Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

183 – Ahab privedie svojich kolegov k Pánovi.

Ahab teraz odíde a ponáhľa sa za svojimi kolegami. Keď k nim dorazí, všetci sa k nemu nahrnú a hovoria: „Pre svätosť chrámu, čo si tak dlho robil?! Koľko strachu sme už kvôli tebe prestáli! Ako to teda vyzerá? Čo robí čarodejník? Ako si pochodil? Vojaci už prichádzajú? Sme v zúfalej situácii! Ty o tom nevieš!?“183,1

Hovorí Ahab: „Ako to? Čo je to, o čom nič neviem?!“183,2

Hovoria starí: „Predstav si to! Sotva pol hodinu dozadu prídu traja občania, Židia z tohto miesta a oznámia nám, že celý okres Jesaira kompletne prechádza ku Grékom a my tu už viac nemáme čo robiť! Čo na to hovoríš?! – A počúvaj, za toto všetko môžeme ďakovať tomuto prekliatemu čarodejníkovi, ktorý nie je ničím iným ako apoštolom pekla a v prsiach mu prebýva duch Belzebuba! No, čo ty na to?!“183,3

Hovorí Ahab: „Ak je to tak, potom to s nami vyzerá blede a mali by sme sa začať pekne obzerať, kam sa poberieme ďalej! O tomto som niečo zachytil už včera, no nedokázal som sa dopátrať, čo má celá táto záležitosť znamenať. Tak nám ale treba! Často som vám hovorieval, že s tými našimi hlúposťami a celou tou temnotou, do ktorej sme boli zasvätení vo svätyni, u týchto veľmi prebudených Grékov nepochodíme, a že to nebude dlho trvať, kým s nami vypečú; ale vždy som tým len prilieval olej do ohňa! Teraz sa nevyhnutne naplnilo to, čo som vám už dávno vypočítal na prstoch rúk a skutočne len nerozumiem tomu, ako sa tomu teraz môžete čudovať! Často som vám hovorieval: Prestaňme už s tým ohlupovaním ľudu, prestaňme im vytierať zrak – všetko na svete má svoje medze, ktoré by sa nemali prekračovať! Čo dobré z toho máme, že z ľudí systematicky robíme zatemnených hlupákov?! Hlúposť nakoniec zdegeneruje na zlobu, a my sa potom môžeme pobrať ďalej. A teraz to máme tu!183,4

Ľud sa pridržiava Mojžiša a prorokov, my ale hovoríme: Tí sú mŕtvi a ich Písmo spolu s nimi! Boh odhaľuje Svoju vôľu vo svätyni a ukazuje, čo z Mojžiša a prorokov sa má uchovať. Veľkňazi, leviti a všetci farizeji sú teraz živým Mojžišom a živými prorokmi! – To je naše učenie!183,5

Stokrát som vám už jasne povedal, že takáto naša domýšľavosť sa raz zle skončí. Vtedy ste ma ale vysmiali a tvrdili ste, že také niečo je úplne nemožné! Teraz je to tu! Budete zase tvrdiť, že je to úplne nemožné?! 183,6

Ešte raz vám hovorím, že tak nám treba; lebo kto si vo vážnej veci nenechá poradiť, tomu ani niet pomoci!183,7

Ja som teraz pri Baramovom dome vynaložil všetku námahu, aby som uchlácholil rozrušené mysle ľudí – povedal som horúcim hlavám, že čochvíľa dorazia vojaci z Kafarnaumu a potrestajú ich! Ale oni sa zasmiali a povedali: ,To si na nich ešte dobre počkáš, lebo váš posol je v našej moci – rovnako ako vy všetci! Radšej odíďte dobrovoľne, inak odídete iným spôsobom!‘ Takúto chvályhodnú odpoveď som dostal na moje, voči ľuďom namierené varovanie a hrozbu, ktorú som si radšej mohol odpustiť! 183,8

Ale čo sa týka čarodejníka, ten je v tejto veci úplne nevinný, lebo on, jeho učeníci a Baram musia byť teraz na tomto mieste jediní Židia! Že sa rozhodne zdá byť mágom, nebudem spochybňovať; ale že pôsobí cez Belzebuba, to sa neodvážim tvrdiť, aj keď tým nechcem protirečiť vášmu názoru. Choďte tam sami, porozprávajte sa s ním, a sami sa o všetkom presvedčte!“ 183,9

Pýtajú sa starí: „A tých veľa chorých už vyliečil?“183,10

Hovorí Ahab: „Môže byť, aj keď priamo sa ku mne nič nedostalo. Pred Baramovým domom síce stále stojí množstvo ľudí oboch pohlaví a rozprávajú sa s nanajvýš prostým mágom, alebo čo to je, ale nijakých chorých som tam už nevidel. Možno ich vyliečil v tom čase, kým som vás tu strážil. Ale ako som už povedal, poďme teraz za ním, a sami sa budete môcť presvedčiť, ako sa veci majú!“183,11

Hovoria starí: „Nie je treba sa obávať nejakého ohrozenia života?“ Hovorí Ahab: „Pozrite sa, čo je to zase za nanajvýš hlúpu otázku? Ste vari tu viac v bezpečí?! Pre nás všetkých je teraz, keď sa veci takto nepriaznivo obrátili, lepšie, keď vyjdeme von, kde nám ešte môžu pomôcť naše nohy, ako sa tu, medzi štyrmi stenami, nechať poľahky zavraždiť!“183,12

Hovoria starí: „Áno, áno, máš pravdu, preto pôjdeme von a zamkneme všetky naše poklady, ktoré majú veľkú hodnotu!“ Hovorí Ahab: „Dobre, len už poďme; kto by už teraz išiel kradnúť naše poklady?! Ľudia tohto miesta majú teraz na starosti úplne iné veci ako naše poklady!“183,13

Po týchto slovách sa starí zdvihnú, všetko pozamykajú a ani svojím sluhom nepovedia, čo teraz zamýšľajú.183,14

Čítať ďalej O titule