Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

9 – Petrov domov. Povolanie Filipa a Natanaela.

(Ján 1:43) Na druhý deň sa Ježiš rozhodol vrátiť opäť do Galiley. Našiel Filipa a povedal mu: „Nasleduj Ma!“

Ráno tým dvom hovorím: „Môj čas v tejto púšti sa skončil; chcem ísť do Galiley, odkiaľ som prišiel. Chcete ísť so Mnou? Nechávam to na vaše slobodné rozhodnutie, lebo viem, že máte manželku a dieťa, ktoré nie je ľahké opustiť. Ale nikto, kto sa kvôli Mne niečoho vzdá, o to nepríde, ale to mnohonásobne zúročené získa naspäť.“9,1

Potom hovorí Peter: „Pane! Pre Teba by som obetoval aj svoj život, nie to moju manželku a dieťa! Budú žiť aj bezo mňa, lebo som bedár a viem im zaobstarať len málo chleba. Naše rybárčenie vynesie človeku tak na pol úst, čo už je to potom pre celú rodinu – môj brat Andrej mi je svedkom! Narodili sme sa v Betsaide, ale obživu si musíme zháňať tu, na týchto pustých, ale na ryby celkom bohatých brehoch Jordánu, kde nás tiež pokrstil Ján. Náš otec Jonáš je ale stále pri sile, naše manželky a sestry tiež; k tomu požehnanie zhora a nejako sa pretlčú!“ – Oboch ich pochválim a vydáme sa na cestu.9,2

(Ján 1:44) Ale Filip bol z Betsaidy, z Andrejovho a Petrovho mesta.

Cestou, ktorá ešte nejaký čas viedla popri brehu Jordánu, stretneme Filipa, rodáka z Betsaidy, ktorý sa s poškodenou sieťou už celé ráno snažil uloviť si vo vlnách Jordánu raňajky. Peter Ma na neho upozornil a hovoril: „Ó, Pane! Tento muž znáša veľa utrpenia a je veľmi chudobný, ale je to veľmi čestný a spravodlivý človek, so srdcom plným bázne Božej 6! Čo keby si mu dovolil ísť s nami?“9,3

Ja som však na túto Petrovu milú žiadosť nepovedal nič viac len: „Filip, nasleduj Ma!“ Ten sa nenechal dvakrát núkať, odhodil svoju sieť a nasledoval Ma bez toho, aby sa spýtal kam. Až cestou mu Peter povedal: „Ten, ktorého nasledujeme, je Mesiáš!“ Filip ale povedal: „To mi moje srdce povedalo už v tom okamihu, keď na mňa tak láskavo zavolal.“9,4

Filip bol ale slobodný a medzi chudobnými rybármi pôsobil ako učiteľ, lebo celkom dobre rozumel Písmu. Osobne sa poznal s Jozefom z Nazaretu, teda poznal aj Mňa a vedel veľa o tom, čo sa odohralo pri Mojom narodení a počas Mojej mladosti. Bol tiež jedným z mála tých, ktorí pri Mojej osobe tajne dúfali v Mesiáša. Keďže som ale od Mojich dvanástich rokov neurobil už nič zázračné, ale žil som a pracoval ako každý iný obyčajný človek, u mnohých ľudí sa úplne vytratil prvotný zázračný dojem vyvolaný Mojím narodením. Dokonca aj tí, ktorí v tej dobe patrili medzi najviac nadšených, hovorili, že Moje narodenie sa tak ohromne preslávilo len kvôli tej najzvláštnejšej zhode všemožných okolností a úkazov, s ktorými ale Moje narodenie určite nijako nesúviselo. Génius Mojej mladosti sa tiež vytratil tak dôkladne, že po ňom v Mojich mužných rokoch už nebolo možné nájsť ani stopy! – Ale Filip a zopár ďalších si ohľadom Mňa udržali určitú nádej, lebo vedeli o proroctve Simeona a Anny v čase Mojej obriezky v chráme a považovali to za veľkú vec.9,5

(Ján 1:45) Filip vyhľadal Natanaela a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone i Proroci; je to Ježiš, Jozefov syn z Nazaretu.“

Keď teraz Filip, ktorý Ma nasledoval, vidí Natanaela, ktorého cestou hľadal, ako sedí pod figovníkom a vylepšuje si svoje rybárske náčinie, povie mu s veľký zápalom: „Bratu, pátral som po tebe očami na tejto dlhej ceste a som teraz z celého srdca rád, že som ťa našiel, lebo pozri, našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci; je to predsa len Ježiš, Jozefov syn z Nazaretu!“9,6

(Ján 1:46) A Natanael mu povedal: „Čo dobré môže prísť z Nazaretu?“ Nato Filip povie „Poď a uvidíš!“

Natanael nato povie, skoro až s odporom: „Kto nepozná Nazaret, tú hnusnú dieru? Čo dobré môže odtiaľ prísť? Mesiáš asi len ťažko!“ Filip ale povie, „Ja dobre viem, že v tomto ohľade si bol vždy proti mne, aj keď som ti svoje dôvody vysvetlil už stokrát. Ale poď teraz so mnou a presvedč sa na vlastné oči! Potom sám povieš, že som mal úplnú pravdu!“9,7

Natanael sa zamyslene zdvihne zo zeme a povie: „Bratu, to by bol zázrak nad zázrak! Lebo zberba z Nazaretu je určite tá najhoršia na celom svete! Či nemôžeš s Nazareťanom s kúskom rímskeho plechu urobiť čokoľvek sa ti zapáči? V tej diere už dávno nie je žiadna viera, nie to ešte Mojžiš a proroci! Proste, s Nazareťanom si môžeš robiť, čo chceš, a už dávno sa zvykne hovoriť: Ten alebo onen je ešte horší ako Nazareťan! A ty vravíš, že odtiaľ je ten Mesiáš, ku ktorému ma chceš zaviesť, aby som ho videl? – Hm, nuž, pri Bohu nie je nič nemožné! Tak sa na to pozrieme!“9,8

(Ján 1:47) Keď Ježiš uvidí k Sebe prichádzať Natanaela, nahlas o ňom povie: „Hľa, pravý Izraelita, v ktorom niet falše!“

S týmito slovami sa Natanael s Filipom vyberie za Ježišom, ktorý si medzičasom asi na sto krokov odtiaľ trochu oddýchol. Keď sú už obaja muži takmer pri Ježišovi, Ten nahlas povie: „Hľa, pravý Izraelita, v ktorom niet falše!“9,9

(Ján 1:48) Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu odpovedá: „Skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom.“

Natanael sa veľmi začuduje tomuto nanajvýš pravdivému tvrdeniu, ktoré nahlas zaznie z Mojich úst, a hneď sa opýta: „Odkiaľ ma poznáš, že môžeš o mne hovoriť také veci? Moje vnútro môže poznať len Boh a ja sám; no ja som nikdy nebol chválenkár a o svojich cnostiach som nikomu nevykladal. Odkiaľ teda vieš, aký som?“ – Ja sa na neho ale pozriem a poviem: „Skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom.“9,10

(Ján 1:49) Natanael mu povedal: „Rabbi! – Ty si pravý Syn Boží! Ty si kráľ Izraela!“

Tento Môj výrok vzbudí v Natanaelovi najvyšší úžas a, hlboko pohnutý vo svojom srdci, povie: „Majster! Aj keď si Nazareťan, aj tak si pravý Syn Boží! Áno, si nepochybne ten dlho a túžobne očakávaný kráľ Izraela, ktorý svoj ľud oslobodí z pazúrov nepriateľa! Ó, Nazaret, Nazaret, aký si bol malý a aký veľký si teraz! Poslední sa stanú prvými! Ach, Pane! Ako rýchlo si mi dal vieru! – Ako je to možné, že ma opustili všetky pochybnosti a teraz úplne verím, že si zasľúbeným Mesiášom?!“9,11

(Ján 1:50) Ježiš mu povedal: „Veríš, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom (skôr ako ťa zavolal Filip). (Ja ti ale hovorím), uvidíš väčšie veci ako toto.“

Na túto Natanaelovu otázku odpovedám tak, ako je to uvedené v 50. verši, a ukážem tým Natanaelovi, že hoci teraz verí, že som zasľúbeným Mesiášom, k tejto viere bol dotlačený len vševedúcnosťou, ktorú vo Mne objavil, a ktorá môže byť len v Bohu. K tomu ale poznamenám, že neskôr uvidí ešte väčšie veci, čím som chcel povedať toľko ako: teraz veríš kvôli zázraku, neskôr ale uveríš slobodne!“9,12

(Ján 1:51) A Ježiš mu ďalej hovorí: „Veru, veru, hovorím vám, odteraz uvidíte nebo otvorené a anjelov Božích vystupovať a zostupovať na Syna Človeka!“

A veru, veru, hovorím vám: odteraz uvidíte nebo otvorené a anjelov Božích vystupovať a zostupovať na Syna Človeka – čo znamená toľko ako: v budúcnosti, keď cezo Mňa dosiahnete znovuzrodenie vášho ducha, budú brány života otvorené a vy potom, sami ako anjeli, uvidíte vystupovať práve tých ľudí, ktorí sa znovuzrodením cezo Mňa, od smrti k večnému životu, stali anjelmi a cez anjelov „Božími Deťmi“; a naopak, tiež veľa prastvorených anjelských duchov zo všetkých nebies zostupovať ku Mne, Pánovi všetkého Života, a kráčať v Mojich stopách Syna človeka, nasledujúc Môj príklad a Moje svedectvo.9,13

Toto je teda správne vysvetlenie prvej kapitoly. Nech si ale nikto nemyslí, že tu podané vysvetlenie je všeobsiahle! Ó, tak to veru nie je! Predsa je ale tento dar praktickým smerníkom, podľa ktorého môže byť každý, kto je dobrej vôle, uvedený do rôznorodých hlbín božskej múdrosti, a takto vidieť a nachádzať v každom jednotlivom verši všemožný zmysel života. Napriek tomu je ale tento dar tou pravou mierkou, podľa ktorej môže byť všetko merané a posudzované.9,14

6 Pod pojmom „bázeň Božia“ sa v hebrejčine označovala „zbožnosť“, „nábožnosť“, nie strach z Boha. Tento pojem sa často používa aj v biblii, najmä v Starom zákone. V pôvodnom texte je použité slovo „Gottesfurcht“, ako nemecký ekvivalent hebrejského výrazu. [pozn. prekl.]

Čítať ďalej O titule