Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

141 – Pokyny k misii a správaniu sa apoštolov. Trvalé proroctvo. Praví a falošní proroci. Prvé vyslanie apoštolov do miest Izraela.

(Pán:) „Hovorím vám ešte viac: Vy viete, že teraz, ako za všetkých čias, existujú proroci, a vždy tu aj budú, až do konca sveta, u všetkých národov Zeme, nech už sú akejkoľvek viery. Lebo len cez samotných prorokov – aj keď budú spretŕhané všetky nitky medzi nebom a Zemou – bude pevne udržiavané tajné spojenie, ktoré nedokáže zničiť žiadna temná moc.141,1

Pravda, medzi pravými prorokmi vždy boli, sú, aj budú proroci falošní; to však nemá vôbec žiadny alebo len veľmi malý dopad na pravosť veci nebesami prebudeného proroka, lebo pravý prorok klamára hneď pred svetom odhalí, a tento nikdy neujde trestu z nebies.141,2

Keď pravý prorok vkročí do domu a bude tam ako taký prijatý, potom každý, kto ho ako pravého proroka alebo tiež ako vyslanca proroka v jeho mene prijme, počúva ho a riadi sa vo svojom srdci jeho slovom, ten na druhom svete, v Kráľovstve Božom, dostane odmenu proroka. A kto prijme spravodlivého v mene spravodlivého – to znamená, keď má niekto povesť spravodlivého, a náleží mu taký prívlastok, alebo aj vtedy, ak takú povesť nemá, ale prijímateľ ho spozná ako spravodlivého a ako takého ho aj prijme bez toho, aby ho podrobil skúške, či je skutočne spravodlivý – ten raz v Kráľovstve nebeskom dostane odmenu spravodlivého.141,3 (Matúš 10,41)

A k tomu všetkému vám ešte hovorím: Pozrite sa na týchto malých, ktorí Ma v láske obklopujú! Kto aj najmenšiemu z týchto malých podá v mene učeníka čo len pohár vody, veru, hovorím vám, ani takýto najnepatrnejší skutok nezostane bez odmeny.141,4 (Matúš 10,42)

Teraz máte všetko, čo vám je treba k tomu, k čomu som vás vyvolil. Choďte teraz do všetkých miest, ktoré som vám označil, a učte tých, ktorí tam bývajú, poznávať Kráľovstvo Božie a konať podľa toho a tak, ako som vám teraz nakázal, a vaša odmena nebude malá.141,5

Keď však v mestách Izraela, ktorých nie je veľa, vykonáte to, čo máte nakázané, vráťte sa naspäť ku Mne, aby som vás potom mohol zasvätiť do hlbších tajomstiev Kráľovstva Božieho; lebo vám má byť dané porozumieť takým tajomstvám, ktoré sú obsiahnuté v Kráľovstve Božom.141,6

Hovorí Peter: „Pane, máme ísť všetci dvanásti spoločne alebo po jednom, každý sám za seba, do toho alebo onoho mesta, a tiež do mestečiek a dedín?“ 141,7

Hovorím Ja: „To je na vás, ale lepšie je, ak pôjdete pohromade aspoň dvaja alebo traja, aby jeden druhému mohol poslúžiť ako svedok, a Môj Duch bude vo vás pôsobiť mocnejšie, keď sa niekde dvaja alebo traja zídete v Mojom mene a budete tak učiť a pôsobiť.141,8

Aby ste však rovno zostali všetci pohromade v plnom počte, to, po prvé, nie je vôbec nutné, a po druhé by bolo o to ťažšie vás v nejakom dome ubytovať a postarať sa o vás. Preto sa rozdeľte buď dvaja a dvaja, alebo traja a traja! Vyberte si ale vopred mestá, mestečká a dediny a dohodnite sa medzi sebou, kto si ktoré zoberie!141,9

Tak viete naraz pôsobiť vo viacerých mestách a získať tak veľa na čase; a o to skôr sa môžete vrátiť ku Mne. Ak budete usilovní, o sedem týždňov budete poľahky hotoví, aj skôr. Ale teraz už choďte, lebo každá hodina je cenná!“ 141,10

Hovorí Judáš Iškariotský: „Pane, slnko už skoro zapadá, deň už nepotrvá ani pol hodiny, a odtiaľto je to do všetkých miest ďaleko – do najbližšej dediny sú to dobré dve hodiny. Nebolo by rovnako dobré, keby sme na cestu vyrazili skoro ráno?“141,11

Hovorím Ja: „Nie, priateľ Môj, každá minúta zdržania je nebezpečná! Ešte dnes po západe slnka dorazíte do jedného mestečka, ktoré leží pod horou smerom na východ, kde budú potrebovať vašu pomoc; a nájdete tam dobré prijatie, ale nezostávajte tam dlhšie ako tri dni – a rovnako tak, len tak ľahko, ani na inom mieste! Dovtedy zostaňte pohromade, no v spomínanom mestečku sa rozdeľte!“141,12

Po týchto slovách sa dvanásti rýchlo vydajú na cestu a obyvatelia tejto zničenej, ale Mojou milosťou novovybudovanej dedinky, im poskytli pár sprievodcov, ktorí ich do toho mestečka zaviedli najkratšou cestou. 141,13

Čítať ďalej O titule