Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

156 – Duchovia mieru v chladnom rannom vánku. Zostup z vrchola hory a niekoľkodňový pobyt na hore. Pánove poznámky k Mojžišovým dejinám stvorenia.

Po tejto vysvetľujúcej reči, o ktorej Kisjona povedal, že mu zodpovedala všetky otázky, začal na východe svitať prichádzajúci deň a na náš vrchol hory, kde sme sa stále nachádzali, sa začal vkrádať veľmi chladný ranný vánok, a tak Kisjona navrhol, aby sme zatiaľ, kým nevyjde slnko, zišli dole na najbližšiu horskú chatu.156,1

Hovorím Ja: „Nechaj tak! Tento ľahký ranný mráz na tejto výšine nikomu neuškodí, ba práveže posilní všetky údy; navyše to netrvá dlho, a musí to tak byť, inak by istý druh duchov, ktorých tu netreba bližšie označovať, priniesol dňu zlé počasie, ak by im teraz na začiatku nebolo silnými duchmi mieru zabránené vystúpiť do vzduchu.“156,2

S tým sa Kisjona uspokojil a my sme zostali až do obeda nastávajúceho dňa na vrchole hory. Poobede sme sa ale opäť odobrali na alpské hospodárstvo a strávili tam pár dní všelijakými rozhovormi o životných úlohách človeka, o prirodzenosti Zeme, hviezd a všemožných iných vecí.156,3

Tak trochu temnejšia časť Židov a farizejov, ktorí pri Mne zostávali, síce s mnohým nesúhlasila, no napriek tomu Mi neprotirečili, lebo títo Židia a farizeji, ktorí sa ku Mne obrátili už od prvého dňa Mojej návštevy v dome colníka Kisjonu, boli inak skutočne prebudení a lepší duchovia, a vecní myslitelia, ktorí si Ma veľmi ctili a Moje Slovo prijímali ako božské. Preto sa nemajú porovnávať s tými, ktorí boli vyhnaní naspäť do Kafarnaumu a ani s tými, ktorých pred niečo viac ako štyrmi dňami zavrátili otrasy hory.156,4

Hoci sa Ma vyššie spomenutí lepší Židia a farizeji teraz pevne pridržiavali, krčili plecami nad mnohými Mojimi vysvetleniami o skutočnom vzniku alebo postupnom vlastnom formovaní Zeme a všetkých vecí v nej a na nej, rovnako ako na všetkých ostatných nespočetných svetových telesách; a sami pre seba si hovorili: „To je predsa potom úplne protimojžišovské! Kde je šesť dní stvorenia, kde šabat, počas ktorého Boh oddychoval? Čo je potom to, čo Mojžiš uvádza o vzniku toho všetkého, z čoho teraz pozostáva svet vo všetkých svojich častiach? Keď nám k tomu tento divotvorca z Nazaretu dá úplne iné učenie, ktoré úplne zruší to Mojžišove, zruší tým aj všetkých prorokov a nakoniec aj sám seba; lebo ak Mojžiš je ničím, potom aj proroci sú ničím – a očakávaný Mesiáš, ktorým má byť on sám, takisto ničím! 156,5

Ale jeho náuka je v podstate správna a so stvorením sa to mohlo odohrať skôr tak, ako to teraz vysvetlil, než ako to podáva Mojžiš.156,6

Tu jeden prišiel za Mnou a povedal: „Pane! Ak je to tak, čo potom s Mojžišom a všetkými prorokmi?“156,7

Hovorím Ja: “Tým treba rozumieť a chápať ich v správnom zmysle a so správnym porozumením!156,8

Mojžiš vo svojom opise stvorenia predstavuje len obrazy, ktoré opisujú prvé ukotvenie vedenia o Bohu u ľudí Zeme, nie však hmotné stvorenie Zeme a všetkých ostatných svetov.”156,9

Čítať ďalej O titule