Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

184 – Ľud a farizeji. Farizeji zatlačení do kúta.

Ako teraz prichádzajú k Baramovmu domu, hneď vidia veľké množstvo ľudí, ktorí sú kvôli veľkému vyliečeniu od údivu doslova zhrození. Keďže však starí farizeji toto veľké vyliečenie nevideli, myslia si, že ľudia sa ešte stále čudujú kvôli včerajšiemu vyliečeniu posadnutého, keď v jednom kuse vyvolávajú: „Sláva Synovi Dávidovmu! Toto je pravý Dávidov syn!“ 184,1

Akonáhle to starí farizeji začuli, rozhnevali sa a povedali ľuďom: „Čomu sa tak strašne divíte?! My vieme lepšie ako vy, ako k tomu došlo! On, tento čarodejník, vyháňa diablov len cez Belzebuba, najvyššieho diabla, nijako inak (Matúš 12, 24) – a vy ho chcete velebiť ako Syna Dávidovho?!“ – Vtedy niektorí slabší začali predsa len váhať a žiadali farizejov, aby im túto záležitosť bližšie vysvetlili; tiež sa pýtali, ako je to možné, a či teda najvyšší diabol môže z času na čas taktiež činiť božské skutky.184,2

Na takúto otázku neboli tí starí lišiaci pripravení, a preto nevedeli, ako pýtajúcim sa odpovedať. Keď však pýtajúci sa postrehli, že farizejom asi musí chýbať nejaký pádny argument, povedali: „Prečo nám na našu dobrú otázku nedávate odpoveď, aby sme tak uvideli dôvod, ako má tento domnelý čarodejník vyháňať diablov pomocou Belzebuba; a či aj Belzebub dokáže činiť božské skutky? Človeka schopného konať mimoriadne skutky je veľmi ľahké vykričať ako Satanovho služobníka a spochybniť ho tak; niečo celkom iné je ale poskytnúť k tomu rukolapný a istý dôkaz! Prečo pred nami mlčíte, ak ste si istí svojou vecou?“184,3

Hovoria farizeji: „Mlčíme, keďže ako Duchom Božím osvietení vždy vieme a vidíme, čo je ľuďom nutné vedieť, a čo teda máme hovoriť! Nie preto, že by sme nevedeli, ale preto, že nesmieme, a teda vám ohľadom vašej otázky ani nechceme poskytnúť presvedčivý dôkaz. Vašou jedinou úlohou je veriť všetkému, čo vás učíme, a nie sami skúmať; lebo k tomu sme od Boha ustanovení my, aby sme všetky veci preskúmali až do najhlbšieho jadra, udržiavali tajomstvá, a ľudu povedali len toľko, koľko je mu potrebné. Pochopili ste nás teraz?!“184,4

Hovoria ľudia: „Ó, áno, pochopili sme vás veľmi dobre, a keďže sme vás pochopili už dávno, práve preto sme, kvôli takémuto jasnému chápaniu, prešli ku Grékom, u ktorých neexistuje žiadne takéto tajnostkárstvo! Tam sú len Aristoteles, Pytagoras, Platón, Sokrates, a ich diela a písma sú jasné a pravdivé. U vás sa ale všetko čoraz viac a viac zahaľuje do najhlbšej hmlistej noci, a to takej, že človek už nedokáže vidieť ani na piaď pred seba, či za seba.184,5

Z čoho chcete podozrievať tohto Bohom nám zoslaného Spasiteľa?! Dobro nám učinil, vyliečil všetkých našich chorých, a vy ho preto nazývate Satanovým sluhom?!184,6

Čo ste potom vy, ktorí ste pre nás ešte nikdy nevykonali ani ten najmenší dobrý skutok?! Kedy ste vy svojimi ničotnými prostriedkami a svojimi akože-modlitbami niekoho vyliečili?“184,7

Hovoria farizeji: „Nemáme azda žiadne referencie?“184,8

Hovoria ľudia: „Referencie síce máte a to veľavýznamné – zo svätyne; ale kde sú skutky, ktoré na základe referencií máte byť schopní kedykoľvek činiť?! Z toho sme zatiaľ nikdy nič nevideli!184,9

Ale tento k nám prišiel bez referencií a činil skutky, o ktorých sa dá úplne výstižne povedať, že čo je svet svetom, žiaden človek nikdy nič také nevykonal! My veľmi dobre vidíme, prečo chcete tohto božského človeka pred nami spochybňovať, aj keď nám odmietate uviesť pravý dôvod toho. Počúvajte! My si dovolíme vmietnuť vám ho do tváre. Toto je ten dôvod:184,10

Tento božský človek činí v tej najzázračnejšej realite skutky, ktoré by ste, podľa svedectva svätyne, mali byť schopní činiť vy, no za tridsať rokov, čo ste pri nás, sa z týchto činov doteraz nič neprejavilo. 184,11

Koľko krásnych peňazí a iných drahých vecí ste od nás dostali za to, aby ste niečo učinili pre naše dobro – kde je však výsledok?! Naše zlato a striebro ste prijali, my sme však za to nedostali nič okrem prázdnych sľubov, ktoré sa nikdy nenaplnili. Keď sme sa vás pýtali, kedy dôjde k naplneniu, ukázali ste nám bohatú sadbu a naše – vďaka Bohu – zdravé čriedy. My sme vám však ukázali ešte bohatšiu sadbu a rovnako zdravé čriedy Grékov, ktorých počas každého šabatu pred východom slnka sedemkrát preklínate. Nato ste povedali: Túto hojnosť spôsobuje Satan, a chlieb z takých polí a mäso z takých čried neslúži k životu, ale k prekliatiu. A predsa nepohŕdate povinným, a vôbec nie malým príspevkom, ktorý vám Gréci musia v rôznom obilí každoročne odvádzať ako tolerančný poplatok! Povedzte, čo ste urobili s obilím, ktoré je, podľa vášho tvrdenia, požehnané Satanom?“184,12

Hovoria farizeji, už plní tej najtrpkejšej zúrivosti: „Predáme ho pohanom, ako napríklad Rimanom a Grékom, aby ich na súdny deň postihlo ešte väčšie zatratenie!“184,13

Hovoria ľudia: „Krásne! Hovorí sa, že diabol je hlúpy a jeho lži sú priam rukolapné, ale vy ste ešte desaťkrát sprostejší – lebo vaše lži sa dajú nahmatať ešte aj nohami v ťažkých topánkach! Či sme to neboli my, kto všetko vaše obilie priviezol na voloch a somároch na trh do Jeruzalema, a snáď vieme, komu sme vaše obilie predali!? A vy máte toľko drzosti, že nám do tváre tvrdíte, že ste obilie predali Grékom pre ich ešte väčšie zatratenie?! Keď sa už chcete očistiť klamstvami, klamte predsa o čosi šikovnejšie, aby z toho nevyšlo, že sme ešte hlúpejší ako ste vy, a kupujeme bez problémov čierne za biele a biele za čierne! – Takto príšerne klamať, to snáď nie! To je neslýchané!“184,14

Hovoria farizeji: „Vy nič neviete a ničomu nerozumiete! Vy azda neviete, že farizej vôbec nemôže klamať?! Lebo v zákonoch svätyne stojí napísané, že všetci, ktorí sa zasvätia službe Bohu, vôbec nemôžu klamať, aj keby chceli – lebo aj tá najhrubšia lož sa v ich ústach zmení na najjasnejšiu pravdu!“ 184,15

Nato sa ľudia začnú smiať a žartujú: „Áno, áno, my tiež poznáme tento zákon svätyne, ktorý ste si osvojili, a malo by tam byť napísané aj toto: Keď si dá farizej do úst hovno, hneď sa zmení na zlato!“184,16

Čítať ďalej O titule