Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

18 – Nikodém v noci navštívi Pána. Jeho otázka na prichádzajúce Kráľovstvo Božie. Pánova zastretá odpoveď o znovuzrodení ducha. Nikodémove slabé porozumenie.

Ale v predposlednú noc Môjho pobytu v blízkosti Jeruzalema Ma v noci prišiel navštíviť istý Nikodém, lebo to bol v Jeruzaleme tiež vysokopostavený človek, ale v prvom rade farizej – čo bolo, čo sa týka úradu, hodnosti a prestíže podobné, ako je teraz kardinál v Ríme – a v druhom rade bol ako najbohatší občan Jeruzalema tiež predstaveným Židov v tomto meste; bol najvyšším primátorom celého mesta, ustanovený k tomu Rímom.18,1

(Ján 3:2) On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Majster, vieme, že si učiteľ (prorok), ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak s ním nie je Boh.“

Tento, v občianskom pohľade šéf Jeruzalema, prišiel za Mnou tiež v noci a hneď Mi povedal: „Majster! Odpusť Mi, že za Tebou prichádzam tak neskoro v noci a ruším Tvoj pokoj, dopočul som sa ale, že už zajtra odchádzaš z tohto kraja, nemohol som teda nevzdať Ti patričnú úctu. Lebo ja a viacerí z môjho úradu teraz, po zhliadnutí Tvojich činov, vieme, že si k nám prišiel ako pravý, Bohom poslaný prorok! Lebo znamenia, aké Ty činíš, nedokáže robiť nik, pokiaľ s ním nie je Jehova! Keďže si zjavne prorokom, musíš vidieť, ako sme na tom veľmi zle, no Tvoji predchodcovia nám sľúbili Božie Kráľovstvo, tak mi prosím povedz, kedy toto príde, a ak príde, čo má človek robiť, aby sa do neho dostal?“18,2

(Ján 3:3) Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“

Na túto Nikodémovu otázku som odpovedal podobne stručne, ako je to uvedené vo verši, konkrétne: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie Kráľovstvo, a už vôbec do neho vkročiť!“, čo značí asi toľko ako: „Pokiaľ svojho ducha neprebudíš cestou, ktorú ti ukazujem Mojím učením a skutkami, nedokážeš ani len rozpoznať božský život Môjho Slova, nie to ešte preniknúť do jeho životodarných hĺbok!“18,3

Že inak čestný Nikodém, ako sa ukáže ďalej, tieto Moje slová nepochopil – a hneď sa na ňom aj ukázalo, že to božsky živé Môjho Slova človek zďaleka nedokáže zachytiť, pokiaľ nie je prebudeného ducha – ukazuje jasne a zreteľne nasledujúci verš, podľa ktorého sa Ma Nikodém, celkom ohromený z takejto Mojej reči, pýta a hovorí:18,4

(Ján 3:4) Nikodém mu povedal: „Ako sa človek môže znovu narodiť, keď je už starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a ešte raz sa narodiť?“

„Ale, drahý majster, aké čudesné veci to počujú moje uši? Ako sa môže človek ešte raz narodiť? Môže človek, ktorý vyrástol, zostarel a je už nepružný, znovu vstúpiť cez úzku bránu lona svojej matky, aby sa odtiaľ mohol po druhý raz narodiť?! Pozri, majstre, veď to je úplne nemožná vec! Buď nevieš o prichádzajúcom Božom Kráľovstve nič, alebo aspoň nič pravdivé, alebo o tom vieš, ale nechceš mi o tom povedať zo strachu, že by som Ťa mohol uvrhnúť do väzenia. Och, s tým sa nemusíš trápiť, lebo ja som ešte nikoho neobral o slobodu, iba ak by to bol vrah alebo veľký zlodej. – Ty si ale veľký dobrodinec chudobného ľudstva a vyliečil si už snáď všetkých chorých Jeruzalema, zázračnou silou Boha v Tebe spočívajúcou, prečo by som Ti teda mal škodiť?18,5

Ale ver mi, drahý majstre, ja to myslím naozaj vážne ohľadom prichádzajúceho Božieho Kráľovstva! Preto, ak o tom vieš niečo bližšie, povedz mi o tom spôsobom, ktorému dokážem porozumieť! Podaj nebeské nebeskými a pozemské pozemskými slovami, ale v zrozumiteľných obrazoch, inak mi Tvoje učenie bude rovnako dobré ako starobylé egyptské hieroglyfy, ktoré nedokážem čítať a už vôbec im rozumieť. Zo svojich výpočtov naisto viem, že Božie Kráľovstvo už musí byť tu, len ešte neviem, kde a ako sa doň človek môže dostať a byť do neho prijatý. Túto otázku by som chcel mať od Teba zrozumiteľne a jasne zodpovedanú.“18,6

(Ján 3:5) Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“

Na túto zopakovanú otázku som dal Nikodémovi presne takú odpoveď, ako je uvedená v 5. verši. Od prvej odpovede sa líši len v tom, že je tu presnejšie definované, odkiaľ presne sa to má človek znovu narodiť, aby mohol vojsť do Kráľovstva Božieho, konkrétne z vody a z Ducha, čo znamená toľko ako:18,7

Duša sa musí očistiť vodou pokory a sebazapierania (lebo voda je prastarým symbolom pokory – nechá so sebou robiť čokoľvek, všetkému je pripravená slúžiť, pre seba hľadá to najnižšie postavenie na Zemi a pred výšinami uteká) a až potom Duchom Pravdy, ktorého nečistá duša nedokáže prijať, lebo nečistá duša je ako noc, zatiaľ čo Pravda je ako slnko plné svetla, ktoré okolo seba šíri deň.18,8

Toho, kto do svojej pokorou očistenej duše prijme Pravdu a skutočne ju ako takú spozná, preto takáto Pravda v Duchu oslobodzuje a táto sloboda Ducha, alebo vojdenie Ducha do takejto slobody, je potom skutočným vkročením Ducha do Kráľovstva Božieho.18,9

Takéto vysvetlenie som, pravda, Nikodémovi nedal, a to kvôli tomu, že vo svojej sfére poznania by mu bol porozumel ešte menej ako stručnému zahalenému základnému princípu. Preto sa Ma ďalej pýtal, ako sa tomu má rozumieť.18,10

Čítať ďalej O titule