Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

117 – Rozhovor medzi mladým Rimanom a jedným zákonníkom

A ten mladý muž, ktorý predtým tak dobre hovoril, cez otvor na strope povedal: „Ktovie či by to dokázal aj jeruzalemský veľkňaz s tisícimi volmi, desaťtisíc oslami a stotisíc ovcami?!“117,1

Táto žartovná otázka vyvolala veľký smiech dokonca aj u samotných farizejov. Napriek tomu sa ozval jeden zákonník a humornému rečníkovi hore cez otvor do podkrovia povedal: „Len veľmi nevyskakuj, môj milý! Lebo ruka veľkňaza dosiahne cez celú Zem, a kto sa raz veľkňazovi dostane pod ruku, ten bude rozpučený! A k tomu veľkňaz nepotrebuje prebúdzať mŕtvych, ani liečiť chromých; lebo to všetko sa týka tela, a nie ducha človeka, a je preto vecou lekárov, nie kňazov. Rozumieš tomu?“117,2

Hovorí rečník: „Priateľu, bolo by to aj vecou kňazov, keby také niečo dokázali, ale keďže toho nie sú schopní ani za všetky poklady sveta, nezostáva im nakoniec nič iné, len to s pyšným výrazom na tvári priznať a povedať: ,To nie je vec kňazov, ktorí sa starajú len o ducha človeka!‘ Ja si však myslím toto: Ak nejaký lekár dokáže úplne mŕtvemu dievčaťu, ktoré pred našimi očami umrelo na ťažkú horúčku – teda chorobu, na ktorú ešte nikto neumrel len spolovice! – prinavrátiť ducha a dušu, jedná sa potom iste aj o veľmi silnú duchovnú starostlivosť!?117,3

Keď Boh stvoril Adama len z hliny, stvorenie bolo čisto hmotné a okrem samotného Boha tam nebolo ničoho duchovného.117,4

Keď však potom Boh do mŕtvej formy vdýchol živú dušu a do nej mysliaceho ducha, to potom iste nebolo žiadne hmotné, ale vysoko duchovné pôsobenie Boha v podobe prvého človeka na Zemi! A keď tu pred našimi očami dokázal to isté na dcérke predstaveného tento zázračný lekár, Ježiš z Nazaretu, to bude predsa tiež veľmi duchovná práca a starostlivosť?!“117,5

Hovorí zákonník: „To je vec, ktorej nerozumieš, a preto by si mal mlčať!“ 117,6

Hovorí mladý muž: „Keby som bol Žid, tak by som iste mlčal; keďže ale nie som žiaden Žid, ale poctivý Grék a vyznavač úžasného Sokratovho učenia, potom nevidím dôvod, prečo by som mal mlčať pred židovskými kňazmi, ktorých súčasné, nadmieru tupé učenie poznám žiaľ až príliš dobre.“117,7

Hovorí zákonník: „A čo sa tebe, pohanovi, javí na čisto božskom učení Židov tupé? Zdajú sa ti Mojžiš a proroci primálo vznešení a ich učenie tupé?“ 117,8

Hovorí mladý muž: „Nie, Mojžiša a všetkých prorokov, ktorí o vás povedali to, čo o vás teraz hovorím ja, považujem za najvyšších a čisto božských mudrcov! Ale vaše ustanovenia, o akých sa Mojžišovi ani žiadnemu inému prorokovi ani nesnívalo, považujem za nesmierne tupé!117,9

Ako vy slúžite Bohu? Na oltári zasvätenom Bohu pálite hnoj, sračky a špinu, a tučné voly, teľce a barany zožeriete vy sami a obetujete ich svojim večne nenažratým bachorom. To božsky čisté z vášho učenia ste odvrhli, a tomu, kto sa pri vás odváži učiť čisté, urobíte to, čo ste vždy robili všetkým vašim prorokom!117,10

Ako dlho je to odvtedy, čo ste v chráme zavraždili Zachariáša? 117,11

V Bethabare kázal jeho syn Ján pravdu a napomínal vás, bezcharakterných bezbožníkov vo svätyni Božej, k pokániu a návratu k Mojžišovi a jeho čistému učeniu – a čo ste s ním urobili?! Kam sa podel? Zmizol – pokiaľ viem, v noci sa ho zmocnili zlí drábi!117,12

Teraz je v Nazarete Ježiš, ako Bohom prebudený prorok, a koná skutky, aké sú možné len všemocnému Bohu, a vy ho teraz sledujete očami Argusa 52! Beda mu, ak by sa, tak ako ja, odvážil čo len slovkom namietať proti vám a vášmu, nie Mojžišom, ale vami samými vytvorenému najodpornejšiemu učeniu! Ihneď by ste ho obvinili z najvyššieho zločinu bohorúhačstva a z vďaky za to, že vzkriesil vašich mŕtvych a narovnal vašich chromých, by ste ho ukameňovali alebo zavesili na kríž!117,13

Lebo vládnuť a popri tom si v najvyššom pohodlí mastiť bruchá, to je vaše! Kto vás ale chce o to pripraviť a prinavrátiť vás naspäť k Mojžišovi, ten je váš nepriateľ, a vy už máte potom dosť prostriedkov, ako ho odpratať z cesty!117,14

Vami všetkými preto pohŕdam ako zhnitou smradľavou zdochlinou, keďže ste vskutku najväčšími nepriateľmi Boha a všetkých Jeho ľudí, a vždy nimi aj zostanete! Ja som pohan – a predsa tu v tomto mužovi, Ježišovi, poznávam čistú Božiu silu, a to v takej plnosti, akú doteraz Zem nikdy nezažila! 117,15

Nie jeho telo koná tieto neslýchané činy, ale jeho všemocný najčistejší duch Boží, ktorý v ňom musí prebývať vo všetkej plnosti!117,16

Vidíte, toto poznávam ja ako niekto, koho vyhlasujete za slepého pohana! Čo teda vy poznávate na Ježišovi, ktorý samotným slovom, bez akýchkoľvek liekov, prebúdza vašich mŕtvych a spôsobí, že vaši mrzáci skáču ako mladé jelene?117,17

Pýtam sa vás, vy slepí: Kto to musí byť, komu stačí len slovo naplnené vôľou, a búrka a vietor stíchnu, mŕtvi vstávajú a chromí začínajú skákať akoby boli vo svojej podstate premenení na jelene?!“117,18

Touto skutočne veľmi pravdivou a odvážnou rečou farizejov a zákonníkov natoľko rozzúril, že by ho od hnevu a zlosti roztrhali, keby sa ho mohli ľahko zmocniť. Ale pred takým veľkým množstvom ľudí to nebolo možné a bolo by to aj neradno; lebo všetok ľud oslavoval tohto mladého muža, ktorý mal konečne odvahu nafúkaným farizejom a zákonníkom šplechnúť do tváre celú drsnú pravdu!117,19

52 Argus Panoptes („vševidiaci“) bol mnohooký obor v Gréckej mytológii. Od neho je odvodený použitý výraz, hojne využívaný v starej gréckej a rímskej literatúre, ktorý naznačuje nepríjemné, prenikavé pozorovanie alebo sledovanie. [pozn. prekl.]

Čítať ďalej O titule