Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

93 – Pán a hostiteľ Koban v Káne. O slobodnom sebaurčení ako božskom základe životného vývoja.

Vydáme sa na cestu. Mladý hostiteľ však ešte raz príde za Mnou a prosí Ma, či by som nechcel stráviť večer u neho.93,1

Ja ale hovorím: „Čoskoro prídem zase; lebo kým sa vydám na ďalšiu slávnosť do Jeruzalema, musím navštíviť Nazaret, a na ceste tam a späť sa opäť zastavím u teba.“93,2

Hovorí hostiteľ: „Pane, to bude moja najväčšia blaženosť! Ale ak už dnes nechceš dlhšie zostať, láskavo mi dovoľ, aby som Ťa aj ja mohol ešte raz doprevádzať!“93,3

Hovorím Ja: „To je čisto na tebe; lebo Ja nebudem nikdy nikoho do niečoho nútiť! Kto Ma chce prijať, nech Ma prijme, a kto chce nasledovať Mňa a Moje učenie, nech nasleduje! Lebo Ja a Moje Kráľovstvo sme slobodní, a preto chceme byť dosiahnutí v úplnej slobode!93,4

Predo Mnou platí len to najslobodnejšie sebaurčenie. Všetko, čo je nad alebo pod tým, nemá predo Mnou a Mojím Otcom – ktorý je vo Mne tak, ako Ja v Ňom – žiadnu hodnotu!93,5

Lebo každý tlak vychádzajúci odinakiaľ ako plne z vlastného srdca je cudzí, a v Mojom večnom, to jest nanajvýš slobodnom poriadku, nemôže mať pre žiadneho človeka niečo cudzie nejakú hodnotu – tú má len a jedine vlastný život.93,6

Ako ti v zásade pomôže, ak nejaké umelecké dielo, ktoré sformovala cudzia ruka, vyhlásiš za dielo svojich rúk? Ak by potom niekto prišiel a za veľkú odmenu od teba žiadal, aby si mu zhotovil rovnaké dielo, musel by si tam stáť v hanbe a znášať, ako ti objednávateľ pred celým svetom vynadá ako klamárovi, podvodníkovi a chválenkárovi, ktorý sa hrdí cudzou slávou. 93,7

Práve tak je aj plné formovanie vlastného života vložené každému človeku úplne do jeho vlastných rúk.93,8

Čo bude raz, pri veľkom hodnotení života každého jednotlivého človeka pred očami Boha, nájdené na človeku ako cudzie, to pre neho tiež nebude mať žiadnu hodnotu a bude mu to vzaté. Potom sa povie: Tomu, kto má, bude ponechané a ešte oveľa viac pridané; tomu však, kto nemá nič vlastné, tomu bude vzaté to, čo má, lebo to nie je jeho vlastné, ale cudzie! 93,9

Hovorím ti, že teraz vôbec nie je nutné, aby si išiel so Mnou; ak to však, čisto zo seba samého, chceš urobiť z lásky ku Mne, tak tým nielenže nič nestratíš, ale vo všetkom desaťnásobne získaš! Lebo ktokoľvek robí niečo z pravej lásky ku Mne, ten tu bude desaťnásobne odmenený a raz v Mojom Kráľovstve stonásobne, aj tisícnásobne a nekonečne!“93,10

Hovorí hostiteľ: „Pane, ak je to tak, potom už určite idem s Tebou, lebo moje vlastné srdce ma k tomu pobáda a chcem ho teda čo najdôslednejšie nasledovať!“93,11

Hovorím Ja: „Dobre, tak to urob, a budeš tak žiť zo svojho srdca, čo jediné je pravým životom. Lebo každý iný život, ktorý nevychádza zo srdca, nie je žiadnym životom, ale smrťou vlastného života u každého človeka! To ti hovorím Ja Sám, ako Pán všetkého Života!“93,12

Hostiteľ má z toho veľkú radosť, hneď si zoberie svoj batoh, nejaké peniaze a pripraví sa na cestu.93,13

Ja mu však poviem: „Osloboď sa od všetkého, tak budeš kráčať oveľa ľahšie; lebo zlodeji napadnú len toho, o kom vedia, že niečo pri sebe má! Keď ale nič nemáš, nemôžu ti ani nič zobrať!“93,14

Hostiteľ nato odovzdá svoje peniaze a batoh svoje žene a nasleduje Ma bez peňazí a bez batoha.93,15

Čítať ďalej O titule