Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

155 – Varovanie k obozretnosti pred nováčikmi. O duchovných vývojových stupňoch. Ako môže byť Boh človekom a človek Bohom. Duchovné zasvätenie.

Po týchto slovách zavolám Kisjonu z jeho päť siah vysokej kazateľnice a potajomky mu hovorím: „Zatiaľ mlč a neprezraď Ma pred vhodným časom! Lebo tu sú ešte mnohí, ktorí nie sú takí zrelí ako ty, a preto nesmú plne spoznať, kto vlastne som, inak by to s ich slobodou ducha, ktorá má byť živá, dospelo k súdu, z ktorého by sa taký duch len ťažko dokázal pozdvihnúť.155,1

Stačí, že mnohí teraz začínajú tušiť, kto som, viacerí Ma považujú buď za veľkého proroka alebo niektorí za Syna Božieho – čím teraz navonok aj som. Viac ako toto by im teraz spôsobilo veľkú škodu, preto im zatiaľ ponechajme takýto názor a takúto vieru, a ty Ma už nesmieš viac prezradiť!“ 155,2

Hovorí Kisjona: „Áno, Pane, je to určite tak; ale ja som tiež človek. Nebude to súd pre moju dušu, keď teraz bez akýchkoľvek pochybností nielenže verím, ale som úplne predchnutý vedením o tom, kto si?“ 155,3

Hovorím Ja: „Teba som pripravil Slovom a učením. Keď som pred pár dňami prišiel k tebe, považoval si Ma za veľmi múdreho a schopného lekára, ale keď si Ma videl konať nezvyčajné skutky, začal si Ma považovať za proroka, cez ktorého pôsobí Duch Boží. Ty si ale človek oboznámený so všetkými školami, a tak si pocítil túžbu dospieť k plnému poznaniu toho, ako môže človek dosiahnuť takú dokonalosť. Vtedy som ti odhalil, kto je človek, a čo je v ňom; a k tomu to, čím sa môže človek stať, keď si plne uvedomil sám seba a dosiahol tým najplnšiu životnú slobodu svojho ducha.155,4

Potom som ti však ukázal aj to, že samotný Boh je človekom, a ako ste – z tohto jediného dôvodu – ľuďmi ty a všetky tebe podobné bytosti. A potajomky som ti ukázal aj to, že Ja sám som človekom; a že každý človek je povolaný, aby sa stal a naveky zostal tým, čím som Ja sám. To ťa udivilo a z toho si sa dozvedel, kto som.155,5

A vidíš, to bola zámerná príprava tvojej duše a tvojho ducha, takže teraz by si Ma mohol uvidieť stvoriť celú Zem a ľudí z kameňov, a predsa by si si z toho nič nerobil. Lebo ty si slobodne a dokonca vedeckým spôsobom prijal to, že Boh môže úplne dobre a plne vedecky byť človekom a človek Bohom! A preto to teraz už nikdy nemôže zmiasť tvoju dušu a tvojho ducha, keď plne chápeš, že Ja sám som od večnosti jediným pravým Bohom a Stvoriteľom všetkých vecí.155,6

No úplne inak je to so všetkými týmito ostatnými ľuďmi, ktorí sú, všetci do jedného, čisto vedeckému prístupu neprístupní. Títo majú len vieru a inak len veľmi málo porozumenia.155,7

Viera je však k životu duše bližšie ako to najdokonalejšie porozumenie. Ak je viera vynútená, potom je zároveň okovami duše; ak je však duša spútaná, o nejakom slobodnom vývoji ducha nemôže byť ani reči.155,8

Ak však, ako je to v tvojom prípade, je najprv rozum privedený k správnemu náhľadu, potom duša zostáva slobodná a berie si zo svetla rozumu vždy len toľko, koľko dokáže dobre stráviť.155,9

A tak sa zo správne sformovaného rozumu vyvíja pravá, plná, živá viera, cez ktorú duch v duši prijíma správnu výživu a stáva sa tým silnejším a mocnejším – čo hneď dokáže vnímať každý človek z toho, že sa jeho láska ku Mne a k blížnemu stáva stále silnejšou a mocnejšou.155,10

Ale ako už bolo spomenuté, keď je u ľudí rozum často úplne nevyvinutý a človek má len samotnú vieru – ktorá je, samostatne stojaca, svojím spôsobom len určitou poslušnosťou voči srdcu a jeho vôli – musí s nimi byť zaobchádzané nadovšetko obozretne, aby sa neupínali na púhe ilúzie alebo sa nedostali na strašné scestie, čo je aj u všetkých pohanov – a v dnešných časoch u veľmi mnohých – zjavne smutným prípadom.155,11

A teraz už budeš ľahko schopný vidieť, prečo som ťa vtedy odvolal z tej skaly, keď si Ma chcel odhaliť ľuďom. Preto by to nikdy nemal byť slepec, kto vedie ľudí, ale niekto, kto je vo svojom správnom porozumení ostrozraký – inak sa obaja zrútia do priepasti.155,12

Hovorím vám, buďte vo všetkom usilovní a zhromažďujte vo všetkých veciach pravé vedenie! Preverujte všetko, s čím sa stretnete a podržte si to, čo je dobré a pravé; potom bude pre vás ľahké pochopiť Pravdu, oživiť predošlú mŕtvu vieru a učiniť z nej pravé svetlo života.155,13

Hovorím ti, a tým aj všetkým ostatným: Ak chcete mať z Môjho učenia vo svojich životoch skutočný úžitok, musíte mu najprv porozumieť a až potom jednať v zmysle Pravdy!155,14

Tak ako je vo všetkom dokonalý Otec na nebesiach, práve tak dokonalí musíte byť aj vy – inak nikdy nebudete môcť byť jeho deťmi!155,15

Ty si čítal Matúšovo Písmo a v ňom Moju kázeň na hore; tam som učil učeníkov modliť sa a to zvolaním: Otče náš!155,16

Kto sa túto modlitbu modlí vo svojom srdci, no chýba mu k nej správne porozumenie, ten je ako slepec, ktorý velebí a chváli slnko, ktoré napriek jeho všemocnému svetlu nevidí, a nedokáže si ho ani nijako predstaviť. Síce tým nehreší, ale vpravde z toho ani nemá žiaden úžitok, keďže pritom stále zostáva v rovnakej temnote.155,17

Preto, ak chceš skutočne vychovať ľudské srdce pre život, nezabúdaj predtým na správne formovanie rozumu, inak z neho urobíš slepého ctiteľa slnka, z čoho nie je žiaden úžitok.“155,18

Čítať ďalej O titule