Samuel Sagan: Bohovia sú múdri (Atlantské Tajomstvá III)

12 – Kniha Lietajúcich Drakov

12.1 Džex Belaran, tréningové centrum nefilimských Lovcov v kraji Snežných Hôr

Keď sa Ferippe vrátil do Džex Belaranu, išiel rovno za Persepsom. Napriek mimoriadnym okolnostiam, zastal pred nestráženými hrubými drevenými dverami kancelárie najvyššieho veliteľa dostatočne dlho nato, aby stihol poslať tradičný Hrot-pozdrav a identifikačný signál.

Persepsova Hrot-odpoveď prišla naspäť okamžite. Ferippe prudko otvoril dvere a vovalil sa dovnútra, „Perseps, hovor! Chlapec alebo dievča?“

Perseps sa rozbehol k nemu, „Dievča, Ferippe! Dievča!“

Ferippe od radosti zareval. Dvaja muži sa navzájom bratsky objali. „Kasia musí byť v extáze!“

„A ja tiež!“

„Stihol si to naspäť do pôrodu?“ spýtal sa Ferippe.

„Pravdaže! Čo si myslíš?! Kasia na mňa čakala!“ vyhlásil veľmi vysoký plavovlasý muž. „Ako by mohla porodiť svoje prvé dieťa, keby nepočkala na svojho priana?“

Ferippe sa rozosmial, „No jasné... vidím, že otcovstvo ťa urobilo pyšným, akoby si bol Strážcov prvorodený.“

„No jasné! Veď mám to najkrajšie bábätko v kráľovstve, Ferippe!“

„Pravdaže máš! Ako išiel pôrod?“

„Ohromne! Po celý čas som držal Kasiu vo svojich rukách, srdci a Hrote, a necítila skoro žiadnu bolesť. Držal som pre ňu aj spojenie s Anjelmi Semena. Keď sa miestnosť naplnila ich Svetlom, nedokázal som uveriť, aké je to nádherné.“

„Chceš povedať, že pôrodníčka ti dovolila počas pôrodu držať spojenie s Anjelmi Semena? Tak to sa potom nečudujem, že si pyšný.“

„Ferippe! Ak by najvyšší veliteľ Lovcov nemohol držať anjelské spojenie pri pôrode svojho vlastného dieťaťa, náš rád by mal vážny problém.“

„Pche! Pôrodníčky si toto privilégium žiarlivo privlastňujú. Mimochodom, ktorá kňažka robila pôrodníčku?“

„Felícia.“

„Jasné... podplatil si ju džbánom nakladaných uhoriek?“

„Ferippe! Jediný raz, keď som to urobil, sme mali obaja trinásť a ja som od nej chcel, aby ma zobrala do posvätných podzemných krýpt Verzazyelovej svätyne.“

„To bolo vtedy, keď povracala posvätnú kryptu?“

„Mal si vidieť, ako rýchlo vtedy do seba tie nakladané uhorky napchala!“ pokrútil hlavou Perseps a obaja muži sa rozrehotali.

„Počínala si pri pôrode dobre?“ spýtal sa Ferippe.

„Felícia si vždy počína dobre!“

„S Kayala-ha Persepsom na jednej strane a vysokou kňažkou Felíciou na druhej sa Anjeli Semena radšej správali slušne! Ako dlho trval pôrod?“

„Od východu do západu slnka. Kasia si počínala pozoruhodne dobre. Felícii sa zdalo, že to celé išlo mimoriadne rýchlo, ale mne to tak nepripadalo! Keď bolo po všetkom, bol som ešte vyčerpanejší ako Kasia.“

Ferippe zdvihol svoju pravú ruku, s dlaňou smerujúcou nahor – tradičné gesto Lovcov vyjadrujúce ocenenie skutku priana. „Už si predtým niekedy bol pri pôrode?“

„Pravdaže!“ povedal Perseps s dokonalou sebaistotou.

Ferippe sa zamračil. „Pri ktorom?“

„Pri svojom!“

Ďalej sa hlučne smiali a žartovali, ako to Lovci zvyknú; rozprávali sa o tom, aký je to pocit, byť otcom. Perseps zrazu zvážnel, „Nadviazal si nakoniec so svojimi mužmi kontakt so Zarom Bojovníkom?“

„Nie. Musel si myslieť, že naše úmysly sú nepriateľské, a tak hodil kradnuté kamene na palubu loďky, ktorá plávala okolo. Dal som Servalovi svoje slovo, že tie kamene prinesiem naspäť, a tak som sa rozhodol naháňať kamene namiesto toho, aby som sa zastavil a porozprával sa s ním.“

Perseps sa uškrnul pri predstave Ferippeho a jeho mužov, ako naháňajú loďku. „Tento Zar Hnedého Rúcha... je prefíkaný.“

„Pri tom, čo sa mu chystá spadnúť na hlavu, sa mu to veru zíde,“ povedal Ferippe. „Aspoň polovica klanov Odpadlíckych Lovcov plánuje vyrabovať jeho kaplnku, kde, ako sa zdá, vyrábajú fantastické hermafrodické kamene. A aby to bolo ešte horšie, obor Progos prisahal, že ho zabije.“

Perseps pokrčil svojimi ohromnými plecami, „Počul si, čo hovorí Felícia? Podľa nej sú Hnedé Rúcha v skutočnosti Majstri Hromu.“

Skeptický, Ferippe si poškrabal hlavu, „Viem, že Hrot-signatúra toho muža je úplne mimo siedmych sfér a viem aj to, že zázračne prežil oheň Strážcov, keď Felíciu zachránil vo Verzazyelovej posvätnej krypte. Ale napriek tomu mi tieto historky o Majstroch Hromu pripadajú pritiahnuté za vlasy. Budeme musieť počkať a potom sa uvidí. Ak prežije Progosa a Murdokových Čiernych Lovcov, potom Červených Odpadlíkov, Henrikových mužov a ďalších, potom v Majstrov Hromu uverím.“

„Ferippe,“ Persepsov priamy pohľad do neho takmer vyvŕtal dieru, „dostali sa ku mne nepríjemné správy o Červených Odpadlíkoch. V priebehu minulého mesiaca dvakrát vstúpili do kraja Snežných Hôr.“

Ferippe bol pobúrený. „Ako sa opovážili?!“

„Odpadlícka banda sa začína vymykať spod kontroly. Každý rok trénujú čoraz viac Lovcov. Pravda, tréning Odpadlíkov je úbohý v porovnaní s poctivou dvanásťročnou Hrot-púťou ako je predpísaná Knihou Lovcov Zákona Nefilim. Napriek tomu, nerastú len v počtoch, ale aj na sile. Začínajú byť naozaj nebezpeční.“

„Perseps, nechcem si radšej ani predstavovať, čo by sa začalo diať, keby sa niektorý z klanov zmocnil Narbenzora, toho výrobcu kameňov, a donútili ho masovo vyrábať hermafrodické kamene – alebo ho jednoducho prinútili hovoriť. Odpadlíci by zanedlho boli nezastaviteľní. Myslím, že by sme sa radšej mali Narbenzora zbaviť, kým nie je neskoro.“

„To je určite jedna možnosť. Ale sú tu ešte naliehavejšie veci. Podľa správ, ktoré som dostal, Citadela nefilimských obrov začala rokovania s jedným z Odpadlíckych klanov, ohľadne spoločného útoku proti Džex Belaranu.“

„S ktorým klanom?“

„To zatiaľ nikto nevie.“

„Proti Hrot-štítu, ktorý chráni Džex Belaran a Verzazyelovu svätyňu, nemajú šancu ani obri!“ tvrdil Ferippe.

„Ferippe, dostali sa ku mne správy, ktoré sú ešte hrozivejšie. V severných krajoch sa dajú očakávať vážne poruchy v poliach. Naši experti sa nazdávajú, že náš Hrot-štít by mohol byť jednou z prvých obetí.“

„Takže čas sa blíži...“ Ferippe si nervózne žmolil ruky. Po chvíli ticha sa svojho priateľa a zároveň najvyššieho veliteľa opýtal, „Máš nejaký plán, však?“

„Samozrejme, že mám,“ vyškeril sa Perseps. „Videl si ma už niekedy bez plánu?“

12.2 Svätyňa Eisraimu

Keď som došiel do svätyne, prvá vec bola, že som Hrot-zavolal Elyani.

Nedostal som žiadnu odpoveď.

V podstate som ju ani neočakával, keďže Elyani svoj Hrot uzavrela. Ale aj tak som to skúšal znovu a znovu.

Znovu a znovu zostalo moje volanie bez odozvy.

Odvliekol som sa do Džervinovho apartmánu. Zničený. Stále som nedokázal uveriť tomu, čo sa stalo. Hrot-spojil som sa s niekoľkými ľuďmi svätyne. Ich odpovede mi pripadali nereálne. Môj Drak im proste odmietal uveriť.

„Džervin,“ prosil som Majstra Hromu, „musím to počuť od vás.“

Džervin bol vážny. Vyzval ma, aby som sa pred neho posadil. Udržiaval so mnou očný kontakt, prechádzajúc cez energetické centrá nad mojou hlavou.

Vysoko hore, nekonečná Orlova neha. Všetko ostatné bolo vo víre chaosu. Mal som pocit, že moje brány sú úplne pomiešané. Usiloval som sa nájsť nejaké známe záchytné body.

Džervin strávil niekoľko minút tým, že sa snažil obnoviť akú-takú jasnosť mojej mysle. Potom začal, „Pred niekoľkými dňami Holma, vystupujúca bohyňa, opustila svoje telo. Toto je úplne prvýkrát, keď vystupujúca bohyňa zomrela pred dokonaním rituálu vystúpenia. Zákon hovorí, že tí, ktorí boli vybraní bohmi, vždy uspejú. Všetci vo svätyni vnímali Holmine zlyhanie ako znak toho, že bohovia nás opustili. Boli z toho nesmierne skľúčení.

Ale len po niekoľkých hodinách, ktoré nasledovali po Holminej smrti, prijalo hlavné orákulum svätyne novú správu. Bolo odhalené, že Elyani Bieleho Orla bola vybraná, aby sa stala ďalšou vystupujúcou bohyňou. Elyani bola ihneď Hrot-kontaktovaná vysokou kastou Nepoškvrnených, ktorá ju má pripraviť na rituál vystúpenia. Dali jej pokyny, aby sa podrobila najprísnejším pravidlám Nepoškvrnených.“

Džervinove slová zostali visieť v nereálnej atmosfére. Počul som ho akoby z diaľky. „Aké pravidlá?“ opýtal som sa ho, pričom som si nebol istý, ktorá moja časť práve prehovorila.

„Pravidlá Nepoškvrnených sú zákonom najvyššej čistoty. Sú mimoriadne prísne. Elyanine telo musí zostať celé zahalené bielymi závojmi, celé okrem očí a rúk. Okrem Nepoškvrnených kňažiek ju nesmie nikto vidieť, ani sa s ňou rozprávať. Ona sa ale nesmie rozprávať s nikým, dokonca ani s Nepoškvrnenými. Rovnako nesmie používať hlasové kanály a jej Hrot musí zostať úplne uzavretý.“

„Videli ste ju, keď sa vrátila z kraja Severných Jazier?“

„Nikto ju nevidel, dokonca ani Teyani nie. Elyani dostala pokyny ísť rovno do Malchaskovej veže. Ubytovala sa u dvoch Nepoškvrnených kňažiek, ktoré sa starali o Holmu. A už aj začala s prípravou na rituál vystúpenia.“

„Ako dlho to potrvá?“

„Doba predpísaná Zákonom sa môže pohybovať v rozmedzí od niekoľkých mesiacov do niekoľkých rokov.“

„A potom čo?“

„Všetci kňazi a kňažky svätyne sa zhromaždia v hlavnej krypte. Vykoná sa rituál a vystupujúca bohyňa odíde do sveta bohov, kde sa stane jeho trvalou obyvateľkou.“

„Čo znamená, že zomrie.“

Džervin prehovoril z Hromu. „Zar, ona nemala na výber. Tisícsto kňazov a kňažiek videlo Holminu smrť ako znamenie nastávajúceho úpadku svätyne. Neexistoval žiaden spôsob v Zákone, ako by Elyani mohla odmietnuť stať sa vystupujúcou bohyňou.“

„Ja viem. A čo urobíme s tým, že tie dve Nepoškvrnené kňažky nechali Holmu zomrieť bez toho, aby jej ktokoľvek mohol pomôcť? Odkiaľ vieme, že Elyanin osud bude iný?“

„Prvá správa, ktorú Teyani dostala, bola dobrá.“

„Džervin, musí tu byť niečo, čo by som mohol urobiť! Nemôžem len tak sedieť a čakať, zatiaľ čo Elyani bude prechádzať rovnakým peklom ako Holma.“

„Syn môj, v tomto prípade musíš byť mimoriadne opatrný,“ Džervin mi poslal tvrdé varovanie. „Ak by Elyani porušila ich pravidlá, Nepoškvrnené by to brali ako istú známku, že rituál vystúpenia zlyhá. To by mohlo mať katastrofálne následky – nielen pre Elyani, ale aj pre celú svätyňu.“

Vlna môjho hnevu opadla. Čierny vír v mojom vnútri zostal, s jedným rozdielom – predtým, ako som si vypočul správy od Džervina, časť zo mňa ešte chcela dúfať. Teraz, všetko, čo zostalo, bola obrovská prázdnota. Nedokázal som ani plakať, ani sa hnevať, ani v sebe živiť akúkoľvek nádej. Bol som zdrvený. Chcel som len utiecť a skryť sa. Potreboval som sa Džervina opýtať na moje posledné stretnutie s Hermínou a explóziu vzdialených hlasov, ale bol som príliš prázdny. Rozhodol som sa nechať tú tému na neskôr. Iba jedna vec nezniesla odklad: nedávne udalosti súvisiace s Archívom.

„V Tomoristane som urobil niekoľko šokujúcich objavov. Situácia je taká vážna, že som sa rozhodol o všetkom mlčať, až kým vás neuvidím tvárou v tvár. Obával som sa, že by som mohol byť špehovaný Hrot-poľom.“ Potom som Džervinovi prerozprával Hrot-rozhovor, ktorý som odpočul. Ten odhaľoval, že Čierni Lovci vedia nielen o projekte Archívu, ale aj o hermafrodických kameňoch, ktoré Maryani a Narbenzor, alias Vlnko, nedávno začali vyrábať.

Džervin zareagoval dlhým zapískaním vyjadrujúcim zhrozenie. Podrobne sa ma vypytoval na moje stretnutie s Odpadlíckymi Lovcami, zatiaľ čo pozorne skúmal moju energiu. „Čo si myslíš ty?“ opýtal sa nakoniec. „Ako mohlo dôjsť k takému úniku informácií?“

„Špionážne Hrot-pole v Eisraime alebo Lazére?“ navrhol som.

„Nemožné!“ Džervin to kategoricky odmietol. „Objavili by sme ich.“

Pokrčil som plecami. „Nuž, tak potom je to jednoduché. V jednom z tímov musí byť zradca! Keď som odpočúval rozhovor Lovcov, mal som dojem, že tento únik informácii sa odohráva už celé mesiace, možno aj roky. Čo by celkom dobre mohlo znamenať, že zradcov je niekoľko.“

Džervin sa odmlčal, nalaďujúc sa vysoko do Hromu.

„Myslím, že nateraz by sme mali túto informáciu úplne utajiť,“ povedal som. „Chcete, aby som ju spomenul pred Archívnou radou?“

„Pravdaže! Archívna rada sa skladá z Majstrov Hromu. Nie je možné, aby zradca bol jedným z nich.“ Po chvíli dodal, „Budem ihneď informovať Oresta a Barkhan Zéra.“

Už som sa viac necítil na rozhovory o Archívnej misii. „Teraz, s vašim dovolením, Džervin, pôjdem.“

Džervin počas rozhovoru držal moju energiu. Teraz potriasol hlavou a usmial sa, „Ani náhodou, muž Zákona! V takomto stave ťa nemôžem nechať odísť! Poďme sa spolu prejsť.“ A zobral ma na prechádzku po uličkách enklávy klenotov, rozprával mi príbehy a vlieval do mňa svoju vysokú energiu a lásku. Prešli sme aj cez enklávu Vysokého Kňaza, obdivujúc najnovšie kvetinové záhony, ktoré tam vytvoril Pušpadiv Zákonných Záhradníkov. Prezerali sme si tiež sochy bohov. Nakoniec sme sa posadili na lavičku v blízkosti jazierka vedľa štvrtej haly Melchisedeka.

Džervin mi oznámil, že zanedlho sa začne nová fáza môjho Hrot-tréningu, a že ma očakávajú ohromujúce objavy. „Tradícia Eisraimu je v Hrot-učeniach veľmi mocná,“ povedal svojim pokojným hlasom Hromu. „To je jedna z krás tejto svätyne: prichádza sem mnoho návštevníkov, ktorí si chcú užiť pekné vibrácie našich kaplniek. Ale nemajú žiadnu predstavu o fantastických prúdoch Hrot-zasvätení, ktoré prúdia pod povrchom. Úprimne dúfam, že ťa tvoje stretnutie s Lovcami nepriviedlo k názoru, že sila Hrotu je len zbraňou. Pravda je, že Hrot nie je určený na boj, aj keď niektorí ho, pravdaže, na tento účel používajú. Hrot sa otvára vysokému vedomiu, Duchu, a úžasným spojeniam s anjelskými sférami. Samozrejme, ovláda tiež supermentálne frekvencie, ktoré aktivujú Hrot-polia. V nadchádzajúcich týždňoch by som chcel, aby si preskúmal Hrot-zázraky, ktoré na teba vo svätyni čakajú.“

„Začnem s hudobnými halami.“

„Och, och!“ usmial sa Džervin. „Už si objavil, koľko hudby na teba čaká v tvojej časovej dráhe?“

„Tak trochu. Elyani o tom často zvykla hovoriť.“

„Mm... Mimochodom, v tejto novej fáze tvojho Hrot-tréningu budeš potrebovať nového inštruktora. Čo myslíš, koho by sme ti mali prideliť?“

„Túto voľbu nechám úplne na vás, Majster Džervin.“

„Mm... čo tak napríklad bývalá veľmajsterka kňažiek Modrého Rúcha. Je to veľmi milá osoba. A býva len minútu chôdze od tvojho nádvoria. Ale rozmýšľam, či je to ideálna osoba, ktorá by ťa dokázala pripraviť na boj s nefilimskými Lovcami...“ Džervin si žmolil bradu. „A mám ťa! Prichytil som ťa pri tom!“ namieril na mňa ukazovák.

„Prichytil pri čom?“

„Usmievaš sa!“ žmurkol na mňa. „Teraz sa pozri! Skoro si to urobil zase! Inak, čo sa týka tvojho inštruktora, navrhujem... Majstra Džervina Hnedého Rúcha.“

Normálne by som pri niečom takom vyskočil od radosti. Hrot-výuka od majstra Džervinovho kalibru bola zriedkavým privilégiom.

Hlboko pohnutý, pohliadol som do jeho očí. „Ďakujem vám!“ Ale hlas sa mi zadrhol a rozplakal som sa.

Džervin nepovedal nič. Len zostal so mnou a otvoril sa mi.

Po chvíli sme sa zdvihli a Džervin ma po priamej ceste Zákona odprevadil k portálu ženského krídla. Tam ma ponechal v dobrej opatere navigačného poľa chodieb.

Išiel som rovno na Elyanine nádvorie.

Keď som došiel do prázdnej spálne, zasiahla ma obrovská vlna bolesti, ako obrí úder do žalúdka. Vyrazilo mi to dych.

Elyani tam nebola. A už ani nepríde.

Bol koniec.

Už žiaden Biely Orol, ktorý by ma vítal s otvorenou náručou. Láska bola mŕtva. Možno v nasledujúcom živote. A možno až v nejakom ďalšom živote, oveľa, oveľa neskôr.

Chcelo sa mi zomrieť. V kráľovstve jednoduchí ľudia umierali, kedy sa im zachcelo. Keby nebolo Džervinovho Archívu, bolo by to také ľahké... jednoducho by som sa odpútal od svojho tela... a zbohom kráľovstvo!“

Posadil som sa na posteľ a nechal som svoju myseľ blúdiť.

12.3 Alsibyadi Nezastaviteľná

„Zar! Zar!“

Otvoril som oči. Bola noc. Predo mnou stála Alsibyadi.

Mlčky som na ňu hľadel.

Najprv tiež nič nehovorila. Iba podišla ku mne a kľakla si k mojej posteli. Chytila ma za ruku a začala mi masírovať energetické brány na dlani. Po niekoľkých minútach ma vytiahla za ruku na nádvorie, matne osvetlené rozptýleným striebristým mesačným svetlom, ktoré prenikalo cez hmly. Primäla ma sadnúť si na Dračiu bránu. Ona sa posadila oproti mne a začala ku mne jemne prehovárať.

Cítil som, ako sa ma energia jej hlasu jemne dotýka, ale význam jej slov moju myseľ nedosiahol.

„Zar,“ Alsibyadi náhle zvýšila hlas, „v posledných dňoch sa s tebou udialo čosi nesprávne. Malo u teba nastať prebudenie, ale nenastalo. Určité vysoké sily nedokázali nájsť cestu do tvojej vedomej mysle.“

Hľadel som cez ňu prázdnym pohľadom. Zdalo sa, že v mojom vnútri nie je nik, kto by dokázal odpovedať.

„Zar!“ Alsibyadi držala moje ruky a čistú fontánu. „Prosím, vráť sa. Spôsob, akým teraz unikáš pred realitou, nepomáha nikomu, a tebe už vôbec nie.“

Pokúšal som sa sledovať vzdialenú nitku jej hlasu, ale všetko zostalo akési zahmlené. Vznášajúc sa nad nádvorím, nezúčastnene som sledoval túto scénu.

Z ničoho nič, Alsibyadi zaryla nechtami palcov do brán na mojich zápästiach a zvrieskla na mňa, projektujúc sopránovým Hlasom, „Zar! Prestaneš už s týmto? To, čo teraz robíš, je zlé!“

Akútna elektrizujúca bolesť ma donútila spočívať na Drakovi.

Alsibyadi na mňa ďalej vrieskala Hlasom. „Poďme, rozprávaj sa so mnou! Teraz!“

„To bolí, Alsibyadi.“

„Ja viem, že to bolí! Nič nebolí viac, ako keď prídeme o ľudí, ktorých milujeme,“ kričala a zaryla svoje nechty ešte hlbšie do mojej pokožky. A aby bola bolesť ešte ostrejšia, rýpala nimi do mojich brán.

„Prestaň!“ protestoval som a ťahal od nej ruky preč.

Nepustila mi ich. „Ty prestaň!“ ďalej na mňa Hrot-vrieskala, fackujúc moju auru prudkými zvukovými vlnami, „Prestaň s týmto! Vráť sa naspäť! Musíš čeliť realite! Ona je preč! A už sa nevráti!“

Jej Hlasová projekcia sa začala meniť na útok. Z Hlbokého Draka vyšiel impulz a ja som si vyslobodil zápästia tak, že som ju od seba prudko odhodil preč.

Alsibyadi pristála na trávniku, dvanásť zákonných stôp odo mňa.

Och môj Pán Melchisedek! Čo som to urobil?“ podišiel som k nej.

Bola na kolenách, zohnutá vo dvoje, držala si žalúdok a snažila sa chytiť dych.

„Prepáč! Prepáč mi to!“ Ihneď som jej vložil energiu do brán v srdcovej oblasti, ktoré Bojovníci používajú pri šoku z nepríjemného úderu.

Trvalo jej minútu, kým sa dokázala posadiť. Zatiaľ čo sa snažila nadýchnuť, udržiavali sme očný kontakt.

„Si naspäť!“ povedala.

Nechcel som byť naspäť.

Keď sa dokázala postaviť, zobrala ma za ruku a opäť ma prinútila sadnúť si na Dračiu bránu.

„Počúvaj,“ tentokrát použila svoj normálny hlas, „situácia je veľmi vážna. Orol mi povedal, že keď si bol v tom paláci v Tomoristane, niečo sa malo udiať. Mali sa v tebe vynoriť nové sily vedomia – sily, ktoré budeš v blízkej budúcnosti zúfalo potrebovať. Ale veci sa pokazili.“

„Vzdialené hlasy... ja viem.“

„Vzdialené hlasy?“ spýtala sa Alsibyadi.

„Prvýkrát som ich počul už dávno, pri mojom zasvätení do astrálneho cestovania. Práve som išiel havarovať. Ale prišiel ku mne akýsi zvláštny hlas, pošepkal mi pokyny, a keď som ich vykonal, bol som naspäť na svojej dráhe.“

Alsibyadi mi chytila ľavé zápästie a jemne mi masírovala hlboké vrypy, ktoré tam zostali po jej nechtoch. „Chcem o tom vedieť viac!“

„Džervin k tomu incidentu čosi poznamenal. Povedal, že ten hlas má niečo spoločné so záhadnými silami, ktoré držia kľúč k mojej budúcnosti. Po tomto som tie hlasy počul ešte niekoľkokrát. Keď som bol v jaskyni Verzazyela Strážcu, ich prítomnosť bola so mnou po celý čas. A v Tomoristane to vyvrcholilo. Bolo to uprostred jedného úžasného stretnutia s Nepoškvrnenou kňažkou.“

„S Nepoškvrnenou kňažkou?“ Alsibyadi bola mierne vyvedená z rovnováhy.

„Jej meno je Hermína. Bola nádherná, Alsibyadi – mala jednu z najčistejších energií, s akými som sa vôbec stretol. Bola hlboko naviazaná na malého chlapca, ktorého som mal liečiť. Keď sa nakoniec ukázalo, že chlapca už nič nezachráni, plakala a vyronila celú záplavu sĺz. V miestnosti to vytvorilo explóziu Svetla.“

Alsibyadi sa pustila do masáže môjho druhého zápästia. Prehovoriac vysoko zo svojej čistej fontány, povedala, „Vtedy malo nastať to prebudenie.“

Vystrúhal som grimasu. „Vzdialené hlasy vtedy nad mojou hlavou len tak syčali. Kázali mi, aby som sa Hermíne úplne otvoril. Ale ja som svoj Hrot nechcel otvoriť. Bál som sa, že odhalím Džervinove tajomstvá týkajúce sa Archívu. Zdá sa, že som sa dopustil vážnej chyby.“

Otvorili sme sa Orlovej inšpirácii, vdychujúc ticho noci.

„Myslíš, že Hermína bola kľúčom?“ opýtal som sa Alsibyadi. „Mal som sa prebudiť pre Vysoké sily, ktoré stáli za ňou?“

„To neviem. Ale Biely Orol mi prezradil, že tvoje prebudenie bolo naplánované tak, aby prebehlo súčasne s odhalením daivy a tvojím oddelením od Elyani. Tvoje vedomie malo byť projektované tak vysoko... bolesť z toho, že si o ňu prišiel, by nikdy nebola taká zlá, ako je teraz.“

Alsibyadi mi vrátila moju pravú ruku naspäť.

„Ako sa majú tvoje rebrá?“

Pobavilo ju to. „Cítim ich naozaj veľmi zreteľne! Hlavne pravú stranu.“

Jej aura javila prvé známky poriadneho pomliaždenia. Položil som na dotyčnú oblasť svoju ruku a nechal do nej vtekať koncentrovanú životnú silu brány. „Tak ma to mrzí!“

Alsibyadi sa zachichotala. „Nemusí ťa! Bolo to... zaujímavé. Ozaj, Orol mi povedal ešte niečo. To prebudenie nemalo len stlmiť tvoju bolesť. Malo do teba vliať sily – do tvojho Hrotu. Už čoskoro budeš tie sily potrebovať! Musíš nájsť spôsob, ako sa s nimi spojiť!“

Snažil som sa naladiť na energiu vzdialených hlasov. Ale hneď, ako sa moje vedomie obrátilo dovnútra, zasiahol ma zdrvujúci pocit straty.

Prepukol som v slzy, „Alsibyadi, to, čo sa stalo Elyani, je moja chyba. Iba panny sa môžu stať vystupujúcimi bohyňami. Keď som bol v kraji Červenej Zeme, moja priateľka Felícia mi povedala, aby som išiel rovno do Eisraimu a s Elyani sa oženil. Keby som tak bol počúvol jej radu!“

Mlč, muž Zákona! Čo sa teraz deje bolo naplánované bohmi. To viem od Orla Výšin.“

„Ale prečo? Prečo nás bohovia od seba oddelili?“ fňukal som.

„Ale Zar, kde si myslíš, že teraz si? Čo myslíš, že z tejto svätyne zostane za desať rokov? Alebo za päť rokov, alebo za rok? My všetci budeme od seba oddelení. My všetci prídeme o všetko – všetci do jedného!“ kričala.

Spočíval som na Drakovi Hlbočiny. „V poriadku! V poriadku! Možnože jej bohovia robia ohromnú láskavosť.“

„Možnože bohovia robia ohromnú láskavosť tebe!“

Zadržal som dych.

Alsibyadi sa predo mňa posadila. Prečítala moju myseľ, „Ty si na bohov taký nahnevaný, že?“

Byť nahnevaný na bohov jednoznačne nebola vec, ktorú by mal muž Zákona pestovať. Len som pokrčil plecami. „Viem, že to nie je chyba bohov, že náš svet je pred zrútením. Neviň bohov za zlo, ktoré ľudia vniesli do kráľovstva.

„Ale aj tak sa na bohov hneváš.“

„Áno, hnevám sa! Pravdaže sa hnevám. Berú mi ju preč a ja o ňu ani nemôžem bojovať!“

Alsibyadi vycerila zuby a zarevala ako levica.

Rozosmialo ma to.

Vyškerila sa. „Keď sú veci najhoršie, muž Hromu sa smeje,“ citovala Zákon Hnedých Rúch.

„Presne tak.“

„Keby som tak bola obryňa, aby si so mnou mohol bojovať a uľaviť tak svojmu hnevu,“ povedala. „Nemohol by si na mňa jednoducho nakričať? Čo si sa naučil v Mount Lorzen?“

„To je príliš nebezpečné. Dobré len na zabíjanie.“

„Predveď mi to! Chcem to vidieť.“

„Nie!“ zakričal som. „Nechcem ti ublížiť. Nechcem ublížiť nikomu.“

„Blbosť!“ zakričala naspäť. „Chceš zabíjať!“

Zostal som nehybný, spočívajúc na Drakovi.

Hľadela mi priamo do očí, „Chcem vidieť čierny tanec! Chcem, aby si ho pre mňa tancoval!“

Videl som, že ma nenechá na pokoji. Postavil som sa. „Ustúp!“ zrúkol som na ňu.

Ustúpila až k stene nádvoria a oprela sa o ňu chrbtom.

Začal som prvú fázu čierneho tanca – pomalé, cieľavedomé pohyby.

Stála vzpriamene ako nebeský pilier, udržiavajúc svetlo z výšky svojej fontány.

Prešiel som na rýchlejšie pohyby. A rýchlejšie. Dračí čierny tanec, hlboký ako Podsvetie.

Keď pocítila, že Drak je už v plnom nasadení, Alsibyadi zakričala, „Teraz! Projektuj Hlas!“

Dračí hnev – tras sa! Tras sa, muž Zákona!

Dračí zvuk – rozpútaj Slovo! Jačavé vibrácie smrti.

Dračia hĺbka – Hlas spod Zeme. Nekonečná šachta.

Keď som ukončil rituálnu vraždu jedného z Nefilim – štyridsať smrteľných úderov za menej ako päť sekúnd – Alsibyadi zvrieskla, „Urob to znovu!“

Opäť som rozpútal smrtiacu sériu pohybov.

Dračia zúrivosť – bez hraníc! Totálna intenzita.

Dračí útok – postav sa mi do cesty a uzrieš svoju smrť!

Dračia divokosť – ži a umri.

Pri poslednom údere zakričala, „Urob to znovu! Použi Hlas!“

Dračí jed – nádoby hnevu a horiacich pekiel.

Dračí výbuch – prejdi cezo mňa!

Drak Hlbočiny. Prázdnota bez konca. Mier bez hraníc.

Klesol som na kolená, s čelom opretým o zem.

Alsibyadi si vedľa mňa kľakla a položila mi na plece svoju jemnú ruku, „Teraz! Hľadaj vzdialené hlasy!“

Vznešená prázdnota. Explózie. Ďaleká prázdnota.

Eóny podivnosti. Priepasť. Veľmi, veľmi ďaleko.

„Krypta!“ zašepkal som. „Odpoveď čaká v krypte!“

„V akej krypte?“ spýtala sa.

„Kde sú uložené Archívne kamene.“

„Poďme!“ potiahla ma za rameno.

„To akože hneď teraz?“ spýtal som sa. Bolo totiž nezákonne neskoro.

Napodobnila Džervinov hlas, „Hneď teraz!

Zasmial som sa, „Alsibyadi, ty si nezastaviteľná!“

„Áno,“ povedala vecne. Potiahla ma za ruku a vydali sme sa na cestu Hrot-navigovanými chodbami.

Zvláštne svetlo. Kto je na vrchole rebríka?

Zákonné centrum svätyne bolo prázdne.

Eóny podivnosti. Priepasť. Veľmi, veľmi ďaleko.

Fyssen strážil dvere kaplnky Správcov Polí.

„Hlasy! Cítim prítomnosť tých hlasov!“ vykríkol som.

Fyssen sa na mňa pozrel, ako keby som bol iný. „Pochválený buď Pán Melchisedek, Veliteľ!

Alsibyadi zákonný pozdrav opätovala. Potom sme sa, ona a ja, vydali rovno do pivnice, ktorá viedla do krypty Archívnych kameňov. Bola neskorá noc, kaplnka bola prázdna. Pivnice sa kúpali v tlmenom mliečnom svetle, ktoré žiarilo zo živých stien. Vo vzduchu sa vznášali pestré pachy bieleho slizu. Keď sme došli ku vchodu do krypty Archívnych kameňov, našli sme len prázdnu stenu, ako sme aj očakávali. Zariadenie Lietajúcich Drakov, ktoré ovládalo vchod, bolo aktivované.

Položil som ruku na teplý plas živej steny. „Zakaždým, keď sem prídem, mám pocit, akoby som bol prenesený naspäť do Verzazyelovej jaskyne. Nerozumiem tomu.“

„Čo sa ti v tej jaskyni prihodilo?“

„Sníval som. Úžasný sen, väčší ako život. Fantastické vízie, tancujúce polia hviezd. A potom... som bol privedený do krypty, kde zúrila ohromná energia: Hrot-oheň Strážcov – nenormálne ostrá astralita, ktorá zapáli tvoju životnú silu a premení ťa na kašu. Felíciu to takmer zabilo, našiel som ju zvíjať sa na podlahe. Ale z nejakého čudného dôvodu to mne neurobilo nič.“

„Tu ale nie je absolútne nič, čo by pripomínalo energiu Strážcov,“ vyhlásila Alsibyadi kategoricky. Potom sa jej rozsvietila tvár, „Ale nakoniec vlastne áno...“

Ona pochopila.

Otočil som sa k nej. „Čože?“

Zostala bez slova, len sa na mňa usmievala vysoko z Orla.

Hrot-vcítil som sa do nej. „Ty vieš, čo sú tie hlasy, však?“

Orol žiaril cez jej úsmev.

Začal som byť netrpezlivý. „Alsibyadi, prečo nám neušetríš kopec času? Tejto hádanky mám už plné zuby.“

„Odomkni to zariadenie!“ prikázala mi.

„He?“

„Otvor vchod, ktorý vedie do krypty!“

„Ale ja nemám predstavu, ako tá vec funguje!“

„Ale máš!“

Bola taká neoblomná, až som z toho zostal v rozpakoch.

„Ak by na druhej strane bola Elyani, čo by si urobil?“

To bolelo. „Prečo hovoríš takéto veci, Alsibyadi?“

„Lebo je to čistá pravda.“ Svojim hlasom prorokyne do mňa búšila, „Ak neotvoríš tie dvere, Elyani zomrie!“

Na môj žalúdok opäť dopadol úder obryne.

Eóny podivnosti. Priepasť. Veľmi, veľmi ďaleko.

„Odomkni to zariadenie!“ kričala na mňa.

Obrátil som sa k živej stene a Hrot-vcítil sa do nej, ale nedokázal som objaviť žiadne Hrot-pole.

„Nie! Nie tak!“ povedala. „Musíš ísť omnoho vyššie nad svojou hlavou! Do výšok svojho stĺpca Ducha. Nájdi zdroj svojej fontány!“

Na dne Priepasti žiari Matka Svetla.

„Vyššie! Ešte vyššie!“ naliehala Alsibyadi.

Nedialo sa vôbec nič, nedokázal som nič cítiť. „Snažím sa!“

„Nie, nesnažíš!“ použila prah Hlasu.

Vznešená nekonečnosť a priestory nabité hviezdami.

Z celej sily na mňa zarevala, „Pre Pána Melchisedeka! Urob to! Urob to teraz!“

Obrátil som sa k nej, „Pre Pána Melchisedeka, prestaň na mňa vrieskať! Vôbec mi to nepomáha!“

Za mnou sa ozvalo kliknutie.

Obrátil som sa naspäť. K môjmu dokonalému úžasu boli dvere vedúce do krypty otvorené.

„Už rozumieš?“ kričala na mňa Alsibyadi. „Rozumieš, čo to znamená?“

Matka Svetla čaká na tvoju návštevu.

Leť, Drak! Leť! Prekroč Veľkú Priepasť a leť do výšky!

Alsibyadi podišla ku mne. „Sadni si, rýchlo!“

Bol som príliš omráčený, aby som sa s ňou hádal. Posadil som sa na dlážku.

Postavila sa za mňa, položila mi ruky na vrch hlavy a začala do mňa vlievať sily.

Hlasy boli okamžite naspäť.

„Môžeme ho teraz prebudiť? Je časové okno otvorené?“

„V jeho sfére nevidím žiadne časové okno. Svoje stretnutie zmeškal. Nemôžem vyvolať prebudenie.“

„Tak časové okno otvor násilím!“

„To nemôžeme. Životná vlna, ktorá obýva jeho sféry, je príliš mladá. Podľa univerzálnych štandardov sa ich čas musí odvíjať lineárne.“

„Tak potom ho prines sem! Prebudíme ho tu.“

„Domnievam sa, že Hrom ho potrebuje tam, kde je.“

„Aký úžitok z neho bude Hrom mať v jeho neprebudenom stave? Beriem na seba zodpovednosť za začatie prenosu. Pripravený?“

„Pripravený na prenos! Ale žena musí od neho odstúpiť, inak bude nepríjemne popálená.“

„Ona pre neho drží spojenie s nami. Ak odstúpi, stratí k nám nitku. Začni!“

Alsibyadi začala kričať. Bol to neskutočne hlasný vreskot, hrozne čudný, a úplne mimo Zákon. Znel čoraz hlasnejšie a hlasnejšie. Nepochopiteľný. Vreskot, aký som nikdy v živote nepočul. Nikdy by mi nenapadlo, že by niekto vôbec dokázal takto kričať.

„Žena to nevydrží.“

„Ak teraz prestane, stratíme ho.“

„Potrebujeme niekoho, kto už u nás bol.“

„Dvaja z Hromu sú v dosahu. Ignoruj štandardy. Pošli im spätné časové odkazy.“

Do miestnosti vstúpil Džervin. „Odstúp, Alsibyadi!“ zakričal na ňu.

Alsibyadi ďalej vrieskala, s rukami prilepenými na vrchole mojej hlavy. Nepohla sa.

Džervin sa rozbehol a surovo ju odo mňa odstrčil. Spadla na zem.

„Teraz môžeš zvýšiť intenzitu.“

„Ale on neprijíma.“

„Povedz Hromu, aby s ním spojenie vynútil.“

Začal som vrieskať ešte hlasnejšie ako Alsibyadi a takmer okamžite som stratil kontakt s miestnosťou.

Eóny podivnosti. Priepasť. Veľmi, veľmi ďaleko.

Nahliadni do Priepasti, uzri tú nádheru.

Matka Svetla sa usmieva.

Svetlo bez hraníc.

Odtiaľto do večnosti.

Večnosť.

Prázdnota.

„Vstupuje do komunikačnej matice.“

„Začni rozprestierať jeho podstatu Lietajúceho Draka v diaľavách.“

Leť, Drak! Leť!

„Reaguje na impulz. Pokús sa s ním komunikovať.“

„Žiadna odpoveď. Rozširuje sa cez diaľavy a rozumie nám, ale nevie, ako nás dosiahnuť.“

„Skús univerzálny jazyk.“

„15304 20666. 147365045 45345 7775406 345 346465?“

„15304 20666. 147365045 45345 7775406 345 346465?“

„15304 20666. 147365045 45345 7775406 345 346465?“

11 201 11 201 11 201

„Komunikácia zahájená!“

„Ďalej zvyšuj intenzitu!“

„143957645028493064734950334958124305948345030945832409 5820983745920761023846192384761234926348726305421873246 918234762091421039873205839574921112334545209990024...“

„Varovný signál Priestorovej Matice!“

„Tam dole je jeho stĺpec Ducha na pokraji poškodenia.“

„Pokračujte. Hrom ho opraví.“

„Plná intenzita. Podľa Priestorovej Matice to nezvláda.“

„Nemáme na výber. Pokračujte.“

Opäť som bol pri zmysloch. Predo mnou stál nejaký muž.

A vône. Nádherné vône.

Biely sliz tvojej Matky Drakany. Miluje ťa.

„Tento muž mi je povedomý,“ pomyslel som si, tápajúc tretím okom po rozmazaných tvaroch.

Hrom. Tvoj priateľ.

Kto?

Veľmi sa mi páčili tie vône. Ohromne poetické.

Muž vybuchol do smiechu.

Okamžite som sa ocitol naspäť v pivnici, sediac pred Džervinom.

„Óóóch, moja hlava!“

Z jedného z jej úsmevov sa zrodilo milión miliónov hviezd.

Alsibyadi ležala na dlážke, hlavu mala položenú v Lermonovom lone. Zachytila môj pohľad a posadila sa. „Otvor to!“ povedala.

Otočil som sa k živej stene. Vchod bol opäť zapečatený.

„Otvor to!“ zopakovala Alsibyadi mäkkým hlasom.

Vysoké vetry priestoru. Prázdnota smerujúca k večnosti. Leť Drak! Leť!

Vysoko nad mojou hlavou čosi kliklo a dvere sa opäť objavili.

Stále sa smejúc, Džervin zatlieskal rukami.

Alsibyadi sa postavila a prešla ku mne. „Teraz ich zatvor!“ povedala.

„Ale...“ v úžase som neveriaco pozdvihol ruky a začal som sa smiať spolu s Džervinom, „táto žena... táto žena to nikdy nevzdá!“

„Nikdy!“ Lermonove oči boli plamenné.

Alsibyadi sa tiež začala smiať, ale už prvé záchvevy smiechu vyvolali v jej hrudi takú bodavú bolesť, že musela prestať a lapala po dychu.

Skočil som k nej. „Drak Hlbočiny! Dúfam, že som ti nepolámal rebrá.“

„Som v poriadku!“ držala si svoju pravú stranu a zadržiavala dych.

Džervin sa nedokázal prestať smiať.

Podišiel k nám Lermon a položil okolo jej pliec ochrancovskú ruku, „Čo sa stalo?“

„Hodil som ju z jedného konca nádvoria na druhý,“ vysvetlil som.

Lermonove ľavé obočie sa v hrôze nadvihlo, „Čože?“

Alsibyadi sa veľmi usilovala nesmiať, aby predišla bolesti v rebrách. Hlavou ukázala na živú stenu.

Reagujúc na jej príkaz, obrátil som sa k dverám a z výšky nad svojou hlavou som aktivoval uzamykacie zariadenie.

Dvere zmizli. Na ich mieste bolo teraz vidieť živú stenu.

Spokojne som pomaly zatlieskal rukami. Skôr ako Alsibyadi stihla čokoľvek povedať, opäť som zariadenie aktivoval a nechal dvere, aby sa objavili.

„Teraz už chápeš?“ spýtala sa.

Navždy Láska, Biely Orol bohov.

„Myslím...“ z výšky nad Hrotom čosi prudko odpovedalo, „Áno, chápem!“

Celým mojím srdcom, celou mojou mysľou. Som s tebou, aj keď som ďaleko.

„Aj ja som s tebou,“ Alsibyadi ma držala za ruky a v očiach sa jej leskli slzy.

Vysoko hore. Nekonečnosť. Podstata Lietajúceho Draka rozširujúca sa diaľavami.

Zatvoril som oči.

Nekonečnosť.

Keď som oči opäť otvoril, Alsibyadi bola v Lermonovom náručí. Podišiel ku mne Džervin, „Môžeme sa porozprávať teraz alebo radšej po rokovaní s Archívnou radou?“

„Nateraz, ak dovolíte, myslím, že potrebujem dlhú prechádzku po chodbách ženského krídla.“

Držiac nekonečnosť nad hlavou, vyslovil som ešte zopár nedôležitých zákonných slov, aby som poďakoval svojim priateľom a pobral som sa preč.

Ako som vychádzal, Alsibyadi na mňa zavolala, „Zar!“

Zastal som a obrátil sa.

Zlomyseľne sa usmiala, „Zabudol si zatvoriť dvere!“

Džervin sa opäť rozosmial.

Ja som na sekundu onemel. Potom som namieril na Lermona svoj ukazovák, „Brat môj,“ mojím hlasom prúdil mocný tok diaľav, „táto žena to nikdy nevzdá!“

Otrasený galaktickou silou za mojimi slovami, Lermon nadvihol obe svoje obočia.

Otočil som sa na päte a vyšiel von.

12.4 Prvá správa pre Archívnu radu

Moje prvé stretnutie s Archívnou radou malo prebehnúť pri úsvite. Keď sa ukázalo ranné svetlo, ja som ešte stále chodil hore-dole po ženskom krídle, vnímajúc nekonečnú jasnosť Hrot-navigačného poľa z toho nepravdepodobného stanoviska neuchopiteľnej, omnoho väčšej nekonečnosti.

Ale kde?

Na úsvite tohto kozmického cyklu. Keď bola znovu aktivovaná Priestorová Matica.

Ako mohla v mojej hlave existovať taká jasnosť súčasne s takým chaosom?

Došiel som na Elyanine nádvorie. Posadil som sa na trávnik, do meditačnej polohy, a čakal som.

„Ľúbim ťa! Chýbaš mi! Chýbaš mi...“

Nebeský bežec. Jej tanec vypálil zhluk galaxií.

Scenéria sa začala meniť. Ocitol som sa vo veľkom prázdnom tmavom priestore.

Archívna Hala Jedna.

Ak to bola hala, potom bola naozaj obrovská. Žiadne steny, žiaden strop, len tekutá tma zvláštneho druhu. Vznešený mier vibrujúci radostnými energiami, ktoré sa pohybovali veľkou rýchlosťou.

Prinieslo mi to istú úľavu.

Polia Pokoja.

Začínal som rozoznávať tvary. Za dlhým obdĺžnikovým stolom sedela skupina mužov odetá v hnedých rúchach. Džervin im predsedal. Po jeho ľavici sedelo päť Majstrov Hromu, medzi nimi Lermon a Esrevin, a po jeho pravici ďalších päť. Všetci hľadeli na mňa.

Z Džervinových úst zaznel dôstojný pozdrav „Vitaj v Poliach Pokoja, Zar!“

Úžasné miesto. Dýcha nekonečnosťou. Ja sem nepatrím.

Džervin ma predstavil členom Archívnej rady. Boli tam Alambar Zér a Firen Zér, dvaja Barkhan Zérovi učeníci, Matsyendranath, Ran Gereset, syn Oresta (ktorý bol Orestovým učeníkom súčasne s Džervinom), Olembinah, ktorého Džervin predstavil ako drahého priateľa Lietajúcich Drakov, Mairya, ktorý vyzeral byť najmladší, Efendir, ktorého oči žiarili ako pochodne, a Amitabhadas, ktorý z nich všetkých žiaril najviac. Spoločná energia týchto Majstrov Hromu bola ohromná. Hľadel som na zoskupenie sĺnk zhromaždených v úžasnom poli hviezd.

„Moji bratia v Hrome,“ začal som zo seba súkať pojednanie, ktoré som si na toto stretnutie starostlivo pripravil, „moja prvotná analýza všeobecnej situácie v súvislosti prenosom Archívu je, jemne povedané, hrozivá. Po prvé, svätyňa Eisraimu je úplne nechránená a neubrániteľná. Náš hlavný bezpečnostný systém spočíva na poliach. Pri pokračujúcom rozklade polí je len otázkou času, kedy naše preverovacie zariadenia zlyhajú. Do svätyne tak budú môcť vstupovať cudzinci, ako sa im bude páčiť. Po obvode svätyne som identifikoval viac ako tridsať slabých miest, ktoré by sa dali zablokovať len mimoriadne ťažko – ako napríklad akvadukty. Cez ne dokáže hocijaký nepriateľ vo veľkom počte preniknúť do svätyne a poľahky ju ovládnuť.

Hrot-polia sa zrútia ako prvé, čo vo svätyni vyvolá nevýslovný chaos. Bez navigačného systému ženského krídla takmer polovica našich kňažiek uviazne vo svojich izbách alebo v bludisku labyrintu chodieb. Čo si počnú? Čo budú jesť? Keď sa zrúti pole kontrolórov, astrálni cestovatelia, ktorí sa počas noci stratia, už nebudú zachránení. Umrú vo svojich posteliach.

V priebehu niekoľkých týždňov bude svätyňa zaplnená hnijúcimi mŕtvolami. Budú musieť byť vytvorené obrovské hranice a nadbytok zosnulých duší v tme viditeľnej bude pravdepodobne priťahovať rôzne choroby. Bude sa šíriť panika, ak nie masová hystéria. V takomto pandemóniu nijako nedokážem zaručiť bezpečnosť Archívnych kameňov. Ale aj keby bol náš systém polí plne funkčný, je nerealistické domnievať sa, že poskytuje akúkoľvek skutočnú ochranu. Do Namronovho bezpečnostného poľa by dokázalo preniknúť akékoľvek komando Hrot-bojovníkov. Najmä nefilimskí Lovci by pole dokázali prelomiť bez toho, aby si Namronovi muži čokoľvek všimli. A keď rozprávam o Namronových mužoch, proti nefilimským Lovcom, alebo iným seriózne vycvičeným bojovníkom, by nemali žiadnu šancu.

Čo ma privádza k najhoršej časti tejto správy. Ako vás Majster Džervin musel informovať, Čierni Lovci – a celkom pravdepodobne aj iné klany Odpadlíckych Lovcov – boli informovaní o našom projekte Archívu. Nech to znie akokoľvek ohromujúco, nepriateľ bol dokonca informovaný o našich najnovších pokrokoch vo výrobe kameňov: Lovci vedia, že dokážeme kamene variť pomocou ohňa Podsvetia, namiesto použitia polí. A vedia, že vyrábame hermafrodické kamene. Zdroj úniku informácií ešte musíme určiť, ale následky sú zrejmé už teraz: za súčasnej situácie prenos Archívu nie je možný. Tím prenášajúci super-nabité Archívne kamene zo svätýň Eisraimu a Lazéry na miesto prenosu by bol konfrontovaný s nefilimskými Lovcami – hrozivými bojovníkmi, proti ktorým naši vojaci na zemi nemajú najmenšiu šancu.“

„Ten únik informácií bol potvrdený?“ pýtal sa Alambar Zér.

„Ja sám som skontroloval Zarove Hrot-spomienky a starostlivo zanalyzoval Hrot-komunikáciu, ktorú odpočul,“ odvetil Džervin. „Čiernych Lovcov máme jednoznačne na krku.“

„To nás ponecháva úplne nechránených pred útokmi, hlavne v Lazére,“ postrehol Lermon. „Koľko je dohromady tých Čiernych Lovcov?“

„Podľa mojich informácií, dvadsaťšesť,“ odpovedal Džervin.

Zhrozene som potriasol hlavou, „Z toho, čo som sa dozvedel na Mount Lorzen, vám môžem povedať, že dvadsaťšesť nefilimských Lovcov predstavuje hrozivú bojovú silu. Viac ako dostatočnú na zlikvidovanie celých bataliónov Kráľovej armády.“

Ako sa dalo čakať, najväčšiu diskusiu vyvolala otázka identity zradcu. Džervin, Esrevin a Lermon poznali svoje tímy dobre, ako v Eisraime, tak aj v Lazére. Len ťažko si dokázali predstaviť, že by medzi nich mohol preniknúť špión.

„Sme si istí, že v našich kaplnkách nie sú žiadne špionážne Hrot-polia?“ opýtal som sa.

„Sme si absolútne istí,“ povedal Ran Gereset pokojným hlasom.

„Keď som bol s Lovcami, podarilo sa mi špehovať ich komunikačné Hrot-pole bez toho, aby si čokoľvek všimli.“

„To boli Čierni Lovci, Odpadlíci, ktorí boli trénovaní Odpadlíkmi. Praví nefilimskí Lovci pochádzajúci z Džex Belaranu by ťa boli okamžite odhalili,“ pohotovo poznamenal Džervin.

„Stovky rokov sme trénovali jedných z najmocnejších Správcov Polí v kráľovstve,“ vysvetľoval Ran Gereset. „Náš Archív bude vytvorený z materiálu pochádzajúceho z polí svätýň Lazéry a Eisraimu. To znamená, že v oboch svätyniach musíme všetky polia pravidelne kontrolovať: tie, ktoré budú použité pri prenose, aj tie, ktoré nepoužijeme, musia byť monitorované, aby sme sa uistili, že v čase prenosu nespôsobia problémy. Okrem vynikajúcej práce, ktorú odvádzajú naše tímy Správcov Polí, pravidelné kontroly vykonávame aj z Polí Pokoja. Aby sme nezachytili špionážne pole, to je asi rovnako pravdepodobné, ako by zostal nepovšimnutý sukubus oblizujúci Svätý Modrý Plameň uprostred každoročnej oslavy Zákona.

12.5 Sladký Pán Melchisedek, aká noc!

Čerpal som silu zo sladkého vánku Dračej brány, dobíjajúc svoju energiu.

Choď k Alsibyadi na rýchlu návštevu!

Vždy pripravený vydať sa na výlet Hrot-navigovanými chodbami. Pole ma zobralo na veľké nádvorie, kde som vysokú kňažku našiel ležať na tráve.

Neposadila sa. „Pochválený buď Pán Melchisedek, Zar Hnedého Rúcha!“ povedala rozjareným ceremoniálnym hlasom. Jej dlhé čierne vlasy boli rozpustené. Alsibyadi žiarila, šťastnejšiu som ju ešte nevidel. Tiež ale vyzerala byť veľmi unavená, s nezákonnými fialkastými kruhmi pod očami.

Posadil som sa vedľa nej a oplatil jej dôsledne zákonným pozdravom. „Slečna Alsibyadi Bieleho Orla, prišiel som vám poďakovať za túto neobyčajnú noc.“

Zachichotala sa.

Zázrak.

„Zvláštne!“ pošúchal som si bradu, „Nikdy som nepočul Alsibyadi chichotať sa.“

Podozrievavo som sa zahľadel do jej očí.

Našpúliac pery, vážne prikývla, džervinovským spôsobom.

„Och!“ doširoka som otvoril oči a stiahol hlavu medzi plecia. „Naozaj?“

Rovnaké prikývnutie.

Zatlieskal som rukami, „Takže si vyhrala!“

Sladký Pán Melchisedek, aká noc to pre ňu musela byť!

„Áno! Vyhrala som. Ale musím povedať, že minulú noc si mi výdatne pomohol!“

Rozosmial som sa, „A ja som si myslel, že ty si pomáhala mne, Alsibyadi!“

S potmehúdskym úsmevom ihrajúcim okolo pier mi vysvetlila, „Lermon nakoniec zmenil názor v tej pivnici, keď si na neho ukázal prstom a povedal mu svojim hlasom mimo siedmych sfér, 'Brat môj, táto žena to nikdy nevzdá!'“

Z tej imitácie môjho hlasu na prahu Hlasu mnou prebehla triaška.

„Tým to bolo pre neho vyriešené,“ zašepkala. „Po tomto mi už len stačilo požiadať ho, aby ma odprevadil do mojej spálne.“

Teraz choď!

Chytil som ju za ruky, „Ďakujem, že si sa so mnou podelila o toto tajomstvo.“

Urobila to, v čom sú Biele Orly také dobré: zažiarila.

„A... ďakujem ti za včerajšok.“ Vstal som.

„Povieš mi niečo viac o tom, čo sa s tebou minulú noc udialo?“

„Potrebujem trochu času, aby som to strávil. Potom ti ale podám podrobnú správu,“ prisľúbil som. „Ako sa majú tvoje rebrá, mimochodom?“

„Och, keď nedýcham, sú v poriadku.“

„Je mi to tak ľúto, Alsibyadi!“

„Mne nie! Povedala som ti, že mi to veľmi pomohlo!“

Takže vyhrala. Bola tvrdohlavejšia ako Lermon.

Ako som odchádzal na stretnutie s Džervinom, vrátil sa mi môj smútok. Napriek neustálym explóziám síl a zvláštne umeleckým pohybom vedomia vysoko nad mojou hlavou, napriek hlasom Lietajúcich Drakov, ktoré zaplavovali moju hlavu noetickou poéziou, cítil som sa úplne zdrvený.

Jednoduchý, obyčajný smútok.

„Chýbaš mi!“ Sadol som si na prázdne schodište, chytil si rukami hlavu a plakal som. „Chýbaš mi! Tak veľmi mi chýbaš! Nemôžem uveriť, že ťa už viac neuvidím. Nedokážem uveriť, že sa s tebou nikdy nebudem milovať.“

Hrozil som sa nadchádzajúcich dní, a nocí som sa hrozil ešte viac. Hrozil som sa života, v ktorom jej nebude. Ale najväčšiu hrôzu som mal z času. Čo ak ma čas donúti zabudnúť a skĺznuť naspäť do života bez lásky?

Nakoniec sa mi nejako podarilo dať svoju vertikalitu dokopy. Ako som dovolil navigačnému systému, aby mnou Hrot-kráčal, v mojej mysli sa rozvinul celý strapec Hrot-koncentrovaných myšlienok. Miloval sa Lermon s Alsibyadi, keď prebiehalo stretnutie rady Archívu? Ak áno, znamenalo by to, že Lermon jej 'paralelný', čo znamená, že žije súčasne v Poliach Pokoja aj v kráľovstve.

Mysľou mi v rýchlom slede prebiehali dohady. Keď bude Elyani prijatá bohmi, bola by tu šanca, že by som sa tiež mohol stať paralelným? Jedna moja časť by navždy zostala s Elyani a druhá by slúžila Majstrovi Džervinovi v Poliach Pokoja?

Ale kto povedal, že Elyani v rituále vystúpenia uspeje? Prečo by nemala ochorieť a umrieť, rovnako ako Holma? A to všetko pre nič.

12.6 Lietajúci Draci, časové okná a paralelnosť

Pochválený buď Pán Melchisedek, Zar!

Majster Džervin nikdy nechválil Pána Melchisedeka bezmyšlienkovite. Vždy do pozdravu vložil zámer a pravú chválu. Obdivoval som jeho dôslednosť a lásku, ktorú do tých slov vkladal.

Sieť Lásky Pána Melchisedeka, žiari ďaleko do diaľav.

Všetka sláva Pánu Melchisedekovi, Majster Džervin! A všetka sláva učiteľovi!

Ponúkol mi, aby som sa posadil pred neho, „Tak, kde začneme? Je toho toľko na prediskutovanie.“

„Paralelnosť?“ skúsil som nadhodiť tému.

Džervin zvážnel a vcítil sa do mňa. Keď zachytil, o čo mi ide, rozosmial sa. „Je mi to jasné! Rozmýšľaš, či by si ako Majster Hromu mohol žiť na dvoch miestach súčasne, pričom by jedným z nich bol svet bohov, napríklad.“

Navždy láska, Lietajúci Drak.

„Áno.“

Hľadiac hlboko do mňa, cezo mňa a za mňa, Džervin použil svoje slovo Hromu, „Ale, môj priateľ vo večnosti, ty už si paralelný.“

To ma zanechalo kozmicky nemého.

Zvláštna modrá vzdialených Hrot-generovaných priestorov.

„Paralelný?“ podarilo sa mi vysloviť. „Kde?“

Džervin neodpovedal okamžite. Ako sa napájal na vzdialené priestory, jeho oči sa postupne menili. Akvamarínová komnata sa nabila bzučivou podivnosťou čudne povedomej cudzej prítomnosti.

Na zlomok sekundy som bol naspäť vo Verzazyelovej jaskyni.

„Sféry diaľav,“ oznámil nakoniec Džervin.

Eóny podivnosti. Priepasť, veľmi, veľmi ďaleko.

„Znamená to, že časť zo mňa žije vo sférach diaľav?“

Majster prikývol, „S Lietajúcimi Drakmi.“

Navždy Láska, Biely Orol bohov.

„Cestoval som tam?“

„Nie! Si jedným z nich,“ povedal Džervin.

Lietajúci Drak.

Vždy som to vedel.

Prečo som nevedel, že to viem?

Vedel si!

Vpíjam do seba tvojho ducha nekonečnosti. Tisíc mojich ja rovno predo mnou.

Čí hlas?

„Elyani to uhádla, však?“ spýtal som sa.

„Áno. Už dosť dávno.“ Džervin rozprával z veľkej diaľky.

Chytil som si rukami hlavu. „Ktorí Lietajúci Draci?“

„Tí, ktorí žijú za Priepasťou Hlbočiny a Priesmykom Večnosti.“

Elyani v ohrození. Leť, Drak! Leť!

„To boli oni, ktorí vtedy dávno vyslali vyslanca: Lietajúceho Draka, ktorý v našich sférach zasadil svoje semeno. Je to tak?“ opýtal som sa.

Navždy Láska. Legenda.

„Správne! A to je aj dôvod, prečo si tu. Ty si sa z toho semena narodil.“

Biely Orol sledoval tvoj zrod. Aj Duch Veľkého Mravca ho videl.

„Bohovia!“

Áno, ale bohovia ktorého rebríka?

„Džervin! Ako je možné, že som si tak dlho tejto svojej časti nebol vedomý?“

„Postupné sebauvedomovanie. Je to jedna z krás tohto stvorenia,“ Džervinovi sa na tvári objavil záhadný úsmev.

Úsmev Matky Svetla. Džervin ho videl, keď prekročil Priesmyk Večnosti, pri svojom návrate zo sfér tvojho otca.

„Irónia, irónia... Celé tie roky som Lietajúcich Drakov preklínal! Neznášal som ich. Pripadali mi takí cudzí, nepochopiteľní! Vinil som ich za všetko, čo bolo nad moje chápanie.“

„Som si istý, že Matka Svetla sa na tom dobre bavila,“ Džervinov úsmev presvetlil sféry.

Elyani vo vážnom ohrození. Opýtaj sa Matky Svetla.

„Džervin, znamená to, že som tu cudzincom?“

Ani náhodou, muž Zákona! Si ľudskou bytosťou rovnako ako ja. V našich sférach si sa zrodil s ľudským Duchom. Máš tu zostať a zúčastniť sa vývoja ľudskej životnej vlny. Zmeškal si začiatok príbehu, ale neboj sa, stále je pred nami ešte dlhá cesta.“

„Ale kde budem žiť nakoniec? Tu alebo s Lietajúcimi Drakmi?“

„Všade!“ Džervinove gesto objalo vesmír.

Rozširujúc svetlo vo svetle. Jedno v nekonečnosti.

„Takmer všetci Majstri Hromu žijú aspoň na dvoch miestach súčasne,“ pokračoval. „Ako vieš, ja žijem v Poliach Pokoja a súčasne v tejto prítomnosti. V našej tradícii je paralelnosť spôsobom, ako sa naučiť všeprítomnosti, to znamená žiť súčasne na všetkých miestach.“

Ten, kto lieta mimo času, nepozná vo vesmíre hranice.

„Prečo sa mi vybavuje Verzazyelova jaskyňa zakaždým, keď zaiskrí intenzita Lietajúcich Drakov? Znamená to, že mám spojenie so Strážcami?“

„Sladký Pán Melchisedek, nie!“ rýchlo ma opravil Džervin. „Stalo sa len to, že vysoký astrálny oheň vo Verzazyelovej jaskyni ťa donútil rezonovať s tvojou podstatou Lietajúceho Draka. Z toho ti zostala tá asociácia: zakaždým, keď teraz rezonuješ s Lietajúcimi Drakmi, spomenieš si na príchuť vedomia vo Verzazyelovej jaskyni. Ale aj to časom pominie.“

„Takže preto sa mi podarilo prežiť oheň Strážcov, keď som v krypte objavil Felíciu v agónii? Moja podstata Lietajúceho Draka nemala problém vyrovnať sa s intenzitou?“

„Správne! Tvoja podstata Lietajúceho Draka podopiera mocné štruktúry nad tvojou hlavou, na vysokom konci tvojho stĺpca Ducha. U Felície, ako u väčšiny ľudských bytostí, neboli tieto štruktúry ešte vyvinuté, a preto sa pod tlakom Strážcovej mysle zrútila.“

„Ako to, že prežila, keď zostúpila do krypty druhýkrát? Ja som tam s ňou predsa nešiel.“

„Keď si Felíciu liečil, musel si jej dať zasvätenie Lietajúcich Drakov, bez toho, že by si si toho bol vedomý. Nielenže si jej stĺpec Ducha opravil, ale si ho aj prebudil. A tak sa s tým Felícia vyrovnala, vďaka starostlivosti Lietajúcich Drakov.“

„Celé to znie tak neskutočne!“ musel som sa smiať spolu s ním. „Bol som presvedčený, že som jej pomohol tým, že som prebudil jej dolné čakry – Draka Hlbočiny. Takže to bolo presne naopak! Pomohli jej sily Lietajúcich Drakov vysoko nad jej hlavou.“

„Musím povedať, že celej situácii nechýbala dávka irónie,“ krútil si bradu Džervin. „Zar-ka, veľký expert na Draka Hlbočiny a Podsvetia, cudzinec v mágii Lietajúcich Drakov.“

Vo sfére Modrej Lagúny, Lietajúci Drak čaká na tvoje zavolanie. Dostane bielu ružu.

„Takže... toto bol jeden z vplyvov, ktoré si na mne Namron všimol pri mojom návrate z Mount Lorzen?

„Áno. Časť tvojho stĺpca Ducha, ktorá súvisí s Lietajúcimi Drakmi, bola rozpálená stretnutím so Strážcom.“

„Ale ako je možné, že som pri tom nič necítil?“ hľadel som na svoju ľavú päsť.

„Tieto energie nad tvojou hlavou sú natoľko súčasťou tvojej podstaty, že ich ani neregistruješ! Boli s tebou odjakživa.“

Sféra Bieleho Pavúka. Nazýva sa tak kvôli svojej gigantickej sieti múdrosti.

„A čo ten hlas, ktorý som počul, keď som prvýkrát astrálne cestoval cez pole hviezd?“

„Prišiel si do styku s Priestorovou Maticou, veľmi zvláštnym navigačným systémom, ktorý si Lietajúci Draci pre seba vytvorili vo sférach diaľav. Keďže je zabudovaný v samotnej matici priestoru, funguje vo všetkých sférach diaľav, a tak sa Lietajúci Draci nikdy nemôžu stratiť. Nech navštívia ktorúkoľvek sféru, navigačný systém je im k dispozícii. Automaticky im pomáha, keď to potrebujú.“

Leť, Drak! Leť!

„Takže, Džervin, vy ste o mojej podstate Lietajúceho Draka vedeli už od začiatku, keď ste ma stretli v kraji Šeringy, však?“

„Pravdaže som to vedel!“

„Znamená to, že to všetko bolo vopred dané? Nech by som urobil čokoľvek, skončil by som sa s vami v Eisraime, aj keby som vám nepomohol zachrániť tú ženu?“

Ani náhodou, muž Zákona! Keby si sa so mnou ten deň nespojil, skúsil by som to ešte dvakrát, potom koniec!“

Džínia, ako som ťa len mohol nechať odísť?

„A čo ostatní?“ vypytoval som sa, ako som zachytil neistý záblesk tisícky prepletených časových dráh. „V kráľovstve musí byť množstvo duší zrodených zo semena Lietajúceho Draka. Ak nemali také šťastie ako ja, je pravdepodobné, že si svojho pôvodu vôbec nie sú vedomí.“

„Správne.“

„Myslím, že jednu z nich som stretol v Tomoristane, v čase môjho nevydareného prebudenia,“ premkol ma pocit istoty. „Volala sa Džínia. Služobníčka Nepoškvrnených.“

Džervin mlčal, až kým som nezačal naliehať, „Tým, že som zmeškal stretnutie, zlyhal som pri prebudení jej podstaty Lietajúceho Draka, však?“

„Nájdeš ju,“ povedal. „Ale môže to nejaký čas trvať. Musíš pochopiť, že si sa pre svoju podstatu Lietajúceho Draka ešte plne neprebudil. Keď si bol v Tomoristane, bolo otvorené časové okno pre plné prebudenie.“

Víriace hviezdy a svetelný prach. Orol vie.

„Časové okno?“

„Keď sedíš na vrchole hory, tvoja energia nie je rovnaká, ako keď sedíš v blízkosti oceánu,“ začal vysvetľovať môj učiteľ. „Znamená to, že miesto mení tvoju energiu. Rovnako tak aj čas! Aj keď zostávajú na jednom mieste, energia ľudí sa zo dňa na deň mení. A je to len čiastočne spôsobené ich náladami. V čase existujú rytmy.“ Žmoliac si bradu, dodal, „Myslím, že koncept časového okna siaha naspäť k Barkayalovi Strážcovi.“

„Čo by sme si bez Strážcov počali!“ usmial som sa pokušiteľsky. „A čo teraz, keď som časové okno zmeškal?“

„Čakaj na ďalšie. Priestorová Matica ti pomôže.“

12.7 Návštevník z Džex Belaranu

Z Džervinovho apartmánu som vyšiel dosť dezorientovaný. Do plnej pohotovosti ma vytrhol charakteristický astrálny pach.

„Och nie! Ako som mohol dopustiť toto?“

Plnou rýchlosťou som sa rozbehol, dosiahol dvere budovy, odtlačil som z cesty jedného spáča, vyšplhal sa po plasovej stene a vytiahol sa na strechu, pričom som úplne kašľal na papagájov Zákona, ktorí na mňa neveriaco hľadeli.

Sledoval som pach, preskakujúc zo strechy na strechu.

Priestorová Matica, prístup udelený. Zahájte navigačnú procedúru.

„Škaredé Podsvetie!“ zaťal som päste a zareval, keď som si uvedomil, že pach prichádza z kaplnky Správcov Polí. „Ako som len mohol byť taký spáč?“

Cez hlasový kanál sa mi ozvala Slečna Teyani, „Pochválený buď Pán Melchisedek, Zar! Ako to, že som ťa ešte nevidela? Myslím, že už si naspäť vo svätyni dlhšie ako jeden deň.“

Na rozhovory som nemal čas. Trielil som ponad strechy, nevšímajúc si ju.

Obávajúc sa, múdra žena ihneď vyslala Hrot-volanie, „Zar, čo sa deje?

„Do svätyne sa votrel nefilimský Lovec. Myslím, že je v kaplnke Správcov Polí. Zavolaj Namrona a jeho mužov. Povedz im, aby za mnou prišli do kaplnky hneď, ako budú môcť.“

Zoskočil som dole zo strechy Balthama a ocitol sa pred kaplnkou Správcov Polí.

Pach ma nenechal na pochybách – Lovec bol v prvej miestnosti.

Bez toho, aby som vyplytval čo len sekundu, prudko som otvoril dvere a vtrhol dovnútra. Vydal som zo seba ostrý Dračí výkrik Bojovníkov a aktivoval smrtonosnú energiu čierneho tanca.

Och, Škaredé Podsvetie!

Zastavil som sa a zostal stáť. Všetko opadlo.

V kaplnke neprebiehal žiadny boj. Boli tu len traja muži, ktorí prerušili svoju mierumilovnú prácu, aby na mňa s nevýslovným úžasom civeli.

Jeden z nich bol Fyssen. „P... P... Pochválený buď Pán Melchisedek, Ve... Veliteľ!“ vypadlo z neho.

Druhý bol Lermon, ktorého pravé obočie sa zodvihlo ešte vyššie ako noc predtým, keď sa dozvedel, ako Alsibyadi dostala výprask.

Tretí muž stál po Lermonovom boku. Nehybný ako dravec, bol pripravený zaútočiť; jeho pichľavé čierne oči sa blýskali Hrot-ovosťou.

„Fridrik,“ povedal Lermon, „dovoľ, aby som ti predstavil Zara, môjho brata v Hnedom Rúchu a veliteľa projektu Archívu na strane kráľovstva.“ Potom sa obrátil ku mne, „Zar, toto je Fridrik, ktorý je u nás na návšteve zo svätyne Lazéry, kde je súčasťou Archívneho tímu. A ako si už zistil, Fridrik bol vytrénovaný Lovcami Džex Belaranu.“

Fridrik bol vysoký muž. Jeho krátke striebristošedé vlasy kontrastovali s faktom, že vyzeral byť sotva štyridsaťročný. Prvý dojem nebol veľmi priateľský. Pochádzal z jeho skalopevného Hrotu, v ktorom bol

totálne uzemnený. Jeho energia mi hneď pripomenula inú Hrot-pevnosť: Henrika priana, Odpadlíckeho Lovca, ktorý so mnou vybabral v Tomoristane.

Používajúc len periférne videnie (očný kontakt by mohol vyprovokovať útok), Fridrik a ja sme sa navzájom pozorovali, akoby boj bol neodvratný. Stretnutia nefilimských Lovcov a Bojovníkov Mount Lorzen len zriedka bývali priateľské. Veľká časť tréningu Lovcov pozostávala zo zvládnutia arzenálu techník, ktoré boli špeciálne navrhnuté na likvidáciu Veľkých Bojovníkov. Marek, môj učiteľ v Drakovi Hlbočiny, do mňa stokrát vtĺkal, že keby som niekedy prišiel do cesty Lovcovi, ten by urobil všetko preto, aby ma zabil. A v Mount Lorzen som takmer osemnásť mesiacov nacvičoval čierny tanec a jeho rituálnu vraždu Nefilim, duševne sa pripravujúc na svoje prvé stretnutie s Lovcom.

Vo dverách sa objavil Namron a jeho dvaja muži, pripravení odpáliť svoje zbrane z mäkkých kameňov.

„Falošný poplach, moji priatelia v Zákone!“ išiel ich upokojiť Lermon. Potom musel niekoľko minút stráviť komunikáciou cez hlasové kanály, vysvetľujúc situáciu všetkým tým ľuďom, ktorých Teyani zavolala na pomoc.

Keď sa vrátil, s Fridrikom sme sa v mrazivom tichu stále vzájomne premeriavali. V pozadí sa triasol Fyssen.

„Ako môžeš vidieť, Fridrik, sme dobre bránení,“ povedal mu Lermon s priateľským úsmevom.

Štíhly plecnatý muž zostal ticho. Neusmial sa.

„Fridrik nám z Lazéry doniesol výborné správy,“ Lermon sa obrátil na mňa, pokúšajúc sa rozprúdiť konverzáciu. „Maryani a Vlnko to tam zvládli ešte lepšie ako tu. Nielenže vyriešili všetky problémy s otravným elementálnym slizom, ale na ceste je aj nová generácia kameňov.“

Bol Fridrik zradcom? Kto lepší ako on by mohol Lovcom predávať informácie?

„Dobre!“ Hoci napätie prerástlo cez strechu, Lermon zostal dokonale vyrovnaný. „Čo keby sme si išli prezrieť naše kamene?“ navrhol. Bez toho, aby počkal na odpoveď, už aj odchádzal do pivníc.

Fridrik sa ani nepohol. Nebol pripravený nechať ma kráčať za sebou.

Ja som povolil a pustil sa za Lermonom, totálne pripravený skočiť a premeniť mužovu štyridsiatku na kašu.

Lietajúci Drak sa vráti. Sféry budú v plameňoch.

Stretli sme Majstra Fermana, ktorý za asistencie Kheja a Ašoka, dvoch mladších členov tímu Správcov Polí, upravoval pole okolo várky bieleho slizu.

105754839676? 123298396304786940928365723034958403045...

Explózia hlasov Lietajúcich Drakov prichádzajúcich zo všetkých strán.

Pravdepodobne bola spustená zariadením na dverách.

85762049658126405919191992430572992943025979292030572...

Moja hlava pretekala, a tak som sa rozhodol radšej sa do diskusie nezapájať.

Z času na čas na mňa Fridrik fľochol kútikom oka.

Lovec vníma Hrot-energie, ktoré sú mu úplne neznáme.

Niet sa čo čudovať.

12.8 Zmätené časy

Keď som došiel k Teyaniným dverám, cítil som sa ako troska. Minútu som strávil pozorovaním vavrínov, pokúšajúc sa dať dohromady, hľadajúc duševnú jasnosť v nevýslovnom spustošení mojej vnútornej krajiny.

Virdžínia, Virdžínia... keby si tak mohla byť tu!

Pochválený buď Pán Melchisedek, Zar!“ Múdra žena vyšla von, aby ma pozdravila.

Vždy, keď Teyani chválila Pána Melchisedeka, vložila do svojich slov srdce, rovnako ako Džervin, a zmenila tak bežný pozdrav na zmysluplnú melódiu.

Ja som jej to príliš dobre neoplatil.

„Takže si sa stretol s Fridrikom, výrobcom kameňov,“ veľmajsterka ma obdarila svojim úškrnom Bieleho Orla.

„Ako do Škaredého Podsvetia môže byť Lovec členom tímu Majstra Esrevina?“

„Len málo ľudí pozná mäkké kamene lepšie ako Nefilim, hlavne tí z Verzazyelovej Svätyne a Džex Belaranu. Keď sa Majstrovi Esrevinovi podarilo získať Fridrika, ľudia Archívu oslavovali.“

„Ale ja som si myslel, že našinci Nefilim nemajú radi! V našej svätyni nie je ani jeden.“

„V Lazére je to iné. V severnej časti kraja žije mnoho Nefilim.“

Mal som to vedieť.

Sediac vo veľkej prázdnej miestnosti, počul som sám seba, ako sa pýtam na novinky ohľadne Elyani.

Použila jeden zo svojich učiteľských trikov. Zavrela oči, čím ma primäla zavrieť moje, a vyvolala svieži stúpajúci Biely dych, ktorý prechádzal energetickými centrami nad mojou hlavou. „Nepoškvrnené hlásili dobré výsledky. Zdá sa, že Elyani v rituáloch dobre napreduje,“ povedala.

Viac nepovedala a tak som otvoril oči, „To je všetko?“

Teyani rýchlo prikývla, akoby sa ospravedlňovala.

„Môžeš sa spýtať na nejaké podrobnosti?“

„Nie, nemôžem. Hovoriť s Nepoškvrnenými je proti pravidlám ich kasty. Musím počkať, kým sa so mnou samé skontaktujú.“

„Nemajú nejaké zákonné služobníčky, s ktorými by sme sa mohli rozprávať?“

„Služobníčky nič nepovedia. Rituál vystúpenia je prísne tajná praktika a Nepoškvrnené kňažky sú jej žiarlivými správkyňami.“

„Už si sa stretla s týmito Nepoškvrnenými kňažkami? Aké sú to ženy?“ opýtal som sa.

„Žiaria jasným svetlom svojej kasty. Nie je na nich nič zlé, iba sa pevne pridržiavajú svojich striktných princípov. Odmietajú počúvať čokoľvek, čo siaha mimo najstarobylejšieho a najposvätnejšieho korpusu Zákona.“

Jedného dňa ťa Boh požiada, aby si zničil mesto.

„Vieš niečo o tom, ako Elyani trávi svoje dni?“

„Od rána do večera musí vykonávať rituály. Stovky rituálov. A dostáva lekcie z etikety sveta bohov.“

Z Draka vyvstala vlna hnevu. „To sú tie rituály, pri ktorých sa bohom obetujú elementáli prírody?“

„Niektoré áno.“

Vyvrátil som oči k stropu. „Nie sú to práve tie praktiky, ktoré zabili Holmu?“

Čo tie prekliate Nepoškvrnené nedokážu pochopiť, že príroda už nepozostáva z maličkých zlatučkých elementálov, ktorí sa dajú radostne zobrať a obetovať bohom? Vari si nevšimli ten odporný sliz, ktorý chorá sieť polí zvracia?

„Keď si pomyslím, čo Elyani musí teraz znášať, zabíja ma to,“ zaťal som zuby.

Uvedomil som si, že Teyani má zovreté pery.

Smutne som sa usmial, „Aj ty, múdra žena Zákona, si už hryzieš peru.“

Teraz bola k rozrušeniu najbližšie, ako som ju kedy videl. Len pokrčila plecami a povedala, „Nedá sa nič robiť.“

„Čo keby sme, Maryani a ja, vytvorili pod Malchaskovou vežou odtokový systém? Bol by to rovnaký princíp ako v kaplnke Správcov Polí: kanalizácia pre jedovatých elementálov.“

„Už som na to myslela,“ povedala Teyani. „Ale Nepoškvrnené by si to zariadenie okamžite všimli a požadovali by jeho odstránenie, keďže nie je predpísané najstarobylejším a najposvätnejším korpusom Zákona. Ale aj keby to Nepoškvrnené dovolili, nemyslím si, že by to Elyani nejako výrazne pomohlo. U Archívnych kameňov je totiž úplne iná situácia. Všetko, čo potrebujeme urobiť, je kontrolovať elementálny sliz v rámci Vlnkových pivníc. Ale pre rituál vystúpenia musí Elyani obetovať elementálov prírody celého kraja Eisraimu.“

Odvádzať elementálne zamorenie celého kraja bola nesplniteľná úloha, ktorej sa vzdali aj samotní bohovia. A situácia sa každým týždňom len zhoršovala. Desiatky, ak nie stovky tisíc polí každý deň chrlili novú záplavu elementálnej špiny. A aj keby sa Eisraim podarilo zázračne očistiť, našou krajinou by aj tak pretekalo bahno z ostatných krajov. Vyčistenie kraja by vyžadovalo obnovenie celej siete polí, nič menšie. A to bola práve tá nočná mora, z ktorej nikto – bohovia ani ľudia – nevedel ako von.

Teyani ku mne prehovárala nežnými slovami a kládla mi otázky o mojej ceste do Tomoristanu a udalostiach posledných dní. Odpovedal som mechanicky, z diaľky, sotva registrujúc miestnosť, v ktorej sme boli. Ale ona to nevzdávala a rozvinula vrúcnosť Orla, na ktorej som mohol spočívať. „Jednoducho nedokážem jasne myslieť,“ počul som sa povedať. „Keď ma neničí smútok, v mojej hlave sa objavujú čudné vízie Lietajúcich Drakov a ich svetov. A to všetko prichádza v čase, keď Čierni Lovci zničili moje plány na prenos Archívu. Koľko máme času, kým sa pokúsia vyrabovať našu svätyňu? Nemám najmenšiu predstavu, aký by mal byť môj ďalší ťah. A aby katastrofa bola dokonalá, môj Hrot je stále želé, hoci by mal byť pripravený postaviť sa sile Lovcov. A pravdaže, každým dňom sa očakávajú znaky blížiaceho sa úplného kolapsu polí!“ Keď som sa počul vypočítavať celý ten zoznam problémov, vybuchol som do smiechu.

Keď sú veci najhoršie...

Teyani ma chytila za ruku. Zatvorila oči a nasmerovala svoju medovú prítomnosť do centier nad mojou hlavou. „Je tam prasklina,“ povedala po niekoľkých sekundách. „Prasklina vo vysokej časti tvojho stĺpca Ducha.“

Teyanine Svetlo na Okraji Výšin. Ona vie.

Rozplakal som sa, „Chcem vedieť, čo teraz Elyani prežíva.“

„To sa nemôžeš pýtať mňa, ale Orla.“

Zahľadel som sa do zeme, znechutený nejasnosťou odpovede.

„Nie! Priateľu, ty ma nepočúvaš,“ vyhrešila ma. „Vzývaj Orla a budeš prekvapený, koľko ti toho o Elyani prezradí.“

Celou mojou mysľou, celým mojím srdcom...

12.9 Hudba Lovcov

Pršalo.

Koho to trápilo?

Periféria času. On putoval.

Stojac na Elyaninom nádvorí,

Siaha až za Veľkého Mravca.

rovno na Dračej bráne,

Kráča po okraji dvoch priepastí.

pokúšal som sa vzývať Orla.

4329057105628937849590127861151783949128754...

Primnoho hlasov Lietajúcich Drakov. Explózie nad mojou hlavou.

Krvavé slnko.

Teyani mala pravdu: niekde, niečo... niečo bolo prasknuté.

Do mojej hlavy sa tlačí myseľ Pána Ganu. Príliš rýchle. Páli to ako oheň.

Džínia, ako som ťa mohol nechať odísť?

Predo mnou sa Hrot-otvárajú Univerzálne Banky Znalostí. Mnohorozmerná vedomostná štruktúra po kružnici obiehajúca okolo rozširujúceho sa stredu.

Lietajúci Drak sa rozširuje... 91263784... cez maticu priestoru .

Budúcnosť za mnou. Videl som ju. Rôznorodé budúcnosti, nekonečnosť časových dráh rútiacich sa jedna za druhou. Kto ich má sledovať? Je to príliš rýchle.

Syčivý zvuk. Priveľmi hlasný.

Elyani v ohrození. Opýtaj sa Matky Svetla.

Myriady anjelských hierarchií zhovárajúce sa s inými myriadami. Všetky rozprávajú súčasne. Masívne zhustené myšlienky.

Ich váha ma drví.

Skákanie zo sveta do sveta. Nedokážem to zastaviť.

Filadelfia Šesť.

Skúšam spočívať na Drakovi Hlbočiny. Nefunguje to.

Leť, Drak! Leť!

Takto to išlo celé hodiny.

11 201 11 201 11 201 11 201 11 201 11 201...

Zo všetkých smerov sa do mňa rútili sily.

11 201 11 201 11 201 11 201 11 201 11 201...

Čo keby som úplne stratil kontrolu? Poprvýkrát v živote som ju uvidel. Hľadel som na tú hranicu. Zákernú hranicu nepríčetnosti.

V dohľade nie je žiadne časové okno pre prebudenie. Elyani bude nepríjemne zasiahnutá.

Hranica je tenká. Zostaň v bezpečí klietky a šialenstvo je vzdialené, nepredstaviteľné. Nič viac ako koncept. Ale keď siahneš cez okraj ...

Do Hrotu, Brat Rytier! Virdžínia, och Virdžínia!

Preklopím sa? Aké ľahké. Jednoducho sa preklopím na druhú stranu a spadnem do náručia potupného chaosu – a je po všetkom!

Bez hraníc. Črieda šupinatých zvierat, desaťkrát väčších ako slony.

Nadišla noc.

Mám sa ponáhľať Alsibyadi na pomoc?

Žena je s mužom, pre zázrak počatia.

Alsibyadi! Nemôžem ťa vyrušovať, keď sa s tebou Lermon miluje.

Chlapec bude mocný. V zemi Aegypton bude kráľom.

Orol do nich oboch vlieva svoju lásku.

Hrot-zavolal som Džervina, „Pomoc! Strácam Draka.“

„Choď do hudobnej haly!“

Vstal som a rozbehol sa.

Chodby ženského krídla, prázdne.

Postav sa realite, je koniec! Nič nedokáže zachrániť Filadelfiu Šesť.

Bežím nocou.

Ak nezničíš Filadelfiu Šesť, Rex zničí nás všetkých.

Pri portáli ženského krídla stál malý kňaz. Narazil som do neho.

Spadol.

Nezastavil som. Ďalej som bežal cez Park Zákonných Zhromaždení.

Nie! Virdžínia, ľúbim ťa! Nechcem, aby si zomrela!

Stále pršalo. Maniya bola prázdna.

Virdžínia, ľúbim ťa! Nie! Nie!

Dorazil som do hudobnej haly. „Och, nie! Už zase!“

Bol tam ten Lovec. Obrátim sa? Ale impulz prišiel od Džervina. Zvonku haly som počúval hudbu v astrálnom priestore.

Prekrásne harmónie nesúce čisté svetlo vysokých sfér.

Lovec Hrot-zachytil tvoju prítomnosť.

A čo?

Vošiel som dovnútra.

Rady amfiteátra boli prázdne. Bola tu len jedna osoba. Lovec Fridrik. Tam dole, v polotme rozptýlenej nočnej plasovej žiary. Stál na pódiu a ovládal Hrot-pole.

Posadil som sa ďaleko dozadu a počúval.

Tekutá nekonečnosť pretekajúca bránami času.

Nebol tu žiaden nástroj, iba pole. Neboli tu žiadne fyzické zvuky, hudba sa ozývala len v priestore tmy viditeľnej.

Fascinujúce zvuky, niekedy mocné, inokedy jemné, vždy matematicky harmonické. Zmeny v rytme spúšťali v mojom Hrote kaleidoskopické pohyby.

Malo to magický účinok – v mojej mysli sa opäť začala objavovať nitka duševnej integrity.

Zar vyliečený nefilimským Lovcom – Džervinov ohromný zmysel pre humor.

Nejaký čas to pokračovalo. Potom Fridik prestal a obrátil sa mojím smerom. „Hľadali ste ma, Veliteľ?“

Vstal som a zišiel dole po schodoch amfiteátra. „Iba som počúval vašu hudbu, Fridrik. Úžasné.“

„To je teda zaujímavý obrat osudu,“ odvetil. „Bojovník Mount Lorzen lichotí Lovcovi. Ohľadne hudby, ktorú sa naučil v Džex Belarane.“

„Bolo mi povedané, že Lovci majú skvelý zmysel pre humor.“

„Pravda! Aj keď niekedy je dosť jedovatý...“

Usmial som sa tej narážke, ale stále u mňa prevládala opatrnosť. Zostával som pätnásť zákonných stôp od neho.

Vrhal na mňa udivené pohľady, akoby na mne bolo čosi čudné. Až vtedy som si uvedomil, že som úplne premočený, keďže som stál celé hodiny vonku na daždi.

Koho to trápilo?

„Dokážete ovládať hudobné pole?“ spýtal sa Fridrik. „Ste aj vy hudobník?“

Mohol som sa mu pokúsiť zahrať svoju 'beng-ting-ting' melódiu, ale po takej ukážke virtuozity som sa cítil nesmelo. „Nie, nie som hudobník, ale rád by som sa ním stal. Možno by som sa mal prihlásiť do kurzu v Džex Belarane.“

„Neboli by ste sklamaný,“ uistil ma svojim chladným jasným hlasom. „Myslím tým, čo sa týka hudby. Mnoho veľkých spevákov a inštrumentalistov bolo vytrénovaných práve v Džex Belarane.“

Vychutnával som si tento neskutočný zážitok. Bol som tu a uprostred noci diskutoval s nefilimským Lovcom o hudbe. „Jedna moja priateľka zvykla spievať v chóre so skupinou Lovcov,“ hodil som do priestoru.

Fridrik sa zamračil, „Vaša priateľka?“

„Felícia, zo svätyne Verzazyela.“

„Felícia! Jej meno som počul už niekoľkokrát. Verzazyelova svätyňa je od Džex Belaranu vzdialená len niekoľko minút.“ Pozrel sa na mňa. „Na Syna Draka máte zvláštnych priateľov, Veliteľ.“

„Možno nie som úplne typický Veľký Bojovník.“

„Možno ani ja nie som úplne typický Lovec,“ pripustil.

„Čo vás primälo dezertovať?“

„Nedezertoval som. Keď som ukončil svoj dvanásťročný tréning, rozhodol som sa, že nechcem stráviť zvyšok života ako vojak. Zo všetkých vecí, v ktorých som bol vzdelávaný, ma najviac oslovila výroba kameňov – lebo je to individuálne umenie. Tak som sa presťahoval do kraja Lazéry a stal sa výrobcom kameňov. A čo vy? Ako dlho ste zostali u Synov Draka?“

„Ani nie dva roky. Celé to došlo k náhlemu koncu, keď mi prikázali ísť a zavraždiť jedného z Nefilim – je to súčasť zasvätenia Veľkých Bojovníkov. Matka Svetla ma priviedla rovno k Felícii, ktorá ale bola príliš krásnou dušou, aby som ju dokázal zavraždiť. Či veríte alebo nie, namiesto toho, aby som ju zabil, som ju vyliečil a pomohol jej zvládnuť skúšku vysokého kňažstva – vo Verzazyelovej jaskyni.“

Fridrik sa krátko, sucho zasmial, „Radšej si ani nebudem predstavovať, akého prijatia sa vám dostalo, keď ste sa vrátili na Mount Lorzen.“

„Ani som sa neobťažoval ísť naspäť a vysvetľovať im, že mi Nefilim pripadajú príliš šikovní a mimoriadni, aby boli zabíjaní – to bolo niečo, čomu som istý čas úprimne veril, potom, ako ma tá vysoká kňažka začarovala.“

Tentokrát bol jeho smiech uvoľnenejší, „Naozaj sa vaša priateľka stala jednou z Verzazyelových vysokých kňažiek? V kráľovstve je ich toľko, že by sa dali spočítať na jednej ruke.“

„Áno. Myslím, že teraz sa stala asistentkou veľmajstra Verzazyelovej svätyne.“

„Pôsobivé! To som musel prejsť celú cestu do Eisraimu, aby som sa dozvedel novinky z môjho rodného kraja. A navyše od Syna Draka!“

Kartendranath na teba čaká. Priprav sa na bitku svojich životov.

„Ako je to už dlho, odkedy ste odišli z Džex Belaranu, Fridrik?“

„Päť alebo šesť rokov.“

„Chýba vám to?“

„Chýba mi hudba, to je isté. Občas aj ľudia. A tiež ostrá, prebudená atmosféra vedomia, ktorá to miesto robí výnimočným. Búrlivé, ale nezabudnuteľné.“

„Džex Belaran je čosi ako legenda, však?“

„Práve tak ako Mount Lorzen, Veliteľ!“

„V ťažkých časoch, ktoré sú pred nami, budeme na zvládnutie misie Archívu potrebovať každú jednu schopnosť, ktorú sme sa získali, všakže?“

Predstava spolupráce s Veľkým Bojovníkom bola pre Fridrika priveľkým sústom. Stuhol. Hľadiac rovno pred seba, zdržal sa odpovede.

Trpezlivo som čakal. Mojou mysľou zatiaľ prúdili astrálne ozveny jeho hudobného predstavenia.

Nebesá Zjavenia.

„Chcete si vyskúšať hudobné pole?“ ponúkol mi nakoniec, pričom sa vedome snažil zmäkčiť tón svojho hlasu.

Zaváhal som. Cítil som, že by som sa pri pokuse nadviazať vysoké spojenie rozplakal, nech už by to boli Lietajúci Draci alebo čokoľvek iné. Tak som sa rozhodol zaželať mu len zákonnú dobrú noc a pobrať sa preč.

Cestou späť do Elyaninej izby som Hrot-zavolal Džervinovi, „Teraz sa už cítim lepšie. Všetka sláva učiteľovi! Ale cítim tiež, že nad mojou hlavou je niečo prasknuté.“

„Vysoko hore v tvojom stĺpci Ducha vybuchli tri centrá energie. Stalo sa to, keď do teba Lietajúci Draci vlievali sily. Nejde o nič dramatické. Dali mi inštrukcie, ako problém odstrániť,“ Hrot-odpovedal nositeľ blesku.

„Čo mám teda robiť?“

„Nič. Ja vykonám liečenie za teba. Len sa v najbližších dňoch vyhýbaj prílišnej intenzite nad hlavou. Mal by si svoje zotavovanie využiť na návštevu hudobnej haly. Momentálne je to pre teba jedno z najlepších možných miest.“

Došiel som domov. Dážď ustal. Hmly boli riedke. Pocítil som náhlu túžbu postaviť sa na strechu Modrých kňažiek a pozrieť sa na vysokú Malchaskovu vežu.

Rozhodol som sa proti tomu. Načo by to bolo dobré?

O dvadsať sekúnd neskôr som bol už na streche, pozorujúc vysokú vežu. Bola vzdialená sotva päťsto zákonných stôp. Bizarná stavba, ktorá ostro kontrastovala so zvyčajnou nízkou, vodorovne orientovanou konštrukciou budov svätyne. Vrchné poschodia veže mali okná – malé otvory, slabo osvetlené plasovou žiarou živých stien miestností. Ale jedno okno žiarilo, akoby tam horelo desať plameňov.

Bolo to jej okno?

Hrot-vciťovanie sa alebo skúmanie nejakým iným spôsobom by bolo prekročením Zákona.

Priestorová Matica, prístup udelený. Zahájte vyhľadávanie identifikácie.

Ako dlho by mi trvalo dostať sa k veži? Asi minútu, ak by som išiel po strechách.

Pokrčil som plecami a zliezol dole na nádvorie.

„Odteraz spávam na Dračej bráne, v náručí Matky Nekonečnej Noci!“

Opäť sa spustil dážď.

Koho to trápilo?

12.10 Zvuk Lietajúcich Drakov

Na úsvite sa mi cez kanály tmy viditeľnej ozval Džervin a pozval ma na meditáciu. Toto malo byť prvé z dlhého radu cvičení, počas ktorých som sedel a udržiaval s ním očný kontakt, prijímajúc sily, ktoré do mňa vlieval. Neskôr sa tieto stretnutia mali stať mojím tréningom v pokročilých aspektoch sily Hrotu. Ale pre začiatok Džervin iba opravil môj poškodený stĺpec Ducha a pomohol mi obnoviť duševnú jasnosť.

V čase, keď som odchádzal z jeho príbytku, som bol taký vyčerpaný, že som sa dokázal akurát tak odvliecť naspäť na Elyanine nádvorie, zvaliť sa Dračiu bránu a zaspať.

Hlboký bezsenný spánok v objatí Nekonečnej Noci.

Zobudila ma Alsibyadi. Bolo neskoré ráno a úplne ma prekvapila. Keď ma chytila za ruku, vyskočil som. „Och môj Pán Melchisedek, ako to, že som to necítil, keď si vkročila do môjho ochranného poľa?“ Takú obrovskú chybu som neurobil od mojich raných dní Dračieho kadeta.

Šepot Lietajúcich Drakov v nebesách.

Niečo mi hovorila. Nebol som si celkom istý obsahom, ale znelo to príjemne. Láskavo. Potom začala rozprávať naliehavým tónom, až kým som ju nezačal naozaj počúvať. Chcela odo mňa, aby som si išiel dať na seba suché oblečenie. Vôbec sa mi z brány nechcelo pohnúť, ale nemalo zmysel sa s ňou hádať, bola totiž vo svojom nezastaviteľnom charaktere. Keď som sa vrátil naspäť, v suchom, projektovala na mňa mäkké tekuté Hlasové frekvencie.

Do ruky mi vložila koláč.

„Nemám chuť jesť.“

„Toto nie je žiadne jedlo, ale mocná mágia Pradávnych Dní Zeme! Recept matky Teyani. Presne to teraz potrebuješ,“ jej tón nenechával žiadny priestor pre diskusiu.

O koláč sme sa podelili. Smiala sa na čudných šumivých reakciách, ktoré vyvolal v mojej energii.

Myslela si, že Džervinov nápad, aby som strávil viac času v hudobnej hale, je skvelý. Ponúkla sa, že ma tam odprevadí.

„Nemám chuť kamkoľvek chodiť.“

Priestorová Matica, vyhľadávanie identifikácie zahájené. Leť, Drak! Leť!

Potiahla ma za ruku.

Ako sme vykročili do Hrot-navigovaných chodieb, obrátila sa na mňa, „Porozprávaj mi o tom! Chcem vedieť, aký je to pocit, byť Lietajúcim Drakom.“

„Áno,“ vzdychol som si. „Aj ja.“

Hrot-rezonanciou v poli vyslal jej smiech vlnky radosti do všetkých kútov ženského krídla.

Krištáľový pokoj navigačného poľa.

Filadelfia. Vojna skončí. Moja láska k tebe nie.

V hudobnej hale bol Karpelion, hlavný učiteľ hudby, uprostred lekcie so skupinou mladých kňazov Svetlofialového Rúcha. S Alsibyadi sme sa posadili do zadnej časti amfiteátra a počúvali sme.

Karpelionovi siahala jeho sivá brada až pod pupok. Hýbala sa, keď sa hýbal on, ale, čo bolo čudné, aj vtedy, keď sa on ani nepohol. To hudobný zážitok ešte umocňovalo.

Alsibyadi musela odísť. Ja som zostal až do konca lekcie, s Hrotom zameraným na Karpelionov Hrot, pozorne sledujúc, ako ovláda hudobné pole. A tiež jeho bradu. Počkal som, kým sa hudobná hala vyprázdni a zišiel som dole na pódium.

Zvuk Lietajúceho Draka, ktorý opäť vstupuje do prázdnoty potom, ako putoval až za sféry diaľav.

Postavil som sa na pódium, tvárou k prázdnemu amfiteátru.

Hudobné pole.

Placho som sa pokúsil o jednoduchý 'úúú' zvuk.

'Úúú!'

Magické!

Astrálny priestor haly sa naplnil dlhými pokusnými 'úúú' zvukmi. Bol som z toho nevýslovne užasnutý a od radosti som zatlieskal rukami. Dračí tanec?

Ešte nie. Hral som ďalšie jednoduché zvuky: vietor, dážď, údery drevených paličiek. Neskôr som skúsil zložitejšie harmónie, snažiac sa zo všetkých síl napodobniť melódie, ktoré som počul hrať Karpeliona. Moja imitácia akosi neznela úplne správne.

Komu na tom záležalo? Veď hudobné pole vytváralo úžasné astrálne zvuky.

Do môjho vnútra to prinieslo čosi ako duševnú vyrovnanosť, mierniac môj žiaľ vertikálnou nehou fontány.

Duch Veľkého Mravca ťa pozval do svojho eónu podivnosti.

Poplach z nozdier! K hudobnej hale sa blížila nefilimská prítomnosť.

Prestal som hrať a zostal na stráži.

Ten muž sa k tebe usiluje priblížiť.

Divoké vlnenie nozdier. Čas zabiť?

Vošiel Fridrik a jeho vlasy vyzerali byť ešte belšie ako deň predtým. Pomaly zišiel dole po schodoch amfiteátra. „Chcete niekoľko tipov, Veliteľ?“

Pomaly som uvoľnil päste. „Určite by som zopár ocenil.“

Vysoký muž vyšiel na pódium. Zostal odo mňa v zákonnej vzdialenosti. Hrot-ponoriac sa do poľa, okamžite naplnil priestor plnými harmóniami, ktoré zneli ako anjelské chóry.

Čisté horizonty, bezoblačné nebesá. Magické ráno prebudenia.

Fridrik nechal hlasy postupne prejsť do jednoduchého 'áááh' šepotu. „Skúste zreprodukovať tieto zvuky.“

Snažil som sa, ako som najlepšie vedel, ale moje 'áááh' znelo v porovnaní s jeho akosi plocho.

Leť do výšky, Drak! Priestorová Matica čaká na Elyani, aby mohla letieť s tebou.

„Skúste do hudobného poľa rozšíriť svoju Hrot-ovosť,“ navrhol.

Ľahké. 'Áááh' zvuk sa okamžite viac otvoril a krásne zavibroval. Fridrik mi ďalej ukazoval, ako zvukom dodať hĺbku.

O niekoľko 'áááh' zvukov neskôr sa Fridrik záhadne usmial. „Teraz vám ukážem, že veľkým hudobníkom už ste. Vidíte, ako som svoj Hrot zavesil do tejto anjelskej vrstvy? Urobte to isté!“

Naladil som sa na úroveň vedomia, na ktorú Hrot-ukazoval.

„Správne!“ povedal a v jeho hlase zazneli harmónie z poľa. „Teraz len nechajte zvuk anjelov prúdiť cez váš Hrot a spojte ho s hudobným poľom.“

V priestore amfiteátra ihneď zaznel chór neuveriteľne nádherných hlasov, nebeské kaskády zvuku, ktoré halu zaplavili svojou radosťou.

Keby Matka Svetla predo mnou práve stvorila novú hviezdu, asi by som nemohol byť viac prekvapený. Až tak, že som stratil spojenie.

Priestor zmĺkol. „To ja som urobil tie zvuky?“ opýtal som sa neveriaco.

„Pravdaže!“ pozdvihol ruky Fridrik. „Všetko, čo potrebujete, je Hrot!“

Luskol som prstami, „Tak preto sú Lovci takí dobrí v hudbe!“

„Nie, Veliteľ,“ Fridrikov trpezlivý hlas bol podfarbený iróniou, „my máme svoj vlastný štýl hudby, neprenášame len anjelské chóry!“

„Odpusťte mi moju nevedomosť, Fridrik!“ ospravedlnil som sa a vo svojom vnútri som sa usmial. Podľa nefilimského klišé boli Synovia Draka hrubé bezcitné beštie bez akéhokoľvek umeleckého vkusu.

„Skúste iné spojenie,“ navrhol Fridrik.

Ako som vyšiel vysoko do svojho stĺpca Ducha, okamžite ma zasiahla mnohorozmerná explózia ďalekých hlasov.

Zakrivená prázdnota času.

Semeno Lietajúceho Draka. Pokúšať sa udržať si tvoje súčasné náhľady a predstavy by bolo bezcenné. Všetkého toho sa musíš vzdať.

14305743895642574325432340987234570234589423450574389564257432543 234564578903333456723409877234570234589723450987...

Keď som otvoril oči, Fridrik bol v nezákonných rozpakoch.

Ako môže niekto skórovať 997?

Virdžínia, nechcem, aby si zomrela!

„Tie zvuky boli...“ Fridrik hľadal slová, „nezvyčajné! Odkiaľ ste ich zobrali, Veliteľ?“

Filadelfia Šesť zhorí.

Zostal som mimo.

Ak ju nezničíš, Rex zničí nás všetkých.

Fridrik trpezlivo čakal.

Hiram, môj brat. Hiram, môj syn.

„Prechádzate ťažkým obdobím, Veliteľ?“

Zmeškal si stretnutie. Elyani bude nepríjemne poškodená.

Zhlboka som sa nadýchol. „Môže byť! Myslím, že občas to chytí každého.“

Ten muž vie. Rozumie Elyaninmu nekonečnému smútku.

„Ó, áno!“ povedal Fridrik. „Pred tromi rokmi som ja sám prešiel peklom.“

„Čo sa stalo?“

„Moja manželka zomrela pri pôrode nášho prvého dieťaťa. A chlapček zomrel spolu s ňou.“ Naplniac tmu viditeľnú haly jemnými harmóniami, Fridrik ďalej rozprával, „Celé mesiace sa mi chcelo len... zomrieť! Odišiel som zo svätyne. Išiel som sa skryť do hôr Lazraimu.“ Zvuky rozšíril do veľkého chóru, v pozadí ktorého zneli vodopády.

Elyanin nekonečný žiaľ. Príde ju navštíviť smrť. Už čoskoro.

Stále som bol mimo. Nevedel som, kde hľadať slová.

Fridrik so mnou zostal ešte chvíľu, potom nechal svoju hudbu postupne utíchnuť. Chcel ma ponechať v mojom vlastnom priestore a tak mlčky odchádzal preč.

„Fridrik!“ povedal som.

Otočil sa.

„Dáte mi ešte viac hudobných lekcií?“

Jeho tvár sa otvorila, „Kedykoľvek, Veliteľ!“

V čistej fontáne som si pomyslel, že som k nemu našiel nitku. „A potrebujem sa s vami porozprávať o Odpadlíckych Lovcoch.“

„V poriadku.“

„Musíme nájsť stratégiu, ako sa proti nim ubrániť,“ nechal som prúdiť svoju fontánu. „Jeden z mojich problémov je, že som proti Lovcom nikdy nebojoval. Možno by som mohol trénovať s vami.“

„Nevidím to ako reálne, Veliteľ,“ Fridrik sa uzavrel. „Keď som vstúpil do svätyne Lazéry, bolo to za výslovnej podmienky, že nikdy nebudem musieť odhaliť nejaké z tajomstiev, ktoré mi boli zverené počas môjho tréningu v Džex Belarane.“

„Nežiadam vás, aby ste mi odhaľovali tajomstvá, Fridrik. Iba potrebujem trénovať s niekým, kto vie bojovať z Hrotu.“

„Je mi ľúto!“ Fridrik zostal neoblomný, „S týmto vám nemôžem pomôcť. Lojalita je jednou z ústredných hodnôt Lovcov. Nikdy by som neurobil nič, čo by ohrozilo mojich bratov v Džex Belarane.“

„Rozumiem,“ povedal som a zrazu som zapochyboval o integrite svojej čistej fontány. Tu som bol, ja, Veľký Bojovník, žiadajúc Lovca, aby mi pomohol zvládnuť umenie Hrot-boja. Bolestne naivné.

Fridrik odišiel a ja som ďalej cvičil to, čo ma naučil. Niekoľko hodín som strávil preskúmavaním prechodných svetov nad tmou viditeľnou, ktoré som potom nechal cez svoj Hrot rezonovať s hudobným poľom. Vytváralo to úžasné zvuky, ale tiež zložité geometrické obrazce, ktoré sprostredkovávali vysoký zmysel – kozmologické zjavenie! Niekoľko tried nefyzických bytostí mi začalo dávať nekonečne väčší zmysel, keď som teraz mohol počuť hudobný obraz ich povzneseného bytia.

Neskoro popoludní ma do haly prišla pozrieť Alsibyadi.

Tentokrát som pocítil jej blížiacu sa prítomnosť vopred a tak som sa pokúsil prepojiť priestor haly s anjelskými zvukmi, ktoré by sa hodili k dôstojnosti jej energie.

Zišla dole po schodoch a vyzerala byť očarená. „Ďaleké Podsvetie!“ napodobila môj hlas a vyšla na pódium.

Zasmial som sa a stratil spojenie. Priestor stíchol.

Zatlieskala mi, „Poriadne si pokročil!“

„Iba som si uvedomil, že hudba sa dá použiť na kozmologický prieskum,“ oznámil som jej.

„Ako cestovanie sférami?“

„Presne tak. Počúvaj!“ Priestorom zaznela séria hlbokých staccatových zvukov. „Toto je odraz z vrstvy tesne nad tmou viditeľnou.“

„Áno, spoznávam tú vrstvu!“ žasla Alsibyadi.

Potom, ako som jej zahral zvuky oktávy prechodných svetov, ponúkol som jej: „Stále chceš vedieť, aký je to pocit, byť Lietajúcim Drakom?“

Jej tvár sa od zvedavosti rozsvietila.

Naladil som sa na ďaleké hlasy a spojil s nimi hudobné pole.

„Duch Veľkého Mravca ho pozval na oslavu jeho zrodu v diaľavách, rozšírenie jeho podstaty Lietajúceho Draka.“

„Keď nastane jeho plné prepojenie, nech je to jeho prvá dlhá cesta diaľavami. Už s tebou začal komunikovať?“

„Rozumie nám, ale ešte stále sa s nami nedokáže rozprávať. Okrem univerzálneho jazyka, pravdaže.“

„1329675 1350234 22253456543 34502123482035 2342 234?“

Keď som skončil, Alsibyadi mala v očiach zvláštnu žiaru.

Dlhú dobu sme zostali ticho.

„Nikdy som nič také nepočula, Zar,“ zamrmlala nakoniec a v jej hlase zazneli čudné podtóny. Jej oči boli upreté do hmiel, ktoré v hale neboli.

„Ja sám tie zvuky ani nepočujem. Keď nastane spojenie, som ďaleko. Strácam kontakt s miestnosťou.“

Kĺzavý let.

12.11 Odpadlícki Lovci pripravení zaútočiť na Eisraim

Nasledujúci deň, neskoro večer, sme s Fridrikom boli na pódiu hudobnej haly. Hudobná lekcia, ktorú mi dal, práve skončila a zanechala medzi nami vrúcnu atmosféru. Využil som jeho uvoľnenú náladu a opýtal sa, „Poviete mi niečo o Odpadlíckych Lovcoch?“

„Vďačíte im za veľa, Veliteľ,“ usmial sa svojim suchým, pokojným štýlom. „Výrazne vám zjednodušili vašu úlohu.“

„A to už ako?“

„Aby si vybudovali pozíciu, vyčistili celé Severné Jazerá. Gangy, ktoré sa potulovali v tých oblastiach, už neexistujú. Vyčistili aj Perentije a Lazéru. A dezertéri z kráľovskej armády sa do ich teritória nikdy neodvážia.“

„Považujú Odpadlíci za svoje teritórium aj Eisraim?“ vyvstali vo mne obavy.

„Eisraim tvorí južnú hranicu.“

Stále mi chýbali základné oporné body. „Koľko klanov odpadlíkov existuje?“

„Tri: Čierni Lovci, Líšky a Červení Odpadlíci. Červení Odpadlíci sú zďaleka najväčším klanom. Fonken Červený, ich vodca, uzavrel pakt s nefilimskými obrami. Výmenou za logistickú podporu im prisľúbil, že ak sa mu podarí poraziť konkurenčné klany, dostanú percentá z koristi.“

„Koľko mužov?“

„Červených Odpadlíkov? Okolo sedemdesiat.“

Takmer ma posadilo. „Sedemdesiat Lovcov!“

„Áno, ale slabo vycvičených. Ciciaci jedu – tak voláme v Džex Belarane tých, ktorí si myslia, že keď ovládajú základy práce s jedom, oprávňuje ich to nosiť koženú tašku Lovcov. Líšky sú iné. Nie ciciaci – sú to omnoho lepší bojovníci. Je ich len tridsať alebo štyridsať, ale sú ďaleko nebezpečnejší. Obzvlášť pre nás, keďže ich základňa sa nachádza v kraji Lazéry (ostatné klany majú základne v Severných Jazerách). V poslednej dobe sa šíria reči o spojenectve medzi Líškami a Červenými Odpadlíkmi. Zatiaľ nie je nič isté, ale keby sa to podarilo, potom... Líšky by sa cítili, akoby mali za zadkom Strážcov. Už ste ten výraz počuli, Veliteľ?“

Potriasol som hlavou.

„Znamená to, že by si príliš verili, ale spôsobom, ktorý funguje. So Strážcom za zadkom Lovca nič nezastaví. Takže...“ Fridrikovi sa zachveli pery a jeho oči zostali na sekundu mimo. Potom pokračoval, „... ak by sa im podarilo uzavrieť s Červenými ciciakmi dohodu, Líšky by cítili dostatok sebadôvery nato, aby rozšírili svoje pôsobenie na juh. Eisraim by sa mohol stať dosť zraniteľným.“

„A čo Čierni Lovci?“

„Tých je asi dvadsaťpäť. Vedie ich Murdok. Ten nefilimský bastard je múdry muž v Zákone. Čierni sú z odpadlíckych klanov pravdepodobne najlepšie vytrénovaní. Ale v mnohých ohľadoch sú menej nebezpeční, keďže sa riadia filozofiou Lovcov. Líšky a Červení ciciaci sú divokí – odpadlícka banda, ktorá sa vymkla spod kontroly. Často konajú nelogicky a nepredvídateľne. Používajú zbrane Lovcov, ale nie ich múdrosť. Zabíjajú bez dôvodu. To je úplne proti etike Lovcov. Z ničoho nič by sa napríklad mohli rozhodnúť vyrabovať vašu svätyňu alebo Lazéru. A sú dostatočne mocní nato, aby dokázali spôsobiť vysoké straty. Obrovské škody.“

„A čo Henrik prian? Ku ktorému klanu patrí on?“

„K žiadnemu. Pracuje na vlastnú päsť. Má pod sebou len troch alebo štyroch mužov. Zhodou okolností je jediným dezertérom z Džex Belaranu. Všetci ostatní Odpadlíci boli vycvičení Odpadlíkmi.“

„Znamená pre nás hrozbu?“

„Z toho, čo som počul, sa oveľa viac zaujíma o kraje ďaleko na sever ako o Lazéru alebo Eisraim. Ale on prešiel skutočným tréningom, poctivou dvanásťročnou Hrot-púťou ako je predpísaná Knihou Lovcov Zákona Nefilim. Znamená to, že sa pridržiava princípov Lovcov. Nebude zabíjať, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné.“

„Stavím sa, že Lovci majú z tohto pravidla výnimku, keď sa jedná o Veľkých Bojovníkov,“ uškrnul som sa.

„Nie, Veliteľ, ani tu nie je výnimka. Zabíjanie Veľkých Bojovníkov je súčasťou Zákona Lovcov,“ oplatil mi úškrn Fridrik. „Ale z tohto pohľadu sa zo strany Odpadlíkov niet čoho obávať. Oni nemajú záujem chrániť nefilimských ľudí. Chcú iba moc. Synovia Draka ich vôbec nezaujímajú.“

„Fridrik, to je ale nezákonný bordel!“ ťahal som si bradu. „Čo urobíme so všetkými tými hordami Lovcov?“

Fridrik len mlčky hľadel na prázdne sedadlá amfiteátra.

„Fridrik, keby som mal bojovať proti Odpadlíkom, mal by som šancu?“

„Ste bezpochyby mocný muž, Veliteľ. Ale aj tak si neviem predstaviť, ako by ste bez plnej bojovej podpory za chrbtom dokázali zvládnuť desiatky Odpadlíkov. Napadlo vám požiadať o pomoc vašich priateľov z Mount Lorzen? Keby sa oni rozhodli podporiť vojenskú operáciu, potom by sme mohli zvažovať veľkú očistnú operáciu.“

To som si len ťažko dokázal predstaviť. Prečo by Marek a jeho muži vôbec mali chcieť pomôcť vyhladiť Odpadlíkov? Koniec koncov, Odpadlíci boli nepriateľmi arci-nepriateľov Bojovníkov: Lovcov Džex Belaranu.

„A čo skutoční Lovci, tí z Džex Belaranu? Vnímate ich ako hrozbu pre projekt Archívu?“ opýtal som sa.

„Nikdy, Veliteľ! Misiou Lovcov je chrániť nefilimských ľudí. Pokiaľ pre ich ľudí nepredstavujete hrozbu, nie je dôvod považovať Lovcov Džex Belaranu za svojich nepriateľov.“

Hrot-zniesol som nadol do hudobného poľa jemný šum vetrov priestoru a predostrel nápad, ktorý som v hlave kuchtil už niekoľko dní, a ktorý som podrobne prediskutoval s Džervinom. „A čo keby sme z Lovcov Džex Belaranu urobili svojich spojencov?“

Vo Fridrikových očiach sa objavila iskra záujmu. „Oni určite majú jed nato, aby dokázali bojovať s Odpadlíkmi. Ale prečo by to mali chcieť?“

„Mám pocit, že nie sú veľmi nadšení, keď vidia rásť rady pseudo-Lovcov, ktorí porušujú posvätné princípy ich rádu.“

„Pravda. Ale aj tak si dvakrát rozmyslia, kým začnú proti Odpadlíkom vojnu. Hrot-vojna je špinavá záležitosť. Môže mať hrozivé následky.“

„Mám takú predtuchu, že Džex Belaran na našu ponuku zareaguje kladne.“

„Myslím, že za opýtanie nič nedáme,“ zvažoval Fridrik.

„Fridrik, mohli by ste byť našim ambasádorom?“ opýtal som sa ho. „Mohli by ste sa skontaktovať s vodcami Džex Belaranu a opýtať sa ich, či by zvážili spoločnú operáciu proti Odpadlíkom?“

Zdalo sa, že sa mu ten nápad páči. „To by som mohol, Veliteľ! Áno. Môžem to urobiť.“

Džervin to už plne schválil. „Tak nech je toto správa od Zara Hnedého Rúcha, oficiálne zastupujúceho svätyňu Eisraimu, pre najvyššieho veliteľa nefilimských Lovcov v Džex Belarane. Začnite s príslušnými zákonnými pozdravmi, a potom povedzte, 'My, zo svätyne Eisraimu, sme zaregistrovali vašu nespokojnosť s rastúcou hrozbou, ktorú predstavujú Odpadlícki Lovci. Ponúkame vám spojenectvo pri vyhladení Odpadlíckej zberby, kým ju vo svoj prospech nevyužijú obri. Na znamenia sa opýtajte Felície, vysokej kňažky a asistentky veľmajstra Verzazyelovej svätyne.'“

„To je všetko?“ spýtal sa Fridrik.

„Dopad tejto správy vás môže celkom prekvapiť, Fridrik.“

„Prekvapte ma, Veliteľ!“ na tvári Lovca sa objavil náznak úsmevu.

„Môžete sa s nimi hneď teraz Hrot-skontaktovať?“

„Veliteľ! Džex Belaran je proti štandardným formám Hrot-rezonancie úplne odtienený.“

„Znamená to, že budete musieť do Džex Belaranu cestovať?“

„Nie. Lovci majú medzi sebou tajné spôsoby komunikácie. Zajtra, na ceste späť do Lazéry, sa s nimi skontaktujem.“ Potom sa zamyslene odmlčal. „Pravdepodobne to potrvá niekoľko dní, kým Džex Belaran odpovie.“

12.12 Darček z Verzazyelovej svätyne

V nasledujúcich dňoch Džervin dokončil opravu môjho stĺpca Ducha. Kým prebiehali opravy, mal som pokyny vyhýbať sa astrálnemu cestovaniu, cestovaniu v Podsvetiach, spojeniam vysokej intenzity a výstrelkom Lietajúcich Drakov. „Jednoducho sa vyhýbaj problémom,“ povedal Džervin. „Neboj sa, nie nadlho!“ Zákonný úsmev.

Toto obdobie som využil na spoznávanie ľudí, ktorí pracovali v kaplnke Správcov Polí. Čím viac som hľadal zradcu, tým viac priateľov som nachádzal. Hlavne Majster Ferman bol výnimočný. Bol vodcom tímu expertov na polia, ktorých Džervin zhromaždil v Eisraime – tých, ktorí priamo spolupracovali s Majstrami Hromu v Poliach Pokoja. Ferman, ktorý sa blížil k šesťdesiatke, bol tichou dušou, ale nohami stál pevne na zemi. Nemal v povahe veľa rozprávať. Ale za jeho aurou zákonného muža Zákona nebol žiaden blažený spáč. Pri rozhovoroch, ktoré som s ním mal, na mňa urobil dojem jeho jasný Hrot, brilantná myseľ a jeho fenomenálna znalosť polí. Jeho otec býval kedysi hlavným kňazom mlynov Zákona v Eisraime. Ferman sa už od detstva podieľal na vytváraní a spravovaní polí, najprv ako Strážca Mlynov, keď pod dohľadom svojho otca vykonával rituály, potom ako výrobca kameňov a Správca Polí. Bolo ťažké predstaviť si, ako by muž, ktorý s Džervinom úzko spolupracoval tridsaťšesť rokov, mohol byť zradcom, ktorý sa zapredal Odpadlíckej zberbe.

Pod Fermanom pracovalo dvadsaťštyri Správcov Polí. Ferman ich často nazýval 'Džervinovými mužmi', lebo to bol Džervin, ktorý si ich za tie roky starostlivo povyberal a zorganizoval ich tréning. Keď som sa jedného dňa Fermana opýtal, ako sa Džervinovi podarilo získať takých výkonných ľudí, Ferman mi dal ohromujúcu odpoveď: „U väčšiny z nich to bolo jednoduché. Majster Džervin ich primäl inkarnovať sa v Eisraime! Pred tridsiatimisiedmimi rokmi, to jest rok potom, ako sa stal nositeľom blesku, sa do rodín Správcov Polí narodili štyri nádherné bábätká. Boli to Šyama, Ušbud, Visarg a Balavan. V nasledujúcich rokoch sa narodili Meran, Ler a Orpan. A po nich, Avan a Ugr. Pri každom z nich mi Džervin povedal, 'Toto sú muži, ktorých potrebujeme, Ferman!' V tom čase som si zúfal – úloha pred nami vyzerala byť nezvládnuteľná. 'Majster Džervin, my potrebujeme mocných mužov, nie batoľatá!' povedal som mu. Ale on sa len zasmial, 'Však uvidíte, Ferman, však uvidíte.' A teraz môžete vidieť, že jeho slovo sa naplnilo.“

Len ťažko som si dokázal predstaviť, že jeden z týchto Správcov Polí sa pridal na stranu Odpadlíckych Lovcov. Ich lojalita a oddanosť Archívu bola totálna, a vôbec to nebolo prekvapujúce. Pracovali od rána do noci, behajúc po svätyni od poľa k poľu ako včely z kvetu na kvet.

Postupne som začínal rozumieť, aké sú ich úlohy komplexné. Najprv som si myslel, že ich úlohou je len asistovať Vlnkovi pri výrobe mäkkých kameňov. Ale v skutočnosti musela byť na poliach svätyne odvedená ohromná práca, kým sa ich obsah mohol dať preniesť do Archívu. Počas prenosu malo cez Archívne kamene s Poliami Pokoja rezonovať tisícdvesto polí. Kým mohlo toto prebehnúť, každé pole muselo byť starostlivo pripravené a monitorované, a tiež presne naladené na kamene. „Obrovská práca!“ zvykol hovorievať Ferman. „Keby ste vedeli, koľko problémov sme museli za posledných tridsaťpäť rokov vyriešiť! Hrot nad tým zastáva!“

Počas môjho stretnutia s Archívnou radou Ran Gereset jednoznačne odmietol, že by za únik informácií mohlo byť zodpovedné špionážne pole. Teraz som začínal rozumieť prečo. Džervinovi muži boli špičkoví Správcovia Polí, ktorí plne rozumeli každému jednému typu poľa, ktoré sa v kráľovstve vyskytovalo. V priebehu minút dokázali odstrániť a prerobiť prakticky akékoľvek Hrot-pole a vedeli, ako schopnosti polí posunúť až na samú hranicu možného. V siedmich sférach nebol žiaden spôsob, ako by prípadné špionážne pole mohlo zostať pred nimi utajené – a to nehovorím o pravidelných podrobných kontrolách, ktoré Majstri Hromu vykonávali z Polí Pokoja.

Ďalším dôvodom, vďaka ktorému bolo ťažké predstaviť si jedného z Džervinových mužov ako zradcu, bol fakt, že súčasťou ich tréningu bolo niekoľko ciest do Polí Pokoja. Tam ich Majstri Hromu vyučovali – a tiež pozorne preskúmali.

Zdalo sa, že hádanka je neriešiteľná. Buď bol zradca súčasťou tímu Majstra Esrevina v Lazére (z ktorého nie všetci členovia navštívili Polia Pokoja), alebo Odpadlícki Lovci získali svoje informácie pomocou síl, ktoré mi boli úplne neznáme. Ďalším logickým krokom by bolo preskúmať Lazéru, ale Džervin mi doporučil, aby som najprv posilnil svoj Hrot tým, že budem trénovať s ním. A tak som väčšinu svojho času trávil hraním hudby a čakaním, kým môj stĺpec Ducha nadobudne pôvodnú integritu – to bol nutný krok k tomu, aby som mohol začať s plným Hrot-tréningom.

Jedno odpoludnie, keď som bol uprostred rozhovoru s Karpelionom Šafranového Rúcha, sa mi cez hlasový kanál ozval Melchard. „Zar Hnedého Rúcha, mám tu pri sebe návštevu, ktorá sa s tebou chce stretnúť.“

Džínia, ako som ťa mohol nechať odísť?

„Kde sa stretneme, Melchard?“

„Za polhodinu sme na tvojom nádvorí. Príď sám.“

Požiadal som Karpeliona, aby ma ospravedlnil a pobral som sa, láskavo sa dotknúc jeho brady, ktorá bola preslávená po celej svätyni. Podľa jednej z eisraimských legiend, ktokoľvek sa dotkol Karpelionovej brady hneď potom, ako ten muž vypustil zákonné vetry, určite dostal darček. Nanešťastie, príliš často neprdel. Ten deň som mal šťastie.

Na ceste domov som odolal pokušeniu zastaviť a vyplakať sa na jednom zo schodíšť.

Len som zastal a sadol si, zo všetkých síl sa usilujúc, aby som neplakal.

Tá rana bola priepastná.

„Elyani!“ volal som, ako zakaždým, keď som zastal na tomto schodišti. „To nie je možné! Nemôžem uveriť, že keď sa vrátim domov, nenájdem ťa na nádvorí. Chýbaš mi. Chýbaš mi. Chýbaš mi...“

Ako som začal plakať, hneď som sa postavil a spočívajúc na Drakovi, vliekol som sa chodbami.

Dorazil som krátko pred Melchardom a jeho hosťom.

Zvuk Lietajúcich Drakov prechádzajúci sférami Purpurovej Cikády, navádzaný Priestorovou Maticou.

Mohol som sa vcítiť a pokúsiť sa uhádnuť, kto je tým hosťom, ale nemal som chuť sa vciťovať. Ani žiadnu chuť na hosťa. Ani na čokoľvek iné.

Stál som na bráne, dávajúc dokopy svojho Draka, keď ma prebudil šok v mojich nozdrách.

Nefilimské korenie?

Áno, ale nie je to nebezpečná osoba. „Zmároval by si ju tromi bránami!“ Mysľou mi prebiehali spomienky na Mareka. Kým som stihol vyňuchať podrobnosti, dorazil Melchard, sprevádzaný ženou odetou v čiernom. Jej tvár bola ukrytá pod závojom.

Melchard nasadil svoj najceremoniálnejší hlas, „ Pochválený buď Pán Melchisedek, Zar Hnedého Rúcha! Je pre mňa veľkým potešením v Zákone predstaviť vám Jej Výsosť Pelenor Ozorenan, manželku Jeho Výsosti Filipotonisteranisa Ozorenana, Kniežaťa Kraja Severných Jazier z Poverenia Jeho Najvyššieho Veličenstva Kráľa Atlantídy.

Pelenor! Bol som taký prekvapený, až som zabudol opätovať zákonný pozdrav.

Melchard mi moju povinnosť pripomenul tým, že si nahlas odkašľal.

Všetka sláva Pánu Melchisedekovi, Vaša Výsosť Pelenor Ozorenan, manželka...“ odriekal som zákonne.

Melchard vyhlásil, „Jej Výsosť s vami prišla prebrať dôverné záležitosti, a tak ju, s jej dovolením, ponechám vo vašej spoločnosti.“

Pelenor rýchlym prikývnutím privolila a Melchard sa zákonne stiahol.

Keď bol preč, princezná si sňala svoj závoj.

Ako som ju uvidel, okamžite som bol naspäť v kniežacom apartmáne – a dýka v mojej hrudi bola naspäť. Bez dychu som spočíval na Drakovi.

„Melchard mi povedal o Elyani,“ povedala Pelenor, akoby skutočne súcitila. „Je mi to úprimne ľúto.“

Nenapadla ma žiadna odpoveď, tak som len zákonne zdvorilo neprítomne prikývol.

„Iste ste uhádli, prečo som prišla,“ povedala.

„Nečakal som vás tak skoro, Vaša Výsosť.“

Tá žena si práve prešla peklom.

„Prišla som v nevhodný čas?“ spýtala sa. „Nemôžete ma teraz vyliečiť?“ Jej hlas už neznel tak povznesene a sebaisto, ako keď som ju stretol v Tomoristane.

Vcítil som sa do výšok svojho stĺpca Ducha. Džervinove pokyny boli jasné: nateraz žiadne cestovanie. Akýkoľvek skok do astrálnych priestorov alebo Podsvetí by mohol natrvalo poškodiť centrá energie nad mojou hlavou.

Svojho manžela naozaj miluje.

„Potrebujem odpoveď, Zar. Som...“ zaváhala.

„...zúfalá!“ To slovo neprišlo odo mňa, ale z čistej fontány, s impulzom Orlovej nehy, ktorá dosiahla priamo do jej srdca.

„Áno, zúfalá. Úplne zúfalá! Po smrti svojho syna mi dal manžel ultimátum. Ak do roka nepočnem dieťa, budem prepustená. Môžem si vybrať medzi smrťou alebo exilom.“

Večný sľub.

„Pomôžete mi?“ prosila.

Tých, ktorí sa ľúbia, od seba neoddelíš.

Bližšie sa mi prizrela. „Čo sa s vami deje, Pán Veľký Drak? Odkedy som vás naposledy videla... vaše oči sú akési iné.“

Večný sľub je už teraz záväzný.

Pukalo mi srdce, keď som jej mal povedať, že pre ňu momentálne nemôžem nič urobiť. Zovrel som päste a zhlboka sa nadýchol, „Vaša Výsosť...“

Lietajúci Drak žiada o prístup k navigačnému systému Priestorovej Matice pre oblasti Podsvetí sfér Melchisedeka.

Prístup povolený. Pre zadanú oblasť je k dispozícii podrobná mapa z Univerzálnej Banky Znalostí Priestorovej Matice. Odchod cez maticu. Leť, Drak!

„Zar?“ Moje mlčanie a čudný výraz vzbudili v Pelenor obavy.

Dostal som Hrot-volanie od Džervina. „Zar! Uvedomuješ si, čo si práve urobil? Úspešne si sa napojil na Banku Znalostí Lietajúcich Drakov. Rozumieš, ako si to urobil?“

„To je zložitý príbeh. Sľub, ktorý som dal Elyani. Hoci v skutočnosti som jej ho ešte nedal. Urobím tak až v budúcnosti. Ale už teraz je záväzný...“

Džervin sa Hrot-zasmial.

„Džervin, mám vaše povolenie na zostup do Podsvetí? Je to jediný spôsob, akým môžem vyliečiť Felíciinu priateľku.“

„Priestorová Matica je úžasne mocná. Je to navigačný systém, ktorý Majstri Hromu používajú na multidimenzionálne cestovanie. Pokiaľ sa ho budeš držať, môžeš ísť kamkoľvek chceš.“

„Všetka sláva učiteľovi!“ Potom som Hrot-zafňukal, „Džervin, moja hlava je v úplnom chaose.“

„Hrom drží odpoveď,“ Hrot-odvetil majster.

„Hrom... to vyzerá byť ešte veľmi ďaleko, Džervin.“

„Tvoje zasvätenie sa blíži, Zar Hnedého Rúcha.“

Vrátil som sa naspäť, „Áno, Pel... chcem povedať, Vaša Výsosť...“

Princezná Pelenor bola čoraz viac znepokojená. „Čo sa s vami deje, Pán Veľký Drak?“

„Vaša Výsosť, v posledných dňoch som musel vo svojej energii urobiť niekoľko úprav.“

„Prišla som v nevhodný čas?“ opýtala sa znovu, s hlasom zovretým úzkosťou.

„Myslím...“ vložil som do svojho hlasu trochu entuziazmu, „myslím, že ste si nemohli vybrať vhodnejší čas, Vaša Výsosť.“

Pelenor zostala neistá. „Vyliečite ma?“

Áno, žena bude vyliečená.

Zostal som opatrný. „Nuž, dám zo seba to najlepšie. Ale musíte si pamätať, že...“

Pomocou brány nastalo mocné spojenie: Draka Hlbočiny dole, Univerzálna Banka Lietajúcich Drakov hore a Zar uprostred.

Pozrel som sa jej priamo do očí. „Áno, budete vyliečená.“

Nefilimská žena podišla ku mne a chytila ma za ruky. „Vedela som to! Vedela som, že to dokážete! Aj Felícia to vedela. Sľúbila mi to.“

Navždy láska, Lietajúci Drak.

Museli sme vyriešiť praktické záležitosti. Vysvetlil som jej, že liečenie môže zabrať dva až štrnásť dní, a spýtal sa jej, či môže prísť sama.

Pozdvihla ruky, „Princezná a cestovať sama? O tom môžem len snívať! Pri hlavnom vchode do svätyne na mňa čaká štyridsaťšesť Karmínových stráží a služobníkov. Ale môžem využiť jedno ustanovenie Zákona, ktoré hovorí, že členovia kniežacích rodín môžu navštíviť svätyňu a podstúpiť duchovné sústredenie, počas ktorého sa podrobia zákonu svätyne. Hneď teraz sa pôjdem porozprávať s kapitánom stráží.“ Potom sa spýtala, „V Tomoristane ste hovorili, že liečenie musí prebehnúť na bráne Draka. Kde je tá brána?“

Ukázal som na svoje chodidlá. „Tam!“

„Jasné,“ pobavilo ju to. „Vidím, že sa o ňu dobre staráte.“

Melcharda sme museli zavolať naspäť. Zákonný protokol ukladal vysokému kňazovi povinnosť sprevádzať princeznú po svätyni.

Hneď ako odišli, dostal som strašnú chuť ísť si sadnúť na strechu a sledovať západ slnka – Malchaskovu vysokú vežu.

Rozum rozhodol proti tomu.

Ja som rozhodol proti rozumu a pustil sa hore po rebríku.

Sľub daný z tvojej podstaty Lietajúceho Draka. Dodržal si ho.

Od špicatej strechy veže sa už odrážali prvé červené odtiene súmraku. Nemohol som odtrhnúť oči od ľavého horného okna.

Čo teraz robí Elyani?

Celým mojím srdcom, celou mojou mysľou, som s tebou, aj keď som ďaleko.

V mojej hlave je toľko hlasov! Keby som tak vedel rozlíšiť, odkiaľ všetky pochádzajú: z vysokých sfér, od Lietajúcich Drakov, či z môjho prasknutého stĺpca Ducha. A možno aj od Elyani.

Virdžínia, Virdžínia...

Moje pozorovanie bolo prerušené Melchardom, ktorý sa mi ozval cez hlasový kanál, aby vyjadril svoje zákonné obavy, „Zar, dúfam, že presne vieš, čo robíš s Pelenor Ozorenan. Ak by ti umrela pod rukami, svätyňa by sa ocitla v mimoriadne obtiažnej pozícii. Aký druh liečenia sa chystáš použiť?“

„Princezná bude uvedená do stavu hlbokej hibernácie. Potom zostúpim do Hlbokých Podsvetí a načerpám z nich sily na zrekonštruovanie jej brán.“

Melchard chcel poznať každý jednotlivý detail tej procedúry. „Ubytujeme ju v jednom z kniežacích apartmánov mojej enklávy?“ spýtal sa.

„Keď sa preberie z hibernácie, môže ísť do kniežacieho apartmánu. Ale dovtedy ju musím mať tu, vedľa Dračej brány.“

Vysoký kňaz Eisraimu nebol nadšený vyhliadkou, že by člen kniežacej rodiny mal spať v skromnej spálni môjho nádvoria, ale zostal som Drak-neoblomný. „V poriadku!“ súhlasil nakoniec. Zrazu zmenil svoj hlas na vrúcny vánok a opýtal sa ma, „Od Elyani nemáš žiadne nové správy, však?“

Celým mojím srdcom, celou mojou mysľou...

„Nie, nič.“

„Samozrejme. Držíš sa, Zar?“

Neodpovedal som a on náš rozhovor ukončil niekoľkými povzbudzujúcimi slovami. Ale hneď, ako sa hlasový kanál uzavrel, cez moje srdce začal prúdiť jeho vrúcny vánok, v mojej krvi pulzovala obnovená odvaha. Cítil som sa oveľa lepšie.

„Triky Hromu!“ luskol som prstami a poslal ďakovnú myšlienku.

Keď sa on a Pelenor vrátili, nasledovali ich piati služobníci Karmínového Rúcha, ktorí niesli Pelenorine tašky.

Zišiel som dole zo strechy a opäť sa spustilo nekonečné zákonné zdravenie.

Pelenor si dala svoje tašky zložiť na trávnik. Počkala, kým Melchard a Karmínové Rúcha odídu a sňala si svoj čierny závoj.

„Melchard mi povedal, že počas hibernácie ma budete držať na Dračej bráne. Znamená to, že budem spať vonku na tráve?“ Jej oči iskrili nefilimským korením a zdalo sa, že sa toho vôbec neobáva – skôr je z toho detsky nadšená.

Potriasol som hlavou. „Vaše telo bude tam, Vaša Výsosť,“ ukázal som na miestnosť, ktorá susedila s Elyaninou spálňou. „Tam sa o mňa Elyani starala počas môjho prvého zostupu do Podsvetí.“

„To mi určite prinesie šťastie!“ vykríkla a išla si tú miestnosť prezrieť.

Jej tašky som zaniesol dovnútra a počkal som vonku, kým sa prezlečie.

Priestorová Matica pripravená. Začnite navádzaciu procedúru. Leť, Drak!

Keď Pelenor vyšla von, už nemala oblečené dlhé komplikované čierne šaty a závoje, ale modré šaty podobné tým, ktoré mala Felícia, keď som ju prvýkrát stretol. Tiež si rozpustila svoje dlhé čierne vlasy a ubrala trochu zo svojho mejkapu. „Zar Hnedého Rúcha, teraz už nie som Jej Výsosť Pelenor Ozorenan, ale Pelenor Tyrkysového Rúcha, ktorá sa podriaďuje zákonom svätyne Eisraimu,“ oznámila mi žoviálnym hlasom. Potom sa opýtala, „Mávajú kňažky vo vašej svätyni večeru?“

„Vaša Výsosť...“

„Pelenor Tyrkysového Rúcha!“ opravila ma.

„Áno. Hm... kňažky mávajú večeru, ale keďže máte byť uvedená do stavu hibernácie, jedlo neprichádza do úvahy.“

„Ach!“ povedala rezignovane. „Zar,“ chcela sa dozvedieť, „nestáli ste náhodou na streche, keď sme sem s vysokým kňazom došli?“

„Sledoval som západ slnka, Vaša... áno, sledoval som západ slnka!“

Ešte nebola úplná tma. „Odtiaľ musí byť na svätyňu úžasný výhľad,“ pomädlila si ruky a prešla k rebríku, ktorý bol pripevnený na stene. „Môžem sa pozrieť aj ja?“

Keď sa cez hlasový kanál ozval Melchard a opýtal sa, či princezná niečo nepotrebuje, práve sme sedeli na streche Modrých kňažiek. Ako sa dalo predvídať, keď sa dozvedel, kde Pelenor a ja sedíme, nebol práve nadšený.

Keď sa komunikácia skončila, Pelenor sa rozosmiala. „Budete mať kvôli mne problémy, Zar Hnedého Rúcha?“

„Iba ak umriete, Výsosť.“

Radšej sa ďalej smiala. Potom sa zvedavo opýtala, „Takže tu žijete, brat Zar?“

Prikývol som.

„Jasné. Uchmatli ste si miesto s Dračou bránou, všakže?“ Mladá nefilimská žena bola vo výbornej nálade, naplnená novou nádejou a nadšená z nového prostredia, kde sa na ňu nevzťahoval protokol. Kládla mi veľa otázok a žartovala o všetkom, čo ju napadlo.

Počúval som ju, odpovedal na jej otázky a snažil sa smiať spolu s ňou, ale moje oči a myseľ boli zamerané na ľavé horné okno na Malchaskovej veži.

Bola to Elyanina izba?

„Banka Znalostí Priestorovej Matice pripravená. Čaká sa na zahájenie vyhľadávania.“

A čo keby som na jej lokalizáciu použil navigačný systém Lietajúcich Drakov?

Zahájte vyhľadávanie rezonanciou so signatúrou stĺpca Ducha.

To som predsa nemohol urobiť! Aktívna forma zisťovania by bola proti Zákonu.

Okno sa postupne rozsvietilo.

Vyhľadávanie úspešné. Identifikácia potvrdená.

Pocítil som záblesk svetla, ale aj tak som len pokrčil plecami. Čo presne tieto hlasy mysleli? A nakoľko som mohol dôverovať svojmu prasknutému stĺpcu Ducha?

„Poďme, Pelenor Tyrkysového Rúcha. Začneme!“

Zliezli sme po rebríkoch dole a prešli do miestnosti.

„Mimochodom,“ povedala Pelenor, „priniesla som vám darček. Pochádza z Verzazyelovej svätyne v kraji Snežných Hôr. Istá kňažka ho pripravila špeciálne pre vás.“ Potom otvorila jednu zo svojich tašiek a podala mi malý hnedý džbán zázvorovej marmelády.

12.13 Noc Lietajúcich Drakov

Pelenor ležala v hlbokom spánku na matraci a jej aura bola spražená dvojhodinovou neprerušovanou Hlasovou projekciou. Jej dych bol takmer nebadateľný, jej hlavné brány snehobiele a priestor okolo nej nasýtený jasnými iskrami svetla. Živé steny boli otrasené od náporu sily, ktorej boli svedkami.

Ja som sa pripravoval na zostup do Podsvetí, netušiac, aká katastrofa nás má zasiahnuť.

Bola neskorá noc. Vyšiel som na nádvorie. Jasná noc.

Rozhodol som sa pre rýchlu prehliadku strechy.

V Malchaskovej veži svietilo jedno okno.

Stále to isté okno.

Pravdaže, Elyani vedela, že zakaždým zostávam hore neskoro do noci. Ak mi chcela poslať signál, lepší ani nemohla nájsť. Možno. Alebo možno jedna z tých dvoch prekliatych Nepoškvrnených kňažiek trpí nespavosťou alebo počas noci vykonáva nekonečné rituály. Odkiaľ som to mal vedieť? Vciťovanie sa do milovaného okna by bolo proti Zákonu.

Ale čo keby mi to prezradil Orol? Zatvoril som oči a vzýval ho. Žiadne veľkolepé spojenie, iba jednoduchá modlitba zo srdca.

„Ó, milovaný Orol,

Ak jej to neublíži,

Ak to nebude proti Zákonu,

Ak to z mojej strany nie je čistá arogancia,

A ak je to tvoja vôľa,

Iba jedno malé znamenie, prosím,

Aby som vedel,

Či je to jej okno!“

Zadržiavajúc dych, opäť som otvoril oči a pozorne som tretím okom preskúmal okolie.

Žiadne znamenie.

Pokorne som sklonil hlavu, „To je jedno! Aj tak ťa milujem rovnako, Biely Orol.“ Cítiac, že Alsibyadi vkročila do môjho ochranného poľa, zišiel som dole po rebríku. „To nemohlo fungovať, v tej modlitbe bolo príliš veľa podmienok.“

Ešte predtým toho večera som Alsibyadi požiadal, aby prišla dávať pozor na Pelenorinu energiu, kým ja zostúpim do Podsvetí. Dorazila v rozjarenej nálade, s ľaliou vo vlasoch. „Takže teraz ťa už chodia navštevovať členovia kniežacích rodín až z krajov severu,“ zasmiala sa. „Som poctená, že mám za priateľa takého dôležitého muža.“

„Obávam sa, že to nebol Zar, kto princeznú pritiahol, ale sila Podsvetí.“

Teyanina dcéra si filozoficky povzdychla, „Sláva odpláva, Zákon zostáva!

„Nerozprávaj mi o sláve! Táto operácia má zostať prísne utajená. Dúfam, že nik vo svätyni o tom nevie.“

Navigačný systém Priestorovej Matice pripravený.

Alsibyadi sa zachichotala, „Prísne utajená, s päťdesiatimi strážami Karmínového Rúcha kniežacej armády Severných Jazier pred bránami svätyne? Ty musíš žartovať v Zákone! Záhadná žena v čiernom v Zarovom apartmáne je medzi klebetami svätyne horúcou novinkou. Cez deň nám dokonca volali naši priatelia z Lazéry, aby sa o tom niečo viac dozvedeli.“

„Jasné. To princezná nemôže prísť do Eisraimu na duchovné sústredenie?“

Opäť smiech, „Duchovné sústredenie v tvojej spálni, Zar?“

„Dobre, dobre,“ povzdychol som si. „Bude mať z toho Džervin nejaké problémy?“

„Žiadne problémy, akurát to môže pozdvihnúť prestíž Hnedého Rúcha. Keď sa o tom Džervin dopočul, nedokázal sa prestať smiať.“

Banka Znalostí Diaľav zapojená. Zahájte vyhľadávanie.

„Rozumiem,“ radšej som zmenil tému. „Dnes v noci prvýkrát zostúpim do Podsvetí s použitím navigačného systému Lietajúcich Drakov. Je dosť pravdepodobné, že systém je veľmi bezpečný. Ale ak sa mi niečo stane, budeš musieť držať Pelenorinu energiu a udržiavať ju v hibernácii.“

Išli sme skontrolovať Pelenorine energetické telo. „Použil som jednu zo špeciálnych techník Mount Lorzen: mocné Hlasové projekcie, ktoré navodia stav takmer úplnej hibernácie,“ vysvetlil som. „Vidíš tieto brány? Sú biele ako sneh. Keď som liečil Felíciu, zistil som, že čím hlbšia je hibernácia, tým ľahšie sa dajú brány premodelovať.“ Ukázal som na tri energetické centrá v spodnej časti brucha. „Tieto sa musia od základu prerobiť. Zídem dole a v Hlbokých Podsvetiach nájdem vibrácie diamantu a granátu. Tie použijem ako semená, okolo ktorých môžem kryštalizovať životnú silu a modelovať brány. A aby som obnovil sily počatia, nasýtim jej energiu vodou života z hlbokých riek.“

„Vytvorenie brán z ničoho!“ na Alsibyadi to urobilo ohromný dojem.

„Tu musím popracovať len na troch bránach. Ale u Felície som ich musel obnoviť vyše dvesto.“

„Vúf! S takou silou by si mohol z ničoho vytvoriť aj živú bytosť!“ povedala, držiac si rukami svoje brucho.

Vasúkidas vie.

„Dajme tomu, že by som otehotnela...“ zaváhala.

„Dajme tomu!“ napodobnil som Džervinov hlas, žmoliac si bradu.

„Dajme tomu! Myslíš, že by moje bábätko mohlo dostať trochu tej vody života?“

„Slovo Draka!“

Vonku na nádvorí som sa posadil do meditačnej polohy, v blízkosti Dračej brány. Alsibyadi sa posadila po mojom boku. „Myslíš, že ma jedného dňa budeš môcť zobrať dole so sebou?“

Zasmial som sa. „Mala by si sa opýtať Maryani. Ona je veľkou majsterkou v cestovaní Podsvetiami! Na zostup dokonca ani nepotrebuje Dračiu bránu!“

A po rýchlom, „Zbohom, žena Zákona,“ som skĺzol nadol bránou a ocitol sa v známej modrej jaskyni lapis lazuli. Nestrácal som čas a pokračoval som v kĺzavom zostupe nadol, zladiac energiu brány s mojím stĺpcom Ducha.

Zar žiada prístup k navigačnému systému Priestorovej Matice.

Podivný hlas navigačného systému okamžite zareagoval, „Priestorová Matica, prístup povolený. Zahájte navigáciu zadaním cieľov.

Komunikáciu som prenechal vysokej časti svojho stĺpca Ducha.

Diamant a granát Podsvetia potrebné na rekonštrukciu brán ženského ľudského tela.

Odpoveď bola okamžitá, „Cieľ identifikovaný. Leť, Drak!

Znelo to príliš jednoducho, aby to bola pravda. Projektovaný Priestorovou Maticou, začal som dole bránou kĺzať fenomenálnou rýchlosťou.

Príliš vysokou rýchlosťou.

Takmer okamžite som dostal zlovestný signál, „ Priestorová Matica, poplach! V dopravnom prostriedku bola zistená vážna štrukturálna chyba. Je potrebná urýchlená oprava, inak môže nastať úplný kolaps.

Okamžite zastav! Nechaj Priestorovú Maticu opraviť trhlinu.

Nie! Alsibyadi.

„Alsibyadi,“ Hrot-zavolal som, „mám tu nejaký problém, ale neviem presne, o čo ide! Ak sa ti za chvíľu neozvem, privolaj na pomoc Džervina. Pamätaj si, že Pelenor sa nesmie zobudiť, kým sa formujú jej brány, inak môže veľmi ťažko ochorieť. Ak sa náhodou...“

Príliš neskoro!

Havaroval som.

Také ľahké.

Víriace hviezdy. Svetelný prach.

Eóny podivnosti.

Za Priepasťou Hlbočiny je Priesmyk Večnosti.

Nahliadni do priepasti.

Tam sa usmieva Matka Svetla.

Prázdno.

Brat Rytier, tvoja schôdzka s osudom!

Filadelfia Šesť. Ak ju nezničíš, Rex zničí nás všetkých.

Hiram, Hiram. Čo poviem Hiramovi?

Cestovanie prázdnotou.

Spaľujúca ašpirácia mrazivých mimogalaktických priestorov.

V zlomku sekundy míňam tisíce polí hviezd.

V prázdnote ohýbam čas.

Svety sa rodia. Svety umierajú.

Zhluky vesmírov dýchajú.

Nekonečnosť na nekonečnosti.

Eón po eóne.

Aby som dosiahol

Priestor nekonečnej podivnosti.

Mnohorozmerné farby, neopísateľné slovami.

Zvuky, symfonická nádhera.

Reťaziace sa zvuky nesmiernej dôležitosti.

Počet vlastností exponenciálne rastie.

Žartujúci čas obieha dokola v kruhoch.

Prichádzajú ku mne vzdialené hlasy.

„Priestorová Matica rozobrala štruktúru jeho nádob. Je ešte pri vedomí?“

„Zostala mu len nitka k jeho podstate Lietajúceho Draka v diaľavách. Mal by byť schopný nás počuť.“

Pravdaže vás počujem!

„Vitaj doma, Lietajúci Drak.“

Vzdialené hlasy!

Vzdialené hlasy, ktoré som tak dlho počúval.

Dozviem sa teda nakoniec, kto si?

Kozmické ticho. Keď sa zdalo, že ubehol celý eón, hlas odpovedal, „Ja som tvoj otec, Lietajúci Drak.“

Otec?

Úžas bezhraničný ako žlté explózie diaľav.

„Lietajúci Drak, ktorý zasadil semeno do tvojej Matky, Drakany Hlbočiny, keď bola Zem mladá a svieža. Odvtedy som bol s tebou v diaľavách, celým mojím srdcom, celou mojou mysľou. Ale môj hlas si často nepočul.“

A teraz... som s tebou?

„Teraz si rozšírený cez sféry diaľav. Ale tvoje vedomie je ešte mladé. Tvoja rozľahlosť si ešte nie je vedomá seba samej.“

Rozšírený v diaľavách? V ktorej sfére diaľav?

„Vo všetkých. To je esencia tvojej podstaty Lietajúceho Draka. Ukážem ti to.“

Univerzálny dych, ktorý prebieha diaľavami, spievajúc od jedného okraja Kozmickej Noci po druhý, tak ako spieval na počiatku, spieva teraz a navždy bude spievať. Ja tancujem, kmitajúc medzi okrajmi času, oslavujúc úžasné zrodenie, večne mladé stvorenie, svet bez konca, trilión súzvučiacich sfér diaľav.

To som ja.

A tu je Priesmyk Večnosti a Priepasť Hlbočiny!

„Pozri! V jej najhlbšej hlbine sa usmieva Matka Svetla.“

Sféry Múdreho Pavúka a jeho siete podivnosti.

„Načúvaj šepotu Modrej Lagúny. Lietajúci Drak, očakáva tvoje volanie. Nastane veľká radosť.“

Matematická dokonalosť Veľkého Mravca! „Veľký Mravec, ktorý ťa pozval osláviť tvoje zrodenie v nekonečnosti. Čoskoro tam pocestuješ, na hostinu v diaľavách.“

'Čoskoro' v diaľavách znamená niečo úplne odlišné.

V diaľke, úžasné svetlo.

„Spoznávaš to svetlo?“

Sieť Lásky. Sféry Melchisedeka.

„Kde prebýva náš milovaný Biely Orol.“

Osvetľujúca vrúcnosť Siete Lásky, zázrak, ktorý je vidno až z diaľav.

„Pozri, čo sa deje so Zarom. Priestorová Matica ho práve opravuje.“

Z úbohého Zara veľa nezostalo. Jeho nádoby boli úplne rozobraté, jeho astrálne telo hore nohami, vyvrátené cez Hrot ako rukavica. Stratený v rozľahlosti diaľav, jeho Duch vyzeral ako malé krehké svetielko.

Hľa! Prichádza nás pozdraviť Biely Orol!

12.14 Alsibyadi rozptýlená za sférami Veľkého Mravca

Ruky.

Ruky masírujúce moje telo.

Hlas.

A iný hlas. Prítomnosť.

Projekcia Hlasu.

Prudko ma vťahuje naspäť do môjho tela.

Bol to Džervin. „Teyani!“ zavolal. „Myslím, že Zar je naspäť.“

Priblížila sa Teyanina prítomnosť. „Alsibyadi je stále v úplnom bezvedomí. Kontrolóri ju nedokážu nájsť. Nenastal čas zakročiť?“

„Teyani, kedykoľvek je to len možné, musíme nechať tieto veci robiť našich mladých.“

Moje oči sa otvárajú. Džervin je úplne premočený. Sedí predo mnou a po jeho boku je Teyani.

Pochválený buď Pán Melchisedek, Zar!“ Taký vrúcny hlas. „Vitaj naspäť v kráľovstve! Tak končí noc Lietajúcich Drakov.“

Ústa mám otvorené, ale nedokážem nič povedať.

„Zar, chcem, aby si sa odtiaľ, kde si, naladil na navigačný systém Lietajúcich Drakov a primäl ho priviesť Alsibyadi naspäť,“ prikázal mi Džervin.

Priestorová Matica, vyhľadávanie úspešné. Ľudská entita nájdená, rozptýlená za sférami Veľkého Mravca. Proces kondenzovania vedomia započatý.

„Veľmi dobre, synak!“ na svojom líci som pocítil Džervinovu ruku.

Lermonov hlas, „Teyani, kontrolóri ju našli!“

„Teyani!“ ozval sa hlasový kanál. „Teyani, našli sme tvoju dcéru! Zrazu sa objavila na okraji sfér Melchisedeka. Pohybuje sa neuveriteľnou rýchlosťou.“

„Nepokúšajte sa ju chytiť!“ ozval sa Džervinov hlas. Vrúcny.

„S... sp...“ zašepkal som, „späť!“

„Skús cez tmu viditeľnú,“ poradil mi Džervin.

Ľahké. „Vracia sa!“

„Kto sa vracia?“ spýtal sa Džervin.

„Alsibyadi je naspäť!“ zvolal Lermon, „Alsibyadi je naspäť!“

Džervin sa rozosmial. Teyani sa rozbehla.

„Lietajúci Drak sa vracia!“ zašepkal som prorocky cez tmu viditeľnú. „Videl som, čo prepukne... obrovský bordel v Zákone!“

„Aký bordel v Zákone?“ Džervinovi sa ten plán páčil už teraz.

„Lietajúci Drak sa chystá vrátiť do našich sfér. Vyšle svoj vplyv... cez kráľovstvo a všetky hlasové kanály budú prerušené... kamene sa zbláznia... ale nie naše. Aby sme privábili našich nepriateľov, vyrobíme falošné kamene napojené na sily Lietajúcich Drakov. Majstrovský plán pre prenos Archívu... je to ohromné!“

„Rád vidím, že si pracoval neskoro do noci, synak.“

Moje telo. „Džínia!“ Stále som ním nedokázal pohnúť, ale cítil som si ho, tak trochu. „Musím nájsť Džíniu. Je jednou z nás.“ Džervinova ruka na mojom pleci. „Pomoc, Džervin, cítim sa divne.“

„To je v poriadku, synak!“ odpovedal mi Džervinov upokojujúci, mierny hlas. „Tvoja energia je už v poriadku. Krásna a žiarivá.“

„Ale prečo sa cítim tak čudne, Džervin?“

„Priestorová Matica ťa úplne rozobrala a opravila tvoj stĺpec Ducha. Praskliny už viac niet.“

„Úplne rozobrala? A ste si istý, že ma nezabudli naspäť poskladať?“

Zasmial sa. „Počkaj, pozriem sa... nie, nezdá sa mi, že by nejaká podstatná časť chýbala,“ uťahoval si zo mňa. „Možno nejaká tá brána tu a tam, ale aj tak, kto ich všetky potrebuje?“

Brány! Zrazu som si spomenul na Pelenor. „Džervin, kedy môžem opäť zostúpiť do Podsvetí? Potrebujem operovať princeznú.“

„Synak, zakaždým, keď ťa vidím vrátiť sa z Podsvetí, prvá vec, ktorú povieš, je, 'Kedy môžem zase zostúpiť?'“ Potľapkal ma po pleci, „Teraz, keď bola prasklina opravená, by si mal byť schopný cestovať kamkoľvek chceš, kedykoľvek! Priestorová Matica ťa tam zoberie.“

Začal som pohybovať ľavou rukou, zvierajúc a uvoľňujúc svoju päsť. „Ak sa o mňa Priestorová Matica postará takýmto spôsobom...“ Chvíľu mi trvalo, kým som sa z Draka dokázal postaviť.

„Džervin, cítim sa hrozne, hrozne čudne!“ opakoval som dokola.

Majster Hromu sa ďalej smial.

Nakoniec sa mi s jeho pomocou podarilo dosiahnuť spálňu, kde Pelenor hibernovala. Alsibyadi ležala na plasovej podlahe, oči mala pootvorené. Po jej ľavici sedel Lermon, po pravici Teyani.

Pichlo ma v srdci, „Och, nie! Čo som ti to zase urobil?“

Alsibyadi sa usmiala. Otvorila ústa, ale nevyšli z nej žiadne slová.

„Vieš, kde bola?“ opýtal sa Lermon.

Vyhľadávanie úspešné. Mapa sféry diaľav je k dispozícii v zhustenom supermentálnom formáte pre Hrot-analýzu.

„Pravdaže! Za sférami Veľkého Mravca sú gigantické sféry, čierne ako smola, ktoré neobývajú žiadni Lietajúci Draci. Sú súčasťou Čiernej Noci Diaľav. Na cestovanie sú to náročné oblasti. Keď ma Alsibyadi nasledovala, rozptýlila sa v Čiernej Noci, kde stále pulzuje duch Úsvitu Stvorenia. Nečudo, že stratila svoju niť vedomia!“

Džervin zdvihol ruky, „Prosté!“

Ale keď som sa obrátil k Pelenor a bližšie sa prizrel jej energetickému telu, zažil som jeden zo životných šokov.

„Ďaleké Podsvetie!“ zalapal som po dychu.

Čo to má znamenať, v Zákone?“ Teyani, ktorá mala od Melcharda pokyny dávať na Pelenor jedným okom pozor, bola nezákonne ustarostená.

„Neverím vlastným očiam! Musím snívať,“ povedal som.

„Kto nesníva?“ povzdychol si Džervin filozoficky a podišiel bližšie.

„Alsibyadi!“ zavolal som. „Môžeš byť mojím svedkom?“

„Myslím, že ťa počuje, ale stále sa nedokáže hýbať, ani hovoriť,“ povedal Lermon. „Čo sa stalo?“

„Pelenorine brány boli zrekonštruované! Ale ja som na nej ešte neodviedol žiadnu prácu. Pozrite tu! Okolo drahokamov Podsvetia boli vykryštalizované tri brány!“ Naplnený bázňou som sa obrátil na svojho učiteľa v Hrome, „To ste urobili vy, Majster Džervin?“

Džervin, ktorého radostná nálada zostala nepostihnutá, pozdvihol obe ruky. „Som nevinný, prisahám!“

„Znamená to, že Pelenor je vyliečená?“ spýtala sa Teyani.

„Presne tak!“ žasol som. „Tento navigačný systém Priestorovej Matice je úžasný. Opravil jej brány presne tak, ako som to zamýšľal.“

Džervin si otriasol svoje hnedé rúcho a voda kvapkala po celej podlahe.

„Ako to, že ste taký mokrý, Džervin?“

„Odpoveď na túto otázku je celkom priamočiara. Ty a ja sme strávili väčšinu dnešnej noci vonku na daždi.“

Vôbec som si nevšimol, aký som mokrý. Zatínajúc zuby a cítiac sa trápne, syčivo som sa nadýchol. „Takže vy traja ste strávili noc tým, že ste sa pokúšali zachrániť Alsibyadi a mňa, je to tak?“

Teyani ma potľapkala po líci, „Syn môj, Džervinovi sa na teba podarilo preniesť jednu zo svojich hlavných vlastností,“ okopírovala úškrn, ktorý sa na Džervinovej tvári objavoval, keď oslavoval víťazstvo. „V tvojej spoločnosti sa nikdy nenudíme!“

„To je pravda!“ podarilo sa zašepkať Alsibyadi, a Džervin a Lermon si išli vyrehotať svoje čisté fontány.

Žartovanie pokračovalo, Teyani a Džervin sa rozprávali o prebúdzajúcej hodnote prekvapení, zatiaľ čo kontrolóri priestoru jeden za druhým volali cez hlasové kanály, zisťujúc, čo do Šialeného Nadsvetia sa to vlastne deje. Lermon zostal zákonne neurčitý. Medzi inými volala aj Muridji Purpurového Rúcha, len pre prípad, keby jej chceli povedať, ako sa darí našej návštevníčke zo severu. Nepochodila.

Alsibyadi sa nakoniec podarilo vstať, moji priatelia odišli, a ja som tu zostal úplne vykockaný a na kosť premočený.

Posadil som sa pred Pelenorine hibernujúce telo a otvoril si džbán zázvorovej marmelády. Nádherná chuť! Pocítil som náhly nárast duševnej energie. A tiež Felíciinu vibráciu, ktorá v marmeláde žiarila.

Vyhľadávanie úspešné: ľudská entita lokalizovaná. Zahájte cestovanie podľa zámeru.

„Och, nie už zase!“ vypľul som citrónovú kôstku a zalapal po dychu. Priestorová Matica pripravená vystreliť moje astrálne telo cez sféry, už zase! „Títo Lietajúci Draci nikdy nedajú pokoj!“

Skôr ako som si vyzliekol svoj premočený odev, išiel som sa rýchlo pozrieť na Malchaskovu vežu. „Len jedno malé znamenie, prosím...“ Vyložil som nohu na spodnú priečku rebríka.

Minulú noc moja modlitba nefungovala. Ale s mojím opraveným stĺpcom Ducha som sa už nemusel spoliehať na modlitby plné 'ak'. Teraz som mohol vyvolať plnú silu Orla. Prorocký blesk orákula si razil cestu do Výšin – v koho okne sa svieti?

Na strechách na mňa čakalo prekvapenie.

Oči sa mi zaliali slzami.

„Takže si ma predsa len počula!“ zašepkal som.

V ľavom hornom okne Malchaskovej veže bola uviazaná dlhá biela šatka.

12.15 Henrik a Pelenor

Bolo neskoré odpoludnie, keď sa princezná Pelenor prebudila. „Henrik! Henrik!“ volala.

Vbehol som do jej izby.

Bola v slzách, napoly v delíriu. Nespoznala ma. „Zavolajte prosím Henrika!“ zanariekala hlasom malého dievčaťa.

Podišiel som bližšie a sadol si k nej.

Bola uviaznutá v sne. „Henrik! Prosím, pomôž mi!“

Zobral som stratené dieťa do svojho náručia. „Pokoj, moja priateľka v Zákone. Pokoj! Všetko je v poriadku. Liečenie dopadlo výborne.“

Chvela sa od vzlykov. „Chcem Henrika. Chcem, aby ma ochraňoval.“

„Kto je Henrik?“ opýtal som sa, hojdajúc ju vo svojom náručí.

„Môj priateľ Henrik je veľký prian. On mi pomôže. Ak ma budú chcieť poslať do exilu, on sa o mňa postará.“

„Pelenor... Pelenor... Pelenor...“ Použil som jeden z Elyaniných trikov: hladkanie aury pomocou Hlasovej projekcie mena osoby.

Pelenor sa rukami ovinula okolo môjho krku, a pritisla sa ku mne, „Henrik! Vedela som, že prídeš. Vedela som, že na mňa nezabudneš.“

„Pelenor...“ Ďalej som ju hojdal vo svojom náručí, „Pelenor... Pelenor...“

Jej telo bolo mäkké a jemné. „Henrik, je mi to ľúto. Nikdy som ťa nemala opustiť. Nikdy nepochopíš, ako veľmi ľutujem, čo som urobila.“

V tej chvíli sa cez hlasový kanál ozval Melchard, aby sa opýtal na zdravotný stav princeznej.

„Kontroloval som jej energiu počas celého dňa. Jej stav je výborný. Práve sa zobudila.“

„Môžeme ju teraz premiestniť do kráľovských apartmánov?“ navrhol Melchard.

„Nie! Nie!“ Kričala Pelenor, tisnúc sa na môj krk. „Chcem zostať s Henrikom!“

Melchard pochopil, že volá v nevhodný čas. Zatvoril hlasový kanál.

Pelenor začínala byť stále viac a viac rozrušená. Projektujúc Hlas na jej brány na krku, zápästiach a členkoch, vytiahol som ju z nočnej mory.

Ako sa ocitla naspäť vo svojom tele, otvorila oči. Keď zbadala, že nie je v Henrikovom náručí, prešla ňou hlboká vlna úzkosti. Opäť zatvorila oči a rozplakala sa.

„Pokoj, Pelenor! Všetko je v poriadku. Ste vyliečená. Vaše brány sú krásne a žiarivé.“ Zložil som jej ruky zo svojho krku, aby si mohla ľahnúť na matrac a držal som ju za ruku.

Stále vzlykala.

Vyšiel som do čistej fontány, aby som našiel inšpiráciu, ako ju upokojiť. „Porozprávajte mi o Henrikovi,“ zašepkal som jej do ucha.

„Bol mojím priateľom. A ja som ho opustila.“

„Milovali ste ho?“ spýtal som sa.

„Či som ho milovala! Bol mojím Strážcom. Ja som bola jeho Námah. Ale bála som sa.“

„Bála čoho?“

Jej hlas už neznel tak napäto, „Keď odišiel. Bála som sa, keď odišiel.“

„Keď odišiel odkiaľ?“

„Keď odišiel z Džex Belaranu,“ povedala.

„Och, nie!“ pomyslel som si. Takže tento Henrik je ten istý prekliaty Odpadlícky Lovec, ktorý mi v Tomoristane predal tie kradnuté kamene! Ale keďže som chcel Pelenor upokojiť, len som sa neutrálnym hlasom spýtal, „Čo sa udialo?“

„On a jeho priateľ Perseps sa pohádali, a potom Henrik odišiel. Mala som ísť s ním, ale bála som sa, že keď sa stane Odpadlíkom, pôjde po ňom celý Džex Belaran.“ Pelenor otvorila oči a mlčky hľadela na strop.

Rukávom svojho rúcha som jej utrel slzy.

„Nemala by som rozprávať o týchto veciach,“ zašepkala.

„Môžete hovoriť, čo chcete. Zajtra mi len poviete, čo mám zabudnúť a ja vám sľubujem, že sa tak stane.“

Na jej tvári sa objavil neistý úsmev, „Pán Veľký Drak vie uchovávať tajomstvá.“

Drak-prikývol som a moje ruky sa rozbehli ponad jej telo, zohrievajúc jej brány. „Cítiť po hibernácii smútok nie je zriedkavé. Je to kvôli tomu, že vaše brány sú studené.“

„Je mi zima,“ povedala.

„Povedzte mi, tento Henrik, je to dobrý priateľ? Dokáže vás povzbudiť?“

„Je to môj jediný priateľ, jediný človek, na ktorého sa môžem spoľahnúť, keď sa ocitnem v ozajstných problémoch. Palác Tomoristanu je plný klamárov, ktorí za mojím chrbtom splietajú intrigy.“

„Vie váš manžel o Henrikovi?“

„Zabil by ma, keby vedel. Alebo by možno Henrik zabil jeho.“ Pelenor sa opäť rozplakala. „Je to také smutné. V tom paláci pre mňa nikto nie je. Filipo stále pracuje a nikomu inému dôverovať nemôžem. Nikomu.“

„Chodí vás Henrik navštevovať?“

„Pravdaže. Toho dňa v Tomoristane... tesne predtým, ako som sa stretla s vami, bol so mnou. Ja som dohodla vaše spoločné stretnutie.“

Takže ona ma hodila do rúk toho zbojníka? Mal som chuť zarevať ako Podsvetie.

„Och, naozaj?“ spýtal som sa veľmi pokojným tónom.

„Dúfam, že to pre vás dobre dopadlo,“ povedala, držiac ma za ruku.

„Bolo to... objasnilo mi to mnohé veci, povedal by som.“

Pelenor zatvorila oči. „Keď som bola malá, Henrik mi vždy pomáhal, keď som sa ocitla v problémoch. Ale neskôr, keď on potreboval mňa, ja som mu nepomohla. Opustila som ho.“

„Takže ste spolu vyrastali?“

„Áno. Jeho otec bol Lovcom v Džex Belarane. Moji rodičia žili v dedine blízko Verzazyelovej kaplnky. Oni dohodli náš sobáš. Henrik bol ku mne úžasný, zaobchádzal so mnou ako s kráľovnou. Náš Getz-relen bol jeden sen.“

„Getz-relen?“

„Je to zvyk Lovcov. Po deviatich rokoch tréningu musia podstúpiť smrteľne nebezpečnú skúšku. Ak uspejú za menej ako deväť dní, získavajú Getz-relen: môžu zobrať dievča, s ktorým sa majú oženiť, na trojtýždňovú exkurziu do Snežných Hôr, a keď sa vrátia naspäť, nikto sa ich nesmie na nič pýtať.“ Pelenor sa otočila na bok, ale stále ma držala za ruku.

„On mal dvadsaťjeden, ja devätnásť. Nikdy nezabudnem na to ráno, keď po mňa prišiel. Bol to taký sen, Zar! Najšťastnejšie dni môjho života.“

„A čo sa udialo?“

„Och, to... to sa nesmiete pýtať.“

„Chcem povedať, čo sa udialo po Getz-relene? Prečo sa Henrik s vami neoženil?“

„Tri týždne pred dňom našej svadby sa pochytil s Persepsom, Lovcom, ktorý sa neskôr stal hlavou Džex Belaranu. Tí dvaja muži sú tvrdohlavejší ako Strážcovi prvorodení. Henrik odmietol ustúpiť, radšej odišiel. Ale keď videl, že sa bojím ísť s ním, nehneval sa na mňa. Akurát jednu noc tajne prišiel do domu mojich rodičov. Poslednýkrát sa so mnou miloval a potom odišiel.“

Podal som Pelenor nápoj, ktorý pre ňu priniesla Teyani. Usrkla si z neho. „Toto je nechutné. Naozaj to musím vypiť?“

Zobral som šálku naspäť. „Jeden dúšok by hádam mal stačiť. Povedzte mi, čo sa dialo potom, ako Henrik odišiel.“

„Plakala som. Celé roky som plakala. Príšerné roky. O Henrikovi som nepočula ani slovo. Bolo to ako byť mŕtva. Potom, jedného dňa, prišiel Knieža Filipo navštíviť Džex Belaran. Videl ma a... bolo to ako dostať druhú šancu. Byť milovaná, obdivovaná – a byť bohatá, byť princezná!“

„Ale potom, dieťa neprichádzalo,“ povedal som, vychutnávajúc si každú kvapku Teyaninho Drak-zohrievajúceho nápoja.

„Po roku sa po paláci začali šíriť škaredé klebety: je Pelenor schopná počať? Všetci o tom za mojím chrbtom klebetili. Bolo to príšerné. Potom som jedného dňa dostala kyticu orchideí, presne takú, akú mi na narodeniny zvykol dávať Henrik. A deň potom si našiel cestu do mojej spálne.“

„Naozaj to urobil?“ zasmial som sa, sčasti aj kvôli Teyaninmu nápoju. Pelenor sa vďaka tomu cítila lepšie.

Usmiala sa. „Lovci sú prefíkaní! Dokážu robiť mimoriadne veci. A viete, čo sa potom stalo?“

Moja myseľ začala z Teyaninho nápoja bublinkovať. „Miloval sa s vami. A keď ste neotehotneli, prišiel naspäť a miloval sa s vami znovu. A znovu.“

Stále držiac moju ruku, Pelenor sa zamračila, „Pravda. Ale čo sa to s vami udialo, Pán Veľký Drak? Felícia mi hovorila, že napriek svojim veľkým schopnostiam ste boli... trochu naivný?“

„Taký naivný som bol!“ vzdychol som si nahlas. Potom som jej podal zvyšok nápoja. „Zabudnite na chuť! Toto je čistá mágia.“

Dôverujúc môjmu slovu, vzala si šálku a rýchlo si z nej párkrát odchlipla. Cez silu nápoja začala rezonovať s mojou bublinkavosťou. „Máte pravdu! Na tomto nápoji naozaj niečo je.“ Potom sa odvážila opýtať, „Naozaj som vyliečená?“

Od bubliniek som prechádzal k pripitosti. „Vaše brány sú perfektné! Nedávam vám ani tri mesiace, kým počnete. Dokážete cítiť, keď je vaše telo plodné, však?“

„Pravdaže. Takže mojej nočnej more je koniec?“ opýtala sa, tak trochu neveriaco.

„Pravdaže! Čo by ste chceli skôr: chlapca alebo dievča?“

„Chlapca!“ zvolala s chamtivým úsmevom.

„Mali by ste sa porozprávať s Alsibyadi, vysokou kňažkou Bieleho Orla a múdrou ženou v Zákone. Mohla by vám dať zopár tipov, ako priviesť na svet chlapca.“

„Áno, prosím!“

„Ale potom,“ poškrabal som si hlavu, „kto toho chlapca urobí: Filipo alebo Henrik?“

Nefilimská žena sa mi pozrela priamo do očí a vyhlásila, „Neviem! Milujem ich oboch!“

12.16 Nech sú pochválení Anjeli Semena!

Nasledujúce ráno, dosť skoro, mi cez hlasový kanál zavolal Fridrik a oznámil mi, že je naspäť v Eisraime a potrebuje so mnou súrne hovoriť. Požiadal som Alsibyadi, aby prišla a dohliadla na Pelenor.

Ako vyžadoval protokol, Melchard prišiel na formálnu návštevu kniežacieho hosťa. Na nádvorí som ho pozdravil a oznámil mu dobré správy: éterické telo Jej Výsosti javí všetky známky skorého uzdravovania a jej nálada je výborná. Melchard sa zákonne potešil a opýtal sa, kedy ju môžu presťahovať do kniežacieho apartmánu.

Išiel som naspäť do izby a opýtal sa na to princeznej.

Pelenor sa práve zobudila. „Ani náhodou, muž Zákona!“ odpovedala mi s hlasným zívnutím. „Povedzte mu, že keď ho budem potrebovať, ozvem sa mu cez hlasový kanál.“

„Ste hladná?“ opýtal som sa.

„Nie veľmi. Cítim sa tak nejako neurčito. Prázdne.“

„Vaše jemné telá ešte potrebujú trochu doladiť. Urobím to dnes, ale trochu neskôr.“

Keď som sa vrátil naspäť na nádvorie, Melchard stíšil hlas, „Chce, aby sme ju nechali na pokoji, je to tak?“

„Samozrejme! Ale to sme predsa vedeli, nie?“ odvetil som so širokým úsmevom.

„Samozrejme, že to vieme. Ale keby si vedel, čo protokol skutočne vyžaduje, bol by si zhrozený v Zákone.

„Melchard Hnedého Rúcha, privádzam vás do ťažkej situácie, keď si držím princeznú vo svojom apartmáne?“

Melchard sa zákonne žoviálne usmial. „Keby nebolo legendy Hnedého Rúcha, myslím, že v tejto fáze by sa mohli vyskytnúť isté komplikácie,“ povedal svojim vysoko uhladeným diplomatickým hlasom. „Ale aj v minulosti sa mnohokrát stalo, že členovia kniežacích rodín prišli navštíviť Majstrov Hromu. Teraz po svätyni kolujú staré príbehy o zázrakoch, ktoré vykonali.“

Pozdvihol som ruky k bohom. „Všetka sláva učiteľovi!“ Zmenil som tému a opýtal sa, „Viete niečo o nefilimských jedlách, Melchard?“

Melchard si veľmi dôstojne pohladil bradu, „A to je čo v Zákone?

„Vynikajúce jedlá ako rybacie paté, pekelné mandle, uhorky nakladané v mede a ragú Strážcov. Presne tie teraz Pelenor potrebuje. Ak sa kraju Severných Jazier chcete naozaj zapáčiť, toto jej zožeňte.“

„Budem sa snažiť zo všetkých síl!“ prisľúbil. Keď sa oficiálna časť skončila, uvoľnil svoje plecia a zanechal hlas a výraz vysokého kňaza, spolu s ceremoniálnym svetlom vo svojej aure.

Chytil ma za ruky a dovolil mi objaviť, že v jeho očiach boli aj oči Elyanine.

Držal ma vo svojej vrúcnosti a na zlomok sekundy som sa ocitol v inom svete – vo svete, kde slnečné svetlo svieti vo vnútri všetkých vecí, kde smiech a tanec sú jednou a tou istou vecou, kde sa vysokí kňazi nikdy nemusia zaoberať protokolom, a kde sa tí, čo sa ľúbia, nikdy od seba neodlúčia.

V pokoji.

So zničujúcou prostotou povedal, „Maj sa dobre!“

Na nádvorie práve prichádzala Alsibyadi.

Melchard držal moje oči v zajatí ešte jeden eón zhustený do okamihu a bez toho, že by si to vesmír všimol, sa otočil na päte a odišiel.

Pochválený buď Pán Melchisedek, Pán Melchard, Vysoký Kňaz Eisraimu a Veľmajster Zákona Kraja Eisraimu z Poverenia Jeho Najvyššieho Veličenstva Kráľa Atlantídy, “ počul som, ako ho Alsibyadi pozdravila, z diaľky, z toho iného sveta, kde sú tanec a smiech dve úplne odlišné veci.

So zákonným taktom na každej slabike jej Melchard zákonne odpovedal.

O stotisíc rokov neskôr, keď Alsibyadi došla na môj koniec nádvoria, našla ma usmievať sa ako nebeského filosteropa.

Nevyhnutné pozdravy boli krátke.

„Žiarivé oči!“ zašepkala.

Očami som s ňou tancoval, ako v tom svete, kde slnko svieti vo vnútri.

„Vúf! Lietajúci Draci?“

„Nie, Lietajúci Melchard.“ Moju pozornosť zaujali brány na jej bruchu. „Alsibyadi, čo to vidím?“

Radostne sa zasmiala, „Už to dokážeš vidieť?“

„Ver Drakovi, že áno! V tvojej aure sa objavili prvé odtiene zlatého svetla! Nech sú pochválení Anjeli Semena!

„Áno!“ zvolala víťazoslávne. „Som tehotná!“

12.17 Tajomstvá Lovcov

Stretnutie s Fridrikom prebehlo v malej miestnosti, v ktorej býval počas svojich návštev v Eisraime. Bolo to v kaplnke Mystérií Boha Nektára, najväčšej kaplnke Maniye. Bola to obrovská budova, ktorá zdieľala spoločnú stenu s kaplnkami Múdrych Čarodejníc, Správcov Polí a Balthama. Fridrik nechcel, aby sme sa stretli v hudobnej hale. „Je tam priveľa polí,“ povedal. „Chcem súkromie. Úplné súkromie.“

Vyzeral vyčerpane, ale oči mu žiarili. „Pochválený buď Pán Melchisedek, Veliteľ! Mám pre vás výborné správy!“

Pozdrav som opätoval a čakal, čo mi povie. Jeho oči čudne klipkali, zrejme od vzrušenia a únavy.

„Džex Belaran na vašu ponuku zareagoval priaznivo,“ začal. „Perseps, najvyšší veliteľ Lovcov Džex Belaranu, súhlasí s princípmi navrhovanej aliancie. A je pripravený podeliť sa s vami o prísne dôvernú informáciu. Týka sa Odpadlíkov. Navrhol plán. S jeho pomocou bude možné zbaviť sa minimálne dvoch tretín Odpadlíkov. V priebehu niekoľkých týždňov. Ale pre začiatok je tu niekoľko vecí, ktoré o Persepsovi potrebujete vedieť.“

„O tomto Persepsovi počúvam každý deň,“ pomyslel som si a rozmýšľal som, či si idem druhýkrát vypočuť príbeh o jeho spore s Henrikom.

„Perseps,“ pokračoval Fridrik, „je veľmi vysoký muž. Niektorí hovoria, že jeden z jeho predkov bol obor. On sám to dôrazne popiera. Nielenže je to mocný Lovec, ale je to aj mimoriadne inteligentný muž. Brilantný stratég. Preto sa pred niekoľkými rokmi Džorandžeran, ktorý bol najvyšším veliteľom vyše pätnásť rokov, rozhodol odísť do dôchodku. Prenechal Persepsovi velenie nad Džex Belaranom. Aj keď je jedným z najmladších najvyšších veliteľov, akého kedy Lovci mali, Perseps si už stihol vybudovať dobré meno. Ďalekosiahla vízia. Sofistikované plány. A neúprosná vôľa vykonať ich. Jeho muži ho volajú Kayala-ha. Už ste to slovo počuli, Veliteľ?“

Nie v Zákone.

„Je to nefilimské slovo. Znamená 'ten, kto sa nikdy nevzdáva'. Skôr, ako odhalím citlivé informácie, tu sú Persepsove podmienky: Po prvé, informácie zostanú utajené pred všetkými okrem Hnedého Rúcha. Po druhé, Perseps si neželá, aby ho ktokoľvek kontaktoval, či už oficiálne alebo neoficiálne. Môžu byť použité iba tajné spôsoby komunikácie Lovcov. Keby ste sa náhodou stretli, Perseps poprie, že by s vami niekedy komunikoval. Alebo o vás vôbec počul. Ste pripravený prijať tieto podmienky?“

„Som.“ Znelo to ako prísaha pred zasvätením.

„Ste šťastný muž, Zar Hnedého Rúcha,“ Fridrik naozaj myslel to, čo hovoril. „Čo vám teraz odhalím sú žiarlivo strážené tajomstvá. Samotní Lovci sa o nich dozvedajú až po rokoch skúšok. Zasvätení.“ Odmlčal sa, čakajúc na známku vzrušenia na mojej tvári.

Nebezpečenstvo, synak! Nebezpečenstvo!

Hrot-uzavretý, zostal som Drak-pokojný.

Pokračoval, „Lovci, ako iste viete, čerpajú svoje sily od Strážcov. Ako? Pomocou rituálov. Samozrejme. A pomocou zasvätenia, ktoré nesie ducha línie Lovcov. Ale aby rituály a zasvätenie bolo vôbec možné, musí existovať spojenie so zdrojom. Zdrojové spojenie. Je to semeno sily, ktoré funguje ako prijímač vedomia Strážcov. Každý z hlavných klanov Odpadlíkov má svoje vlastné zdrojové spojenie, ktoré udržiavajú pomocou mäkkých kameňov.“

„Aký druh kameňov to je?“

„On-kamene vysokého kalibru. Napojené na vedomie Strážcov. Sila, ktorá vyžaruje z týchto kameňov, je ohromná.“

„Znamená to, že hocijaký výrobca kameňov môže založiť svoj vlastný klan Odpadlíkov?“

„Muž Zákona! Aby dokázal vyrobiť taký kameň, výrobca kameňov musí mať za zadkom Strážcu! A kým sa niektorý zo Strážcov odhodlá vložiť do kameňa svoje sily, musia sa vykonať rituály. Extrémne dlhé rituály. A obtiažne. Smrteľne obtiažne. Príšerne obtiažne. Čo myslíte, prečo za posledných dvadsať rokov vznikli len tri klany Odpadlíkov?“ Fridrikove oči zostali na chvíľu prázdne, potom sa zablysli. „Teraz počúvajte, je tu fénix v hrnci. Perseps dostal isté správy. Týkajú sa Červených Odpadlíkov. Zdrojové spojenie týchto ciciakov je pred zrútením. Znamená to, že ich klan to môže zabaliť v Zákone. Ich vodca, Fonken Červený, to veľmi dobre vie. Preto aj začal rokovania s Líškami. Aby vytvorili alianciu.“

Videl som, kam ma vedie. „Existuje tu nejaká podobnosť medzi on-kameňmi, ktoré nesú zdrojové spojenie Odpadlíkov a našimi Archívnymi kameňmi?“

„Zásah do čierneho, Veliteľ! Práve preto Esrevin a Džervin chcú, aby ich kamene boli nabité silou Archívu až v poslednej chvíli. Akonáhle sa kamene nabijú, ich vibrácie bude cítiť po celom kráľovstve. Pôjde nám po krku hŕba gangov,“ vysvetľoval Fridrik.

„Takže klany Odpadlíkov musia byť schopné vcítiť sa do zdrojových kameňov ostatných klanov a zistiť tak, ktorý klan je silný,“ usúdil som.

„Presne tak! Zdrojové spojenie Červených Odpadlíkov čoskoro zoslabne. Keď sa to stane, Líšky a Čierni Lovci to budú vedieť. V priebehu niekoľkých hodín. Potom sú mŕtvi. Skončili.“ Fridrik sa odmlčal a jeho pery sa chveli. „Tu prichádza Persepsov plán. Predstavte si, že by zdrojový kameň Líšok niekto ukradol. Líšky by ihneď obrátili svoju pozornosť na zdrojové spojenia ostatných klanov. A čo keby bolo v tej istej chvíli zdrojové spojenie Červených Odpadlíkov umelo posilnené? Líšky by usúdili, že tí ciciaci im ukradli ich zdrojový kameň. Zhltli by to. Čo teraz Líšky urobia? Prepadnú základňu Červených Odpadlíkov a nastane krvavý kúpeľ.“

Nebezpečenstvo, synak! Obrovské nebezpečenstvo!

„Ale ak Líšky stratia svoje zdrojové spojenie, nezostanú bezmocní?“

„To nastane zhruba až po mesiaci. Takže budú musieť konať veľmi rýchlo. Perseps odhaduje, že Líšky nad Červenými ciciakmi zvíťazia. Ale s ťažkými stratami. A keď sa Líšky konečne zmocnia zdrojového kameňa Červených ciciakov, zistia, že boli oklamaní. Kameň sa im rozpadne v rukách. A to je koniec – už žiadne Líšky, už žiadni ciciaci. Teraz širší obraz. Perseps je dôsledný. Muž detailov. Jeho plány sú umelecké diela. Ale pointa je, že zo zemského povrchu zmizne viac ako sto Odpadlíkov. Zostane iba jeden klan: dvadsaťšesť Čiernych Lovcov. Ale tí sa nachádzajú oveľa ďalej na sever od nás, v Snežných Horách. A okrem toho sa pridržiavajú etiky Lovcov, aj keď sú to Odpadlíci.“

„A čo Henrik prian?“ opýtal som sa.

„Henrik? Pokiaľ viem, on v týchto veľkých hrách nie je hráčom. Nemyslím si, že by sme sa ho mali nejako príliš obávať.“

„Celé to znie úžasne, Fridrik. Jediná otázka je, kto ukradne zdrojový kameň Líšok.“

Fridrik sa uškrnul. „Vy, Veliteľ!“

Zasmial som sa. „Fridrik! Chcete povedať, že sa votriem do pevnosti Líšok, ukradnem ich najcennejší kameň a odídem bez toho, aby si ma tých štyridsať Lovcov všimlo?“

„Nie štyridsať. Na mieste zostanú len traja alebo štyria. O to sa už postará Džex Belaran.“

Zrazu ma to začalo zaujímať. „Ako?“

„Líšky sa pravidelne vydávajú na výpravy. Ďaleko. Na svojej základni ponechávajú asi len desať mužov. Vtedy Perseps udrie. Vytvoria diverziu. Nasimulujú útok Červených Odpadlíkov.“

„Ale načo do Podsvetia potrebuje Perseps mňa? Nemôže ukradnúť zdrojový kameň sám?“

„Vaša Hrot-signatúra nie je zaregistrovaná v Banke Znalostí Líšok. Preto vás Perseps potrebuje. Ak by sa ktorýkoľvek z Persepsových mužov priblížil k základni Líšok, jeho Hrot-energia by bola okamžite identifikovaná.“

„A vy chcete, aby si Líšky mysleli, že na vine sú Červení Odpadlíci, nie Džex Belaran,“ povedal som. „Ale naozaj si myslíte, že Líščí Lovec by si mohol pomýliť Veľkého Bojovníka s Červeným Odpadlíkom?“

„Potom, ako vás vytrénujem, Veliteľ, nepochybne áno.“ Fridrik už nežmurkal a jeho pokojná sebaistota prezrádzala človeka, ktorý má svoje umenie plne pod kontrolou. „Je tu ešte ďalší dôvod, prečo vás Perseps potrebuje,“ Fridrik sa odmlčal a jeho prenikavý zrak bol upretý na môj Hrot.

Do Hrotu, Brat Rytier!

„Keď bude vzatý z oltára,“ pokračoval Fridrik, „sila zdrojového kameňa sa stane nestabilnou. Ak by ho niesol niekto z Nefilim – obzvlášť nejaký Lovec – jeho vedomie by bolo okamžite uzamknuté v Strážcovej mysli. Následky by mohli byť... nepredvídateľné.“

To som si ľahko dokázal predstaviť.

„Kto hovorí, že keď sa toho kameňa dotknem ja, neskončím v eón dlhom sne v mysli Strážcu?“ pýtal som sa.

„Vo vašej krvi nie je žiadne nefilimské korenie, Veliteľ.“

To ale nezabránilo, aby ma Verzazyel nechytil do svojej snovej siete.

„A čo sa má potom stať s tým zdrojovým kameňom?“ spýtal som sa.

„Budete ho musieť zobrať na špeciálne miesto. Posvätné miesto Nefilim. Tam ho experti z Džex Belaranu deaktivujú.“

Fridrik sa odmlčal a hľadel na mňa so svojou ohnivou Hrot-intenzitou, očakávajúc moju odpoveď.

„Fridrik, musím o tom všetkom porozmýšľať,“ povedal som mu. „Ako dlho plánujete zostať v Eisraime?“

„To závisí od vás, Veliteľ. Ak sa rozhodnete prijať Persepsov plán, zostanem tu tak dlho, ako to bude potrebné. Kým sa ukončí váš tréning. Aspoň niekoľko mesiacov.“

12.18 Hrot, jed a trojuholníkové uzavretie

Keď Fridrik odišiel, zavolal som cez hlasový kanál Alsibyadi. „Ty a Pelenor sa stále rozprávate?“

„Sme uprostred fascinujúceho rozhovoru. Máme sa skvele v Zákone,“ uistila ma Alsibyadi.

„Dobre! Potrebujem totiž ísť súrne za Džervinom. Vrátim sa hneď, ako skončíme.“

Nechal som Draka, aby so mnou bežal do enklávy drahokamov.

Džervinova akvamarínová komnata bola plná gigantických kytíc kvetov. „Poslal mi ich jeden z tvojich priateľov,“ usmial sa na mňa záhadne.

A to je kto, v Zákone?

„Princezná Pelenor, samozrejme! Potom, ako si súhlasil, že ju budeš liečiť, mi zavolala cez hlasový kanál. Liečenie, pravdaže, nespomenula. Povedala len, 'Ďakujem vám, že ste ho vyučovali.' A včera ráno Pelenorine stráže priniesli kvety.“

„Aké múdre od Pelenor, že vzdala všetku slávu učiteľovi!“ Keby ma chcela dojať, lepšie by to ani nemohla urobiť.

„Synak, keby si to tak mohol vidieť. Bolo tu aspoň pätnásť Karmínových stráží s týmito obrovskými kyticami kvetov,“ smial sa Džervin. „Ako kráčali od hlavného vchodu svätyne, pridávali sa k nim kňazi a kňažky, ktorých cestou stretli. Keď sem došli, procesia už mala takmer sto duší. Potom mi pred všetkými kapitán stráží odovzdal oficiálnu správu, ' Ó, múdry muž v Zákone, tieto kvety sú od vy viete koho v Zákone, ako poďakovanie pre vás vo veci, ktorá s vami bola zákonne prediskutovaná.'

A potom všetci kňazi a kňažky začali tlieskať. Vôbec netušili, o čo sa jedná, ale to nevadilo. Jeden za druhým každý z nich zablahoželal mne a tiež kapitánovi stráží, ktorý každému jednému zákonne poďakoval za ich podporu.“

„Fíha!“ povedal som a zamyslene som si žmolil bradu. „Niet sa potom čo čudovať, že všetci vo svätyni rozprávajú o Hnedých Rúchach.“

„Netreba si z toho robiť ťažkú hlavu! Ak už nič iné, aspoň to našim ľuďom dodá trochu radosti a nádeje, ktorú v týchto ťažkých časoch tak veľmi potrebujú.“ Džervinova vysoká fontána presvetlila jeho úsmev, „Dávať nádej je jednou z najvyšších misií Majstrov Hromu.“

Hľa! Tu prichádza Biely Orol, aby nás pozdravil.

„Vieš,“ pokračoval Džervin, „všetci vo svätyni sú si dobre vedomí toho, že Elyani, ktorá bola vybraná bohmi, sa mala vydať za Zara Hnedého Rúcha. Aj to im dodáva nádej.“

Tekutý hviezdny svit. Cestoval som stovky eónov. Pi!

„A to už prečo?“ opýtal som sa, škrípajúc zubami.

„Vďaka jej spojeniu s Hnedým Rúchom si myslia, že má väčšiu šancu na úspech,“ žmurkol na mňa Džervin. „O tomto sa môžeme porozprávať inokedy. Teraz mi povedz o Fridrikovi!“

Keď si vypočul Persepsov plán, Džervin bol priamy, „Ten kameň, ktorý chcú, aby si ukradol... bude veľmi ťažké ovládnuť. Ak udržiava zdrojové spojenie so Strážcami, mohol by ťa strhnúť rovno do priepasti – na stranu temna! Intenzita jedu spojená s tým kameňom musí byť naozaj príšerná.“

V tomto kontexte som si nebol istý, čo 'jed' presne znamená.

Džervin to postrehol. „Jed je duševná energia bohov a anjelov.“

„Všetkých bohov a anjelov?“ opýtal som sa, uvažujúc, či by sa myseľ Pána Ganu mohla nazývať 'jedovatou'.

„Všetkých!“ potvrdil Džervin. „Toto je ústredný koncept Hrot-práce: duševné vedomie bohov a anjelov je v porovnaní s vedomím ľudských bytostí o toľko intenzívnejšie, že musí byť udržiavané nad hlavou, pomocou sily Hrotu. To platí vždy, bez ohľadu nato, či ide o anjela svetla alebo anjela temnôt. Anjeli sú bytosťami ohromnej veľkosti. Ich duševné vedomie je pre ľudské bytosti jednoducho priveľké. Ak by spadlo až do hlavy, všetko by spálilo.“

Odtiaľ pochádza nutnosť Hrotu, ktorý funguje ako zvierač.

Džervin bol vo vyučovacej nálade. „Ak nad svojou hlavou dokážeš obsiahnuť supermyseľ anjelov, potom sa zmení na silu Hrotu. Umožní ti to superrýchle rozmýšľanie a dodá vysokú inšpiráciu. Umožňuje ti to spoznať myseľ bohov a anjelov a tiež pochopiť ich prítomnosť. Ale keby presne to isté vedomie bolo spustené do niekoho, koho Hrot nebol prebudený, spôsobilo by to, že ten človek by sa zbláznil alebo by ho to mohlo aj zabiť. Preto ten názov – jed.“

„To, čo je pre niektorých nektárom, je pre iných jedom?“

„Presne. Celý Hrot-boj je postavený na tomto princípe. Jed je taký intenzívny, že dokáže zabiť. Je paradoxné, že znášanie vysokej intenzity jedu môže byť čistou rozkošou – ak je tvoj Hrot dostatočne silný. Myseľ sa otvára ďalekosiahlym víziám a povzneseným stavom vedomia – vedomiu anjelov, ktoré je celé eóny pred ľudskými bytosťami.“

Vrátil som sa k Persepsovmu plánu. „Takže čo by sa mi stalo, keby som sa zmocnil zdrojového kameňa Líšok?“

„Tvoje vedomie by bolo projektované do mysle Strážcov.“

Nie nepodobne tomu, čo by sa mi stalo, keby som Felíciu doprevádzal do krypty vo Verzazyelovej jaskyni a zostal s ňou počas jej zasvätenia.“

Ako sme si s Džervinom žmolili svoje brady, premýšľajúc nad obtiažnou situáciou, cez hlasový kanál k nám doľahlo poplašné volanie. „Hlavná kuchyňa potrebuje Zara Hnedého Rúcha! Je to nezákonne naliehavé!“

Našli ste ho, v Zákone!“ odpovedal som.

Vďaka Pánu Melchisedekovi, konečne! Zar, dostali sme pokyny dodať na vaše nádvorie určité jedlá, ale nikto tu nevie, ako ich pripraviť: rybacie paté, pekelné mandle, uhorky nakladané v mede a ragú Strážcov.“

Džervin sa začal smiať.

Vzdychol som si. „To nikto v Eisraime nepozná nefilimskú kuchyňu?“

„Je mi to ľúto!“ odpovedal kňaz z hlavnej kuchyne. „Naozaj sme sa pýtali každého jedného človeka, ktorého sme vo svätyni dokázali zohnať, či by nám vedel pomôcť pripraviť rybacie paté, pekelné mandle, uhorky nakladané v mede a ragú Strážcov pre Zara Hnedého Rúcha a jeho kniežacieho hosťa, a volali sme aj do svätyne Lazéry a tiež do svätyne Západných Planín. Ale tento bod Zákona nie je nikomu známy! Ak nám poskytnete recepty, vydáme zo seba to najlepšie.“

Ani náhodou, muž Zákona!“ odmietol som kategoricky, keďže som tie recepty dostal pod pečaťou tajomstva. „Len mi pripravte niekoľko hrncov a za chvíľu vás prídem navštíviť.“

Džervin sa ešte stále smial. „Ragú Strážcov? A to je čo?“

Pozdvihol som ruky. „Pre niektorých jed, pre iných nektár!“

„Tak to by sme potom mali tvoj Hrot-tréning zintenzívniť,“ rozhodol Džervin, „aby si do Pelenorinho ragú mohol vložiť plnú silu!“

Tú správu som privítal a zovrel som svoju ľavú päsť. „Takže konečne začíname?“

„Áno! Keď ti teraz Lietajúci Draci tak dôkladne opravili tvoj stĺpec Ducha, načo sa zdržiavať? Začnime s trojuholníkovým uzavretím.“

Hlavná metóda ako učiniť svoj Hrot nepreniknuteľným, podľa eisraimského štýlu.

Neprebehol žiaden rituál, ani ceremónia. Džervin mi len prikázal posadiť sa do meditačnej polohy a naladiť sa na centrum, ktoré Elyani nad mojou hlavou tak precízne utkala.

Ona utkala tvoj Hrot. Cez Hrot bude s tebou, vždy.

Džervin zapálil ostrý trojuholník oslepujúceho svetla, ktorého vrchol sa presne prekrýval s mojím Hrotom. „Tento trojuholník prenášam na teba tak, ako som ho prijal od môjho učiteľa Oresta,“ prehovoril s jemnou úctou, ktorá v jeho hlase rozkvitla zakaždým, keď spomenul svojho majstra. „Pridržiavaním sa trojuholníka bude tvoj Hrot uzavretý, a ty budeš schopný znášať vysoké intenzity jedu. Poďme to vyskúšať...“

Do mojej hlavy zostúpil tlak, nie nepodobný úderu gigantického kladiva.

„Anjelská frekvencia,“ poznamenal Džervin. „Cítiš ju?“

Vraj, či ju cítim! Utopený v ohlušujúcich vysokých syčivých tónoch, spražený ohromnou prítomnosťou, musel som vzývať Draka, aby som dokázal zostať vzpriamený. „Myslím...“ Tlak na vrchole mojej hlavy sa rýchlo stal takým drvivým, až som mal pocit, že ma rozmliaždi na Dračie pyré. „Džervin! Nezvládam to!“

Prítomnosť zoslabla. Tlak ustal a ja som sa triasol.

„Tvoj Hrot netesní. Musíš sa pevne držať trojuholníka. Udrž intenzitu jedu!“

„Aký anjel to bol?“ opýtal som sa, lapajúc po dychu.

„Nekonečná sladkosť Malchaskových chórov.“

Nekonečná sladkosť môjho Draka! „To bola smrtiaca zbraň!“ namietal som.

„To, čo je pre jedných čistou láskou...“ Džervin vystrúhal grimasu presne ako Teyani, čo ma primälo zamyslieť sa, či sa tomu umeniu nakoniec nenaučila od neho. „V poriadku. Skúsme to ešte raz, tentokrát s niečím ľahším.“

Do mojej hlavy spadla ďalšia kozmická lavína.

„Ale musíš sa držať Hrotu!“ povedal Džervin, čerpajúc zo svojej trpezlivosti. „Drž ho zavretý! Ostrý ako hrot trojuholníka.“

Ten prekliaty trojuholník som cítil, ale nemal som potuchy, ako zastaviť stekanie energie do mojej hlavy. „Drak-snažím sa!“ povedal som a každá bunka môjho tela vibrovala ako Pieseň Stvorenia.

„Nesmieš sa Drak-snažiť, musíš to Hrot-urobiť!“ povedal Džervin.

„Džervin, myslím, že ma začína bolieť hlava.“ Mierne slová pre tých sto kladív dopadajúcich na moju hlavu ako na kovadlinu.

„Pravdaže ťa bolí! Lebo si sa nechal zaplaviť jedom. Musíš zatvoriť Hrot-zvierač! Pridaj sa k mojej meditácii nad anjelom Pravdy.“

Nech som sa akokoľvek snažil, lavína neprestávala.

„V poriadku!“ Džervin prerušil napojenie.

„Nikdy som si neuvedomil, že teurgia je taká bolestivá,“ chytil som si rukami hlavu.

„Je to najkrajšie zo všetkých umení!“ namietal Džervin. „Teraz len rovno seď, nech z teba môžem ten jed vytiahnuť.“

Prešiel mnou mocný stúpajúci prúd a bolesť hlavy odvial. Bolo to magické! Za tri sekundy bola všetka bolesť preč.

Ale Džervin mi nedal vydýchnuť. „Drž sa trojuholníka. Uzavri svoj Hrot!“ prikázal mi, ale bez toho, aby vyvolal anjelskú prítomnosť.

„Nie! Nie! Nie! Nie! Nie!“ ťahal si bradu. Tentokrát ma starostlivé preskúmanie výrazu jeho tváre presvedčilo, že on pochytil ten zvyk od Teyani, nie naopak.

„Obávam sa, že to bude vyžadovať tréning. Teraz to urobím za teba,“ povedal a zaplavil miestnosť ohromnou prítomnosťou, zatiaľ čo držal hrot môjho trojuholníka.

Ihneď som sa s ním ocitol v tom svete, kde slnko svieti vo vnútri. Tancovali sme spolu v tom nekonečnom svete, mori Belosti, kde na nás Melchard čaká už od začiatku času.

Hľa! Biely Orol nás prichádza pozdraviť!

Ďaleko, ďaleko pod nami boli tancujúce polia hviezd.

12.19 Hostina a pokúšanie Strážcu

Keď som opúšťal hlavnú kuchyňu, opäť som cez hlasový kanál zavolal Alsibyadi, tentokrát, aby som jej oznámil, že som na ceste domov.

„Stále sme uprostred fascinujúceho rozhovoru,“ odpovedala mi.

Ako som uháňal cez chodby, narazil som do svojho starého priateľa Artolda.

Pochválený buď Pán Melchisedek, Zar Hnedého Rúcha! Ako sa máš, môj priateľ v Zákone?

Kým som opätoval pozdrav, Artold sa zahľadel na veľký zakrytý hrniec, ktorý som niesol. „Vidím, že sa ti nakoniec podarilo nájsť to jedlo, ktoré si potreboval pre svojho špeciálneho hosťa. Toto je rybacie paté alebo pekelné mandle?“ opýtal sa ma s priateľským úsmevom.

„Ehm... vlastne je to ragú Strážcov, Artold.“

Zdalo sa, že má z toho naozaj radosť. „Aká úžasná vôňa! A ako sa majú tvoji rodičia, môj priateľ v Zákone?

Uistil som ho, že som o nich už nejaký čas nepočul a pobral som sa, ponáhľajúc sa k ženskému krídlu.

Na jednej z jeho chodieb ma zastavila prorokyňa Muridji. „Pochválený buď Pán Melchisedek, Zar! Ako sa máš, môj veľký muž v Zákone?“

Malá žena zatvorila oči. „To je ragú Strážcov, však?“ ukázala na jedlo.

„Aké prorocké, Muridji Purpurového Rúcha!“

„A pripravil si ho sám, však?“ povedala s úprimným obdivom. Nadvihla pokrievku a pozorne oňuchala obsah.

Viditeľne pyšná na môj výkon, vrátila pokrievku na miesto. „Títo ľudia Hnedého Rúcha sú takí múdri, že?“

Poďakoval som jej za povzbudivé komentáre a opäť sa rozbehol.

Keď som došiel na nádvorie, Pelenorina izba bola prázdna.

„Zar!“ zavolala na mňa Alsibyadi. „Sme tu, na streche!“

Zobral som dve šálky, ragú som nechal v izbe a pridal sa k dvom ženám na streche. Pelenor bola ešte stále trochu bledá, ale po kvalitnom sedemhodinovom rozhovore s Alsibyadi mala výbornú náladu.

Ako Alsibyadi odchádzala, pozorne som preskúmal éterické telo Jej Výsosti. Brány, ktoré Priestorová Matica opravila, držali dobre a posledné belavé hmly hibernácie sa už tiež rozptýlili.

Perfektná práca.

„Ako sa cítite, Vaša Výsosť?“ opýtal som sa, keď sme zostali sami.

„Celkom dobre! Ale nesmiete ma volať Vaša Výsosť. Ľudia, ktorí ma oslovujú Vaša Výsosť mi všetci klamú a intrigujú za mojím chrbtom.“

„Ako vás volá Henrik?“ spýtal som sa.

„Volá ma princezná,“ usmiala sa, „ale u neho je to iné. Viete, on ma tak začal volať už keď som mala jedenásť rokov.“

Z vrecka svojho rúcha som vytiahol fľašu. „Spoznávate toto?“

Keď zbadala oranžovú tekutinu, Pelenor sa rozosmiala. „Kde do pekla Strážcov ste našli fľašu nádherného úsvitu?“

„E-e! Nenašiel som ju, pripravil som ju špeciálne pre vás!“

„Ďakujem vám!“ povedala a na sekundu mi pevne podržala ruku. Kým som jej stihol podať šálku, fľašu otvorila a začala piť. „Úžasné!“ vyslovila svoj verdikt a fľašu mi vrátila. „Keď sa o tomto dozvie Felícia, bude na vás pyšná!“

„A čo tak trochu jedla?“ navrhol som potom, ako som si trochu odpil.

„Nie som veľmi hladná,“ povedala malým hlasom.

„A keby sme mali ragú Strážcov?“

Opäť vybuchla do kniežacieho smiechu, „Myslíte to vážne?“

„Drak-vážne! Ešte je teplé. Čaká na nás dole.“

„Ukážte mi to!“ povedala. „Chcem večerať na streche!“

Keď som sa vrátil s hrncom, Pelenor tancovala na terase a jej hnedé vlasy viali vo vetre. Šokovalo ma to. Svojimi tyrkysovými šatami, elegantným spôsobom pohybu rúk a bystrou žiarou v očiach sa tak veľmi podobala na Felíciu, že moju myseľ ihneď zaplavila celá kopa spomienok.

Z jedného z vreciek môjho rúcha som vytiahol obrus, z druhého taniere a príbor. A spomínal som na červené skaly na terase pred Verzazyelovou jaskyňou.

„Toto je neskutočné!“ zvolala Pelenor. „Tanec na streche svätyne Eisraimu, modlitby k Anjelom Semena... a ragú Strážcov na večeru so Zarom prianom! Kto by tomu pred mesiacom uveril!“

Zar prian! Tak toto bol Drakov posledný zub!

„Povedzte mi,“ opýtal som sa jej, keď sa usadila pred obrusom, „aký druh človeka je Henrik prian? Chcel by som sa o ňom niečo viac dozvedieť.“

Vzala si šálku nádherného úsvitu, ktorú som jej podával. „Prečo sa ma stále pýtate na Henrika?“

„Pretože som jediným človekom, s ktorým sa o ňom môžete rozprávať.“ Namieril som na ňu svoj ukazovák, „Pravda?“

„Pravda,“ pripustila a už sa neokúňala. „Je to... úplne mimoriadny muž a všetko, čo robí, má v sebe... istú eleganciu. Je nežný, ale je tiež silný! Taký silný! Viete, že jeho priatelia v Džex Belarane ho začali nazývať prianom, keď mal ešte len sedemnásť?“

„Naozaj? Čo urobil?“ podal som jej tanier ragú.

„Vo svojej triede vyhral všetky trofeje a ocenenia. V súťaži dokonca porazil aj plne vytrénovaných Lovcov. V tej fáze na neho Perseps vôbec nemal. Bude vám to prekážať, ak budem jesť rukami? V paláci to nemôžem nikdy.“

„Pravdaže nie!“ schmatol som príbor a odhodil ho cez plece na nádvorie Modrých Kňažiek.

Pelenor sa zachichotala, „Presne také niečo by urobil Henrik!“

„On a Perseps spolu študovali?“ opýtal som sa.

„Áno. V tom čase si boli blízkymi priateľmi. Trénovali spolu kuren-džaya. Viete, čo je kuren-džaya?“

„Štýl Hrot-boja Lovcov.“

„Úúúch!“ vykríkla Pelenor nadšene, „Čo ste to vložili do toho ragú?“

„Draka Hlbočiny.“

Usmiala sa presne ako Felícia. „Zar prian, váš Drak je lahodný!“

„Ako to, že sa Henrik a Perseps nakoniec pohádali?“ spýtal som sa.

„Perseps...“ Pelenor zostala na chvíľu zamyslená a napchávala sa ragú. „Na Persepsovi je niečo veľmi drsné. Nič mu neodolá. Nebol taký talentovaný ako Henrik, ale trénoval kuren-džaya s takou tvrdohlavosťou a tak dlho, že nakoniec sa mu nikto nedokázal postaviť do cesty. Takmer desať rokov trénoval od štvrtej rána do polnoci, a ani raz si nezobral deň voľna. Nakoniec sa stal absolútnym majstrom kuren-džaya. Preto ho začali volať Kayala-ha – ten, kto sa nikdy nevzdáva.“ Na Pelenorine šaty dopadol veľkú kus ragú. Zachichotala sa.

„Na čom sa on a Henrik nezhodli?“

„To nikto nevie, zostalo to ich tajomstvom. Henrik mi to nikdy nepovedal. Jednoducho odišiel. A o šesť mesiacov neskôr, k všeobecnému prekvapeniu, Džorandžeran (ktorý bol veľkým šéfom Džex Belaranu) odišiel do dôchodku a ustanovil Persepsa ako najmladšieho najvyššieho veliteľa Lovcov vôbec.“

„Koľko má Perseps rokov?“

Použijúc svoj dlhý rukáv, Pelenor si utrela ragú z úst. „On a Felícia sa narodili ten istý rok, presne jeden mesačný cyklus od seba. Mimochodom, veľmi dobre spolu vychádzajú. Vyrastali spolu a chvíľu to trvalo, kým sa stal silnejším ako ona – myslím fyzicky. Raz, keď mali len päť rokov, mu Felícia tak naložila, že mal z očí len dva čierne monokle. Ale potom, pravdaže, rýchlo vyrástol na takmer obriu veľkosť a Felícia si na neho musela vymyslieť novú taktiku.“ Pelenor sa zachichotala a hľadela na ďalšiu nádielku ragú, ktorá jej stekala po šatách. „Ako deti boli tí dvaja nebezpečným párom. Najväčší kúsok vyparatili, keď mali trinásť. Uprostred noci sa im podarilo dostať do tajných komnát Strážcov a omylom aktivovať sily zdrojových kameňov. Celé mesto sa v hrôze prebudilo.“ Zdalo sa, že Pelenor to pripadá nesmierne zábavné. „Vysokí kňazi svätyne vyniesli rozsudok, že Perseps a Felícia už spolu nesmú tráviť čas. Ale tých nemohlo nič zastaviť. Stretávali sa v noci. Raz sa im v kuchyniach svätyne podarilo spôsobiť požiar. Ale čo bolo horšie, opäť vošli do krýpt a takmer sa im podarilo dokonať ďalšiu katastrofu. A vtedy... to bol Džorandžeran, ktorý zachránil situáciu. Vysoká kňažka chcela, aby Felícia bola vylúčená zo svätyne a poslaná do iného kraja. Ale Džorandžeran, muž veľkej múdrosti a prešibanosti, mal iný nápad. Navrhol, aby Perseps a Felícia boli poslaní na akože-Getz-relen. Vtedy mali sotva pätnásť. Výsledok bol magický. Nie presne to, čo Džorandžeran očakával, ale aj tak. Počas svojej trojtýždňovej exkurzie do Snežných Hôr sa Felícia a Perseps toľko hádali, že keď sa vrátili, celý rok spolu neprehovorili. Ale medzitým vyrástli.“ Odmlčala sa. Pohrávala sa s ragú na svojom tanieri, zatiaľ čo na strechu kreslila prstami čudné znamenia.

„Pelenor,“ opýtal som sa, pokúšajúc sa dať si dokopy fakty, „je tu niečo, čomu nerozumiem. Ak bola Felícia taká blízka Persepsovi, veľkému šéfovi Lovcov, prečo do Podsvetia išla na púť do Červenej Zeme sama? Veď to bol nezákonne nebezpečný výlet. Nemohol jej Perseps poskytnúť súkromný sprievod?“

„Niet pochýb, že by ju sám sprevádzal, keby o tom vedel. Ale nevedel! Nik o tom nevedel. Porušila Zákon. Jej žiadosť o púť do Verzazyelovej jaskyne bola autoritami svätyne zamietnutá. Všetci boli presvedčení, že nemá šancu. Mysleli si, že ak sa pokúsi ovládnuť silu Strážcovej posvätnej krypty, môže sa akurát tak zabiť. A tak Felícia všetkých oklamala. Tvárila sa, že so svojimi bratmi musí ísť navštíviť nejakých vzdialených príbuzných kdesi vo východných krajoch. Keď sa o šesť týždňov Perseps dozvedel, že ju našli v kraji Červenej Zeme, bol totálne rozzúrený. Zhodou okolností, Pán Veľký Drak, keby ste boli Felíciu zavraždili, nechcem si radšej predstavovať, čo by vám Kayala-ha Perseps urobil. Teraz by už po vás a vašej svätyni išiel celý rád nefilimských Lovcov.“

Ťažko som preglgol. Rozprávajte mi o skúške!

„Prečo sa Felícia nevydala za Persepsa?“ spýtal som sa.

„Nikdy by to nefungovalo. Nemilovala ho. Chcem tým povedať, že ho vníma ako svojho brata.“ Pelenor mi podala šálku, „Tak či onak, kým nestretla vás, Felícia nikdy nikoho nemilovala.“

Zahryzol som si do pery a uprel oči na Elyanine okno.

Vyhľadávanie úspešné. Zahájte cestovanie podľa zámeru.

„Viete, Felícia ešte neprijala ponuku Lorda Vrolona na sobáš,“ dodala Pelenor.

„Ešte stále kvôli mne plače?“

Pelenorin hlas úplne zmäkol, „Je úplne zničená.“ A ešte mäkšie, „Nechýba vám niekedy?“

Zostal som ticho a mysľou mi prebiehali myšlienky. Teraz, keď sa z Elyani stala Nepoškvrnená, zostanem celý život sám?

„Pán Veľký Drak sa dosť zmenil, však?“ povedala Pelenor. „Už nie je taký naivný, aký zvykol bývať.“

„Môže byť,“ uškrnul som sa. „Felícia mi v tom výrazne pomohla.“

„Ak ste sa natoľko zmenili, možno by ste teraz dokázali Felíciu oceniť aj inak. Má... určité schopnosti, ktoré ste možno plne nepostrehli, keď ste s ňou boli v jaskyni,“ Pelenor sa na mňa spiklenecky usmiala.

„To je celkom možné,“ súhlasil som z celého srdca, keď som si spomenul, aké rozpaky som cítil pri niektorých mojich rozhovoroch s Felíciou.

„Zar, viete, že keby ste ju chceli, stačilo by vám povedať jediné slovo?“

Potom, ako som tak veľmi ľúbil Elyani, láska nadobudla odlišný význam. „Dokázal by som ľúbiť Felíciu?“ pýtal som sa sám seba. Naladil som sa na Bieleho Orla a zniesol nadol jeho Svetlo, použijúc Hrot na posilnenie spojenia.

Pelenor bola umlčaná prítomnosťou, ktorá na nás zostúpila.

Nasledovalo kozmické ticho – krátky, ale bezpečný prístav v šialených pretekoch času.

Navždy láska, Lietajúci Drak.

Keď ovzdušie pokoja opadlo, Pelenor sa opýtala, „Kam sa to pozeráte?“

„Na vrchol veže. Vidíte to okno s bielou šatkou?“ A porozprával som jej, ako som noc čo noc sledoval to osamotené svetlo vo veži, a modlil sa k Orlovi, aby mi dal znamenie.

Pelenor mi kládla jednu otázku za druhou a počúvala zo srdca. Po pár minútach sa jej oči naplnili slzami. „Vy tú ženu šialene milujete, však?“

„Šialene...“ okno predo mnou rýchlo mizlo v hmlách. „Šialene je pravdepodobne to správne slovo.“

„A čo ak ju už nikdy neuvidíte?“

Odovzdane som pokrčil plecami, „Pravdepodobne ju naozaj už nikdy neuvidím. Alebo ju uvidím v deň jej rituálu vystúpenia, keď sa všetci kňazi a kňažky zhromaždia v hlavnej krypte. Možno mi dovolia cestovať s ňou cez sféry, potom ako opustí svoje telo. Možno si po rituále budem môcť vyžiadať jej telo.“

„Prestaňte! Je to príliš smutné.“ Pelenor si rukávom utrela slzy. „Nezostala už žiadna nádej?“

Pridržiaval som sa Orlovho ticha.

„Ako to, že ste neodpovedali hnedou šatkou?“ pýtala sa Pelenor.

„Moje nádvorie je príliš nízko.“

„A čo? Nemôžete vztýčiť vlajku?“ navrhla.

„Hlboký Drak!“ luskol som prstami. „Vlajka, no jasné!“ vykríkol som nadšene. „Hnedá vlajka, ktorú by videla zakaždým, keď sa pozrie zo svojho okna.“

„Nie! To nie je najlepší spôsob, ako to urobiť, ak jej chcete dodať nádej,“ nefilimská žena mala na tvári vyrovnaný výraz. „Ukážte vlajku, keď ste vo svojom apartmáne a stiahnite ju, keď idete von. Tak bude mať vždy dôvod pozerať sa cez okno. A bude mať omnoho väčšiu radosť, keď vlajku uvidí.“

Citoval som verš Zákona, „Nefilimskí ľudia sú korením Zeme, však?“

„Veľká pravda. Ale počkajte chvíľu,“ pokračovala, „čo tak svetlo, ktoré by sa mohlo každú noc zapáliť na streche?“

„Skúšal som to. Ale vietor moje fakle zakaždým sfúkne.“

Po chvíli intenzívneho premýšľania sa Pelenorine oči zablysli. „Chcem vás požiadať o láskavosť, Zar prian! Nechajte to na mňa. Ja zariadim vlajku aj svetlo.“

Pelenor už viac Felíciu nespomenula.

Neskôr som v hibernačnej miestnosti trochu popracoval na jej energetickom tele. Keďže jej stav bol výborný, vyjadrila želanie odísť nasledujúce ráno, tak skoro ako to bude možné. Čím skôr sa vráti do paláca v Tomoristane, tým menšia šanca pre intrigy proti nej. Cesta do Tomoristanu bola ľahká: len pár dní loďkou po Svätej Fontelayne. Proti jej odchodu som teda vôbec nenamietal.

Cez hlasový kanál dala svojim strážam pokyny a zhodli sme sa, že si potrebuje poriadne odpočinúť, po čom sme sa rozprávali neskoro do noci. Dokonca sme vyšli aj na strechu, aby sme sa pozreli na Elyanine okno. Svietilo sa tam.

Po dvoch hodinách spánku som jej dal posledné liečenie. Potom, tesne predtým, ako ju prišiel vyzdvihnúť vysoký kňaz, ma poriadne vyobjímala a pobozkala ma na líce. „Pamätajte si, ak ma kedykoľvek budete potrebovať, vždy tu pre vás budem,“ sľúbila mi. A dohodli sme sa, že hneď, ako otehotnie, mi pošle správu – kódovanú správu, podľa ktorej hneď zistím, kto je otcom dieťaťa.

Melchard došiel s úsvitom, spolu s dvanástimi kňazmi. Pelenor si obliekla svoje čierne šaty a závoje. Odzneli dlhé diplomatické prejavy a procesia sa vydala na cestu.

Vyšplhal som sa na strechu a sledoval, ako odchádza.

Bolo to zlaté. Všetci kňazi a kňažky, ktorých cestou stretla, jej priateľsky zamávali a odprevadili ju až k hlavnému vchodu. Tam jej šťastný hlúčik zatlieskal, a predal kvety a ovocie kapitánovi stráží, ktorý cítil povinnosť predniesť oficiálnu rozlúčkovú reč, ďakujúc každému jednému za ich podporu.

12.20 Úžasné spojenia a žiaľ bez konca

Keď som sa najbližšie stretol s Džervinom, opýtal sa ma, „Tak čo si myslíš o Persepsovom pláne ukradnúť zdrojový kameň Líščích Lovcov?“

„Veľmi sa mi nepáči, ale nevidím, aké iné možnosti nám ešte zostávajú. Títo Odpadlícki Lovci sú pliaga. Pokiaľ nenájdeme spôsob, ako sa ich zbaviť, nielen prenos Archívu, ale samotné prežitie našich svätýň bude ohrozené. Potrebujeme Persepsa. Je ale otázne, či má jeho plán šancu na úspech. A chce s nami naozaj uzavrieť spojenectvo alebo nás len manipuluje na dosiahnutie svojich vlastných cieľov?“

Zdrojový kameň Líščích Lovcov je cestou do priepasti.

„Máš pocit, že je tu pavúk v hrnci?“ spýtal sa Džervin.

„Ako tomu rozumiem, Kayala-ha Perseps dosahuje svoje ciele. Za každú cenu. Nebolo by dobré ocitnúť sa v situácii, kedy by naše záujmy boli v konflikte s jeho. Ale momentálne to vyzerá, že obaja chceme to isté.“

„Tak potom Persepsov plán prijmeme,“ rozhodol Džervin. „Pošli cez Fridrika správu.“

„Znamená to, že začnem s Fridrikom trénovať?“

„Daj mi ešte pár dní, aby som najprv posilnil tvoje trojuholníkové uzavretie,“ navrhol Džervin. „Potom s ním môžeš začať.“

Nakoniec som sa predsa len mal dozvedieť, o čom vlastne to kuren-džaya je.

Potom nasledovalo ďalšie sedenie Hrot-práce s Džervinom. Tentokrát držal Hrot za mňa a postaral sa tak o problémy so zatekaním jedu.

Bolo to úžasné. Zdalo sa, že veľkosť anjelských spojení, ktoré dokáže invokovať, nemá hraníc. Akvamarínová komnata sa zmenila na povznesené ohnivé priestory, ktoré sa tiahli donekonečna všetkými smermi. Nekonečnosti držané v jednom bode. Prehliadka Nebesami Zjavenia bohov. Prechádzky tam a späť cez Zlatý Štít, Výšiny žmurkajúce v Džervinovom úsmeve. Nedokázal som nič vidieť, bol som oslepený toľkým svetlom. Niekedy som sa topil v moriach extatického nektára, inokedy ma zase drvila gigantickosť bytia. Bojujúc, aby som zostal v jednom kuse, môj Drak sa z behania za Džervinom úplne zadýchal.

Nebesá Zjavenia. Kartendranath na teba čaká. Tá bitka bude nezabudnuteľná.

Džervin sa zasmial. „Tri hodiny na dnes stačia. Počkaj, kým ti vyčistím energiu.“ Ako hovoril, začal cez môj Hrot vyťahovať jed, ktorý do mňa presiakol.

„Zvládaš to, synak?“ opýtal sa ma, ako som odchádzal.

„Ehm... áno! Pravdaže to zvládam!“ povedal som, ako som kráčal ku dverám.

„Synak, to nie sú dvere, ale živá stena,“ usmial sa.

„Och áno! Pravdaže.“ Zmenil som smer a narazil do veľkej vázy.

„Hm...“ zamračil sa Džervin. „Čo keby sme sa spolu išli prejsť?“

Chytil ma za rameno a doviedol ma k portálu ženského krídla, kde ma nechal ísť. „Úžasnou vecou na týchto Hrot-navigovaných chodbách,“ povedal, „je to, že vôbec nemusíš byť na Zemi, aby si potrafil.“

Vykročil som, Hrot-plachtiac s Pánom, moja myseľ rozptýlená vo sférach. Ale nahromadil sa vo mne smútok, ako vždy, keď som tade kráčal. Smutnou skutočnosťou bolo, že Hrot-chodenie po chodbách už nebolo takým inšpirujúcim zážitkom ako kedysi. Keďže Elyani bola preč, mohol som akurát tak plakať, ako som sa vliekol chodbami! Alsibyadi a Teyani hovorili, že je to pre mňa dobré, dostať smútok zo svojho systému. Možno. Ale zdalo sa, že ten žiaľ nemá konca.

Posadil som sa na svoje obľúbené nariekacie schodište, chytil si hlavu do rúk a rozplakal sa.

Podišla ku mne krehká silueta odetá v purpurovom rúchu. Prorokyňa Muridji. Posadila sa vedľa mňa na schody. „Plačeš kvôli Elyani, však?“

Prikývol som, skrývajúc sa pod kapucňou svojho hnedého rúcha.

„Tak to je veľmi dobre, že si sa Elyani nevzdal. Som na teba pyšná, Zar Hnedého Rúcha,“ povedala stará žena presvedčivo.

Muridji vždy rozprávala s presvedčením.

„To by ma zaujímalo, že prečo.“ Hlasno som si do rukáva vyfúkal nos.

„Pre začiatok to svet robí krajším miestom,“ povedala stará žena. „Pozri, ja bývam v neďalekej miestnosti a zakaždým, keď sa zastavíš na týchto schodoch, cítim tvoje slzy a dojíma ma to. A potom, ktovie? Možno bude Elyani jedného dňa potrebovať tvoju pomoc.“

„Veď mi ju ani nedovolia vidieť, Muridji.“

Vyhľadávanie Priestorovej Matice úspešné. Zahájte cestovania podľa zámeru.

„Ja viem,“ Muridji položila na moje plece súcitiacu ruku. „Tieto dve Nepoškvrnené kňažky sú také prekliate, otravné, idiotské papagáje, že?“

Zachechtal som sa, „Muridji, to sú silné slová!“

„A čo si myslíš? Nikto ich tu nemá veľmi rád. To, čo urobili s Holmou nebolo správne – jednoducho to nebolo správne! Ale ty patríš k Hnedým Rúcham a nedovolíš, aby sa u Elyani zopakovali rovnaké chyby.“

„Ale ja s tým predsa nemôžem nič urobiť!“ plakal som.

„Chápem,“ Muridji do mňa vlievala svoj súcit. Dlhý čas sme udržiavali meditatívne ticho. Do chodby sa zniesla nekonečne jemná purpurová prítomnosť a zmiešala sa s belavou žiarou živých stien.

Muridji, ohnivá bojovníčka, bojujúca po tvojom boku v bitke proti obrom. Kartendranath ju videl. Páči sa mu.

Keď spojenie opadlo, vstal som. Všimol som si, že Muridji kríva. Známky v jej aure ukazovali, že ľavé bedro ju musí veľmi bolieť. „Máte bolesti?“ opýtal som sa.

„Môj bok sa v týchto dňoch nemá dobre. Zvykla som chodiť do liečebných komnát a pomáhalo to. Ale odkedy sú polia skazené ako kráľovský palác, ľudia z liečebných komnát už pre mňa nedokážu veľa urobiť.“ Vzdychla si, „Staroba je bolesť v Zákone!

„Čo keby ste ma niekedy v týchto dňoch prišli navštíviť? Možno by som vedel pomôcť,“ ponúkol som sa. „Viete, kde bývam, nie?“

„Muridji vie, kde býva každý jeden človek vo svätyni, mladý muž v Zákone!“ potľapkala ma po líci svojou zvráskavenou rukou.

12.21 Kuren-džaya, deň prvý

Naostri svoj Hrot, muž Zákona!“ Predo mnou stál Fridrik, pripravený zahájiť prvý kuren-džaya útok.

„Hej, počkajte minútku, Fridrik! Čo mám vlastne robiť?“ spýtal som sa.

„Len sa snažte udržať svoj Hrot pohromade, kým budem do vašej hlavy vlievať jed.“

Preglgol som a držal sa trojuholníkového uzavretia. Za posledné tri týždne Džervin intenzívne pracoval na dolnom konci môjho stĺpca Ducha, posilňujúc môj Hrot, aby ma tak pripravil na šok z kuren-džaya.

„Nebojte sa!“ usmial sa Fridrik. „Začnem veľmi zľahka. Akoby to bol váš prvý deň bojového tréningu v Džex Belarane.“

Zameral na mňa svoj pohľad. Neuhol som.

Poprvýkrát som hľadel do očí nefilimského Lovca. Jastrabie oči, prenikavo čierne. Sila korenia.

Nad hlavou som pocítil teplo. „Čo je to za jed?“

„Len obláčik Hrot-ovosti. Mám zvýšiť intenzitu?“

Zvýšte, muž Zákona!

Veľká vráska, ktorá pretínala jeho čelo, sa nebadateľne prehĺbila.

„Necítim veľký rozdiel,“ povedal som mu.

Poslal ďalší vplyv. „A čo toto?“

Traja Lietajúci Draci vstupujúci do sféry Veľkého Mravca.

„Stále necítim nič iné,“ hlásil som.

„Dobrý Hrot,“ vyhlásil Fridrik spokojne. „Utkal ho Džervin?“

„E-e! Bola to Elyani.“

Fridrik vrhol ďalší impulz. „A čo toto?“

Do mojej energie spadla vlna hustého blata, ktoré sa podobalo na vaječný bielok. „Absolútne nechutné, Fridrik! Ako sa ten jed volá?“

„Anjelove kýchnutie. Nie je veľmi toxický, a preto sa aj veľmi často používa pri tréningoch.“

Ako som čistil svoju energiu tým, že som vytiahol jed opäť nad hlavu, spýtal som sa, „Ako do Podsvetia sa vám podarilo prejsť cez môj Hrot? Myslel som si, že ho držím pevne uzavretý!“

„Vyslal som kolísavú vlnu. Tesne pred vyliatím jedu. Tá váš Hrot otvorila bez toho, aby ste to postrehli.“

Veľký Mravec, čaká na teba. Matematická poézia. Hiram, ó Hiram.

„Skúsme to znovu. Mohli by ste teraz rozkolísať môj Hrot bez toho, aby ste na mňa spustili to svinstvo?“

Fridrik na mňa trpezlivo vrhal impulzy, až kým som nedokázal cítiť vlny zasahujúce môj Hrot.

„Hm... jemné!“ zvolal som, keď som konečne rušivú vlnu zaregistroval. Bol to ledva šepot uprostred syčivej symfónie, ktorá nad mojou hlavou divoko hučala.

„Nie, práve jemné to nie je,“ pobavilo ho to. „Ako čoskoro zistíte, Veliteľ, existujú aj ďaleko zákernejšie spôsoby, ktorými môžete rozkolísať Hroty svojich nepriateľov.“

Fridrik na mňa ďalej vysielal Hrot-vlny. Z času na čas mi dal prestávku, aby som si mohol očistiť energiu od nechutných vibrácií, ktoré na mňa Hrot-chrlil.

Na konci dvojhodinového tréningu mi bolo poriadne zle.

Z celého srdca som sa Fridrikovi poďakoval a nechal som Draka, aby ma odniesol do enklávy drahokamov.

Keď uvidel moju auru, Džervin sa zhrozene zasmial, „Och nie! Čo sa ti stalo?“

Zvalil som sa medzi dve veľké vázy a odtrhol si jednu ľaliu. Vďaka éterickým konzervačným poliam boli Pelenorine kvety stále čerstvé ako ranná rosa.

Čierna Noc Diaľav, tehotná čistými energiami Úsvitu Stvorenia.

Džervin si ku mne prisadol a vlieval do mňa svoje milujúce energie.

„Nerozumiem, ako to funguje, ale jed odpája moje vedomie od Draka. Potom strácam kontrolu nad svojim telom. Myslím, že potrebujem zvracať.“

„To je v poriadku!“ povedal Džervin upokojujúcim tónom a išiel po vedro.

Nanešťastie, nemohol som čakať. Začal som zvracať do jednej z Pelenoriných váz. Keď sa Džervin vrátil, pokračoval som do vedra.

Všetka sláva učiteľovi!“ zvolal, keď som skončil. „Už sa cítiš lepšie?“

„Keď vojdem do svojej podstaty Lietajúceho Draka a rozplyniem sa cez sféry, cítim sa dobre.“

„Tam hore je zopár úžasných energií.“

„Hlavne Čierna Noc Diaľav... vúf!“ zašepkal som.

Džervin chvíľu počkal a zatiaľ držal moju energiu. Potom mi navrhol, aby som sa opäť ukotvil vo svojom fyzickom tele.

Začal som si cítiť telo. „Vedro, prosím!“

Džervin sa zasmial. Držal ma rukou okolo pliec a trpezlivo čakal, kým sa vyvraciam. Ale ja nie a nie skončiť. Vychádzala zo mňa hustá hnedastá pálivá žlč, ktorá vo mne vyvolávala obrazy hadieho jedu. Po chvíli Majster Hromu rozhodol, „V poriadku! Nechaj svoje telo tak a vráť sa k svojej podstate Lietajúceho Draka.“

Stiahol som svoje vedomie z tela. Nevoľnosť okamžite ustúpila. Posadil som sa a chrbtom sa oprel o živú stenu.

Sem a tam cez okraje času. Tma jasnejšia ako milióny sĺnc. Videl zrod života, skvapalnené svetlo, keď Mesiac a Zem boli jedným.

„Chceš trochu vody?“ ponúkol mi Džervin.

„Vody?“ Vo sférach mnou prebehlo zaváhanie. Priestorová Matica mi to objasnila:

Voda na pitie.

„Voda na pitie, pravdaže! Nuž, nevidím dôvod, prečo nie. Chcem povedať nie, ďakujem. Džervin, myslím, že vo sfére Veľkého Mravca sa ide udiať niečo naozaj dôležité. Chceli by ste tam ísť so mnou?“

Priestorová Matica, prístup udelený.

Džervin zahvízdal a cez hlasový kanál zavolal Alsibyadi, „Biely Orol, Zar by momentálne vedel oceniť jednu z tvojich návštev.“ Vysvetlil jej, čo sa mi prihodilo a potom jej dal pokyny, „Keď skončím s jeho liečením, odprevadím ho k portálu ženského krídla, kde ho vystrelím do navigačného poľa chodieb. Uisti sa, že ho na druhom konci chytíš.“

12.22 Ohlásenie príchodu Lietajúceho Draka

„Ako sa má Pán Veľký Drak?“ privítala ma Alsibyadi na mojom nádvorí.

„Oveľa lepšie, Slečna Orla! V chodbách som vyronil takú malú záplavu sĺz a to mi urobilo veľmi dobre.“ Uvedomil som si, že ľalia, ktorú som odtrhol v Džervinovom apartmáne, je stále v mojej ruke. Vložil som jej ju do ruky a zrútil sa na Dračiu bránu.

V náručí Matky Nekonečnej Noci.

Alsibyadi si rozpustila svoje dlhé vlasy a tie jej padli až k pásu. Ľaliu si upevnila na boku hlavy. „Ako išiel kuren-džaya tréning?“ opýtala sa ma, keď sa posadila po mojom boku.

„Myslím, že by som mal radšej ďalej trénovať aj čierny tanec, len pre istotu. Povedz mi o svojom chlapcovi.“

Alsibyadi na tvári rozkvitol úsmev. „Je na ceste sem zo sveta Ducha. Anjeli Semena mi oznámili, že jeho duša pristane v mojom tele o sedem týždňov. Vlievajú do mňa toľko zlatého svetla, pozri...“ nasmerovala svoju prítomnosť k môjmu Hrotu.

„Nie!“ zareval som a so zaťatými päsťami som sa posadil.

Jej jasné hnedé oči sa doširoka otvorili a v rozpakoch naklonila hlavu, sledujúc ma so svojou príznačnou pohlcujúcou intenzitou, uvažujúc, čo sa bude diať ďalej.

„Prepáč!“ jemne som jej položil ruky na plecia. „Na sekundu som si myslel, že som naspäť v akcii. No pozri, zase som ťa skoro udrel!“

„Si nebezpečný priateľ!“ nádych irónie jej nadvihol kútik úst.

„Alsibyadi,“ nechal som sa padnúť naspäť na bránu, „necítim sa na to. Začínam uvažovať, či...“

Mlč, muž Zákona!“ prerušila ma. „Tvoj učiteľ je jedným z najmocnejších Hrotov v celom kráľovstve.“

„V poriadku, v poriadku,“ zavrel som fňukajúcemu spáčovi ústa. „Ukážeš mi to zlaté svetlo?“ Uvoľniac celú obranu, dovolil som jej prevziať kontrolu nad mojím Hrotom.

Jej mocná vrúcna prítomnosť prenikla moju energiu a začala do mňa vtekať zlatá rieka.

Žiarivý entuziazmus Siete Lásky.

„Takže takýto je pocit pri tehotenstve?“ žasol som. „Ale veď to je magické! Tekuté zlato, ako v srdci Draka. Je to ako cestovať do Hlbokých, ale naozaj veľmi hlbokých Podsvetí.“

„A to je len začiatok tehotenstva,“ pomädlila si ruky vysoká kňažka.

„Aj ja chcem byť tehotný!“ rozosmial som ju. „Som si istý, že Džervin by to dokázal zariadiť. Alebo by Lermon mohol za mňa poprosiť Barkhan Zéra.“

Nekonečný žiaľ muža, ktorý musí piť čaj z horkých bylín. Veľký mudrc, Lermon, vie, ako šialene milovať.

Alsibyadi sa prestala smiať. „Odkiaľ prichádza ten hlas?“ vynaložila vedomé úsilie, aby si nezahryzla do pery.

„Nie som si celkom istý,“ vzpriamene som sa posadil a chytil ju za ruku. „Je to guláš príchutí Lietajúcich Drakov, z ktorých nie všetky sú moje. Občas predpovedá budúcnosť. Niekedy oznamuje novinky diaľav... čudné správy, ktoré dokážu sprostredkovať len multidimenzionálne slová Lietajúcich Drakov. Občas preberie kormidlo Priestorová Matica a uťahuje si zo mňa. Keď myslím na Elyani... to je ono. Už zase to robí! Vidíš?“

Vyhľadávanie úspešné. Zahájte cestovanie podľa zámeru.

Alsibyadi zachytila len záblesk signálu v mojom Hrote. „To som nepochopila. To bola Priestorová Matica?“

Prikývol som. „Ponúka mi, že ma projektuje do Elyaninej spálne. Robí mi to v jednom kuse.“

Alsibyadi sa zachichotala. „Urobil si to?“

„Pravdaže nie!“

„Mal by si si overiť Zákon Nepoškvrnených, Lietajúci Zar-ka. Možno tam nie sú žiadne ustanovenia, ktoré by im bránili komunikovať so sférami diaľav. Prečo by sa Nepoškvrnená nemohla rozprávať s malým Lietajúcim Drakom?“

„Bál by som sa, že sa nejako previním proti jej Zákonu.“

Nenaliehala. „Priestorová Matica...“ to ona ťa navigovala tú noc, keď som ťa videla vystreliť hore do sfér?“

Na nič také som si nespomínal. „Porozprávaš mi o tom?“

„Tesne potom, ako si havaroval,“ začala, „som ťa videla vychádzať z Dračej brány a prefrčať cez hmly neuveriteľnou rýchlosťou. Snažila som sa vcítiť do tvojho Hrotu, ale výsledok vôbec nebol taký, aký som očakávala. Okamžite ma to vyhodilo z tela a zistila som, že cestujem za tebou. Prebiehalo to tak rýchlo, až som si myslela, že moje astrálne telo ide vybuchnúť.“

„Lapená Priestorovou Maticou!“

„Desivé!“ sťažovala sa energicky. „Za necelé tri sekundy sme dosiahli okraj sfér Melchisedeka. Vstúpili sme do diaľav a rýchlosť sa ďalej zvyšovala! Takto to išlo ďalej a ďalej, až kým...“

Priestorová Matica, mód prezerania archívu aktivovaný.

Explózia.

Alsibyadi, zrnko piesku v oceánu diaľav.

Čas zastáva. Kontrolu preberá nekonečnosť.

Priestorová Matica posiela signál. „Semeno Bieleho Orla!“

Vypočuté.

Spoza Priepasti Hlbočiny a Priesmyku Večnosti, okamžitá odpoveď.

Gigantický oblak, nezmerný. Na ceste. Lietajúci Drak, ktorý dospel za mnoho kozmických cyklov.

Milenec Bieleho Orla.

Zahaľuje Alsibyadi, maličkú čiastočku svetla, svojou starobylou prítomnosťou.

Nežne k nej prehovára.

Ukazuje jej mystériá diaľav.

Bezhraničnosť. Lemniskátové srdce. Elixír nekonečnosti.

„Vrátim sa s darom pre Bieleho Orla a s darom pre Hrom. Buď mojím poslom, povedz im to.“

Alsibyadi, večná Belosť, sedela na purpurových kvetoch trávnika, držiac môj pohľad, sledujúc multidimenzionálne obrazy archívu Priestorovej Matice.

Toľko lásky.

12.23 Tréning kuren-džaya

Druhý kuren-džaya tréning dopadol rovnako katastrofálne ako prvý. Džervin sa mi pokúsil pomôcť Hrot-posilnením môjho trojuholníkového uzamknutia a dal mi tiež zopár tipov Hromu. Ale nič nefungovalo. Fridrik do mňa dve hodiny púšťal sprchy jedovatého svinstva. Jediným pokrokom bolo, že keď som sa tentokrát vrátil do Džervinovho apartmánu, podarilo sa mi počkať na vedro, kým som začal zvracať.

Kým som zvracal a zvracal, Džervin ku mne prehováral láskavými slovami.

Načerpajúc sily z Podsvetia, konečne sa mi podarilo dať svojho Draka dohromady. Skoro popoludní som zaklopal na Fridrikove dvere, pripravený na ďalší nápor.

„Počúvajte, Veliteľ,“ povedal Fridrik jemným hlasom, „mne nerobí radosť, keď vidím, že vám je z toho zle.“

„Vôbec nie, môj priateľ v Zákone! Som vám úprimne vďačný za to, čo pre mňa robíte. Viete, ja som bol na kuren-džaya už dlho zvedavý. Teraz aspoň vidím, o čo som prišiel, keď som sa nenarodil v Džex Belarane. No tak, poďme to ešte skúsiť!“

„Rozmýšľal som nad inou metódou, ktorá by vám pomohla štruktúrovať váš Hrot,“ povedal. „Je to technika, ktorú Lovci Džex Belaranu hojne využívajú.“ Keďže som zaváhal, obdaril ma svojim suchým úsmevom, „Nebojte sa, nenapojím vás na myseľ Strážcov.“

Fridrik, mŕtvy. Zabili ho.

Nasledoval som ho do hudobnej haly. Tam svoj Hrot napojil na priestor vedomia okolo nižšej časti sveta bohov a v tme viditeľnej haly vylúdil neprerušovaný 'úúúh' zvuk.

Po niekoľkých sekundách nechal zvuk stíchnuť a obrátil sa na mňa, „Teraz to urobte vy.“

Z Hrotu som držal rovnaké spojenie, ale nedarilo sa mi vyprodukovať neprerušovaný tón. Výška môjho 'úúúh' zvuku kolísala raz hore, raz dole, občas prerušovaná zúrivými škrekmi a bzučaním.

„Zaujímavý priestor, však? Tie impulzy, ktoré prerušujú váš zvuk, sú presne ako tie kolísavé vlny, ktoré Lovci vysielajú na nepriateľa, aby prelomili jeho Hrot,“ vysvetľoval Fridrik.

Prečo by sa Nepoškvrnená nemohla rozprávať s Lietajúcim Drakom?

Môj 'úúúh' zvuk stále skákal hore a dole. „Ide to príliš rýchlo, takže kolísavú vlnu ani nestihnem zachytiť!“ sťažoval som sa.

Fridrik so mnou trénoval, až kým som nedokázal vyprodukovať dvojsekundové neprerušované 'úúúh'. Potom ma Hrot-napojil do inej vrstvy, ktorú bolo ešte ťažšie previesť na neprerušovaný zvuk.

Zdalo sa, že jeho trpezlivosť nemá hraníc. Zostával so mnou celé hodiny, starostlivo ma pozoroval, analyzoval moje chyby a prichádzal s návrhmi, ktoré postupne zlepšovali moju Hrot-stabilitu. Bol presný a ostrý, vždy predvídal môj ďalší ťah a rozosmial ma zakaždým, keď cítil, že vo mne narastá zúfalstvo.

„Viete, čo ma nakoniec primälo pridať sa k Archívnemu tímu v Lazére?“ povedal na konci popoludnia, keď videl, že viac už nezvládnem. „Keď som prvýkrát navštívil ich kaplnku, všetci sa smiali. Kameň, na ktorom tím pracoval celé mesiace, sa práve rozpadol. Esrevin Hnedého Rúcha vybuchol do smiechu ako prvý. A všetci jeho muži sa k nemu pridali. To mi pripomenulo Džex Belaran, kde sa ľudia naozaj vedia smiať. Raz, počas poslednej fázy môjho dvanásťročného Hrot-tréningu, som sa dopustil obrovskej chyby. Takmer sa mi podarilo odpáliť ochranný štít, ktorý Džex Belaran zdieľa so svätyňou Verzazyela. Súviselo to so zdrojovými kameňmi. Zdrojovými kameňmi Džex Belaranu! Masívne sily, od Strážcov.

Keď som si uvedomil, čo som urobil, zdesil som sa. Džorandžeran bol práve v miestnosti. Videl zo zdrojového kameňa prichádzať smrtiacu vlnu a použil svoje vysoké sily, aby ju neutralizoval. V miestnosti nastalo hrobové ticho. Všetci čakali, čo bude ďalej. Džorandžeran držal v ruke zelený nápoj. Polovicu z neho si vylial na hlavu a vybuchol do smiechu. A keď som sa začal smiať spolu s ním, zvyšok nápoja vylial na hlavu mne. Bolo to jedno z najväčších otvorení v mojom živote.“ Fridrik z ničoho nič vyvolal sériu hlbokých hlasných zvukov, ktoré zahrmeli ako rehot stovky titanov.

Bolo to také desivé, až som zistil, že volám na pomoc Draka.

Fridrik sa pousmial a naplnil halu ešte väčším rehotom, akoby sa na mne smial celý amfiteáter.

Smial som sa spolu s imaginárnym davom a tlieskal som rukami.

Potom sa v astrálnej atmosfére haly ozval rámus aplauzu publika.

Vo sférach Modrej Lagúny, Lietajúci Drak čaká na tvoje volanie. Nepoškvrnená niť. Naplň svoju prísahu. Priestorová Matica pomôže.

„Dokážete robiť, čo len chcete!“ žasol som.

„Takmer,“ odvetil virtuóz.

„Povedzte mi, Fridrik, tento Džorandžeran vyzeral byť veľmi múdry muž. Prečo dosadil Persepsa ako svojho nástupcu tak skoro?“

„Skutočne veľmi múdry muž,“ povedal Fridrik a na chvíľu sa zamyslene odmlčal. „Mimochodom, ešte stále žije. Džorandžeran je ako Esrevin a Džervin. Predvídal časy veľkých nepokojov a chaosu. Možno preto odovzdal Persepsovi vedenie Džex Belaranu tak skoro. Zrejme chce, aby v čase, keď v kráľovstve vypukne peklo, bol už skúseným najvyšším veliteľom. Ktovie! Džorandžeran vtedy všetkých prekvapil, keď predal moc Persepsovi. Mnohí si mysleli, že jeho nástupcom bude Henrik. Nedočkali sa ale žiadneho vysvetlenia.“

Prinúť ho hovoriť. Nájdi mŕtvolu.

„A čo Perseps,“ opýtal som sa. „Môžeme mu dôverovať?“

Fridrik pokrčil plecami. „Som si istý, že Džorandžeran by sa vám veľmi páčil, Veliteľ. Perseps... nie je mužom srdca ako vy. Je na ňom niečo nemilosrdné. Necítil som sa pri ňom dobre. Raz som s ním bol vyslaný na lov, spolu so štyrmi ďalšími Lovcami. Šesť obrov, ktorí boli z kraja Snežných Hôr vykázaní, prešlo cez hranicu. Neurobili nič zlé, len sa prišli nadýchať hmiel. A čoskoro potom, ako sme sa za nimi pustili, ušli. Preč z kraja. Ale Kayala-ha Persepsovi to bolo jedno. Donútil nás bežať za ich nezákonnými zadkami celých sedem týždňov. Keď sme ich dolapili, boli už takmer na Východnom Polostrove. Perseps ich všetkých šiestich chladnokrvne zabil, jedného po druhom. Hrot-udusenie trojuholníkovou sieťou je škaredá smrť, Veliteľ. Škaredá! Už na začiatku lovu sa rozhodol, že ich odstráni. Keby stihli dôjsť až do Citadely nefilimských obrov, ani to by ho nezastavilo. Proste Kayala-ha. Aj tak by si ich našiel a vyžmýkal z nich zákonného ducha. Ale kto má z toho aký úžitok? Tým som si nie istý,“ Fridrikova tvár sa zatvorila. „Ale dokážem pochopiť, prečo chcel Džorandžeran dosadiť tohto Kayala-ha muža, aby sa postaral o jeho ľudí, keď vypukne peklo. Kým Perseps velí Džex Belaranu, Snežné Hory budú pre nefilimských ľudí bezpečným prístavom. Jedinou vecou, ktorej by sa mohli obávať, je invázia obrov. Z východu.“

„Je to reálne nebezpečenstvo?“ opýtal som sa.

„Mohlo by byť. Obri sa už v minulosti mnohokrát odtrhli z reťaze a vydali sa rabovať a plieniť. A ak vypukne peklo, ktovie? Obri Východného Polostrova, tí sú úplne nepredvídateľní!“ Fridrikovi sa opäť na tvári objavil jeho suchý úsmev, „To preto, že sú odchovaní na jede Strážcov.“

„Mohli by na nás zaútočiť?“

„Ak by sa tak niekedy rozhodli, potom nech sa Pán Melchisedek nad nami zmiluje!“ pozdvihol ruky Fridrik. „Obri sú držiteľmi zvláštnych síl. Síl, ktoré zdedili po Strážcoch. Ťažko sa im dá vyrovnať! Veľmi ťažko! A ešte nikdy neviedli vojnu bez toho, aby nezničili všetko, čo im stálo v ceste. Tých šesť obrov, o ktorých som vám rozprával, tí patrili k prostému ľudu. Ale armáda Východného Polostrova, to je iné. Elitní Hrot-vojaci, ako Zelená Garda. Och, Námah, tí sú nebezpeční! Nemáte predstavu v Zákone. Desiví.“

Obri na zozname mojich potenciálnych nepriateľov? To bola posledná vec, ktorú som potreboval.

Napadnú Eisraim. Vyplienia svätyňu.

Striaslo ma.

„Čože?“ zamračil sa Fridrik.

„Nič!“ vyhýbavo som hľadel bokom a nechal som konverzáciu upadnúť.

Keď Lovec odišiel, ja som zostal v hale a ďalej trénoval cvičenia, ktoré ma naučil.

Neskôr ten večer dokvitla na návštevu Alsibyadi. Keď som pocítil, že vstupuje do haly, napojil som svoj Hrot na Svetlo Bieleho Orla, naplniac tak halu úžasnými nebeskými harmóniami.

„Túto hudbu poznám!“ Alsibyadine oči narástli na dvojnásobok. „Už som ju počula mnohokrát.“

„Zvláštna zhoda okolností!“ Vcítil som sa do jej Hrotu, „Počúvaj! Toto je zvuk, ktorý prichádza so zlatým Svetlom Anjelov Semena.“

Bohatá plnosť zvuku rozohriala astrálny priestor.

Zatlieskala rukami, „Zakaždým, keď ťa prídem počúvať, sú tie zvuky krajšie. Urobíš pre mňa ešte raz zvuky Lietajúcich Drakov?“

Zatvoril som oči a vyšiel vysoko do stĺpca Ducha.

Týždňový masaker. Tomoristan padne do rúk obrom. V mesiaci, ktorý bude nasledovať, si obri podrobia a vyplienia kraje Severných Jazier a Lazéry – znásilnené ženy, povraždené deti, rieka Fontelayna červená od krvi. Svätyne Laminindry a Lazéry budú vydrancované a roztopené, nikto neprežije. Potom budú obri pochodovať na Eisraim.

Keď som opäť otvoril oči, Alsibyadi ma držala za ruku. „Zar, si v poriadku?“

„Hm... Čudné priestory... Bol som dlho mimo?“

„Pár minút. Ale tie zvuky, ktoré si robil, boli... dosť desivé.“

Vyvolal som mierumilovnú hudbu Bieleho Orla a postupne sa na Alsibyadinej tvári opäť objavil úsmev.

Let Orla na Okraji Výšin.

„Ako to robíš?“ bola zmätená.

Luskol som prstami. „Vúf!“

„Vieš, že to nesmieš hovoriť!“ plesla ma po pleci.

Spadol som na dlážku, akoby mi práve uštedrila obrovský úder a naplnil som astrálny priestor haly hlukom hlučného smiechu.

Alsibyadi sa chytila za hlavu a smiala sa spolu s priestorom. Keďže som zostal ležať na dlážke, sadla si na päty vedľa mňa. „Máš dobrú náladu, Lietajúci Zar-ka?“

„Drak, že mám! Fridrik vynašiel novú metódu, pri ktorej už nemusím znášať Hrot-výprasky... aspoň pár dní! Majster Džervin sa bude tak nudiť: už žiadne zvracanie do vedier.“

Pochválený buď Pán Melchisedek!“ Alsibyadi sa tešila spolu so mnou. Počas zákonného rozhovoru, ktorý nasledoval, sa ma opýtala, či som počul, že Maryani sa už vrátila do svätyne.

Zákonne výborne! Potrebujem s ňou hovoriť. A čo Vlnko?“

„Nuž, nuž... myslím, že on a Maryani si počas svojho pobytu v Lazére vymenili zopár ostrých slov.“

„Vlnko a ostré slová? Tomu sotva dokážem uveriť. Povedz mi, čo sa stalo?“

„Viem len toľko, že Maryani nazvala Vlnka prasaťom v Zákone a teraz sa s ním odmieta rozprávať. Dokonca mu ani nedovolila vrátiť sa s ňou do Eisraimu. Vlnko je taký zúfalý, že jej ponúkol svoje ospravedlnenie.“

Tak to bolo prekvapenie ako Drak! „Vlnko a ospravedlnenie?“

„Áno! Ale Maryani jeho ospravedlnenie odmietla. Povedala mu, že aj keby zmenil svoje spôsoby, nie je si istá, či sa s ním bude rozprávať v nasledujúcom živote.“

12.24 Pavúk v hrnci

Džervin pred ďalším Hrot-tréningom preskúmaval moju energiu. „Niekde tu je pavúk v hrnci... niečo niekde nie je v poriadku...“ prehovoril z výšky fontány.

„Nalepila sa na mňa pri tréningu kuren-džaya nejaká zlá energia?“

„Nie, myslím tým niečo zlé v súvislosti s tým plánom. Zmocniť sa zdrojového kameňa Líščích Lovcov...“ Udržiaval očný kontakt so živou stenou akvamarínovej komnaty.

„Myslíte, že sa nás Perseps pokúša oklamať?“

„Hm...“ Džervin si žmolil bradu. „Vieš... táto misia je pre tvoj duchovný vývoj vynikajúca. A je to jedna z najlepších možných príprav pre rolu, ktorú budeš musieť zohrať v čase Rytierov.“

Ak ju nezničíš, Rex zničí nás všetkých.

Úplne ma to ohromilo. „Chcete povedať, že už teraz sa pripravujeme na Bratov Rytierov?“

„Pravdaže! Musíme! Počas vojen Apokalypsy rozpútajú temné sily také besnenie, že v stávke bude samotné prežitie ľudstva – zabíjanie a ničenie, aké svet od svojho začiatku nikdy nevidel. Budeš tam, bojujúc z Hrotu, a ja budem s tebou. Naučiť sa Hrot-tajomstvá nefilimských Lovcov je jednou z mnohých vecí, ktoré Majstri Hromu chcú, aby si podstúpil v rámci prípravy na túto úlohu, takže tvoj tréning s Fridrikom plne schvaľujú. Ale aj tak, stále je tu niečo...“ natiahol ruku ku kytici kvetov a odtrhol strakatú orchideu, „čo v tejto operácii proti Líščím Lovcom nevonia dobre.“

Zavlnil som nozdrami, ale nič som nezacítil. „Zistil Majster Esrevin niečo nové ohľadne zradcu?“

„Esrevin, ktorého zrak Hromu je hlboký, strávil posledné týždne dôkladným skúmaním svojho tímu a stoviek iných ľudí v Lazére. Objavil niekoľko vecí – zlodeja v kuchyni a tri staré kňažky, ktoré si vo svojich spálňach nezákonne chovajú filosteropy. Ale prisahá na líniu, že všetci muži a ženy ktorí s ním pracujú na projekte Archívu, sú lojálni a úprimní.“

„Tak potom... špionážne pole?“

„Nie!“ zahrmel Džervin kategoricky.

„Nuž, nuž, nuž... tak potom museli Odpadlícki Lovci získať tie informácie pomocou nejakej magickej zbrane, ktorú nepoznáme!“ usúdil som.

Džervin urobil grimasu.

Tentokrát som nadobudol absolútnu istotu: on pochytil ten zvyk od Teyani a nie naopak.

12.25 Príchod tajného darčeka

Keď dorazila na moje nádvorie, Maryani si rovno išla sadnúť na Dračiu bránu a zakotvila svoju energiu v hĺbkach Zeme. Od svojho návratu z Podsvetí trošku pribrala. Jej pokojná krása prekvitala. V jej aure bolo ešte viac zlata ako inokedy a neustále z nej vyžarovali mocné vrúfovacie vlny.

„Dostal si nejaké správy od Elyani?“ pýtala sa.

Hľadiac do hmiel, potriasol som hlavou.

Maryani nafúkla líca a vydala jemný pískavý zvuk. Z jej úst vyšiel oblak zlatého svetla a plával smerom k môjmu srdcu. Keď ho dosiahol, bol som okamžite povzbudený a zohriaty jej milujúcim citom.

„Ako to robíš?“

„Je to trik, ktorý ma naučil Vasúk. Mám ti ukázať, ako môžeš takéto oblaky posielať Elyani?“

Na pár sekúnd som zadržal dych. „Zákon Nepoškvrnených je hrozne prísny. Keby som začal robiť takéto veci, mohol by som Elyani dostať do problémov.“

„Chápem,“ povedala a fúkla na mňa ďalší radostný oblak.

„Takže Vlnka si nechala v Lazére?“

„Áno, rozhodla som sa, že sa s ním už nechcem rozprávať. Ale najprv som požiadala Džervina o radu: nechcela som, aby osobné veci boli prekážkou pri Archívnej misii. A vieš, čo Džervin povedal?“

„Hm...“ žmolil som si bradu. „Áno! Povedal, že pre Vlnkov duchovný vývoj by bolo vynikajúce, keby si sa s ním nejaký čas nerozprávala.“

Maryani sa zamračila, „Ako si vedel? Džervin ti o tom hovoril?“

„E-e! Niektoré veci mi nemusí nikto hovoriť.“

„Hrom pozná Hrom,“ zasmiala sa.

„Tak nejako. Povedz mi, ako pokračujú Archívne kamene.“

„Kvitnú ako ruže vo Vasúkovej záhrade. Situácia je zákonne v poriadku, všetky prekážky sú prekonané. Myslím tým okrem Vlnkovej zlej povahy.“ Pokračovala, „Normálne sa mäkké kamene ponechávajú vo vedrách so slizom, aby tam vykryštalizovali. Potom sa vyberú von a na vzduchu sa nechajú vyschnúť. Kým sú v slize, sú zraniteľné a aj slabý vplyv ich dokáže rozpustiť. Ale keď vyschnú, sú celkom stabilné.

Pri Archívnych kameňoch je ten veľký problém, že nikdy nevieme, kedy presne prenos Archívu prebehne, takže kamene musíme držať v slize až do poslednej minúty, kedy budú nabité na prenos. Kamene tak zostávali v slize celé roky a to je aj dôvod, prečo sme ich toľko stratili. Ale hermafrodické kamene, ktoré sme s Vlnkom vyrobili, sú oveľa múdrejšie. Môžu byť naprogramované a preprogramované aj keď už boli vysušené a stabilizované.“

„Už ste nejaké z nich dokončili?“

„Skoro!“ povedala Maryani a jej tvár sa od spokojnosti zaokrúhlila. „Daj mi nejaké dva až tri týždne a všetko bude hotové.“

„Nuž, nuž... Maryani, nerád ti to hovorím, ale nastala zmena plánu. Chcem, aby boli všetky kamene nateraz ponechané nedokončené.“

Čo to má znamenať v Zákone? Uvedomuješ si, koľko úsilia sme všetci do tých kameňov vložili? Pracovali sme vo dne v noci, len aby sme boli pripravení, keby bol signál na prenos Archívu vydaný skôr, ako sme očakávali.“

„Moja... máme tu zopár problémov. Nedávno som sa dozvedel, že Čierni Lovci, a pravdepodobne aj iné skupiny nefilimských Lovcov sú pravidelne informovaní o stave našich kameňov. Títo bastardi v Zákone vedia dokonca aj o Archíve! Cez niekoho unikajú informácie a my nevieme cez koho. Tvrdou realitou je, že akonáhle budú kamene dokončené, môžeme od Lovcov očakávať návštevu, a nebude to zdvorilostná návšteva.“

Maryani vydala Džervinov hlasný hvizd hroziacej kozmickej katastrofy. „Tak to odtrhne cec... chcem povedať, to je neuveriteľné!“

„A musí to zostať v prísnom utajení. Jedinou ďalšou osobou, ktorá o tom má vedieť, je Vlnko. Jeden z našich problémov je, že Odpadlícki Lovci ho považujú za jedného z najlepších výrobcov kameňov v kráľovstve. Mohli by sa ho pokúsiť uniesť.“

„Čože?“ Maryanin Drak sa rozohnil. „Takže Odpadlícki Lovci chcú proti nám začať vojnu, je tak? Hovorím ti, že ak sa dotknú Vlnka, tak tú vojnu aj budú mať. Ale prečo si nás okamžite nevaroval?“

V čase prenosu Archívu už budú Maryani a Alsibyadi na ceste do Aegyptonu. Nagaovia ich budú ochraňovať.

„Džervin a Esrevin chceli pár dní úplného utajenia, aby mali čo najväčšiu šancu nájsť zradcu. Na ten čas sa osobne zaručili za Vlnkovu bezpečnosť. Tak či onak, kým si bola s ním, vôbec som sa o neho neobával. Lovci sa tvojim silám nevyrovnajú.“

„Ale čo keby Vlnko vyšiel zo svätyne osamote?“

„E-e! Esrevin by mu to nedovolil.“

„Čože? Ale veď Vlnko je ako z divých vajec! Keď si niečo zaumieni, nikto ho nezastaví, dokonca ani ja nie!“

„Ani ty?“

Maryani sa pousmiala. „Chcem povedať, že niekedy ani ja. Ale počúvaj, Zar,“ pohliadla mi priamo do očí, „Chcem ísť a osobne priviesť Vlnka do Eisraimu, tak skoro, ako to len bude možné. Dohodnuté?“

„Myslím, že by som mal radšej súhlasiť, že?“

Maryani sa spokojne usmiala a z jedného z vreciek na svojich šatách vytiahla nádherný veľký kameň.

Bola to Lilu.

Použijúc hlasový kanál, zavolala do Lazéry, „Počúvaj, Vlnko,“ povedala mu, „stále sa s tebou nerozprávam, ale chcem, aby si zostal vo svätyni a počkal na mňa. Je to veľmi vážne...“

Aby som im poskytol súkromie, vyšiel som na strechu Modrých kňažiek a zahľadel sa do hmiel. Boli také husté, že som ani nedokázal vidieť Malchaskovu vežu.

Čakal som.

Trvalo to takmer dvadsať minút, kým sa ku mne Maryani pripojila. „Všetko je zariadené,“ povedala so sebaistým Naga-úsmevom. „Prisahal na Poslednú Hmotu, že kým neprídem, jeho riť sa z kaplnky ani nepohne.“

„Malý Naga, čo sa to porobilo s tvojím slovníkom?“

„Ja viem, musím byť opatrnejšia,“ usmiala sa úprimne.

Z čista Hrot-jasna sa zrazu opýtala, „Zúčastní sa Vlnko prenosu Archívu?“

Spoza Priesmyku Večnosti, Lietajúci Drak sa vráti.

„Pravdaže! Vlnko sa zúčastní každej jeho fázy. Chcem, aby bol so mnou aj na Planine Sorany, keď sa kamene dvoch svätýň spoja a Majstri Hromu vykonajú prenos Archívu do Polí Pokoja.“

„Ak Vlnko ponesie Archívny kameň z Lazéry na miesto prenosu, dovolíš mi doprevádzať ho?“ spýtala sa Maryani.

Vtedy už bude päť Bielych Orlov skoro v zemi Aegypton.

„To znie ako výborný nápad,“ schválil som.

„Cítim veľké nebezpečenstvo, Zar! Keď to nastane, chcem byť pri ňom.“

Lazéra, jedna veľká vatra. Esrevin, zavraždený obrami. Melchard a Namron, zabití v kopcoch. Potom budú obri pochodovať na Eisraim.

Cez hlasový kanál sme prijali správu od Namrona, „Zar, môj priateľ v Zákone, cez hlavný vchod svätyne práve vošiel tím šestnástich zákonných murárov. Priniesli ti nejaké veci.“

„A to je čo, v Zákone?“ opýtal som sa.

„Žrď, päťdesiat zákonných stôp dlhú a tiež jednu čudesnú vec. Vyzerá to ako vežička na vrchole majáka. Je to veľmi veľké.“

„Idem, Namron.“

„Čo je to?“ Maryanin Drak od zvedavosti až zasvietil.

„Jeden môj priateľ sľúbil, že mi pošle darček,“ povedal som.

„Och, vážne? Darček, ktorý nesie šestnásť zákonných murárov? Môžem to vidieť?“

„Pravdaže! Stretneme sa pri hlavnom vchode svätyne. Teraz ma ospravedlň, musím bežať. Uvidíme sa tam,“ povedal som a vykročil na susednú strechu.

„Ja chcem ísť s tebou po strechách!“ povedala a pustila sa za mnou.

Zastal som a zamračil sa na ňu.

„Ále, nejdeš zase začať, že nie?“ vykríkla. „Viem úplne presne, čo môžem a čo nemôžem robiť!“

Pohliadol som jej priamo do očí. Môj Drak vrúfujúci v hlbinách, Priestorová Matica zavesená do jej Hrotu, nekonečnosť nad našimi hlavami, pomalým krokom som k nej podišiel.

Maryani, ty si niekedy taký tŕň v päte!

„Čože?“ povedala nesmelo a tak trochu zmätene, keďže si nebola celkom istá, kto to k nej vlastne prehovoril.

Položil som jej ruky na plecia a vtisol jej na líce dlhý a hlasný bratský bozk. Potom som sa rozbehol po strechách.

„Čože?“ zopakovala. Potom sa rozbehla za mnou, pričom si oboma rukami pridržiavala šaty. „Počkaj! Počkaj na mňa!“ kričala.

Nemusel som na ňu čakať – bežala a skákala ako filosterop. Za menej ako tri minúty sme dorazili k oblúku hlavnej brány svätyne, kde nás Namron zákonne pozdravil.

Dole stálo šestnásť zákonných murárov, spolu s hlúčikom, ktorý sa okolo nich zhromaždil, a všetci sa na nás pozerali a priateľsky nám mávali.

Preniesť veci, ktoré priniesli, nebola žiadna maličkosť. Žrď bola príliš dlhá, aby sa zmestila do chodieb ženského krídla. Namron, Maryani a ja sme ju museli preniesť po strechách. To bola tá ľahká časť.

Omnoho náročnejší bol prenos druhého predmetu. Bola to krásna šesťuholníková vežička, viac ako päť zákonných stôp vysoká. Šesť strán bolo zhotovených z priehľadného plasu, pričom každá mala asi dve stopy. Špicatá strecha bola z medi, rovnako ako podlaha, v strede ktorej bol vyvýšený piedestál. Na piedestáli bola pripevnená veľká olejová lampa.

Táto konštrukcia bola príliš široká, schodišťami ženského krídla by neprešla. Musela byť teda prenesená naokolo, k bočnému vchodu na severe svätyne, na konci ženského krídla. Odtiaľ ju dostali na nádvorie Modrých Kňažiek. Zákonným murárom pomáhali Namronovi muži a tiež všetci kňazi, ktorí sa pripojili k tejto veselej procesii. Smiech a tlieskanie rúk zanedlho pritiahli ešte viac kňazov a kňažiek. Malý dav každého nového prichádzajúceho privítal krikom, „Zar Hnedého Rúcha dostal darček! Pôjde na jeho strechu!“ Noví hostia sa pridali k veselej atmosfére, odpovedali tlieskaním a gratulovali mi.

Keď sme došli k ich kaplnke, Modré kňažky prerušili svoj prorocký rituál a vyšli von, aby nám pomohli. Obdivovali skvelú remeselnícku prácu a priniesli nám tiež svoje rebríky. Dvadsať mužov sa vyšplhalo na strechu kaplnky. Pomocou hrubých povrazov a za hlasného pokriku, ktorým vzývali pomoc bohov, začali vežičku vyťahovať nahor. Nadšený dav ich zdola podporoval. Ľudia boli celí šťastní, že môžu prispieť svojim dielom, a tiež vzývali bohov.

Po veľkom a zákonnom úsilí sa vežička konečne ocitla na streche a dav zareagoval hlučnými ováciami. Potom to trvalo už len päť hodín, kým zákonní murári vežičku na streche upevnili. Dav zostal po celý čas na trávniku a pozorne sledoval každý ich pohyb.

Nakoniec bola na stenu bývalej Elyaninej spálne pripevnená žrď, ktorá odtiaľ vysoko vyčnievala nad susedné strechy. Keď bolo všetko dokončené, jeden zo zákonných murárov mi podal balík, v ktorom som našiel dlhú hnedú vlajku a povrazy, aby som ju mohol pripevniť na žrď. Prvé vytiahnutie vlajky vyvolalo v dave hlučnú a zákonnú radosť.

Potom všetci strávili nejaký čas zákonným blahoželaním všetkým ostatným. Stojac na streche Modrých kňažiek, musel som predniesť krátku zákonnú reč a poďakovať ľuďom za ich podporu. Potom zákonní murári odišli, Modré kňažky pokračovali vo svojom rituále, a všetci ostatní kňazi a kňažky sa vrátili k svojej zvyčajnej zákonnej činnosti.

Ocitol som sa sám na streche Modrých kňažiek a hľadel som na vežičku.

Na čo čakáš?

Do Elyaninej izby som zbehol po olej, naplnil som lampu a zapálil knôt. Potom som sa posadil tvárou k Elyaninmu oknu, ktoré bolo stále zahalené hmlami.

Vyhľadávanie úspešné. Zahájte cestovanie podľa zámeru.

„No výborne!“ zakričal som rozhorčene. „A čo by sa stalo, keby som to urobil?“

Leť, Drak! Leť vysoko!

Aké ľahké.

To, pravdaže, nepočítam posledný prípad cestovania Priestorovou Maticou, keď som sa rozptýlil od jedného konca Veľkej Kozmickej Noci po druhý, moje astrálne telo bolo prevrátené hore nohami alebo úplne rozobraté a Džervin musel v daždi držať kúsky môjho Draka pokope. Priestorová Matica nebola, jemne povedané, tak celkom pod kontrolou. Čo keby som minul cieľ a ocitol sa v nesprávnej miestnosti, astrálne tvárou v tvár jednej z tých tvrdohlavých nepríjemných idiotských Nepoškvrnených kňažiek?

Žeby kuren-džaya?

„Mlč, muž Zákona!“ pokarhal som sám seba a rozhodol sa vyskúšať navigačný systém Lietajúcich Drakov astrálnou cestou za Maryani.

Naladil som sa na jej veselú Naga-bujarú prítomnosť.

Žiadna odozva od Priestorovej Matice.

„Keď je to zákonné, vtedy nemáš záujem, čo?“ uškrnul som sa.

Musel som zariadenie invokovať formálne,

Zar žiada prístup do Priestorovej Matice, navigácia k Maryani.

Okamžitá odpoveď,

Vyhľadávanie úspešné. Zahájte cestovanie podľa zámeru.

Išlo to tak rýchlo, že som ani nezaregistroval, ako som opustil svoje telo. Moje astrálne telo sa ocitlo na palube loďky na rieke Svätej Fontelayne.

Maryani bola na ceste do Lazéry.

„Zar!“ hneď si všimla moju prítomnosť. „Aké zákonne milé, že si ma prišiel navštíviť. Náš beh po strechách sa mi veľmi páčil.“

„Chudák Namron zažil taký menší šok, keď ťa videl bežať so mnou.“

„To si nemyslím. Ako sa má tvoja vežička, môj priateľ v Zákone?“

„Už je nainštalovaná. Vedľa nej som nechal svoje telo.“

„Bol to darček od Pelenor Ozorenan?“ spýtala sa Maryani.

„Čože?“ bol som zhrozený. „Kto ti prezradil meno môjho hosťa?“

„Nikto. Je to len tip, ktorý nám dala jedna stará kňažka potom, ako prečítala auru jedného zo strážcov, ktorí táborili pred svätyňou. Takže mala pravdu.“

„Och, nie! Nie! Maryani... to malo byť veľké tajomstvo,“ lamentoval som.

„Ale veď stále je! Nevedia o tom všetci a tí, čo vedia, si aj tak nie sú istí. Ako išlo liečenie?“

Chytil som sa svojimi astrálnymi rukami za svoju astrálnu hlavu. „Toto nemôže byť pravda.“

„Stavím sa, že pri liečiteľovi ako si ty, to išlo dobre!“ vyhlásila so svojou prirodzenou sebaistotou. „Keby to nešlo dobre, Pelenor by iste zostala dlhšie ako len dva dni. Mimochodom, vedel si, že je mojou vzdialenou sesternicou?“

„Už mám toho dosť, Maryani!“ Bol som veľmi nahnevaný. „Už nechcem počuť ani slovo.“ Zavolal som Priestorovú Maticu.

Pre Lietajúcich Drakov, dostaň ma odtiaľto preč!

12.26 Hudobné polia

Jedného večera, keď som trénoval kuren-džaya, do haly dokvitol Ferman Správcov Polí. „Mrzí ma, že ťa vyrušujem, Veliteľ,“ povedal sivovlasý päťdesiatročný muž potom, ako sme si vymenili zákonné pozdravy, „ale musím skontrolovať hudobné pole. Ako vieš, je to jedno z polí, ktoré majú byť prenesené do Archívu.“

Hrot-sledoval som, ako jeho vedomie vstúpilo do poľa, ale pohyboval sa na mňa prirýchlo, aby som stíhal vnímať, čo presne robí.

„Vidím tu po tebe pár veľmi pekných zvukov,“ poznamenal.

Nebol som si istý, ako to mám zobrať. Práve som dve hodiny strávil tým, že som šokoval priestor tými najhroznejšími škrekmi a pazvukmi, zúfalo sa usilujúc, aby moje 'úúúh' znelo o pár sekúnd dlhšie.

K môjmu úžasu sa Fermanovi podarilo pole donútiť, aby prehralo melódiu sveta bohov, ktorú som v ten deň hral ešte pred tréningom. Úžasné harmónie, priamo z Nebies Zjavenia.

„Ale ako sa vám podarilo vyvolať tie zvuky?“ opýtal som sa.

Môj úžas vyvolal na tvári Správcu Polí spokojný úškrn.

„Si si vedomý toho, že tvoja hudba bude zaznamenaná v Archíve? Rovnako ako každá jedna nota, ktorá bola cez toto hudobné pole zahraná od jeho vzniku. Tisíce rokov hudby.“

Správcovia Polí boli zákonne decentní muži Zákona s nezákonne zvedavou mysľou, zdravým zmyslom pre humor, početnými škvrnami na svojich svetlošedých rúchach a zdravou nechuťou k Nepoškvrneným kňažkám. Páčili sa mi. Ale keď som sa od nich snažil učiť, jeden z mojich problémov bol, že toho veľa nenahovorili – okrem nekonečného dávajpozorpodnohy, ktoré sa im nikdy nezunovalo opakovať, keď ich kaplnku navštívili nezasvätení. Niekedy si to pripomínali dokonca aj medzi sebou, len pre istotu. Keď som teraz videl Fermana v takej zhovorčivej nálade, hneď som po tej príležitosti skočil.

„Každá jedna nota zaznamenaná navždy!“ snažil som sa vyzerať tak užasnuto, ako som sa naozaj aj cítil. „Ako je také niečo možné?“

„Princíp je jednoduchý,“ Ferman nasadil otcovský tón, aký používal u mladších Správcov Polí. „V normálnom živote, keď niekto niečo povie, alebo si niečo pomyslí, v zrkadliacom éteri to zanechá odtlačok. Ale ten odtlačok nevydrží navždy. Hmota zrkadliacich éterov, hoci je jemná, uchová odtlačok len na určitý čas.“ Zahral niekoľko jednoduchých nôt a potom pokračoval, „Hudobné pole generuje svoj vlastný zrkadliaci éter, éter mimoriadne vysokej kvality. V ňom sa uchováva celá pamäť hudobného poľa. V čase prenosu bude táto pamäť donútená rezonovať s Poliami Pokoja.“

„A čo v Poliach Pokoja prijme tieto pamäte?“

„Budú to určité zariadenia používajúce zrkadliaci éter Polí Pokoja, ktorý má fenomenálnu kvalitu: je neuveriteľne jemný a nezničiteľný. Čas naň nemá nijaký vplyv, uchováva veci navždy.“ Ako rozprával, Ferman zároveň ďalej Hrot-pracoval na poli. „Pre večného študenta ako som ja bude Archív rajom. Vieš, že budeme mať prístup ku všetkým poondiatym znalostiam svätyne, bez obmedzení? Budeme mať prístup ku všetkým tajomstvám všetkých rádov...“ žmurkol na mňa, „Už sa tej katastrofy neviem dočkať!“

Keď obri potiahnu na Eisraim, posledná nádej bude spočívať v poliach, ktoré vytvoríš ty a Fermanovi Správcovia.

Zrazu som pocítil smäd po vedomostiach ohľadne polí a tak som naliehal, „Môžete mi ukázať, ako toto hudobné pole funguje?“

Konečne počúvaš svoj vlastný hlas!

Prešli mnou zimomriavky.

Ferman sa zákonne tváril, že si nič nevšimol. „Iste, chlapec môj!“ to bolo všetko, čo povedal. „Sleduj, ako budem robiť údržbu poľa.“

Z Hrotu som sledoval ako pole deaktivoval a skontroloval napájanie. „Vidíš, ako je to múdro vymyslené!“ vysvetľoval Ferman. „Sila na napájanie poľa sa získava z veľkého prúdu, pomocou istého typu zariadenia, ktoré sa nazýva 'samozosilňovacie pole'.“

„A to je čo?“

„Pole, ktoré čerpá silu z astrálneho prúdu. Čím viac sily pole prijíma, tým viac sily dokáže čerpať z prúdu. Tá sila sa potom použije na napájanie hudobného poľa.“

„Nemôžem uveriť, aké je to jednoduché!“ uvedomil som si, keď som ho sledoval, ako vypol a reštartoval samozosilňovacie polia, ktoré napájali halu. „Ale odkiaľ prichádza tá hudba?“

Ferman nasmeroval môj Hrot na priestor supermysle, v ktorom tancovali myriady geometrických tvarov.

„To je jednoduché,“ povedal, „stačí len napojiť priestor na zdroj energie a nechať pole rezonovať s astrálnym priestorom haly.“

„To je všetko?“

„Áno aj nie. Ak chceš dosiahnuť zvuky vysokej kvality, je potrebné veľmi jemné dolaďovanie.“

Ako končil s údržbou poľa, zrazu ho inšpirovali bohovia, „Vieš, chlapec môj,“ veľmi hlučne si vysmrkal nos do rukáva svojho rúcha, pričom mu vôbec neprekážalo, že tým vytvoril Archívny záznam, „ak by si chcel, mohol by si si polia vytvárať aj sám. Vlastne by to bol pre teba výborný tréning,“ opäť si vyfúkal nos. „Chcel by si mať svoje vlastné hudobné pole?“

Gang Gang Gana! To by som mohol?“ neveril som vlastnému šťastiu.

„Jasné! Mám ti to ukázať?“

Kayala-ha Perseps ti dá otrávený dar. Použi ho na vytvorenie špičkového poľa proti obrom.

Pohotovo som sa tej ponuky chopil a už sme aj kráčali na moje nádvorie. Ako sme prechádzali Parkom Zákonných Zhromaždení, vysvetľoval mi, „Prvýkrát ti s nastavením samozosilňovacích zariadení a hudobného poľa pomôžem, potom už môžeš robiť všetko sám. Pole veľakrát rozober a zase ho zostav, skúšaj ho vylepšovať. Tak sa veľa naučíš.“

Pár minút som rozmýšľal, potom som sa opýtal, „Mohlo by to pole robiť aj iné veci ako hudbu?“

„Jasné, môj chlapec! Všetko, čo musíš urobiť, je napojiť ho na iný priestor. Ukážem ti to.“ Keď sme prechádzali cez veľké nádvorie ženského krídla, Ferman mi povedal, „Raz, keď som bol ešte dieťa, som sem prišiel a trochu si z kňažiek vystrelil. Upravil som program navigačného systému chodieb tak, aby ich priviedol vždy sem, bez ohľadu na to, aký cieľ si Hrot-zvolili.“ Zachichotal sa ako dieťa, „Potom som sa skryl na streche a sledoval ich omráčené výrazy, keď došli na toto nádvorie. Kým sem došiel môj otec, aby pole opravil, na trávniku už sedelo skoro tridsať kňažiek. Otec bol vtedy poriadne nahnevaný!“

Ako sme došli na moje nádvorie, Fermana zaujali vavríny. „Vidím, že tu boli Biele Orly,“ žmurkol na mňa sprisahanecky. Potom už išiel na

vec. Začal tým, že sa vcítil do okolitých astrálnych priestorov. „Použijeme tento prúd,“ rozhodol rýchlo, pričom moju pozornosť nasmeroval na druhú astrálnu vrstvu nad tmou viditeľnou.

„Prečo práve tento?“

„Už som s ním pracoval. Je celkom zdravý. Globálny úpadok mu zatiaľ príliš neublížil.“

V priebehu sekúnd Ferman nastavil prvé samozosilňovacie zariadenie. „Vytvorím ich zo desať, aby si ich mohol rozoberať a opäť dávať dokopy,“ povedal. A za menej ako päť minút oznámil, že skončil. „Prúd je silný, takže budeš musieť pozorne kontrolovať úroveň napájania. Ak necháš samozosilňovacie polia vytvoriť príliš veľa energie, celé ženské krídlo bude počuť nielen tvoju hudbu, ale aj všetko, čo si myslíš!“

„Vďaka za tip!“ preglgol som a okamžite som Hrot-znížil úroveň energie.

Napojiť astrálny priestor nádvoria na Hrot-pole, ktoré generuje zvuky, trvalo len pár minút. „Ako ďaleko chceš, aby pole siahalo?“

Rozhodli sme sa zahrnúť celé územie: nielen nádvorie, ale aj obe spálne.

Nakoniec Ferman prešiel po obvode zvoleného územia a nastavil maličké polia, ktorých úlohou bolo odrážať astrálne zvuky tak, aby ich susedia nepočuli. „Pravidelne kontroluj úrovne hlasitosti,“ varoval ma, „inak budú rituály Modrých kňažiek prerušované čudnými zvukmi!“

A to bolo všetko. Hudobné pole bolo nainštalované. Ferman zahral niekoľko zvukov, aby ho otestoval, potom mi zaželal veľa zákonnej zábavy a odišiel kontrolovať ďalšie polia.

Nadišla noc. Vyšiel som na strechu a zapálil lampu vo vežičke. Bolo ešte skoro, ale hmly sa už trochu rozptýlili. V Malchaskovej veži svietili tri okná. Vcítil som sa do toho, ktoré patrilo Elyani.

Vyhľadávanie úspešné. Zahájte cestovanie podľa zámeru.

Zasmial som sa. „Priestorová Matica, ty naozaj dokážeš naťahovať Hrot!“

Prečo by sa Lietajúci Drak nemohol rozprávať s Nepoškvrnenou?

„Teraz sa pridáva ešte aj hlas! Prestaňte! Čo keby som vás zobral za slovo a Drak-urobil to?“

Vyhľadávanie úspešné. Zahájte cestovanie podľa zámeru.

Vybuchol som do smiechu, „Ale... nechceli by ste s tým prestať? Začína sa to meniť na sprisahanie!“

A čo? Je to sprisahanie za dobrú vec.

Zostal som zaskočený. „Ale...“

Elyani je zúfalá a veľmi by ťa potrebovala počuť. Prečo s ňou odmietaš hovoriť? Použi hlas svojej podstaty Lietajúceho Draka.

„Ale ja ani neviem, ako to urobiť!“ protestoval som.

Nezmysel! Vieš veľmi dobre, ako použiť tento hlas – svoj vlastný hlas! Už si ho použil, keď si Maryani povedal, aby držala zobák.

„Pravda!“ pripustil som.

Drak-postavil som sa, zapojil svoj Hrot do hudobného poľa a vyvolal jednoduché harmónie. Tmou viditeľnou sa ozýval zvuk panvice a lyžice: beng-ting-ting, beng-ting-ting, beng-ting-ting...

„Takže v tejto chvíli sa rozprávam sám so sebou. Je to tak?“ opýtal som sa.

Tvoje pozemské ja sa rozpráva s tvojou podstatou Lietajúceho Draka.

Luskol som prstami a začal pomaly tancovať, spomínajúc na kniežací apartmán v Tomoristane – beng-ting-ting, beng-ting-ting...

„Poznajú Lietajúci Draci lásku?“

Tvoja podstata Lietajúceho Draka bude šíriť Lásku Bieleho Orla cez sféry diaľav.

Nad mojou hlavou, ohromná rozľahlosť.

„Predpokladajme, že by som chcel hovoriť s Elyani... mal by som rozšíriť svoj hlas cez diaľavy alebo ho k nej nasmerovať s Orlovou nehou?“

To je ale hlúpa otázka!

„Pravda!“ pripustil som a tancoval ďalej.

Rozľahlosť sa ešte viac rozšírila. „To je ono,“ vzdychol som si nahlas, „opi ma!“

Beng-ting-ting, beng-ting-ting... tancoval som pod vplyvom vrúfujúcich vĺn mojej Matky.

Potom, v zlomku sekundy, sa Drak dole a Lietajúci Drak hore zosúladili. Hrom bol mojím svedkom.

Kráľovstvo sa stalo malým, stĺpec Ducha ohromným.

Nad mojou hlavou spievalo ticho sfér diaľav.

Prehovoril som k nej. „Celým mojím srdcom, celou mojou mysľou, som s tebou, aj keď som ďaleko. Navždy láska, Biely Orol bohov.“

Polia hviezd sa zaradovali a Čierna Noc Diaľav, kde večne stúpa Úsvit Stvorenia, požehnala moje slová.

Spoza Priepasti Hlbočiny a Priesmyku Večnosti poslal môj otec svoje požehnanie. Rovnako učinila aj matematická jednota sfér Veľkého Mravca. A zo sfér Bieleho Pavúka, z Červených Oblakov, z Modrej Lagúny, z Purpurovej Cikády, zo Sivého Svetla Podivnosti a z Veľkej Modrej Prázdnoty sa hlasy miešali s hlasmi a opakovali môj odkaz znovu a znovu.

A ja som vedel, že Elyani ma počula.

12.27 Fridrik, ste mŕtvy!

Uplynuli týždne.

Hudobné pole, ktoré pre mňa Ferman vytvoril, znamenalo pre môj tréning zásadnú zmenu: aby som mohol trénovať kuren-džaya, už som nemusel čakať, kým sa uvoľní hudobná hala. Tiež som Fridrikove cvičenia mohol kombinovať s čiernym tancom. Stále som veril, že Hrot-Nehrot, čím Lovcov nakoniec premôžem, bude aj tak čierny tanec.

Tak som Hrot-cvičil a tancoval čierny tanec dňom i nocou, pasujúc sa s cvičeniami. Ale napriek všetkému môjmu úsiliu sa mi stále nedarilo Hrot-udržať neprerušovaný zvuk dlhšie ako minútu. Kuren-džaya a čierny tanec mali jednu spoločnú črtu: každý úder bol potenciálne smrteľný. Pri boji proti Lovcom by jediné zakolísanie bolo viac ako dosť nato, aby som zostal ležať na zemi, napustený jedom až po uši, mŕtvy bez možnosti vzkriesenia. Každý škrek a každý pazvuk, ktorý prerušil 'úúúh' bol ako rozsudok smrti.

Môj výkon sa zlepšil až na určitú úroveň, ale ďalej to už nešlo. Zdalo sa, že ďalej sa už neposuniem. Nepomohla ani Džervinova pomoc, ani Fridrikova nekonečná trpezlivosť. Týždeň čo týždeň, slabé miesto v Hrote pretrvávalo.

Jedno popoludnie, po takmer dvanástich hodinách neprerušovaného tréningu som sa zrútil na zem a v totálnej frustrácii zareval, „Dračia žlč a jed Strážcov! Ja to nikdy nedokážem! Nikdy!“ Ako som uvoľnil ovládanie Hrotu, škaredé pazvuky sa ozývali jeden za druhým. S tvárou zaborenou do zeme som päsťami mlátil do trávnika. „Elyani, môj biely panter... keby si tak mohla byť tu!“

Vyhľadávanie úspešné. Zahájte cestovanie podľa zámeru.

„Ty Priestorová Matica choď k Azazelovi a strať sa!“ zvrieskol som. „Prečo namiesto otravovania radšej za mňa nedržíš Hrot!“

Výsledok bol okamžitý. Nádherný 'úúúh' zvuk bez škaredých pazvukov.

Od úžasu som sa posadil. Nechal som svoju podstatu Lietajúceho Draka jemne držať môj Hrot a 'úúúh' zvuk zostával neprerušovaný.

Kľúčovou vlastnosťou Veľkého Mravca je jeho jasnosť. Lietajúci Draci ju chodia obdivovať z tých najvzdialenejších sfér diaľav.

Rýchlo som vyskúšal celý rozsah zvukových frekvencií, ktoré mi Fridrik ukázal. Ani jeden škrek! Ani jeden pazvuk!

Zdalo sa, že môj Hrot už nič nerozhádže, dokonca ani môj vlastný údiv. „Ako to môže byť zrazu také jednoduché, keď sa to zdalo byť také nemožné?“ bol som ohromený.

Až do dnešného dňa nebol tvoj Hrot pripravený spojiť sa s frekvenciami Lietajúceho Draka vo vysokej časti tvojho stĺpca Ducha.

„Takže je to také jednoduché!“ Ďalej som udržiaval 'úúúh' zvuk. „Čo mám robiť ďalej?“ luskol som prstami.

Zabi Fridrika!

Rozrehotal som sa a ihneď som kuren-džaya mužovi zavolal cez hlasový kanál. „Fridrik! Som pripravený na pár ďalších sérií. Mali by ste čas prísť si so mnou zatrénovať?“

„Samozrejme, Veliteľ. Mám vás prísť navštíviť ku vám?“

„Buďte taký dobrý!“ požiadal som ho. Potom som išiel do Elyaninej izby a pripravil pre svojho hosťa krčah nádherného úsvitu.

V posledných týždňoch sa medzi nami postupne vyvinulo zvláštne priateľstvo. Nemohlo to byť ozajstné priateľstvo, keďže on bol Lovec (kŕmený jedom Strážcom od svojich najútlejších rokov) a ja som pod svojim hnedým rúchom nosil odev Bojovníkov (tých odporných čiernych môr). Zákonne sme nemali vôbec nič spoločné a to bola pravda. Ale aj tak sme celé hodiny spolu hrali hudbu. A veľmi radi sme sa rozprávali o všetkých možných témach, od jaskýň Mount Lorzen na ďalekom juhu až po zasnežené vrcholky Džex Belaranu na ďalekom severe, s celým kráľovstvom uprostred. Niekedy sme sa rozprávali od súmraku do úsvitu – rovnako ako ja, Fridrik v noci nespal.

Bol to citlivý muž, ktorý sa ešte stále úplne nespamätal zo straty svojej manželky. Preto plne chápal, čím Elyani a ja prechádzame. Keď sme raz v noci spolu sedeli na streche a zdieľali svoje spomienky v spoločnosti Gagar Čierneho Rúcha (šikovnej mačky, ktorá často chodila na návštevu, keď bol Fridrik nablízku), s Lovcom sme dokonca spolu plakali, čo nás následne tak nahlas rozosmialo, že Modré kňažky nám volali cez hlasový kanál, aby sa zdvorilo uistili, či je všetko v zákonnom poriadku. Od tej noci, keď sme sedávali na streche, sa Gagar vždy uvelebila na Fridrikovom lone. Usúdil som, že mačky majú radi nefilimské korenie, a obzvlášť mačky Múdrych Čarodejníc s ostrými čiernymi očami ako mala Gagar.

Keď to odpoludnie došiel Fridrik na nádvorie, ako prvé vyskúšal moje hudobné pole.

„Óch!“ zvolal potom, ako nechal v priestore zaznieť hlboké anjelské hlasy, „zmenili ste zvukové pole. Už zase!“

„Minulú noc som usúdil, že sa mi nepáči zafarbenie tónov. Tak som urobil nové pole, úplne od začiatku.“

„Toto je fantastické! Zvuky majú teraz živú hĺbku,“ povedal Fridrik so závistlivým podtónom a zaimprovizoval melódiu s použitím ostrých, živých zvukov, aké som nikdy predtým nepočul.

„Toto je úžasné, Fridrik! Aký je to zvuk?“

„Hudobný nástroj budúcnosti, ktorý využíva malé kladivká. Videl som ho, keď som raz prezeral hudobné Banky Znalostí Džex Belaranu.“

Tlieskal som rukami do jeho rytmu. „Do tých Bánk Znalostí by som rád nakukol.“

„Opatrne, Veliteľ!“ uškrnul sa Fridrik. „Hudobné Banky Znalostí Džex Belaranu sú plné hudby Strážcov. Čo keby ste sa do nej zamilovali?“

„Hudba Strážcov...“ tie slová ma ponechali v zamyslení. „Tak musí byť neobyčajná.“

„Neobyčajná je zákonný výraz! Chcete, aby som vám niečo z nej ukázal?“ ponúkol mi.

K hudbe Strážcov sa ani nepribližuj!

Ťažko som preglgol, vydesený silou s akou ten hlas do môjho vedomia projektoval príkaz.

Aby som Fridrika neurazil, nasadil som hravý hlas, „Priateľ môj, už som takmer podľahol čaru jednej z ich dcér. Potom som podľahol ich kuchyni. Keby som ešte podľahol aj ich hudbe...“

„V poriadku!“ zasmial sa. „Nebudem vás pokúšať. Ale hovorím vám, že neviete, o čo prichádzate.“

Má pravdu. Hudba Strážcov je očarujúco úžasná.

„Verím vám, Fridrik.“ Ale nemrzelo ma to.

Aby zahájil cvičenie, vyvolal neprerušený 'úúúh' zvuk, ktorý nejakú chvíľu Hrot-udržiaval. Potom mi odovzdal kontrolu nad priestorom a pozorne sledoval moju energiu.

„Fantastické, Veliteľ!“ Bez meškania vyskúšal celú paletu kolísavých frekvencií, jednu za druhou.

Žiadne pazvuky. Žiadne škreky. Môj 'úúúh' zvuk držal.

Fridrik bol zmätený. Ďalej ma napájal na čoraz náročnejšie a náročnejšie priestory, ktoré do môjho Hrotu vysielali neobyčajne rýchle rušivé vplyvy.

'Úúúh' zvuk zostal neprerušený.

Fridrik sa zamračil. „Ako ste to dokázali? Zmanipulovali ste hudobné pole?“

Potriasol som hlavou.

Fridrik zostal pokojný ako skala a celé jeho Hrot-vnímanie sa zameralo na mňa. „Vašim stĺpcom Ducha prúdia nejaké čudné energie, Veliteľ.“

Udržiaval som s ním očný kontakt, ale jeho poznámku som ignoroval.

Naliehal, „Poviete mi, čo sú za to vplyvy?“

Tri a len tri kasty to majú vedieť: Majstri Hromu, Biele Orly a Nepoškvrnené. Keby si niekomu inému odhalil svoju podstatu Lietajúceho Draka, malo by to katastrofálne následky.

Keďže som zostal ticho, napätie začalo stúpať.

V týždňoch, ktoré predchádzali tomuto stretnutiu, mi Fridrik štedro dával – čas, rady, techniky, triky a tajomstvá. Odmietnuť odpovedať na jeho otázku nebolo nič menšie ako urážka. Nielenže to ohrozilo naše cenné priateľstvo, ale tiež operáciu proti Lovcom.

'Úúúh' zvuk znel bez prerušenia ďalej. Vcítil som sa do čistej fontány, hľadajúc inšpiráciu.

Fridrik zostal neúprosný, ďalej sa držal Hrotu a čakal na moju odpoveď.

Luskol som prstami, vyvolal Džervinovu vysokú prítomnosť a súčasne som astrálny priestor hudobného poľa rozozvučal burácaním hromu.

Ten rámus bol šokujúci. Každý normálny človek by od úľaku nadskočil. Ale Lovec bol pevne zakliesnený vo svojej Hrot-pevnosti a preto sa ani nepohol.

„Majstri Hromu!“ Na jeho tvári sa objavil zvláštny výraz. „Sú naozaj takí mocní, za akých by ich ľudia Eisraimu chceli považovať?“ opýtal sa.

V pozadí stále znel neprerušený 'úúúh' zvuk a ja som prisvedčil.

Usmial sa, zdanlivo spokojný s mojou odpoveďou, ale neuvoľnil sa. „Tak sa na to pozrime... rozcvičte si Hrot, muž Zákona!“ povedal pokojným hlasom.

Hudobné pole stíchlo. Vyvolal som trojuholníkové uzavretie a ešte inú ochrannú techniku, ktorú ma Džervin naučil.

Fridrik začal so svojimi metódami Hrot-rozkolísania a vrhal na mňa vlnu za vlnou.

Nič nefungovalo. Zostal som dokonale uzavretý.

Zvýšil silu.

Trojuholníkové uzavretie automaticky zvýšilo Hrot-intenzitu a sila sa stala ohromnou. Ale cez môj Hrot neprešla ani kvapka jedu.

Fridrik nič nehovoril. Len na mňa projektoval vplyvy. Čudné vibrácie, aké mi nikdy predtým neukázal.

Nad mojou hlavou syčali hrozivé zvuky, ale Hrot držal.

Teraz Fridrik rozpútava celú svoju silu.

Zahájil som pomalé pohyby čierneho tanca.

Teraz sa pohni smerom k Fridrikovi!

Držiac sa sily, začal som k nemu pomaly kráčať.

Lovec zbledol. Syčanie sa stalo ohlušujúcim.

Tiché zvuky. Sto Lietajúcich Drakov prekračuje sféry Veľkého Mravca. Nezabudni na stretnutie.

Zdalo sa, že ubehol celý eón, kým som k nemu došiel.

V Modrej Lagúne, Lietajúci Drak čaká na Nepoškvrnenú kňažku. Nepomôžeš?

Teraz som bol rovno pred Fridrikom.

Keby to bol skutočný boj, mohol by som mu zasadiť sériu smrtiacich úderov.

Namiesto toho som sa na neho usmial a prstom jemne zatlačil na životnú bránu blízko jeho srdca. „Fridrik, ste mŕtvy!“

Syčivé zvuky a Hrot-intenzita zrazu opadla. Fridrik sa rozplakal.

„Hej!“ chytil som ho za rameno. „Čo sa s vami deje, muž Zákona?“

Fridrika chytal taký závrat, že takmer spadol. Pomohol som mu posadiť sa na trávnik a rýchlo som do jeho brán vložil životnú silu. A podal som mu šálku nádherného úsvitu.

Nápoj ho povzbudil a Lovec sa dal rýchlo dokopy. Ale nič nepovedal.

„Čo sa to dialo?“ opýtal som sa ešte raz.

Pokrčil plecami. „Zrejme som to prehnal s intenzitou.“

„A teraz ste už v poriadku?“

Chvíľu nič nehovoril. Potom mi pohliadol priamo do očí, „Teraz môžeme začať pripravovať útok proti Líškam. Musím sa spojiť s Džex Belaranom.“ A postavil sa, pripravený na odchod.

„Nechcete predtým ešte chvíľu zostať a zahrať si na hudobnom poli?“

Už bol obrátený chrbtom. „Zákonne ďakujem, nie,“ povedal bez toho, aby sa otočil, a odišiel.

~ Tak končí Kniha Lietajúcich Drakov ~

Čítať ďalej O titule