Samuel Sagan: Bohovia sú múdri (Atlantské Tajomstvá III)

Bohovia sú múdri

Samuel Sagan

________________

Atlantské Tajomstvá, zväzok 3 – Bohovia sú múdri.

Prvé vydanie.

© AEON GROUP spol. s r.o., 2008.

Translation © Peter Bezemek

ISBN 978-80-89285-06-8

POĎAKOVANIE

Najprv a predovšetkým Pánu Ganovi, ktorého nepretržitý tok inšpirácie bol hnacou silou pre začatie, vytrvanie a dokončenie tohto epického románu.

Ďalej chcem spomenúť priateľov, ktorí podporovali spisovateľský zámer svojím entuziazmom, pomohli prepracovať množstvo scén a odstrániť z nich chyby: Catherine Ross a Ruth Camden, ktoré boli počas deviatich mesiacov mojimi ISIS konektormi, za účelom preskúmania archívu Clairvision a zhromaždenia materiálu, ktorý slúžil ako základ pre toto dielo; Oonagh Sherrard a Philip Joseph, s pohnutím spomínam na naše diskusie o štvrtej ráno ohľadne „skutočne dramatického" písania scén; Samantha Livingstone, ktorej kritika ma motivovala k pridaniu Knihy Kráľa Nagaov. (a pri tej príležitosti aj tretieho zväzku); Orna Lankry a Coral Noonan, ktoré ma povzbudzovali, aby som napísal Atlantské Tajomstvá ako trilógiu v štyroch zväzkoch; Janis Lander, veľká fanynka kráľa Nagaov; Rosa Droescher; Anne Barbato; Karen O'Connell; Nathalie Brown, ktorej dlho zabudnutý darček úplne premenil tento román.

Nakoniec, ale určite nie na poslednom mieste, vďaka Džervinovi výnimočnému, priateľovi a majstrovi v Hrome. Bez neho by sa nič z tohto nikdy neudialo. Všetka sláva učiteľovi!

Poznámka k používaniu kurzívy

Kurzíva bola použitá pre poukázanie na nasledovné:

1. Citáty zo Zákona Melchisedeka, napríklad:

Jedným z najviac nepochopených zo všetkých veršov Zákona bol „Jeden Zákon, jedna cesta! Pochválený buď Pán Melchisedek!"

2. Rozprávanie bohov, anjelov a Lietajúcich Drakov:

Biely Orol odpovedal,

Duša Výšin,
Dieťa večnosti,
Čakal som na teba ešte predtým, ako vznikol čas.
A ty prichádzaš, žiarivá,
Dochvíľna na kozmické stretnutie,
Robíš Matku Svetla pyšnou na svoje semeno. "

3. Rozprávanie ľudských bytostí, keď sú pozdvihnuté na úroveň vedomia bohov, anjelov a Lietajúcich Drakov (preto zahŕňa aj komunikáciu cez silu Hrotu). Napríklad,

Džervin!" zavolal som cez Hrot. „Prosím, urobte niečo! Rýchlo!"

4. Niekedy je kurzíva použitá na zdôraznenie určitého slova vo vete, napríklad:

„Džervin," povedala Teyani, „keby to nebolo z tvojich úst, nikdy by som neuverila tomuto príbehu!"

Avšak od Zväzku 3 ďalej, kvôli zvýšenému výskytu konverzácií s anjelmi, bohmi a Lietajúcimi Drakmi (kategórie 2 a 3), boli bežné výrazy zo Zákona Melchisedeka ponechané bez kurzívy.

Atlantské Tajomstvá - Tetralógia

Zväzok 1

1 - Kniha Začiatkov
2 - Kniha Blažených Spiacich
3 - Kniha Volania Osudu
4 - Kniha Lososového Rúcha
5 - Kniha Mystérií Eisraimu
6 - Kniha Veľkého Draka Hlbočiny
7 - Kniha Korenia Nefilim

Zväzok 2

8 - Kniha Bieleho Orla
9 - Kniha Elyani
10 - Kniha Kráľa Nagaov
11 - Kniha Kniežacieho Apartmánu

Zväzok 3

12 - Kniha Lietajúcich Drakov
13 - Kniha Stretnutí so Zlom
14 - Kniha Rituálu Vystúpenia
15 - Kniha Sveta Bohov

Zväzok 4

16 - Kniha Nefilimských Obrov
17 - Kniha Paradoxov vo Výšinách
18 - Kniha Smrti Strašnej
19 - Kniha Polí Pokoja a Rytierov Apokalypsy
20 - Kniha Posledných Dní
21 - Kniha Údolia Nekromancera
22 - Kniha Virdžínie a Hirama

Úvod

Polia Pokoja, Archívna Hala Päť, apokalyptické časy

Krypta bola osvetlená len podivným zelenkastým svetlom, ktoré vyžarovalo z vajcovitého mäkkého kameňa na hlavnom oltári.

V pološere pristúpila k oltáru ohromujúco krásna mladá žena s červenými vlasmi, priložila obe ruky pár centimetrov nad kameň a invokovala, „Ja, Felícia, kňažka Verzazyela, vzývam silu Strážcov!“ Z centier energie nad svojou hlavou aktivovala mäkký kameň, čím spustila reťazovú reakciu.

Nastala explózia. Nefilimská kňažka klesla na kolená, no jej ruky zostali prilepené na kameni.

Dokonca sa ani nepočula kričať.

Krypta? Zmizla. Nahradila ju rozľahlosť priestoru.

Burácajúce vetry a gigantické víriace oblaky svetla.

Bázeň vzbudujúca prítomnosť Strážcov.

Čas šialene zrýchlil. Felíciinou hlavou sa naraz prehnalo desaťtisíc myšlienok – videla zrod kráľovstva a jeho zánik, ďalšie kráľovstvo skončilo ešte skôr, ako mohla uvidieť jeho začiatok; rodiace sa a umierajúce druhy a rasy, explodujúce a implodujúce svety, naháňajúce sa zhluky hviezd – opojný elixír nekonečnosti do nej vtekal ako rieka do mora.

A hudba. Hudba? Hurikán zvuku. Myseľ Strážcov je víchrica. Jej myseľ premožená, jej hĺbka vyčerpaná, Felícia vrešťala.

„Čudné výkriky. Vôbec neznejú ako ľudské,“ poznamenala Virdžínia.

„Úplne šialené!“ Hiram pomaly potriasol hlavou, šokovaný Hrot-tornádom, ktoré Felícia nad sebou rozpútala.

Mladá kňažka Verzazyela ďalej kričala, až kým jej úplne neodišiel hlas. Zrútila sa na kamennú podlahu, v bezvedomí.

„Snívanie v mysli Strážcov,“ povedal Barkhan Zér a nechal Archívne obrazy pohasnúť.

„Naozaj to prežila?“ opýtal sa Hiram.

„Len tak tak,“ povedal Barkhan Zér. „Že preplakala celú cestu z Červenej Zeme až do Snežných Hôr, to naozaj nebolo len preto, že ju opustil Zar. Po stretnutí so Strážcami bola úplne spálená. Ale medzi Lovcami Džex Belaranu mala mocných priateľov. Tí vedeli, ako ju vyliečiť.“

V ďalšej Archívnej scéne ležala Felícia v posteli uprostred veľkej miestnosti, márnotratne zariadenej zvláštnymi kusmi nábytku, ktoré boli oživené poľami, presne ako v kniežacom apartmáne v Tomoristane.

Po jej boku sedel mimoriadne vysoký muž s blond vlasmi, tridsiatnik. Jeho veľké ruky sa hladivo pohybovali nad celým jej telom.

Vyzeral byť zmätený. „Ale kto ti toto urobil? Strážca?“

Bledá, s očami napoly zavretými, Felícia vyzerala byť nevýslovne vyčerpaná, „Čo?“

„Tvoja pečeň. Je úplne vyliečená.“

„Zar.“

„Zar! Zar!“ povzdychol si muž, napoly pobavený, napoly rozhorčený. „Rozprávaš niekedy aj o niekom inom?“

Zatvorila oči, „Ale veď si sa ma pýtal!“

Ďalej frflal, „Naozaj si si musela vybrať Syna Draka? Nemohla si sa zamilovať do niekoho iného?“

Felícia sa cítila príliš biedne a bola príliš chorá nato, aby svojho priateľa uzemnila. Iba zašepkala, „Nevybrala som si ho. On prišiel za mnou. Aby ma zabil.“

V mužových očiach sa zablysla divoká iskra, „Keby ťa napadol, prisahám na Strážcov, že by som si ho našiel. A za mnou by v jeho svätyni nezostala stáť ani jedna kaplnka.“

Otočila sa na bok a rozplakala sa, „Chýba mi! Tak hrozne mi chýba!“

Muž ju zobral do náručia a kolísal ju. Nežne, ale na prahu Hlasu jej povedal, „Milujem ťa, Felícia. Som s tebou.“

„Perseps!“ opustila sa v jeho náručí a plakala. „Som taká šťastná, že ťa mám!“

„Ó, áno,“ odpovedal Perseps nahlas a s takým sebaistým tónom, že sa mu podarilo primäť ju k úsmevu.

Barkhan Zér nechal Archívne obrazy pohasnúť a poznamenal, „Čo Zar vôbec netušil, bol fakt, že Felícia bola priateľka z detstva a bývalá milenka Persepsa, Najvyššieho Veliteľa nefilimských Lovcov. Keby ju bol Zar zabil, je dosť pravdepodobné, že Lovci by proti Eisraimu zahájili masívne ťaženie.“

„A ono to dopadlo tak, že miesto toho, aby ju zavraždil, Zar ju vyliečil.“ Hiram pozdvihol ruky a otočil sa k Virdžínii, „Osud!“

Virdžínia už nevyzerala byť sivá a ubitá; jej žiaľ bol zmytý Riekou Spomienok a svetlom Orla, ktoré do nej Hiram neprestajne vlieval.

„Osud?“ zopakovala. „Ale kto rozhoduje o týchto veciach? To snáď nebola len čistá náhoda, že Zar stretol Felíciu, však nie?“

Barkhan Zér učinil svoj hlas hromovým, „Určite nie!“

„Tak odkiaľ to prišlo?“ pýtala sa Virdžínia. „Bola to vôľa Majstra Džervina?“

„Osud, osud...“ v Barkhan Zérovom hlase bolo cítiť jeho tekuté zlato, „osud je výsledkom veľkej rozmanitosti faktorov, z ktorých nie všetky sú pod vplyvom ľudskej vôle. Napriek tomu, túžby a ašpirácie ľudských bytostí sú ako plamene. Keď sú dostatočne silné, preniknú do vysokých sfér a pritiahnu si odozvu. Felícia sa celé roky modlila, aby mohla byť zasvätená do ohňa Strážcov. Bez pomoci ale nemala šancu. A tak Verzazyel Strážca zareagoval tým, že do jej časovej dráhy vtiahol Zara. A so silami, ktoré od Zara prijala, uspela v skúške.“

Hiram sa uškrnul, vychutnávajúc si ohromnú iróniu tohto kozmického zvratu.

„A pri Maryani, kto rozhodol?“ spýtala sa Virdžínia a opäť vyvolala Archívne obrazy, ktoré sledovali deň predtým. Potom, ako cestoval celú noc bohov, vták raja s dúhovým perím pristál na obrovskom figovníku. A stalo sa, že pod ten strom prišli prebrať svoje plány dvaja zlovoľní žiarliví bohovia. Plánovali útok proti Vasúkidovi, ktorý mal byť korunovaný za Kráľa Nagaov. Potom, ako si vypočul ich rozhovor, vták raja letel dole do Podsvetí a mladého Vasúkida varoval. Následne Nagaovia v trojdňovej bitke vyhladili celú hierarchiu týchto žiarlivých bohov. Následkom toho, keď sa o tisíce rokov neskôr Maryani reinkarnovala ako atlantská kňažka, Nagaovia ju obdarovali fenomenálnymi silami. To jej zase umožnilo zachrániť Archívne kamene, ktoré sa pripravovali vo svätyniach Eisraimu a Lazéry.

„Nemohla to byť len náhoda, že si vybrala práve ten strom!“ zvolala Virdžínia.

„To bol iný stupeň kauzality,“ odvetil Barkhan Zér. „Rezonancia medzi priečkami rebríka svetov. Nagaovia sú mimoriadne čisté bytosti. A keďže je skupinová duša vtákov raja rovnako čistá, rezonovala s Nagaami a poslala im dar.“

„Taká čistota! Obyčajným smrteľníkom sa takéto veci nestávajú, však?“ Virdžínia sklopila oči, hlboko skľúčená.

V jej poslednom živote k nej osud nebol práve láskavý.

„Vráťme sa naspäť do Tomoristanu. Ešte raz si pozrime scény s Džíniou. Nezáleží na tom, či to bude bolieť. Začnime tu!“ Hiram opäť vyvolal scénu vo svätyni Eisraimu. Bolo to v enkláve klenotov, ktorá sa tak nazývala kvôli plasu budov, ktorý tu bol zmiešaný s duchom vzácnych kameňov. Vo vnútri budov, živé steny žiarili ako vznešené Podsvetia jaskýň drahokamov. V akvamarínovej komnate sedeli spoločne v meditácii Džervin a Zar. Zar bol zničený, vysporiadaval sa s daivou, ktorú odhalilo Orlove orákulum: dekrét bohov, oznamujúci, že ide prísť o Elyani. Džervin sa vciťoval vysoko do Hromu, hľadajúc niečo, čo by ho dokázalo utešiť. „Vidím pre Elyani a pre teba prichádzať darček,“ oznámil. „Dnes v noci. Zoslaný vysokými bytosťami súcitu. Neprinesie vám len radosť, ale aj nových cenných priateľov.“

Hiram na tomto mieste prerušil víziu, aby poukázal, „Džervin povedal priateľov, množné číslo!“ Vrátil sa do kniežacieho apartmánu v Tomoristane, kam rozradostení Zar a Elyani práve dorazili: koberce ako trávniky, umelecké diela a hračičky na báze polí v každom rohu, štvorčelová posteľ raz taká veľká ako štandardná kajuta na filadelfskej vesmírnej stanici.

„Že boli do seba takí zamilovaní, to im naozaj urobilo veľmi dobre!“ odbočil Hiram, dojatý silou príťažlivosti medzi Elyani a Zarom, a vrúcnou atmosférou ich vzájomnosti.

Láskavo a s náznakom zlomyseľnosti, Virdžínia sledovala Hirama. Pobavilo ju, ako príbeh lásky jej rodičov zapálil jeho romantickú povahu, a tiež fascinácia a oddanosť, ktorú cítil k Elyani.

Keď postrehol jej pohľad, Hiram sa zamračil, „Mm?“

„Nič.“

„Čo nič?“

„Nie, máš pravdu,“ Virdžínia potlačila úsmev. „Akonáhle sa do seba zaľúbili, stali sa omnoho prebudenejšími. Je to až zarážajúce.“

Barkhan Zér poznamenal, „Zamilovať sa nebolo v Atlantíde vôbec bežné. Osobnostná štruktúra bola u ľudí slabá, rovnako tak aj ich emócie. Ich túžby boli slabé alebo žiadne. Iba zasvätenci sa dokázali zamilovať tak ako Elyani a Zar. Toto musíte mať stále na pamäti, keď budete sledovať zvyšok príbehu. Odtiaľto už pojednáva prevažne o zasvätencoch – o mužoch a ženách, ktorí sa vďaka podstúpenému tréningu v mnohých ohľadoch podobali na moderných ľudí. Ale veľká väčšina Atlanťanov nebola ako oni. Boli to spáči, veľmi podobní Artoldovi.“

„Priekopníci lásky! Príde mi to ohromne...“ Hiram hľadal slová, „ohromne...“ Potom sám seba prerušil, „Aha! Pozrite!“

Vo vízii Elyani skočila na posteľ a stiahla Zara do svojho náručia. „Hovoril si, že Džervin aj Teyani túto cestu opísali ako dar z Výšin?“ povedala.

„Je to úplne bezpečné! To pravdaže len v prípade, že nezmrvím protokol. A Džervin povedal, že mám stretnúť dôležitého nového priateľa, niekoho, kto drží niť k našej budúcnosti.“

Hiram zastavil víziu. Udrel si päsťou do dlane, „Ale ako sa toto mohlo stať! Džervin povedal priateľov.

Virdžínia spočívala na Barkhan Zérovom ohromnom zlatom svetle, zadržiavajúc slzy. „Zar bol vtedy taký rozrušený. Môže mu byť odpustené, že zle rozumel jedno slovo.“ Ale vo svojom vnútri si myslela, „Premárnený osud, lebo jeden muž prepočul slovo. Smola, že to bol práve môj osud!“

Nasledovali scény s Hermínou vysokej kasty Nepoškvrnených, ktorej tvár bola zahalená bielym závojom, a s jej mladou asistentkou Džíniou. Zar prišiel do paláca v Tomoristane liečiť malého chlapca, ktorého Hermína ľúbila ako svojho vlastného syna. Ale bolo neskoro – duša dieťaťa sa už vydala na Veľkú Cestu do iného života.

Zatvoriac oči, Hiram si uvedomil, „Táto Hermína... ja som ju stretol vo Filadelfiách, však? Ona bola tá záhadná Slečna X.“

„Správne!“ potvrdil Barkhan Zér. „Volala sa Keerah Kent.“

„Keerah Kent...“ Pre Virdžíniu Hiram vysvetlil, „Je to priateľka tvojej matky, stará žena s neuveriteľnými psychickými schopnosťami. Pracuje pre filadelfskú armádu. Nikdy som presne nevedel, čo vlastne robí. Psychická vojna najvyššej úrovne, prísne tajné.“

„Vo Filadelfiách sa reinkarnovalo mnoho duchovných majstrov, aby slúžili slobodnému svetu,“ dodal Barkhan Zér. „To je aj jeden z dôvodov, prečo je Apokalypsa taká vypätá: zasvätenci a duchovní velikáni všetkých čias sa inkarnovali vo Filadelfiách, aby sa zúčastnili konečných bojov.“

„Slečna Kent mi ohromne pomohla. Ale nemal som šajnu, odkiaľ operovala. Bolo to úplne mimo môjho Hrotu!“ povedal Hiram.

„Plná moc Výšin,“ povedal Barkhan Zér a jeho hlboký Hlas bol nabitý silou Hromu. „Už ako atlantská Nepoškvrnená bola veľkou sväticou, mocnou silou. O trinásťtisíc rokov neskôr sa stala jednou z Ahrimanových najväčších starostí.“

Vrátili sa naspäť k Atlantíde. V paláci Tomoristanu, Zar vchádzal do miestnosti, kde hlbokým spánkom spalo kniežacie dieťa. Vedľa dieťaťa sedela krehká Džínia, devätnásťročná mladá žena s chudými končatinami, prepadnutými lícami a kruhmi únavy pod očami. V zadnej časti miestnosti stála po dva dni a tri noci Hermína Nepoškvrnená, vzývajúc milosť, aby zachránila dieťa.

Z vázy vedľa postele vzala Džínia tri biele ruže a dala ich Zarovi. „Pán Zar, tieto sú ako poďakovanie za to, čo ste včera urobili pre Jeho Výsosť a za lekciu v liečení, ktorú ste mi dali.“

V Archívnej Hale Päť sa Hiram obrátil k Barkhan Zérovi. „To nebola náhoda, však?“ povedal, odkazujúc na fakt, že o trinásťtisíc rokov neskôr sa biela ruža stala emblémom Filadelfií.

So slzami v očiach, Virdžínia do seba vpíjala Archívne obrazy, „Hermína to vedela, predvídala budúcnosť.“

Barkhan Zér prikývol, „Tri biele ruže. Džínia, Hermína a Zar znovuzjednotení vo Filadelfiách.“

„Ale nie nadlho,“ Virdžínia chytila Hirama za ruku a po tvári jej stekali slzy.

Zar projektoval na dieťa Lorzenov výkrik, no bezvýsledne. Niekoľko minút stál blízko Hermíny, potom odišiel.

„Zar túto epizódu často spomínal ako najväčšiu chybu svojho života,“ povedal Barkhan Zér. „Prostredníctvom Hermíny mohlo vtedy u neho prebehnúť dôležité otvorenie. Niečo v jeho vnútri bolo k Džínii priťahované, ale on svoje srdce nepočúvol, lebo cítil k Nepoškvrneným výraznú nechuť, a tiež sa bál, že by mohli odhaliť tajomstvá týkajúce sa Archívu.“

Zar opustil palác, vydal sa hľadať mäkké kamene. Kým ho naháňali nefilimskí Lovci, Elyani bola povolaná naspäť do Eisraimu, kde bola konečne odhalená daiva. A Džínia bola ponechaná s Hermínou v paláci Tomoristanu. Keď sa zobudila, rozplakala sa. Nechápala prečo, cítila len ohromnú prázdnotu. Bola neutíšiteľná. V Hermíninom náručí preplakala celý deň a celú noc, potom ochorela. V priebehu niekoľkých týždňov úplne upadla a stratila aj ten malý kúsok svalovej hmoty, ktorý predtým na tele mala. Potom, v súlade s atlantskou zvyklosťou, opustila svoje telo a umrela.

Držiac Hirama za ruku, Virdžínia sa obrátila na Barkhan Zéra, „Chcem to vedieť! Čo by sa stalo, keby ma Zar neobišiel, ale napojil ma na moju podstatu Lietajúceho Draka?“

„Vzal by ťa so sebou do Eisraimu. Teyani a Džervin by začali s tvojím tréningom. Malá Džínia by sa stala jedným z Bielych Orlov.“

„Čo znamená, že som mohla byť súčasťou Archívu už od začiatku. Och, otec!“ Virdžínia vzhliadla nahor k dómu haly, hľadiac na hviezdnaté nebo, premýšľajúc o všetkých tých prázdnych životoch, ktoré za posledných trinásťtisíc rokov prežila. Mechanické existencie bez vyššieho zmyslu, odpojená od svojho vyššieho Ja, ďaleko od Bielych Orlov, nevedomá si Lietajúcich Drakov... ten pocit bol zdrvujúci. „Otec, otec... ako sa toto mohlo stať!“

Ešte raz prehrala tie obrazy. Palác Tomoristanu, izba mladého kniežaťa – Zar uzavrel svoj Hrot, aby ochránil Džervinove tajomstvá, potom sa k Hermíne obrátil chrbtom a vyšiel von.

Hermína na neho volala, „Počkaj, Zar! Prosím, teraz nechoď. Počkaj!“

Zar nezastavil. Odišiel.

„Bola to niečia vôľa, že sa to odohralo takto?“ spýtala sa Virdžínia.

Barkhan Zér potriasol hlavou, „Náhodnosť hmotného sveta. Tam dole nie je všetko následkom vyššieho impulzu.“

„Nazýva sa to druhý termodynamický zákon,“ prisvedčil Hiram. „V hmotnom svete zmätok na svoj vznik nikoho nepotrebuje. Jednoducho sa to stane.“

Virdžínia pokračovala, „Ja sa ale nemôžem vysporiadať s faktom, že som stratila trinásťtisíc rokov kvôli nejakej nešťastnej náhode! Och, keby som tak bola mala také šťastie ako Vlnko!“

Hiram sa v rozpakoch zamračil, „Také šťastie ako Vlnko?“

Virdžínia vyvolala obrazy svätyne Laminindry v kraji Severných Jazier. Vlnko, ktorý sa v tej dobe ešte stále volal Narbenzor, práve oznámil otcovi svojej snúbenice, hlavnému výrobcovi kameňov v Laminindre, že vytvoril „úžasný nový kameň s brutálnymi silami.“ Tú noc banda Odpadlíckych Lovcov vyvolala v sieti polí ničivú vlnu a kaplnka výrobcov kameňov bola jej epicentrom. Následkom toho sa živý plas kaplnky v priebehu niekoľkých hodín roztopil.

Amanzor, hlavný výrobca kameňov, behal hore-dole a bezmocne sledoval, ako sa jeho kaplnka roztápa. Zúrivo vrieskal, „Kde je ten šialenec? Priveďte mi ho! Ja ho zabijem!“

Ničivá vlna nadobudla hrozivé rozmery – z dvanástich kaplniek zostali len veľké hromady beztvarej belavej substancie a vyše sto budov prišlo minimálne o jednu stenu alebo o časť stropu.

Plačúc a kričiac od zúfalstva, mladý Narbenzor si oboma rukami trhal svoju masu belavých kučeravých vlasov. Ušiel preč, opustiac tak svoju snúbenicu, svojich rodičov, svoju kastu, aj svoju česť.

Hiram si poškrabal hlavu, „Toto nazývaš šťastím?“

„Ó, áno, presne toto nazývam šťastím,“ povedala. „Požehnanie od Matky Svetla! Keby nebolo tejto milosti, Vlnko by celý svoj život prespal v Laminindre. Nikdy by sa nestretol s Džervinom. Nikdy by sa nestretol s Maryani. Čo na tom, že to vtedy bolelo? V porovnaní s tým, ako bolí byť spáčom trinásťtisíc rokov, toto bolo ako nič.“

Stratený v hmlách, Vlnko bol úplne bez seba; behal a vrieskal od bolesti, „Ale čo som ja urobil Bohyni? Čo som urobil, že som si toto zaslúžil?“

Ako nechala obrazy pohasnúť, Virdžínia vzhliadla nahor a sledovala hviezdy.

Barkhan Zér a Hiram s ňou udržiavali ticho.

Nočná obloha Polí Pokoja. Nekonečnosť z polí hviezd.

Všetky tajomstvá stvorenia vyryté v žiarivých klenotoch.

„Môžeme pozerať ďalej?“ spýtala sa Virdžínia po chvíli.

Barkhan Zér zaplnil Archívnu Halu Päť veľkými budovami, ktoré sa podobali zámkom a spočívali na vrchole zasneženej hory.

„Džex Belaran, tréningové centrum nefilimských Lovcov,“ povedal.

„Úžasné!“ zatlieskal Hiram. „Títo Nefilim... mali vkus! Čo sú zač tie budovy napravo?“

„Svätyňa Verzazyela, kde bola trénovaná Felícia. Nachádzala sa hneď vedľa Džex Belaranu.“

Čítať ďalej O titule