Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

154 – Traja anjeli (cherubíni) prinesú dvanástich apoštolov na horu k Pánovi. Nebeské jedlo pre osemsto ľudí na hore. Kisjonova reč. Kniha „Jehovove vojny“.

Všetci teraz nasmerujú svoje oči na východ, kde sa to, ako pri vychádzajúcom slnku, začína stále viac rozjasnievať – prirodzene len pre najvnútornejší zrak, hoci ním je ovplyvnené aj telesné oko.154,1

Nakoniec, po krátkej chvíli neustáleho rozjasnievania, sa na východe objavia tri postavy najdokonalejšej ľudskej podoby, svietiace oveľa jasnejšie ako slnko a vzduchom sa nesú ku nám. Ale vo svetle týchto troch anjelov, ktorí sa kvôli svojmu svetlu a pevnosti nazývajú „cherubíni“, sa už svet duchov dal len sotva vidieť, a duchovia vyzerali ako neistá hmla, ktorá sa rozprestrela okolo vrcholu hory.154,2

Keď už boli traja cherubíni úplne pri nás, trochu stlmili svoje svetlo, vrhli sa predo Mnou na tváre a prehovorili: „Pane! Kto v celých večných nekonečných nebesiach je hoden pohliadnuť na Tvoju najsvätejšiu tvár? Len Tebe patrí všetka sláva večnosti a nekonečnosti!“154,3

Ja som im však povedal: „Zahaľte sa a ponáhľajte sa dole na miesto, kde sa nachádza Mojich dvanásť učeníkov! Naplnili Moju Vôľu a to stačí; preto ich zoberte a prineste ich sem!“154,4

V tom okamihu sa traja anjeli zahalia, rýchlo sa vzdialia a v krátkom čase niekoľkých okamihov prinesú ku Mne na vrchol hory tých dvanásť vyslaných. 154,5

Dvanásti boli, až na Judáša, naplnení radosťou, že sa ku Mne z takej diaľky preniesli takým zázračným spôsobom.154,6

Iba Judáš povedal: „Pre budúcnosť ďakujem pekne za takúto cestu! Trvalo to síce len pár okamihov, ale tá hrôza a ten víchor!“154,7

Anjeli to však dali pocítiť len Judášovi, ostatní jedenásti nič také necítili.154,8

Táto udalosť sa však ešte dlho potom uchovávala v ústnom podaní ľudu, totiž že apoštoli boli tromi anjelmi prinesení z veľkej diaľky ku Mne na horu. 154,9

Mnohí na hore sa však začali báť a hovorili: „Nebesá, tu sa deje toľko zázrakov, že sa to skoro už nedá vydržať!“154,10

Iní zase hovorili: „Také dokáže vykonať len samotný Jehova!“154,11

Dvanásti však opisovali veľa z toho, čo všetko v krátkom čase zažili. 154,12

Ja som však trom anjelom prikázal, aby zaobstarali vhodné množstvo chleba a vína, lebo tí dvanásti boli hladní a smädní, keďže celý deň nedostali nič na jedenie a pitie. A anjeli hneď aj učinili to, čo som im prikázal, a priniesli vhodné množstvo chleba a vína. Dvanásti zobrali chlieb a víno, najedli a napili sa podľa svojej potreby a boli posilnení.154,13

Aj päť dcér však chcelo trochu ochutnať z takého chleba a vína; a prosili Ma o to. Kisjona však dcére vytkol takúto žiadostivosť a povedal: „Byť žiadostivý je taktiež hriech; preto ku všetkým veciam náleží sebazaprenie; inak žiaden človek nemôže dosiahnuť pravú cnostnosť, bez ktorej nemôže byť život.“154,14

No Ja som povedal: „Priateľu, tieto hriechy sú tvojim dcéram naveky odpustené, lebo také hriechy sa ľahko odpúšťajú, ktoré v podstate nie sú žiadnymi hriechmi. Tvoje dcéry sú v zásade naozaj len hladné a smädné, a chleba a vína je dostatok pre všetkých, ktorí sú tu. A tak by z nich mali ochutnať všetci podľa svojej potreby, potom ako sa dvanásti, ktorí to potrebujú najviac, posilnia!“154,15

S tým bol Kisjona, spolu so svojimi piatimi dcérami, úplne spokojný. No potom som dvanástim apoštolom povedal, aby hneď začali rozdeľovať chlieb a víno, a oni to hneď aj urobili.154,16

Asi osemsto ľudí tam bolo tentokrát spolu na hore, ktorá mala veľmi priestranný vrchol, nad plochou ktorého sa čnel len jeden, päť siah 56 vysoký kamenný blok, na ktorý sa však dalo poľahky vystúpiť z južnej strany. Všetci jedli a pili a boli nasýtení, a chválili a velebili Ma za toto zázračné posilnenie. A Kisjona zo spomenutého kamenného bloku, na ktorý pre tento účel vystúpil, povedal:154,17

„Vypočujte ma, priatelia a bratia! My poznáme Písmo od Mojžiša takmer až po naše časy; a knihy Jehovových vojen, ktoré ohlasoval Mojžiš a iní proroci, sme získali z Perzie a prečítali sme si ich preklad, keďže boli mnohými mudrcmi vyhlásené za autentické; ale zo všetkých zázrakov, ktoré sú tam popísané, sa nenájde ani jeden, ktorý by sa dal porovnať s tým, čo sa teraz odohráva pred našimi očami. O takom nielen v Izraeli, ale na celom svete nikto nikdy nepočul! Kto potom musí byť ten, kto takéto skutky činí, aké okrem Boha nie sú možné nikomu?!“154,18

56 Jedna siaha je cca 1,8-2 metre. [pozn. prekl.]

Čítať ďalej O titule