Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

118 – Urazený farizej sa obráti na Pána. Pán odhalí ich bezbožné správanie.

Jeden farizej sa však obrátil na Mňa a povedal: „Ako dokážeš, ako pravý Žid, mlčať, keď sa takýto biedny pohan, ktorému si učinil dobro, takto drzo opovažuje nehanebne urážať posvätné učenie našich otcov?“118,1

Hovorím Ja: „Ale on neurážal Mojžiša, ani prorokov, ale výhradne vás a vaše nové ustanovenia, a Mňa sa nedotkol – v čom by som ho teda mal napomínať?! On ukázal na vás a prehrešil sa tým len voči vám, preto je teraz čisto vašou vecou, aby ste sa s ním vysporiadali! Ak on nemá nič proti Mne, prečo by som Ja mal mať niečo proti nemu?! Sami si dohliadnite na to, aby ste si to s ním vybavili! Ja s ním doteraz nemám vôbec žiadny problém.“ 118,2

Hovoria farizeji a zákonníci: „Áno, áno, teba iste neurazil, ale nás áno, a myslíme si, že keď si sa teraz stal naším priateľom, a keďže až príliš dobre vieme, aká moc je v tvojom slove a vôli, mohol si, ako náš priateľ, povedať tomuto pohanovi aspoň kvôli ľuďom zopár slov, aby zmĺkol! Ty si ho ale nechal rozprávať a zahanbiť nás pred ľuďmi, a vedz, že to od teba nebolo vôbec chvályhodné! Aj keď ťa za to nechceme odsudzovať, rozhodne si nás tým ani nenakloníš!“118,3

Hovorím Ja: „Buďte takí, akí chcete, a Ja budem tiež taký, ako sa Mi bude zdať dobré! Mimochodom, je to od vás veľmi zvláštne, že Mi teraz odvolávate svoje priateľstvo, keďže ste Mi doteraz v podstate žiadne nepreukázali! No Ja, ktorý by som mal plné právo odoprieť vám Moje priateľstvo – keďže ste predtým vo svojich srdciach naozaj nechovali žiadne chvályhodné myšlienky – to aj tak neurobím!118,4

Čo teda môžem stratiť s vaším priateľstvom? Hovorím vám: Vpravde, nič! Ak ale Ja odvolám Moje priateľstvo, kto namiesto Mňa prebudí vaše mŕtve deti k životu?!118,5

Keď si ale dobre zvážite reč tohto mladého muža, musíte pri troche zdravého rozumu aj sami pred sebou uznať, že ten muž vyslovil v plnej podstate čistú pravdu! Poznáte Písmo, a poznáte Mojžiša, aj prorokov! Opýtajte sa ale sami seba, či je teraz v chráme po Mojžišovi a všetkých ostatných prorokoch vôbec možné nájsť nejakú stopu!?118,6

Tento rok som predsa aj Ja sám bol v Jeruzaleme a k svojmu veľkému hnevu som videl, ako sa z modlitebne Božej stal lotrovský brloh!118,7

Na nádvoriach sa predáva plno dobytka na porážku a tiež iných nečistých zvierat, takže ľudia nemôžu do samotného chrámu vstúpiť bez najväčšieho ohrozenia života. Vo vstupnej hale sa na jednej strane poráža ako na jatkách a predáva sa mäso; na druhej strane zase stoja stánky a stoly peňazomencov a je tam taký rámus a krik, že človek pomaly nie je schopný počuť vlastného slova.118,8

Keď však človek dôjde do hlavného chrámu, nemá sa kde pohnúť kvôli predavačom holubov a iného rôzneho vtáctva, ktoré tam krikľúni ponúkajú na predaj. A do veľsvätyne, do ktorej smel podľa príkazu Božieho raz do roka vstúpiť len veľkňaz, môže teraz za peniaze, ktoré sa nazývajú obetou, vstúpiť hocijaký pohan, samozrejme v tajnosti a pod pečaťou mlčania pred Židmi! Ale v Ríme poznajú veľsvätyňu rovnako dobre, ako ju pozná veľkňaz v Jeruzaleme! A tak sa za peniaze odhaľujú cudzincom všetky tajomstvá svätyne, ak sa však nejaký úbohý Žid odváži vkročiť za oponu, hneď ho za chrámovým múrom na prekliatom mieste ukameňujú ako bezbožníka a bohorúhača; a neprejde ani týždeň bez toho, aby aspoň jeden nebol ukameňovaný a zopár sa ich nemuselo napiť prekliatej vody!118,9

Čo je to ale za zriadenie, ktoré cudzincom povoľuje vstup, ale vlastné deti zabíja?!118,10

Sami povedzte, či Mojžiš a všetci proroci také niečo prikázali, a či Šalamún vo svojej veľkej múdrosti, keď dokončil chrám, zasvätil túto veľkú modlitebňu účelu, ktorému teraz slúži! Stručne, z modlitebne Božej sa stal lotrovský brloh a Jehovov Duch už viac nad starou Archou zmluvy neprebýva v podobe ohnivého piliera!“118,11

Z toho sú farizeji a zákonníci zarazení a hovoria Mi: „Ty si predsa vždy prebýval v Nazarete a jeho okolí – ako toto všetko môžeš vedieť? Kto ti to prezradil?“118,12

Hovorím Ja: „Ó, aká ohromne hlúpa otázka! Keď dokážem poznať vaše najtajnejšie myšlienky, ako by som mohol nevedieť, čo sa deje v chráme?! No nielen Ja sám o tom viem, ale teraz už skoro každý človek!118,13

No vy sami ste skutočnými zradcami toho všetkého a zviedla vás k tomu vaša veľká chamtivosť po peniazoch! Za peniaze ste zasväcovali cudzincov do chrámových tajomstiev a títo to potom Židom nahlas rozhlasovali na uliciach – a vy sa Ma pýtate, kto prezradil chrám?!118,1$

Ak ale rovnako dobre ako Ja, a mnohé tisíce ľudí, viete, ako to teraz v chráme funguje, a poznáte pritom aj to, čo učil Mojžiš a všetci proroci, ktorí boli vskutku naplnení najčistejším a najpravdivejším Duchom Božím – a jedine tento Duch prehováral ich ústami – z čoho potom pozostáva vaša viera v Boha, ak tak ľahko od seba odvrhnete Božie Slovo a v tej najarogantnejšej a najpyšnejšej domýšľavosti vydávate pred úbohým, slepým ľudom vaše ustanovenia za vychádzajúce z Ducha Božieho a tieto pod hrozbami príšernej smrti nútite ľudí dodržiavať a ctiť?!“118,15

Čítať ďalej O titule