Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

153 – O vtedajšom meraní času podľa hviezd. Poučenie Kisjonovej dcéry o mesačnom svete tromi mesačnými duchmi.

Avšak Kisjona sa tiež trochu vyznal vo hviezdach a začal podľa hviezd počítať, či už prešla polnoc; lebo v tej dobe ešte dlho neboli k dispozícii žiadne také hodiny ako v dnešných časoch a ľudia si pomáhali výpočtami podľa hviezd, ktoré ale boli veľmi nespoľahlivé.153,1

Po nejakej chvíli Kisjona hovorí: „Podľa mojich výpočtov by teraz už malo byť po polnoci?!“153,2

Hovorím Ja: „Priateľu! Tvoje výpočty sú k ničomu, lebo do polnoci nám chýba ešte hodina. Preto radšej nepočítaj, lebo pohyb hviezd je iný, ako sa domnievaš! Už tvoje výpočty sú sami o sebe nesprávne, a je preto len ťažko možné, že by si dokázal určiť polnoc podľa postavenia a pohybu hviezd. Ľudia, ktorí toho budú schopní, sa ešte len musia narodiť; ich čas však ešte zďaleka neprišiel!“153,3

Uprostred rôznych rozhovorov však nakoniec prešla polnoc a prirodzene vyšiel aj Mesiac, len spolovice osvetlený. Vtedy sa Ma Kisjonove dcéry hneď spýtali, čo je vlastne Mesiac, a ako to, že stále mení svoje svetlo. 153,4

Ja som im ale povedal: „Moje najdrahšie dcérenky! Za vami práve stoja traja duchovia z Mesiaca; ich sa spýtajte! Oni vám presne povedia, čo je Mesiac a akým spôsobom stále mení a často aj úplne stráca svoje svetlo!“ 153,5

Nato sa najstaršia z dcér hneď spýta troch duchov na Mesiac a títo povedia: „Pôvabná deva! Tvoja otázka na nás ohľadom Mesiaca, je rovnaká, akoby sme sa my pýtali teba na Zem, na ktorej bývaš. Ty nevieš, prečo je teraz na Zemi temnejšie, a predsa sa na to nepýtaš – prečo sa teda vypytuješ na Mesiac, ktorý je od teba vzdialený omnoho viac ako Zem, ktorá ťa nosí? 153,6

Pozri, tak ako tvoja Zem, aj náš Mesiac je jeden svet! Tvoja Zem je guľatá, a taký je aj náš Mesiac. Tvoja Zem je naraz len spolovice osvetlená veľkým Slnkom a práve tak aj náš Mesiac. U teba trvá noc v priemere len trinásť vašich krátkych hodín a približne rovnako dlho aj tvoj pozemský deň; na Mesiaci však noc, rovnako ako deň, trvá štrnásť dĺžok dňa a noci tvojej Zeme, a preto pre tvoje oko, pozorované z tejto tvojej Zeme, sa svetlo Mesiaca stále mení – a to je ten veľký rozdiel medzi Mesiacom a tvojou, oveľa väčšou Zemou.153,7

Tu sa ale odhaľuje ešte jeden, oveľa väčší rozdiel medzi tvojou Zemou a Mesiacom, ktorý spočíva v tom, že Mesiac je len na jednej strane – ktorú však nemôžeš vidieť – obývaný bytosťami môjho druhu, zatiaľ čo tvoja Zem je obývaná na všetkých stranách, alebo je aspoň z väčšej časti obývateľná. 153,8

Ach, na Mesiaci sa nežije tak príjemne ako na tvojej Zemi! Ó, tam je veľa chladu a veľa neznesiteľnej horúčavy, veľký hlad a nezriedka ten najspaľujúcejší smäd! Netúž preto po tomto malom, nadovšetko tvrdom svete, na poliach ktorého nerastie žiadna pšenica a žiadna kukurica, a ešte menej vinič!153,9

Avšak na tej strane, ktorú z tejto tvojej Zeme dokážeš jedine vidieť, nebývajú žiadne fyzické bytosti – či už zvieratá alebo ľudia – ale nešťastní duchovia, ktorí si dokážu pomôcť len ťažko alebo vôbec. – A teraz vieš všetko, čo je ti treba vedieť.153,10

Nechci sa ale o Mesiaci dozvedieť viac, lebo také poznanie by ťa nakoniec muselo učiniť veľmi nešťastnou!153,11

Drž sa len lásky a zanechaj všetku múdrosť, lebo lepšie je hodovať pri stole lásky ako na Mesiaci lízať z kameňa mudrcov skromnú rosu!“ 153,12

Po tomto opise sa traja mesační duchovia vzdialia, a dcéra sa Ma dôverne opýta, či to s Mesiacom naozaj vyzerá tak, ako jej to povedali tí traja mesační duchovia.153,13

A Ja poviem: „Áno, moja najdrahšia dcéra – je to presne tak, a niekedy aj oveľa horšie! – Nechajme však teraz Mesiac putovať jeho cestou, a pohliadnime teraz všetci smerom na východ!153,14

Povolám niekoľko anjelov z nebies a vy ich odtiaľ uvidíte prichádzať; preto teraz obráťte svoje oči tým smerom!“153,15

Čítať ďalej O titule