Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

198 – Pokračovanie vysvetlenia podobenstva o burine. Najhorší je sľub, ktorý nie je dodržaný. Podobenstvo o poklade na poli. Porozumenie učeníkov.

(Pán:) „Ak sa skutočne chcete stať Božími Deťmi, nikdy nikomu nesľubujte niečo, čo potom nemôžete – alebo čo je horšie – z akéhokoľvek dôvodu nechcete dodržať. Veru, hovorím vám, najhorší je sľub a dané slovo, ktoré nie je dodržané!198,1

Lebo ten, kto sa zlostí, ten sa prehrešuje v sebe a škodí v prvom rade sebe samému; kto pácha smilstvo, ktoré pochováva dušu v súde tela, škodí zase len sebe; ale zlom všetkých ziel je lož!198,2

Ak si sľúbil pre niekoho niečo urobiť, a nastanú okolnosti, ktoré ti znemožňujú sľub dodržať, bez meškania choď za tým, ktorému si niečo sľúbil, a s najlepším srdcom mu ukáž, čo sa ti prihodilo, aby ten, čo od teba niečo očakáva, dokázal v takom prípade nájsť v pravý čas iné cesty a prostriedky, aby sa tak vyslobodil z nejakých ťažkostí.198,3

Beda však každému, kto dáva sľuby a nedodržiava ich, aj keby ich dodržať mohol, lebo tým spôsobuje rozsiahle zlo – lebo ten, kto očakáva pomoc, potom nedokáže dostáť svojej povinnosti, a tí, ktorí sa na neho spoliehajú, budú mať tiež zviazané ruky, a takýto zradný sľub môže potom tisíckam pripraviť tie najväčšie rozpaky a trápenie, a nedodržaný sľub je tak najviac v protiklade k prikázaniu lásky blížnemu, a tým aj najväčším zlom! 198,4

Je lepšie mať tvrdé srdce, keďže to nikomu nedáva falošnú nádej, a keď človek vie, že od tvrdého človeka sa nedá nič očakávať, chopí sa iných prostriedkov, aby tak udržal nejaký poriadok. Keď však niekto očakáva niečo, čo mu bolo prisľúbené, nepokúša sa nájsť iné cesty a prostriedky, a keď potom nastane čas, kedy si ten, kto očakával splnenie sľubu, zamýšľal dať do poriadku svoje záležitosti, ale sľubujúci ho nechá v kaši, a nepovie mu dopredu, že svoj sľub z nejakého dôvodu – ktorý, prirodzene, musí byť pravdivý – nebude schopný dodržať, potom je takýto sľubujúci rovnaký ako Satan, ktorý cez svojich prorokov dával ľuďom už od samého začiatku tie najjagavejšie sľuby, ale nikdy nesplnil ani jeden, a nespočetné množstvo tým uvrhol do tej najväčšej biedy!198,5

Preto sa predovšetkým chráňte takých sľubov a záväzkov, ktoré nedokážete alebo, čo by bolo ešte horšie, z akéhokoľvek dôvodu nechcete dodržať; lebo to je prístup najvyššieho z diablov.198,6

Buďte láskyplní a spravodliví vo všetkých veciach; lebo spravodliví budú raz v Otcovom Kráľovstve žiariť ako slnko na to najjasnejšie poludnie! – 198,7

Kto však má uši na počúvanie, nech počúva (Matúš 13,43), lebo vám dám ešte zopár podobenstiev o Nebeskom Kráľovstve:198,8

Nebeské Kráľovstvo sa tiež podobá pokladu ukrytému na nejakom poli. Tento poklad našiel nejaký človek, ale keďže poklad bol veľký a ťažký, a nedokázal by ho odniesť domov, keďže domov to mal ešte ďaleko, tak ho v noci zahrabal na vedľajšom poli, a išiel potom plný radosti domov, tam všetko predal a za každú cenu kúpil to pole (Matúš 13,44); lebo poklad na poli mal mnoho tisíckrát väčšiu hodnotu ako to, čo dal za pole, a mohol si teraz, keďže pole bolo jeho, ten poklad z poľa zobrať, a nikto už nemohol namietať, že by nebol jeho vlastníctvom. Teraz si poklad mohol pokojne vziať do svojho nového domu, ktorý kúpil spoločne s poľom a nepotreboval už v pote svojej tváre pracovať na svoju obživu, lebo teraz mohol žiť v tom najväčšom nadbytku zo svojho pokladu. – Rozumiete tomuto podobenstvu?“ 198,9

Hovoria učeníci: „Áno, Pane, toto podobenstvo je jasné, lebo nálezcovia pokladu sú tí, ktorí prijímajú Tvoje Slovo, a pole je ľudské, zatiaľ ešte svetské srdce, ktoré si nasledovaním Tvojho Slova musia najprv duchovne kúpiť, aby sa tak Tvoje Slovo stalo v ich srdci ich plným vlastníctvom a oni tak mohli dosiahnuť všetko dobré pre seba a svojich bratov!“ 198,10

Hovorím Ja: „Toto podobenstvo ste pochopili správne; práve tak je to s pravým Nebeským Kráľovstvom. – Teraz ale počúvajte iný obraz!“198,11

Čítať ďalej O titule