Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

136 – Judášove otázky a námietky proti cestovaniu bez peňazí.

Judáš sa však opýtal: „Pane, to by bolo všetko v poriadku a vidiečania sa o nás určite postarajú aj bez peňazí, ale iste budeme musieť ísť aj do miest a na trhy, v ktorých niekdajšia pohostinnosť už dávno došla konca! Ako sa tam pretlčieme a čo si počneme bez peňazí?“136,1

Hovorím Ja: „Keď dôjdete do nejakého mesta alebo na nejaký trh, zistite si (veď predsa viete, čoho ste schopní!), či je tam niekto, kto je vás hoden a kto potrebuje to, čo mu môžete dať! Ak takého nájdete, zostaňte pri ňom, až kým odtiaľ neodídete niekam inam!136,2 (Matúš 10,11)

Rozumie sa ale samo sebou, že keď vstúpite do nejakého domu, najprv pozdravíte (Matúš 10,12), lebo pravá láska vždy vstupuje do cudzieho domu zdvorilými krokmi. Ak je vás ten dom, teda jeho obyvatelia, hoden, potom na nich zostúpi váš pokoj, ak vás však ten dom nie je hoden, navráti sa váš pokoj späť k vám.136,3 (Matúš 10,13)

No ak vás v nejakom dome jeho obyvatelia neprijmú a nevypočujú si vašu reč, choďte z takého domu hneď preč, rovnako ako nakoniec aj z takého mesta a dokonca si straste z nôh prach, ktorý k nim priľnieva, čo poslúži ako dôležité svedectvo proti nim! (Matúš 10,14) Lebo vpravde vám hovorím: Na druhom svete si raz kraje Sodomy a Gomory vypočujú znesiteľnejši rozsudok ako takéto mesto!136,4 (Matúš 10,15)

Pozrite sa! Posielam vás ako ovce medzi dravých vlkov, preto buďte vždy prefíkaní ako hady, ale zároveň bez falše ako holubice, ktoré sú obrazom mierumilovnosti!“136,5 (Matúš 10,16)

Nato Judáš hovorí: „Pane! Za takých okolností všade zle pochodíme! Čo je nám platný posledný súd, ktorý jedného dňa prebehne vo svete duchov, na ktorý už takmer žiadny človek neverí? Pokiaľ z Tvojej božskej absolútnej sily, ktorú si nám teraz udelil, nemôžeme alebo nesmieme nad dravými vlkmi vyniesť posledný súd – taký ostrý, ako je to len možné a nutné – potom môžeme rovnako dobre zostať doma! Lebo keď budeme pred takými vlkmi, ktorými sa mestá len tak hmýria, čo len trochu hlasnejšie o Tebe svedčiť, tak nás zdrapia, spútajú a odvlečú na radnicu, kde nad nami vynesú ostrý rozsudok; a potom nás, ak súd nebol príliš tvrdý, pred Židmi v školách prinajmenšom zbičujú a vyženú nás z mesta ako banditov. Veru, za takýto darček by som sa chcel už vopred poďakovať! Čo je nám ale platná všetka prefíkanosť, pravdivosť a úplná poctivosť, keď proti nám v slepom zápale vyčíňa bezuzdné násilie?136,6

Ak existuje plná pravda a pravá spravodlivosť – pre ktoré nemá dnešné ľudstvo ani tej najmenší cit – potom aj u nás musí platiť rímska zásada: ,Nech aj celý svet zhynie, ale pravá spravodlivosť bude vykonaná!‘ Pravej cnosti nech sa vždy dostane zaručenej odmeny; lož, závisť, skúposť, falošnosť a každá nespravodlivosť nech je vždy neúprosne potrestaná! Ak chceme s takmer všeobecne upadnutým ľudstvom niečo podniknúť, musíme konať ako anjeli v Sodome a Gomore. Ten, kto nás, v Tvojom mene, vypočuje a prijme, tomu bude odmenou Tvoja milosť; ten, kto nás však nevypočuje a neprijme, na toho nech príde pohroma! Kto nás ale bude chcieť prenasledovať a ťahať pred svetský súd, na toho nech dopadne stravujúci oheň z nebies a učiní s ním tak, ako raz učinil so Sodomitmi!136,7

Ak nám Ty, Pane, dovolíš takto pôsobiť, potom pri tomto vyslaní rozhodne budeme schopní dosiahnuť dobré výsledky, ak ale nesmieme takto zaobchádzať s nadovšetko upadnutým a skazeným ľudstvom, potom je všetka naša námaha a práca márna. Nakoniec nás ukameňujú, a Teba, ak je to vôbec možné, zabijú, a to nesmierne množstvo našich protivníkov, opitých víťazstvom, bude so smiechom šliapať po našich mŕtvolách. A to bude asi tak aj všetko, čo so všetkou tou dobrotou, povoľnosťou a miernosťou dosiahneme. Stručne a výstižne – ak chce človek niečo dosiahnuť so Satanom, musí pred ním stáť buď ako dokonalý pán alebo mu slúžiť ako sluha, inak ale nič iné!“ 136,8

Čítať ďalej O titule