Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

139 – Kto niečo miluje viac ako Pána, ten ho nie je hoden! Svet potrebuje boj. Zasľúbenie verným v láske.

Hovorím Ja: „Už som ti povedal, že vždy rozprávaš podľa svojho svet–ského chápania. Dať svetu mier by znamenalo dať mu ešte viac smrti, ktorou už teraz prekypuje.139,1

Ak máš nejakému slepému pomôcť prinavrátiť svetlo očí, stane sa vidiacim, keď mu vytrhneš oči; alebo azda chromý začne normálne chodiť, ak mu odsekneš jeho zlú nohu; alebo nemý začne hovoriť, keď mu necháš vyrezať jazyk; alebo môže byť mor vyliečený ešte väčším morom a horiaci dom uhasený ešte väčším ohňom?139,2

Hľa, presne takto je to so svetskými ľuďmi v týchto časoch! Sú duchovne mŕtvi a okrem zvieracieho prirodzeného života v sebe nemajú žiaden život. Ich duše sú čisté telo, ich duch je akoby mŕtvy a podobá sa duchom, ktorí odpočívajú v kameňoch a svojou súdenou húževnatosťou spájajú inak voľnú hmotu, z ktorej sa potom stanú kamene rôznych druhov a tvarov; mäkšie a tvrdšie, niektoré priehľadné, niektoré nepriehľadné a rôznych farieb, podľa povahy v nich obsiahnutých duchov.139,3

No ak chceš duchov v kameňoch uvoľniť z ich hmoty, budeš schopný dosiahnuť to pomocou vlažnej vody? Určite nie! Hovorím ti: Kameň pri takom jemnom a mierumilovnom zaobchádzaní zostane pevne tým, čím bol a je. Musí prísť mocný oheň, aby sa tak duchovia v kameni dostali do mocného boja; až potom oni sami roztrhajú putá hmoty a oslobodia sa. A vedz, že tak to musí byť aj tu!139,4

To, čo uvoľňuje duchov z kameňov – ako oheň, boj, silný tlak a ťažké, tvrdé údery –, to tiež prebúdza duchov v príliš tvrdých, skamenelých ľudských srdciach a uvoľňuje ich, obzvlášť srdcia veľkých a bohatých, ktorí majú srdcia diamantové, aké žiaden pozemský oheň nie je schopný obmäkčiť. 139,5

Preto si zapamätajte, čo vám hovorím: Odhoďte tú smiešne hlúpu predstavu, že som prišiel preto, aby som cez vás, Mojich učeníkov a služobníkov, priniesol svetským ľuďom pozemský mier, ale práveže prinášam meč! 139,6 (Matúš 10,34)

Pochopte to poriadne! Prišiel som, aby som poštval dosiaľ mäkšieho syna proti často neoblomnej tvrdosti ich otcov, skromnejšiu dcéru proti panovačnej matke a jemnejšiu nevestu proti zlej a závistlivej svokre! (Matúš 10,35) Áno, najhoršími nepriateľmi človeka budú členovia jeho vlastnej domácnosti!139,7 (Matúš 10,36)

Veru, veru, hovorím vám: Kto svojho otca a svoju matku miluje viac ako Mňa, ten Ma nie je hoden; a kto má synov a dcéry a miluje ich viac ako Mňa, ten Ma nie je hoden! (Matúš 10,37) Kto svoje bremeno, aj keby gniavilo tak, ako rímsky kríž smrti, nevezme dobrovoľne na svoje plecia a nenasleduje Ma, ten Ma už vôbec nie je hoden a nebude mať žiaden podiel na Kráľovstve Božom. 139,8 (Matúš 10,38)

Veru, hovorím vám: Kto hľadá a ľahko nachádza život tohto sveta, ten stratí život večný, a ja ho na súdny deň po odložení tela neprebudím k večnému životu, ale ho uvrhnem do pekla k večnej smrti.139,9

Kto ale svetský život nielenže nevyhľadáva, ale pred ním z pravej, čistej lásky ku Mne uteká a pohŕda ním, ten nájde večný život (Matúš 10,39); lebo ho vzkriesim hneď po smrti jeho tela, ako na najmladší deň nového života v duchovnom svete a uvediem ho do Môjho večného Kráľovstva a jeho hlavu ozdobím korunou večnej, nepominuteľnej múdrosti a lásky, a bude potom naveky vládnuť so Mnou a všetkými anjelmi večne nekonečných nebies nad všetkými zmyslovými i duchovnými svetmi.139,10

Čítať ďalej O titule