu dodá: „Ja pod skazenými a chorými rybami chápem hlavne farizejov a všetkých nečinných zákonníkov, ktorí stále núkajú na predaj svoje staré krámy a velebia prírodu a jej plodnosť, ale pohŕdajú a prenasledujú všetko, čo ponúka prítomnosť, nech už je akákoľvek skvelá! To predsa tiež budú skazené a choré ryby! Čo to ale má znamenať, keď je niekto v mysli zákonníkom a farizejom a považuje sa kvôli tomu za neporovnateľne lepšieho, ako sú iní ľudia, a ešte za to prijíma obety a dane od väčšinou istotne lepších bratov a sestier, ale má pritom prázdne alebo bezcitné, ako kameň tvrdé srdce?!199,7

Preto verím, že v budúcnosti, ó Pane, ten, kto je v srdci učencom Kráľovstva Božieho, bude iste musieť úplne odhodiť staré, skazené, prehnité kramárenie farizejov s Písmom a položiť pre Tvoje učenie úplne nové základy; lebo Tvoje učenie je múdre a spravodlivé, a tým v prísnom protiklade k farizejom!199,8

Ja dobre viem, že Mojžiš a všetci ostatní proroci predpovedali z Tvojho Ducha; ale akí pokrivení sú teraz! A keď si tu teraz Ty, aby si nám zjavil Svoju svätú vôľu, načo potom ešte aj skazený a chorý Mojžiš, ako aj všetci proroci?!199,9

Kto je v srdci Tebou, ó Pane, skutkami vyučovaný pre Nebeské Kráľovstvo, ten už viac nepotrebuje žiadneho Mojžiša ani prorokov!“199,10

Hovorím Ja: „Rozprával si úplne správne a pravdivo, až na jednu maličkosť, a tá spočíva v tom, že pravý znalec Písma, teda učenec Nebeského Kráľovstva, musí byť predsa ako múdry otec domu, ktorý zo svojej domácnosti a zásob predkladá svojim hosťom ako zo starého, tak aj z nového (Matúš 13,52) a ponúka im to na konzumáciu. Alebo by mal človek, keď sa nové víno naplní do mechov, staré dobré víno kvôli tomu vyliať, alebo by sa snáď malo staré zrno vyhodiť, keď sa do sýpok donieslo nové?! Preto musí pravý, pre Nebeské Kráľovstvo vyučený znalec Písma poznať a konať podľa starého Písma takisto ako podľa Môjho nového Slova!“199,11

Hovorí Ahab: „Ale to sa hádam týka len Mojžiša a prorokov! Snáď tam nespadajú aj štátne zákony, ktoré sú niekedy naozaj veľmi pokrivené a prázdne nariadenia Božích služobníkov, ktoré už teraz nemôžu byť nanič dobré, keď politicky aj tak všetci spadáme pod rímske zákony, či sa nám to páči alebo nie!?“199,12

Hovorím Ja: „To sa rozumie samo sebou. Čo sa má zo starého zákona vynechať kvôli pravej láske k blížnemu, to už nájdeš napísané. Tu sú ale Moji dvaja priatelia zo Sychar, ktorí sú svedkami Môjho rozsiahleho učenia na hore, ktoré sa zaoberá všetkými týmito vecami.“ S tým bol Ahab úplne spokojný. 199,13

Čítať ďalej O titule