Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

119 – O chrámovej prísahe. Pán upokojí rozvášnený dav a unikne pred masou ľudí.

Hovorí jeden zákonník: „Priateľu, veľa si dovoľuješ, že nám rozprávaš takéto veci, za prezradenie ktorých stanovila svätyňa trest smrti! Máš šťastie, že si pre nášho predstaveného vykonal taký veľký skutok, inak by si nepochodil najlepšie, keďže my sme svätyni zaviazaní mocnou prísahou!“ 119,1

Hovorím Ja: „Ktorú môžete porušiť, kedy len chcete, lebo nie Bohu ste prisahali, ale svätyni vytvorenej ľudskými rukami, v ktorej už Boh neprebýva!119,2

Kde ale neprebýva Boh, tam prebýva staré knieža lži a všetkého zla, a prísahu voči tomuto kniežaťu a súčasnému pánovi svätyne môžete porušiť bez obáv!119,3

Ak by ste porušili vašu ničotnú prísahu svätyni, zapáčili by ste sa Pánu Bohu a On by vám dal to, čo dal od počiatku sveta Mne – to, čomu sa teraz divíte, a nechápete, ako činím diela, ktoré sú podľa vášho vlastného vyjadrenia možné len samotnému Bohu! Pokiaľ sa ale chrámu bojíte viac ako Boha, ktorého nepoznáte, tak ste zviazaní s chrámom a pred Bohom ste niečím odporným!119,4

No ak neveríte Mojim prostým slovám, verte aspoň Mojim skutkom, ktoré činím pre vaše dobro, a o ktorých vy sami hovoríte, že sú možné jedine Bohu!“ 119,5

Hovorí zákonník: „Ako môžeš Boha poznať lepšie ako my, keď si neštudoval Písmo?!“119,6

Hovorím Ja: „Mŕtve písmená, pravdaže, poznáte; ale v nich sa Boh nenachádza, a tak ste z Písma Boha ani spoznať nemohli! Lebo Písmo k Bohu ukazuje len cestu, a aj to len vtedy, ak po tejto ceste neodchylne kráčate.119,7

Čo vám pomôže poznať cestu do Ríma, keď ste po nej nikdy nekráčali, aby ste do Ríma došli a zhliadli tak veľké mesto kráľa?! Avšak kto z tých, ktorí poznajú cestu do Ríma, môže povedať, že Rím pozná, lebo pozná cestu k nemu, no neprešiel po nej ani piaď?! Podobne, čo vám pomôže znalosť Písma, ktoré je cestou k Bohu, keď ste na nej neurobili ani jediný krok?! 119,8

Mimochodom, Ja poznám celé Písmo rovnako dobre ako vy, vždy som sa riadil podľa Zákonov Božích v ňom obsiahnutých, som teda plne oboznámený s Bohom a môžem vám preto z prvotného zdroja povedať, že z vás a vám podobným nikto nikdy Boha nespoznal, a na vašich zlých cestách ani nikdy nespozná, lebo vy ste všetci do jedného popierači Boha!119,9

Vy sami Boha nechcete poznať, no tým, ktorí by predsa chceli kráčať po pravej ceste, zahatáte ich cestu smrťou a zničením! Preto sa vám raz v inom živote dostane o to viac zatratenia! Lebo všetci tí, ktorých ste prenasledovali a teraz stále prenasledujete, budú vašimi večnými sudcami!“ 119,10

Keď som toto farizejom a zákonníkom zvestoval, povstal medzi ľuďmi mocný pokrik a chceli na farizejov a zákonníkov položiť ruku. Ja som však tomu zabránil, a vybral som sa malými dverami s učeníkmi a všetkými farizejmi a zákonníkmi k moru. Tam stálo pripravených viacero lodí; na tie sme hneď nastúpili, a s miernym, priaznivým vetrom sme sa rýchlo odpútali od pobrežia, aby sa k nám to veľké množstvo ľudí nemohlo dostať.119,11

Čítať ďalej O titule